Umeås Bästa beslut är att stoppa Nanna-50:an – den klarar ej politikkrav för SM-tävlingar enl Sv. Simförb. och Umeå missar SM-veckan!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bästa beslut är att stoppa Nanna-50:an – den klarar ej politikkrav för SM-tävlingar enligt Svenska Simförbundet och Umeå missar SM-veckan!

Krav som ingår i nedan dokument, Badprospekt av  2008-02-15,  som de privata aktörerna skulle följa och givetvis Umeås badbolag likaså när detta övertagit bad- och simplanerna.

SÅ HÄR står på sidan 11 under 3.6.2

OCH IGÅR

fick jag, än en gång, bekräftat, nu i e-brev från Svenska Simförbundet, att lagda förslag, se skiss längst ned, INTE kan få godkänt för SM-arrangemang på långbana, 50 meter, då detta inte följer Badprospektet om krav för tävlingsanläggning, här SM och publikkapacitet på 2 000 platser (åskådare, deltagare, m fl). Följande skriver Sv. SImförb. bl a:

"Då har Umeå SS (med vårt stöd) att ta ställning till fortsatt strid  med stora risker för förseningar eller acceptera en inomhus 50×25 m bassäng i Umeå, den första i Norrland med de begränsningar i utrymme som det innebär."

Dessa begränsningar är läktarkapaciteten som i nuvarande förslag ligger kring 800, under hälften av SM-krav.

VAD VÄRRE ÄR

är att kortbane-SM riskeras också pga komplicerat att få rimliga åskådarplatser genom besvärlig utformning av 50×25:an i nuvarande förslag och svårt att klara vid-sidan-om-ytor för deltagare, allra sämst bra utemöjligheter mitt i stan.

Publika och deltagarstora idrottsanläggningar har helt enkelt inget i ett trafiktätt centrum att göra, det visar nuvarande Nanna-50×25:a-planeringen med all önskvärd tydlighet! Och Sporthallsläge här, förslag på 80-talet, blev ju inte av heller.

Svenska Simförbundet har också kritik mot Nannaläget som visas av detta i e-brevet till mig.

"…har tydligt framfört våra synpunkter på lokalisering och storlek av anläggningen."

MEN

det finns ingen anledning för simklubbar i Umeå, simförbundet i länet och på riksnivå att acceptera val mellan icke-SM eller icke-50×25:a som ett slags pest-eller-kolera-val.

Umeå kommun har bestämt att 50:a-SM-tävlingar SKA kunna arrangeras, precis som i andra stora idrotter.

I det ritningsförslag som gick ut på upphandling visas också denna kommunala ambition,

se nedan på ritningen t h (den t v underkändes pga otillräckligt för SM-krav) med totalt 1 400 platser (inkl flyttbara) och där det finns utrymme att klara upp till 2 000 ovanför undervisningsbassängen och/eller P-husväggen flyttas något (nämndes i samband med presentation tidigare)

OCH

längst ner är nuvarande skissförslag som inte klarar att ge Umeå SM på långbana, för ungdomar, juniorer och seniorer, vilket utlovats, försäkrats och ju visats i ritningsambitioner.

Ang. kraven på "stark attraktionskraft" och "nyskapande koncept", så inte heller detta uppfylls i detta ganska ordinära äventyrsbadförslag och ger anledning att också stoppa detta på Nanna.

DÄRFÖR 

måste det vara vara enkelt för Umeås politiker att nu avbryta nuvarande Nanna-Bad-50:a-planer, ta fram nya förslag, som också har utemiljö för att klara 500 – 1 000 deltagare, ledare, m fl som periodvis under ett SM måste kunna vistas utomhus under sommar-SM i 50-metersbassäng (går ju inte alls på Nannakvarteret)

D V S

utreda för annat läge, vilket jag återkommer till i nästa blogg, då även med innehåll av "stark attraktionskraft" och med "nyskapande koncept".

MEN

med inget långbane-SM, så blir det ingen sommar-SM-vecka, som Umeå får 2014 för vintern.

Se nedan länk om hur Gävle missar SM-veckan 2015 pga otillräcklig 50:a (utomhus). Däremot går det bra i numera "Norrlands huvudstad", Sundsvall genom sin utomhus-50-metersbassäng (intill inne-25:a och nytt äventyrsbad, Himlabadet, en bit från centrum, nära campus för Mittuniversitetet). Och därmed alltmer Norrlands Idrottshuvudstad.

Se nedan, utdrag från

 http://www.rf.se/Arbetsrum/SM-veckan/SMveckanarkiv/Nyheter/IngenSM-veckaiGavle/

Det blir ingen SM-vecka i Gävle sommaren 2015. Riksidrottsförbundet har tillsammans med Sveriges Television beslutat att inte låta Gävle ha kvar värdskapet för SM-veckan. Anledningen till beslutet är att Gävle inte kan lösa en simanläggning som håller SM-standard.

En förutsättning för att få arrangera SM-veckan sommar är att kunna ta emot ett SM i simning på en godkänd simanläggning. I den ansökningsprocess som föregått valet av värdstäder 2014 och 2015 var det ett av kraven.

– Vi hade mycket sett fram emot en SM-vecka i Gävle, men efter de nya förutsättningar som presenterats för oss kan vi inte förlägga en SM-vecka där. Det är väldigt tråkigt att vi måste fatta detta beslut, säger Erik Strand, generalsekreterare på Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet kommer att tillfråga Sundsvall om värdskapet för sommaren 2015.

Sundsvall var en av fyra finalister som kämpade om att få SM-veckan sommar 2014 och 2015 tillsammans med Jönköping, Borås och Gävle.

Sundsvall har stor erfarenhet av SM-veckan då kommunen varit värdstad för SM-veckan vinter både 2009 och 2011.

SM-veckan 2014 arrangeras i Umeå (vinter) och Borås (sommar). 

 

 

 

Bli först att kommentera

Umeås Bästa 50:a 1933 var USS-idé, Nydala simstadion. 2013 är drömmen inte Nannaläge utan för simsporten i Norrland är Campus-50:a bäst!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa 50:a 1933 var USS-idé, Nydala simstadion. 2013 är drömmen inte Nannaläge utan för simsporten i Norrland är Campus-50:a bäst!

Det Umeås styrande på 1930-talet insåg och själva ville, skapa en 50-metersbassäng utomhus, hamnade i dåtidens bästa läge, Nydalasjön, då Taflesjön. Se nedan bild.

Det var dåtidens USS-ledare och styrelse som arbetade fram förslaget till simstadion. 1988 presenterade Umeå simällskap ett utförligt förslag till en inomhus-50×25:a i utbyggnad vid dagens Umeå simhall från 1970.

Här är tidningsurklipp ur VF (nu Folkbladet), 7/6 1988:

Nu brydde sig inte Umeås styrande, man tog emot förslaget vid uppvaktning av simföreningens ledning. Men kommunen bjöd aldrig tillbaka för diskussion om möjligheter och ekonomi. Det blev tyst.

Sedan var det tyst i 29 år, till 2007, då Umeå kommuns politiker plötsligt beslöt att lägga 50:an ihop med ett äventyrsbad mitt i city, i det trafikfarliga läget på kv Nanna vid Mimerskolan.

Nu sex år senare och trots ideliga förseningar och ändringar samt vetskap om att Umeå simsällskap aldrig genom åren aldrig förordat bassängeläge i centrum där klubben svarade mig så här i höstas i fjol:

 

Tack för ditt mail. Tänkte bara säga att USS absolut inte driver på med en 50:a på Nanna. Det är ett politiskt beslut. Det skulle vara en önskedröm att vi som ideell skulle kunna styra placeringen av bassängen samt storleken men så är inte fallet. 

 

Så här trafikfarligt och miljö-ovänligt är läget nu:

Så har det gått till under 80 år av simbyggande i Umeå, från lyssnande till avvisande. Men när det är som mörkast kan ljuset komma fortare än man anar. 

I år starats vid Umeå universitet en Idrottshögskola som Umeå kommun, näringsliv, allmänheten och sporterna kan få stor glädje av genom utbildning och forskning därifrån.

Det innebär att anläggningsfrågor också kan få uppmärksamhet med ny kunskap, här då för bad/simning, t ex i projekt som tar fram bättre och innovativa bassänger. Och vända sig till fler simklubbar än Umeå SS som är den enda i Umeå Nannaplaneringen hört med. 

Även IKSU-sim är en förening som är tävlingsaktiv. Och Sandviks IK har ungdomar som har gläjde av 50-metersbassäng. Liksom simklubbar i Umeåregionen och Västerbotten.

Ja, faktiskt hela Norrland ser fram emot den första norrländska inne-50:an, närmast är i Uppsala och Älvdalen i Dalarna.

I ett idrottsanläggningsprojekt kommer dessa simföreningar                  inte godta avsaknad av utemiljö intill,                                                    inte godkänna trafikfarligare läge än man själva har och                      inte acceptera svårigheter som att  P-platserna inte räcker till, särskilt vid tävlingar, där en Nanna-50:a konkurrerar med alla som ska till centrum av andra skäl.

Norrlands-50:an

Säkert är också att man vill ha en simhall/simarena där andra idrotter finns. Och främst i Umeå är då idrottscampus med senast friidrottsarenan just norr om IKSU-hallarna. Närheten till universiteteten, UmU och SLU, samt Uminova Innovation och nu också en Idrottshögskola, stärker skäl att det här "Norrrlands-50:an" ska ligga.

I skissen nedan ligger en simarena alldeles bakom IKSU-hallarna, streckad figur. Alternativa lägen är t h om Friidrottsarenan uppe i mitten eller nere t v om IKSU på grönområdet.

Den långdragna streckade linjen är visionerna om spårbll/taxi mellan Nydala och Centrum via Campus, med början mellan de båda idrotts- och friluftsområdena. 

Kanska något för ett innovationsprojekt vid Idrottshögskolan?

 

Bli först att kommentera

Umeås Bästa sim-SM-miljö har uteområde och är miljösäker (trafik/luft) – men Umeå får ej SM i Nannabad vid nya miljökrav från Sv. Simförb.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa sim-SM-miljö har uteområde och är miljösäker (trafik/luft) – men Umeå får ej SM i Nannabad vid nya miljökrav från Svenska Simförbundet.

I fredagens (10/1) UB-blogg skrev jag om det Svenska simförbundet anser behövs vid nya simhallar/simarenor. Under rubriken Utveckling står bl a "Simanläggningen ska ha möjlighet att expandera och utvecklas", helt enkelt ytor för utbyggnad.

I praktiken handlar det om utemiljö intill som kan användas för solande, rekreation och uteaktiviteter samt för uppvärmning och nedvarvning vid tävlingar plus träningsutrymme utomhus vid träningsläger och hemmaträning.

Nedan två bilder visar från inne-50:or med utemiljöer, Valhallabadet i Göteborg (t v) och Eriksdalsbadet i Stockholm (t h). Och vid Umeås nuvarande badhus/simhallar är det likadant.

Det är så självklart i Sverige att det inte behövs särskilda anvisningar från Simförbundet eller regelverk i kommunerna för att det ska finnas uteområden bredvid simhallar.

Men nu med inga sådana utemiljöer i Umeå för ett Nannabad med 50-metersbassäng, behövs ändå tydliga riktlinjer. Här kan då Svenska simförundet utöka sina annars så utförliga rekommendationer på www.simarena.se för bra och för SM godtagbara simanläggningar, nu om trafik- och luftmiljö.

Dessa miljöaspekter gäller för säkra till- och frånfarter, trygga gång- och cykelvägar samt frisk luft i utemiljö intill simarenan.

Ett förslag till Svenska Simförbundet kan vara följande:

För bättre simmiljö i nya arenor  och villkor för mästerskapsarrangemang, svenska och internationella, behövs

* Tillräckligt med uteområde intill/omkring anläggningen beroende på status/storlek på mästerskapstävlingen

* Trafikmiljö som ger trygga och säkra kommunikationer till/från anläggningen

* Luftmiljö för hälsosam vistelse utomhus i samband träning/tävling i anläggningen

Sedan kan dessa allmänt hållna rekommendationer kompletteras med anvisningar i bild, text och fakta i övrigt (gränsvärden av olika slag), så att det blir tydligt för planering i tidigt stadium och enkelt för simklubbar/förbund/organisationer att kontrollera om detta följs.

För ett Nannabad i Umeå räcker det att se nedan kartbild över Nannakvarteret (förr kv. Gymnastiken) från

* detaljplan 1948 (som Umeå kommun vill ska gälla för en 50:a som ska klara långt efter 100 år därefter, 2050 och senare) och

* bild på den närmaste större utemiljön, busshållplatserna vid Vasaplan,

för att inse att Umeå då aldrig kommer ifråga för några SM eller andra tävlingar Svenska Simförbundet sanktionerar.

Så därmed blir valet enkelt för simklubbar i Umeå och länets idrottsförbund,

att avvisa Nannakvarteret som plats för en 50×25:a, om önskan/planer finns för SM-tävlingar där

och då också enkelt för Umeås politiker att sätta punkt för nuvarande simplaner på kv Nanna om politiken tänkt sig mästerskapstävlingar till Umeå i framtiden.

Nedan bild, t v, visar med övertydlighet för detta därmed omöjliga Nannaläge utan uteområde och vid nya miljökrav för SM med alla trafikfarligheter omkring.

På campus (bilden t h) däremot får man uteområde samt säker trafik och bra luftmillö, så att här kan då alla slags simtävlingar arrangeras. Självklart vid simplanering förr i Umeå och i övriga Sverige idag.

Bli först att kommentera

Umeås Bästa resor för skolbad i Nannabad är inte kommunbussar utan abonnerade som skolförvaltningen säger i Badutredningen

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa resor för skolbad i Nannabad är inte kommunbussar utan abonnerade som skolförvaltningen säger i Badutredningen. 

Detta är tvärtemot vissa politiska påstående om billigare skolbad genom att badresorna kan ske med ordinarie kommunala bussar. Men det är en myt, ja, en ren osanning då För- och grundskoleförvaltningen i bilaga i Badutredningen 2005 skriver

"Ett centrumläge torde inte göra någon större skillnad avseende resekostnader. Skolorna måste i de flesta fall utnyttja abonnerade bussar för att badet inte skall inkräkta på överig undervisning."

Även badpersonal jag pratat med säger samma sak, skolbarnen måste ha egna bussar direkt från skolan till simhallen och tillbaka igen. Och skolfolk instämmer, det går inte att gå med 20-30 elever i 9-10 årsåldern bort till en busshållplats, i vissa fall 200 – 300 m från skolan, kliva på en buss man inte vet har platser för alla och sedan gå åla en längre tur och med stopp hela vägen.

Men abonnerade skolbadbussar blir också dyrare totalt pga otrygghet för skolbarnen i att gå från avstigning vid Vasaplan och bort till ett Nannabad passerande trafik med dess risker. För detta behövs då mer personal för att ge en säker promenad till och från simundervisningen.

Denna logistik finns inte utredd någonstans för ett Nannabad och inte nu av Badbolaget som inte gett badkonsulten krav på hur skolbadens transporter ska ske säkert. Skulle elever åka ordinarie bussar och de kliver av någonstans på Vasaplan, återstår att säkert ta sig slalom bort till ett Nannabad, att jämföra med en kort promenad nu vid Umeå simhall elller vid IKSU:s simhall.

Däremot markeras i detaljplaneutredandet från 2011, som Umeås politiker avbröt för Nannakvarteret och nu använder 1948 års plan för att slippa allmänhetens insyn och undvika överklagningar,

att hänsyn måste tas till säkra och trygga kommunikationer.

Det är ofattbart och oansvarigt av Umeå kommun att på så sätt

å ena sidan inte utreda hur barn/skolbarn tryggt och säkert tar sig till och från ett centrumbad

å andra sidan medvetet hindra allmänheten att uppmärksamma dessa brister i en ny detaljplan.

För simsporterna, dess föreningar med styrelse och andra ledare samt föräldrar är detta ohållbart och det är kanske därifrån kraven nu ska ställas, direkt till badbolaget och dess styrelse eller till Byggnadsnämnden och dess ledamöter. Om så görs skriftligt, då måste politikerna behandla frågorna som reses.

Allra bäst, och för att få mer likvärdighet mellan sporter och i Sverige, är att idrottsföreningar, länsförbund och riksdito markerar i sina rekommendationer för bra sportanläggningar, att just till- och frånfarter och avstigningsmöjligheter (platser att stanna några minuter) är trygga och säkra samt att luftmiljökrav uppfylls.

Ett starkt argument för att lyckas här, är att det är riksförbunden som avgör om en anläggning godkänns för mästerskaparrangemang.

Simningen i Sverige har här goda möjligheter att gå före, då Svenska Simförbundet numera har väl genomarbetat material för kommuner och andra "idrottsbyggare"att följa. 

I nästa blogg kommer jag att visa hur Simförbundet i Sverige kan bli föregångare för nya miljökrav i planering för idrottsarenor.

Bli först att kommentera

Umeås Bästa politiker ger simningen dess önskeläge som utförsåkningen ska få, gymnastiken likaså, innebandyn fick och andra umeidrotter fått

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa politiker ger simningen dess önskeläge som utförsåkningen ska få, gymnastiken likaså, innebandyn fick och andra umeidrotter fått!

Idag i VK på insändarplats lyfter Allianspartiernas gruppledare Anders Ågren (M), Peder Westerberg (FP), Mattias Larsson (C) och Veronica Kerr (KD) fram hur bra och fantastiskt för Umeå det blir att tillsammans med olika aktörer förverkliga en skidanläggning på Vallberget i Tavelsjö!

"Perfekt läge med närhet till Norrlands största stad. En större skidanläggning på Vallberget skulle också göra Umeå mer attraktiv som vintersportregion.." uttalar sig därmed Allianspartierna för.

Umeå simsällskap och Västerbottens simförbund markerade i remissvar på Badutredningen 2005/2006 att Noliaområdet med dess utbud av andra idrotter och vid en gymnasieskola, Dragonskolan, är deras önskeläge.

Särskilt M med Anders Ågren i spetsen drev detta läge. Och i opinionsundersökningar var dagens badplaneringsplats Nannakvarteret sist av alla, kring 10 procent, nu säkert betydligt mindre.

Moderatledaren Ågren svarade så här i en enkät jag gjorde september 2006 på uppdrag av First Camp (driver Nydala camping och hade då egna förslag på bad- och simanläggning ihop med utebadet Umelagun).

Önskelägen av Badutredningens Kajen, Mimerskolans grusplan (Nanna), Noliaområdet, Nydala och Gammlia (nuv. simhall) var för M:

1. Nolia 2. Nydala (i alla fall att kommunen gör en djupare analys av den planeringen).

På fråga om något av utredningens alternativ M inte ville ha var svaret: Kajen i första hand. Vi är också tveksamma till Mimerskolans grusplan samt Gammlia.

(Noteras bör att Badutredningen då inte utredde för Campus/IKSU-läge och därmed inte ingick som alt. i undersökningen)

Samma gällde för FP, KD och C, ingen hade Nannakvarteret som önskeläge, Nolia eller Nydala sa man, eller folkomröstning helst (för C).

MEN

som bekant driver dessa fyra allianspartier fortfarande, drygt sex år senare, på med att få ihop ritningar (7:e förslaget nu, se bloggen igår) för äventyrsbad, 50:a och andra bassänger på sitt icke-önskeläge, kv. Nanna.

Så viktigt är detta nu att man för att slippa allmänhetens insyn och dagens krav i fråga om miljö, trafik, mm, vill att en 1948 års detaljplan ska vara grunden!?, 64 år gammal.

OCH

där löftena genom åren varit klart 2008 (i badutredningen), klart 2010 (vid beslutet 2007 om Nannakvarteret), sedan 2011, 2012, 2013 och när umepolitikerna bestämde ett kommunal(privat) badbolag, inte privata akötrer, ska planera, 2014.

Men som blev sedan våren 2015 och senast med återigen förseningar hösten 2015, och då oräknat eventuella överklagningar på ett byggnadslov eller nya miljöhinder.

SAMTIDIGT som Umeå SS, den klubb jag varit medlem i sedan 1960, 52 år, och kämpat för en 50:a i önskelägen, antingen utbyggnad vid Umeå simhall eller Nolia, i båda fallen vid andra idrotter och utemiljö, nära gymnasieskolor.

OCH idag har Campus/IKSU det främsta läget med allt fler sporter, två universitet och gymnasieskola intill, även planer för en campusförskola bredvid.

MEN detta öra vill inte Anders Ågren, än?, lyssna till, trots flitigt tränande på IKSU Sportcenter och marknadsföring, via blogg, twitter, facebook, etc för denna Europas största inomhusidrottsanläggning och därmed borde kunna tänka sig mer hit och göra IKSU-anläggningen till en av världens största, som t ex 50-metersbassängen intill 25:an och undervisningsbassängen där.

AVSLUTNINGSVIS, Umeå SS, och andra vattensporter för den delen, har inte det trånga, trafikfarliga och miljöosäkra läget mitt i stan på grusplanen vid Mimerskolan som önskeläge. Så här sa en ansvarig USS till mig i e-brev den 28/8 2012, för ett halvår sedan:

"Tack för ditt mail. Tänkte bara säga att USS absolut inte driver på med en 50:a på Nanna. Det är ett politiskt beslut. Det skulle vara en önskedröm att vi som ideell skulle kunna styra placeringen av bassängen samt storleken men så är inte fallet."

NEJ, just det, "så är inte fallet" för simningen, men det är det för Allianspartiernas gruppledare, för utförsåkningen, gymnastiken, innebandyn och, nog, alla övriga sporter i Umeå.

OLIKA FALLA ÖDETS LOTTER HOS ALLIANSPARTIERNA TYDLIGEN

(är så också hos S och V, medan MP och AP hela tiden sagt nej till Nannaläge)

Vilket innebär att det fortsätter att planeras den kanske mest hälsobefrämjande sport-, motions- och fritidsanläggningen, BADHUS/SIMHALL, i nedanstående svåra bil-, buss- , trafik- och luftmiljö. 

Hur är detta möjligt i ett miljötänkande och idrottssatsande Umeå, t o m på internationell nivå som man vill för utförsåkning på drömläget Vallberget i Tavelsjö nära Umeå?

Bli först att kommentera

Umeås Bästa är en 50:a med utemiljö och säkerhet enl Sv Simförb, som ett Nannabad ej får. Inte heller i 7:e förslaget på två år!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa är en 50:a med utemiljö och säkerhet enl Svenska Simförbundet, som ett Nannabad ej får. Inte heller i 7:e förslaget på två år!

Än en gång ritas det på nya badskisser, nu för sjunde gången under de två år från 2011 då de privata aktörerna visade första förslagen på innehåll i en bad- och simanläggning på Nannakvarteret.

Sju olika skisser/ritningar måste tyda på antingen omöjlighet för godtagbar lösning på denna tomt eller oskicklighet hos de badarkitekter/konsulter som ritar. Det sistnämnda är det inte, jag har undersökt de olika företag som varit med för Nannabadförslag under åren. Av döma av ritningar på andra håll i Sverige, ser det det "simkunnigt" ut.

Problemet är de förutsättningar och krav som Umeås kommunpolitiker ställt på innehållet. Och detta påpekade Badutredningens slutrapport 2006 tydlig beträffande just kv. Nanna.

Så här skrev utredningen på sid 6(13):

"Om antaget lokalprogram ska följas i övrigt kan en 50-metersbassäng inte (inte med fet stil av utredningen för att betona svårigheten, min anminrymmas i de bad som är inritade i kv. Nanna."

Och i utredningsrapporten 2005 förklarades detta med logistsiska problem. Det handlar inte bara om att få plats med vattenytorna utan det är krav på ytor för funktionärsskap och tävlingsvillkor.

Det måste vara rimliga kommunikationsytor och än rimligare ifall det kombineras med äventyrsattraktioner och andra bassänger än 50:an. Mera ju större krav som här ställs.

Plus behovet av publik- och deltagarytor, större ju större tävlingar, dvs svenska mästerskap och högre.

Allt detta har ökat under dessa två ritningsår (dessförinnan redovisade enbart exteriört olika badhusbyggnader).

Problemet är att det aldrig gjorts en tydlig kravspecifikation som nyttjare som simsporterna, skolorna och allmänheten (via Umeå Fritid) fått visa på och politikerna tagit beslut efter. I stället har det varit allmänt hållna riktlinjer från politiken samt önskan om attraktivitet och nytänkande.

MEN det hade kunnat gjorts bättre

OCH det går nu att göra bättre och riktigare genom att noga följa två av anvisningarna från Svenska Simförbundet som finns att läsa på hemsidan www.simarena.se, nämligen

Utveckling

Simanläggningen ska ha möjlighet att expandera och utvecklas. Omkringliggande ytor ska i en framtid kunna tas i anspråk för ombyggnad och tillbyggnad. Det är viktigt att ta hänsyn till detta då planeringsarbetet inleds och bl a placeringen av simhallen ska bestämmas. Att ligga steget före i planeringen ökar möjlligheten för en långsiktigt bättre ekonomi.

Säkerhet

Ett bad ska vara lättöverskådligt och lättbevakat. För att kunna garantera kundernas säkerhet bör anläggningen byggas så att man på ett kostnadseffektivt sätt kan se till att besökarna har det bra. Undvik att bygga in prång och hörnor i rum och bassäng.

Inget av detta viktiga går att nå i och vid ett Nannabad!

Det finns ingen utemiljö och det blir för trångt, plottrigt och oöverskådligt inomhus med allt som ska in på en yta som styrs

dels av att Gymnastikenhuset inkräktar på den kvadratiska kvartersytan

dels av kravet på P-hus ovanpå bad- och simdelen.

MEN OCH NOG DET VIKTIGASTE FÖR ATTRAKTION OCH FUNKTION,

det har aldrig klargjorts villkor för till- och frånfarter till ett Nannabad, dvs hur tar man sig enkelt och säkert fram till entréer och därifrån.

Var finns platser att stanna av avlämnande och hämtning, viktigt både för bussar och bilar?

Var finns säkra gångvägar samt cykelvägar så cykling kan uppmuntras? 

Just kring Nannakvarteret är detta sämst av alla de tomter för badhus/simhall som nämnts i Umeå samt, nog, sämst, och riskfylldast, av alla kvarter i centrum.

Här kan Svenska Simförbundet spela en viktig roll för alla badande och simmande, att lägga till detta med till- och frånfarter under rubriken Säkerhet i sitt annars så utförliga material för bad- och simanläggningar.

I praktiken tänker ändå kommuner i Sverige redan så här, vilket visas på nedan bilder från Ö-vik, Sundsvall, Östersund och Gävle. Och även för Linköping i sin planering för en 50×25:a och äventyrsbad, se bilden nedanför Norrlandsstäderna.

MEN när nu en så stor och växande stad/kommun som Umeå, tydligen inte insett detta, än, och inte ser att även badhus/simhallar behöver växa och ha utemiljö intill, även viktigt för solande, rekreation och vid tävlingar, träningsläger och frisk/svalkande luft (dock hälsovådligt vid Nannabad),

DÅ måste tydliga anvisningar ändå till.

MEN mitt i alla 7:e och 8:e, etc nya förslag till lösningar för vattenytorna i ett Nannabad, hjälper inte detta. 

Kv. Nanna är och förblir fel läge för att godkännas för dagens krav på säker och tillräcklig bad- och simanläggning i Umeå för 2000-talet!

Bli först att kommentera

Umeås Bästa stöd för Nej till Nannabad är allmänhetens, i opinionsundersökningar förr och VK-kommentarer nu

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa stöd för Nej till Nannabad är allmänhetens, i opinionsundersökningar förr och VK-kommentarer nu. 

Se nedan 60 kommentarer (18.00 idag 9/1) till VK:s artikel igår för försenad Nannabad (igen och igen). Det visar på massivt motstånd som borde få politiker, intressenter och nyttjare att tänka om. Och tänka nytt som en del kommenterare menar.

BjörnJag fick mig en timmes pratstund med Lelle innan valet. För att han ville ut och träffa kollektivanställda bl.a. En av mina första frågor var varför man i hela friden tänkte placera badet på en grusplan i centrum. Hans svar var då att det hela handlade om den kommunala verksamheten som ska utnyttja badet. Skolor och så. Ett bad vid Nydala skulle kosta uppskattningsvis sju miljoner mer per år i transporter av skolungdomar än ett bad nära vasaplan. Om det är den stora sanningen så varför inte gå ut med det då?Gäst 
Därför att det inte är den stora sanningen utan ett klassisk spekulativt svar.Jonasfäll ihop

 Lång ifrån alla skolor ligger i centrum, vi kanske skall upplysa Holmlund mfl. att dom flesta måste åka buss till centrum om dom skall bada i centrum.  Så den kommentaren är tydligen för oss okunniga umebor, som redan har räknat ut att placeringen av badet är någon typ av  kohandel med Umeå C, eller kanske någon som har hotat alla våra politiker till livet. Det finns ingen annan logisk förklaring,

LarsBra att det försenas, då kan någon tjänsteman i smyg se till att fastigheten

                                byggs så att den enkelt kan byggas om för annan verksamhet; bostäder, galleria eller något annat. Nästa generation politiker kommer, liksom majoriteten av Umeås befolkning redan gjort,  att döma ut denna placering och bygga ett nytt badhus med vettig placering. 
Synd att vi ska kasta bort pengar och förstöra miljön för att våra nuvarande politiker har fastnat i prestige.GästDu har såååå rätt!Cyklist Hur gick det med förtätningen av stadskärnan? Vore det inte effektivare att bygga på några våningar till när man ändå bygger ett helt kvarter?  Pelle PolisBra att bygget dröjer. Snälla ta och fundera om ankdammen är korrekt placerad! Tycker som många andra att den inte ska ligga där det är tänkt!Jonas OscarssonSnälla kan någon bilda ett parti som företräder vad vi umebor vill och som kanske tar beslut som gynnar staden och dess innevånare, Och så att vi någon gång slipper dessa beslut av människor som tydligen har tappat all verklighets förankring och titt som tätt tar beslut som vi vanliga umebor bara skäms för.
Jag har fortfarande inte fått något svar på frågan , Varför byggs detta badhus mitt i stan INGA Umebor vill ha det där, Även den minst begåvade av oss kan räkna ut att de kommande problemen med all ny trafik som skall in på ÖK för att man skall ta sig till badhuset, kommer att ställa till med enorma problem.  
Men inte Umeås politiker, kanske dags för någon typ av verklighets test innan man får klartecken att bli politiker.UmeboJag begriper inte Umepolitikerna! I Piteå går det bussar till Pite/Havsbad varje halvtimme jag tror nästan året om! Fullt med folk som reser hela tiden! Vad skulle problemet vara om man la badhuset vid I20 eller Nolia!  Iksu kan/får  klara sig själva utan mer draghjälp från kommunen!!GästJa Piteå är en turiststad Umeå en studentstad som är lika tråkig som den ser ut!KeFor Haha, men i den jämförelsen är ju nuvarande läge perfekt, alla bussar går ju till Vasaplan!UmeboEtt uttalat placeringsmotiv  var enligt bla Holmlund att barnfamiljerna skulle göra inköp i centrum också!! Det kan man ju glömma!a7g3ayDet kanske vore DAGS för en FOLKOMRÖSTNING var "badbaljan" skall ligga. Kan man ha folkomröstning om andra viktiga saker som sjukvård i inlandet så måste det även kunna gå bra om ett "badhus".
Kanske det finns "NÅN" som kan ordna en omröstning på Facebook ???
OllePå planritningen över det planerade badet som visades i VK för en tid sedan aåg man bl.a. en 50-metersbasäng!?! Hur många tävlingssimmare finns det egentligen i stan, och skulle vi inte få ett badhus med vattenrutschbanor, det var väl derför som Umeås politiker åkte till Tyskland för att provåka sådana 2006?  Placera sedan badet vid nydala.Kjell NilssonGott att allt fördröjs. Ta nu tillfället i akt och utred vad det betyder för centrummiljön med 2000 besökare i snitt per dag. Om ni nu gått in för att förbättra luften i centrum, hur h-vete kan ni då dra in än mer trafik till centrala stan. Hoppas EU håller ett öga på detta.Optimist.Simma lugnt! Lennart och Bertil kommer att ordna det här – så småningom i alla fall. Dom har ju gjort det förr, tänk bara på allt bra som finns i Umeå. Kom ihåg att allting ordnar sig till slut och om det inte har ordnat sig nu så betyder det bara att det inte är slut än!  JonasJag skulle vilja ha badhuset på I20 området vid hagarondellen. Rondellen gör att trafiken in och ut skulle flyta på samt att det är lätt att flytta busslinjerna med en till hållplats där inne.Lars Tank om vi byggde ett sportcentrum vid i20 med planer, ishall och simhall i hop. Det skulle ge stora besparingar på drift-kostnader då det går att ta tillvara på gratis kyla och värme.Sen skulle det gå att utveckla de gamla kasernerna till ett sportcentra. De du Bertil, det har du inte tänkt på!! Före detta UmeboUmeås fantastiska planering. Handelsområden lite här och där i stadens alla hörn. Hur ser det ut i Sundsvall, Luleå och Haparanda? Sen ett badhus mitt i sta´n ! Vilka utvecklingsmöjligheter det ger för framtiden? Och sen klagar man på mycket biltrafik i sta´n. Det hänger liksom inte riktigt ihop…………peter201 Alla skall ju åka lokaltrafik. Med packning och 4 ungar, som dessutom är helt slutkörda efter en dag på badet.. Dessutom bor väl nästan ingen utanför staden?Ändrat åsikt under resans gångAngående den tänkta placeringen så ligger väl också Paradisbadet i Ö-vik rätt centralt får man väl säga? Länstrafikbussar, tåg och alla lokalbussar går in mot centrum och gångavstånd till kommande bad, därför kan väl placeringen ur kollektiv tillgänglighetssynpunkt  inte vara så himla illa valt? Cykelavståndet funkar också för väldigt många Umebor. Med bil däremot så håller jag med om att det finns problem som måste lösas.
Skulle vara intressant å veta vilken lokalisering i Umeå som inte skulle få några negativa synpunkter i den något infekterade gnälldebatt som detta planerade bygge åstadkommit…SusanneI Ö-vik ligger Paradisbadet centralt men ändå precis intill E4 vilket därmed inte ger någon större extra belastning på centrumtrafiken. Alltså en genomtänkt placering till skillnad mot placeringen vid ÖK.NisseSluta bort tanken på extravagant badhus! Det finns redan resurser i både Ö-vik och Piteå! Det blir bättre med sänkt skatt så alla kan hantera de egna pengarna.ilchÄr intresserad av vad det kommer att kosta för en motionssimmare att bada i det planerade badhuset. Är det någon som vet? Kommer det att subventioneras lika mycket som ex Norrlandsoperan? Eller är det inte planerat för motionssimmare? Håller med alla kritiker om att hela projektet verkar vansinnigt med politiker som inte vill böja sig för folkviljan. Tyvärr mycket vanligt i Umeå när man ser på exempelvis biblioteksflytten. Minns när politikern var ute i Europa och provbadade olika badanläggningar ute i Europa på skattebetalarnas bekostnad. Men som sagts vi får de politiker vi väljer. GöranJag vill veta vilket parti som är emot att placera badhuset mitt i stan så jag kan rösta på det partiet. Vem åker egentligen till centrum för att bada ?ViktorVänstern och Miljöpartiet är emot att bygga nytt badhus på Nanna tomten.GästDe är å andra sidan mot ALLT.UmeboOm våra politiker absolut vill ha ettt levande centrum och handel måste det väl ha väl ha varit smartare att göra del av  Nanna till  ett kultur/affärscentrum nu när KULTUREN skall blomstra i centrum!
Där kunde man ha ytor till ett hus inrymmande, gymnastiksal,danslokal,kvinnohus  träning för olika innesporter mm restaurang kafeer .mm Inte lika trafikrävande som badhuset Ingen vettig människa tror väl att en barnfamilj från exvis Ersboda kommer att ta buss till badet med packning mm och sedan efter badet gå lugnt ut på stan och handla för att sedan ta buss hem!

Petter22Tack för ditt inlägg. Det var nästan exakt det som jag tänkte skriva.MSBygg badet vid Nolia-området!!
Det är logiskt med många idrottsanläggningar samlade i ett område. Det ligger centralt och har stora ytor.
Målgruppen är väl i första hand umebor och inte turister. Det ska vara enkelt att åka och bada!
Barnfamiljer vill lätt kunna ta sig med bil till badet.
Det ska vara lätt att parkera – och gratis!
Hur tänker man med det nya badhuset med garage i källare, sannolik dyr avgift och trångt? Inklämt bland hårt trafikerade vägar. Är det cykelvänligt att ta sig dit?
Tänk om!
BjoerkJag skulle vilja veta EN person i Umeå som tycker att placeringen är bra… Framflyttning i tid känns som det minsta problemet, förutom att "alla" hitresta kulturhuvudstadsbesökar inte får åka vattenrutschkana då. CullanJag tycker att placeringen är mycket bra. Lätt att ta sig dit från hela stan med buss. När man är ensamstående utan bil finns inte så mycket att välja på. Att en del klagar över att de måste åka buss med packning är ännu ett bevis på hur bortklemade vissa blivit. Dessutom kommer det att finnas två parkeringshus i anslutning till badet, inget att gnälla över alltså.
BjoerkMen det kommer ju självklart finnas bussar till badhuset oavsett var det ligger. Och i vår stad finns ju knappt några avstånd. Så jag saknar fortfarande en bra anledningen till att klämma in det mitt i city. Ung UmeåboSämsta idén som någonsin presenterats i Umeå. Att den håller på att bli verklighet är skrämmande. Vi har ett av de områden med Sveriges sämsta luftkvalitéer på västra sidan av centrumfyrkanten. Nu ska vi ta den trenden och även lägga den på den östra sidan av fyrkanten.
Hur jvla klokt är det på en skala 1-10? Om man nu är så vansinnigt desperat efter ett "äventyrsbad" (som förmodligen kommer floppa helt och hållet) så kan man väl åtminstone lägga det på en vettig plats. 
Och den där förbannade 50-metersbassängen… Ärligt talat, att det ens kan vara en stor grej förstår jag inte. Tanken att hålla simtävlingar någon gång då och då – jag menar, hur många tilltalar det? Bara för att vi har en arena som eventuellt klarar SM-standard (om den ens gör det) så betyder det inte att SM kommer hit mer än var tionde år (en siffra taget ur luften men som ändå känns relativt rimlig). Och vad kommer den då användas till? Ett par hundra amatörer? Ska de få diktera miljön i stadskärnan till det sämre? Är det värt det? Nej.Neo50 metersbassängen är ju huvudattraktionen i en simhall, som kan delas upp i många 25 metersbanor så att många kan motionssimma…!KimÖööööh … Jo, motionssim är ju en jättegrej… Eller?Petter22Skulle inte förvåna mig ett dugg om de har tänkt sig att ha full 50-metersbassäng bara ibland och resten av tiden uppdelad på tjugofemmor. Det blir ju varken hackat eller malet.
Nanna-alternativet ger en liten simhall. Inget som en stad av Umeås storlek ska ha. Det passar för en liten ort av typ Vännäs storlek. Uselt!BadkrukanIngen fara tycker jag, vi har ett badhus 50 minuter bort med bekvämt tåg i Övik. Då är man dessutom tio mil bort från alla gnälliga Umebor. 
Vad är det för problem? Det blir säkert billigare att bygga med en bättre tidplan och projektet kommer bra i tid för byggbranschen. Placeringen är bra, man kan ta sig dit med både bil, tåg och buss, vad kan vara bättre?. Vi som har bil kanske får stå ut med parkeringsavgiften för att badet ska vara enkelt tillgängligt för de som inte förfogar över en bil. Skolan tjänar massor på att badet ligger så till att de kan åka vanliga bussar dit som ändå går halvtomma på dagtid. Sammantaget en mycket bra placering för miljön och för medborgarna. Dessutom är detta de läge som förordats ur ekonomisk synpunkt av de som driver bad på entreprenad runt om i Sverige och världen. De bör nog veta det bättre än de flesta.KimVilka skolor åker vanlig buss till badet – resp sedan? Vad är besparingen? Jag synar snacket! Jumf tex skolförvaltningens inlägg.
Underlag för att detta är det läge som förespråkas av folk i världen? Gärna i jämförelse emd tex I20 eller Nolia. Väg då in deras åsikter om möjlighet till flexibilitet i form av möjlig expansion.
Eller är det bara en ren spekulation? Funderat på varför man inte fick en entreprenör i första läget?
Är parkeringsavgiften problemet eller den ökande miljöbelastningen?
Min gissningen är att du inte har några belägg för dina påståenden. Upp till bevis.Neo50 minuter plus väntan på de få avgångstiderna enligt tidtabell, o är det vintertid så får det inte snöa eller vara för kallt för då fungerar inte tågen alls!PeterDe som driver bad på entreprenad ville inte ha detta läge för den ersättning som erbjöds!! Umeå kommun tvingas ju driva badet själv eftersom ingen privat aktör såg lönsamheten i detta. Så att detta läge förordas ur ekonomiskt perspektiv är svammel. Är dock intressant för oss medborgare att ingen privat aktör anser sig kunna driva denna badanläggning med vinst, vilket talar för att kommunen inte heller kommer kunna göra det = förluster som vi får täcka upp. Varför lägger man inte på ett läge där de privata aktörerna vill ha och därmed driver och således tar de ekonomiska riskerna?? Folk verkar inte fatta att privata aktörer var villiga att ta den ekonomiska risken om placeringen var den rätta.Urban Bengtson, idékonsultSkolan tjänar inget på bad centralt vid bussterminal. Det har skolförvaltningen i Umeå sagt i Badutredningen tidigare. Det fungerar inte schemamässigt och logistiskt, så man beräknar i stort samma behov av att ha förhyrda bussar.
Och därmed blir Nannaläget sämre pga trångt att ta sig dit och svårt att lämna av eleverna, jämfört med bad annanstans i Umeå. F ö så planeras inte citybad av denna storlek i Sverige utan det är vid utestår, friluftsområden, idrottsdito som anses bäst, även ekonomiskt.
Se även hur det ser ur runt om i Sverige där det är bad- och simanläggningar, inte mitt i besvärligaste trafikläget.                        15 Gilla

Urban Bengtson, idékonsultMönstret upprepas hela tiden för detta Nannabadprojekt som aldrig kan löna sig, särskilt som trafiktillgängligheten och olycksriskerna (inte minst för barn/ungdomar), minskar attraktionen, dvs besökandet.
Mönstret visar sig historiskt, 1987 med Sport- och kulturcentrum där, 2000 med bad-vård-hotell-komplexet Aktivariet (inga bassänger) och inte lönsamt för en evenemangsarena, för trångt. Och båda blev inte av.
Vad Umeås politiker missar är att ett Bad behöver förutom vattenytor, gåytor runt om och kommunikationsytor mellan bassängerna, också ytor utanför, säkra avklivningsytor samt till- och frånfartsvägar som också fungerar vid hög belastning.
Inget av detta sistnämnda för logistiken finns med nu och inte heller har getts uppdrag för badkonsulterna, vilket innebär att alla dessa problem hänskjuts till bygglovsprövningen. Där f ö kan komma överklagningar från närboende (vi andra får ju inte yttra oss då 1948 års detaljplan används nu).
Badutredningen 2006 insåg dock ovan problem och sa nej till Nannaäventyrsbad med 50:a, mm. Ett nej Umeåpolitikerna följde i ett halvår tills man kovände och drog i gång detta ständiga "förseningsbad", med simsporterna som största förlorare.
Bästa lösningen är att planera för ny bad- och simanläggning på campus och få synergieffeketer med IKSU Sportcenter och simhallen där. Då får Umeå en av Sveriges främsta simarenor, nära till E4, tåg och flyg samt Nydalaområdet.
Se mer om ovan synpunkter och framtidsidéer på min blogg http://blogg.vk.se/umeas-basta…
                        33 Gilla

KennethNär jag läser om hur politikerna struntar i medborgarna och slösar miljoner på misslyckade projekt så skäms jag för att vara umebo. Enda chansen att få slut på det här spektaklet verkar vara att flytta härifrån.                        23 Gilla

GästHej tycker du har rätt, själv så flyttar jag till Visby nästa mån, less på det mesta här uppe!Lars LindqvisrTja, det är ändå folket som röstat fram politikerna. Man får det styre man förtjänar.KimOch – vad skulle alternativen vara i detta fall? Fjantigt med denna typ av påståeenden då man inte kan beskriva reella alternativ.KennethExakt! Det är konstigt att det röstas på samma politiker år efter år. Jag gör det dock inte.KimUtan vilka förordar du?KimVar det inte Bertil som sa att han alltid håller tid och budget? 
Vi får alltså en hint om trovärdighet och var det landar. ;)
Vansinnet fortsätter med förbundna ögon…. Strunta i logik och sunt förnuft.AndersOch vad hände med trafikminskningen på ÖK?
Det är så dumt så klockorna stannar. Min klocka har stannat förresten….m1Håller med..idén med ringleden runt stan var väl för att minska innerstatstrafiken? Därför känns det ju bakvänt att leda in trafiken från ringleden och in i centrum igen. som sagt..ur led är tiden:)


ErikGoranVarit ganska skeptisk till projektet men håller på att ändra åsikt.snibbBra! Gör badhusplaceringen till en valfråga, så folket får chans att tycka till om placeringen. Kristoffer GrundströmMen varför inte bara bygga ut IKSU’s badanläggning till att bli ett äventyrsbad då. Är less på dessa uppenbara felplaneringar.                        19 Gilla

PeterVAD HÅLLER NI PÅ MED? Ni kör över medborgarna fullständigt, denna parodi utvecklas till en tragedi! Er främsta målgrupp är barnfamiljer som vill ta bilen. Två småungar, packning med två bussbyten i 20 minus lockar inte!!! Ni förstör trafikmiljön fullständigt och tappar totalt trovärdigheten vad gäller miljöfrågor. Men varför skriver jag det här egentligen… ni skiter ju ändå i vad folk tycker. Lönsamhetsproblem kommer förfölja det här bygget i många år. Finns ju inte en chans att någon från Övik vill ta tåget och besöka ett bad som är en bråkdel så stor som dom själva har.                        41 Gilla

Anette Jag håller med de som ser badhuset som felplacerat, men drar mej till minnes varför politikerna väljer att lägga det så centralt. Detta för att hjälpa finanserna av den jättestora räkningen på badhuset. Närliggande hotell kommer att betala för sina gäster i form av ett fast pris årligen till kommunen. Sådana inkomster är svårare att få om badhuset ligger "lite utanför" stadskärnan och hotellens lägen.  Arrangeras simtävlingar kommer gästerna ofta från andra städer och har då nära sitt hotell/boende..KimÄr inte hotellbetalningarna ren spekulation från politiker?Mo JoTvå bussbyten för att ta sig till Vasaplan, där 99% av stadens bussar passerar? Inte bara du som bor väldigt avsides, då?                        

Bli först att kommentera

Umeås Bästa lärdom av Nannasatsningar är att fritids/idrotts-anläggningar inte lönar sig där, ej 1987, ej 2000 och ej heller 2013!

Av , , Bli först att kommentera 0

Normal
0

21

false
false
false

SV
JA
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normal tabell”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-language:JA;}

Umeås Bästa lärdom av Nannasatsningar är att fritids/idrotts-anläggningar inte lönar sig där, ej 1987, ej 2000 och ej heller 2013! Med 13 års mellanrum har det av Umeå kommun försökts/försöks planeras för fritid och idrott på grusplanen vid Mimerskolan.

SPORT- OCH KULTURCENTRUM PÅ NANNA

Första gången var 1987 för en ny sporthall kv Nanna (då kv Gymnastiken) om gamla Sporthallen (nu Gammliahallen) skulle rivas. Där försökte man lansera ett Sport- och kulturcentrum för att få ekonomi på hela bygganden på Nannakvarteret. Det gick inte och på Hedlunda/Nolia blev det inte heller utan, som bekant, renoverades Sporthallen och nu är den utbyggd med bl a nya innebandyhallar.

1996 drog Umeå kommun igång planering för en ny fritidsanläggning på Nanna, denna gång det s k Aktivariet, bad-vård-hotell-komplex i privat/offentlig satsning med kommersiell driftsanterprenör för äventyrsbad, Spa, mm, ej simbassänger.

Många var vi som såg omöjligheten och det var oenighet i politiken. S+M var hårt för med FP hårt emot. Även på VK:s ledarsidar var kritiken skarp och syns i nedan ledare den 1/2 2009, med bl a "Frågan är hur mycket det kostar att löpa den lina ut som kommunen redan står på." En fråga väl värd att resas av i dagens "Aktivarie-bad" på Nannakvarteret.

Aktivariet sjönk, pga ekonomin även denna gång, ingen ville/vågade driva det, och med VK-rubriken "Aktivariet går i graven" den 7/6 2000. Det blev fyra år av bortkastad planering.

MEN

någon lärdom verkar inte ha dragits, än, av badomöjligheterna där. Det är egentligen ännu värre med dagens Nannabad-"äventyr", då Badutredningen 2006 sa följande:

"Om antaget lokalprogram ska följas i övrigt kan en 50-metersbassäng inte (fet stil av utredningen, min anm.) inrymmas u de bad som är inritade i kv. Nanna."

OCH

året dessförinnan i delrapport 2005 beskrevs detta INTE med logistikproblem av bl a utredningsansvariga tjänstemän/chefer som idag ålagts av de politiker som sett de tidigare misslyckade fritidssatsningarna "gå i graven", att vara ansvariga och därmed idag måsta arbeta mot sin övertygelse från när de stod bakom "INTET" om Nannabad med 50:a.

INTE

att undra på att detta Nannabadprojekt försenas hela tiden och ytterligare ett halvår enligt besked i VK idag och då oräknat överklagningar från närboende (vi andra får ju inte yttra oss pga att detaljplan från 1948 används), frågetecken vid bygglovsprövning kring tillförlitlig till- och frånfart, trafikrisker (särskilt för barn/ungdomar), miljöbedömningar, mm.

Och då än dyrare…så att även detta "Aktivariet" sjunker och "går i graven".

 

Bli först att kommentera

Umeås Bästa badhusinsändare 2013 är i VK 4/1 av ”MAGGAN SOM ÄLSKAR UMEÅ” som inte vill ha Nannabad pga den dåliga trafiksituationen

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bästa badhusinsändare 2013 är i VK 4/1 av "MAGGAN SOM  ÄLSKAR UMEÅ" som inte vill ha Nannabad pga den dåliga trafiksituationen.

Om det dåliga kring kv Nanna skrev jag i bloggar i förra veckan. MAGGAN utvecklar detta med bl a följande:

"De trafikmätningar och videofilmningar som är genomförda visar att i dagens läge Östra Kyrkogatan är överbelstad, trafiken kommer att växa 25-35 procent fram till 2020."

"Det kommer att vara barn och ungdomar, familjer som besöker badhuset, alla kan inte ta bussen till badhuset, utan man kommer med bil, det kommer väl knappast att vara gratis pakering."

"Är det planerat en säker plats för att hämta och lämna barnen på badhuset, kommer det att finnas handikapparkering?

"Det är meningen att det skall bli simtävlingar, parkering till åskådare, alla kommer nog inte med buss."

"Det är redan nu fullt upp på bussarna till och från stan, det kommer inte att finnas plats för alla bussar som måste sättas in, platsen är redan nu för liten på Vasaplan."

MAGGAN säger det vilken bad- och simbesökare som helst känner till, att det behövs säkra till(från)-fartvägar för en bad- och simanläggning. Bloggen den 2/1 visar hur det ser ut i Norrlandsstäderna Ö-vik, Sundsvall, Östersund och Gävle.

Och de som känner till Umeå simhall, Holmsunds, Hörnefors och Sävar samt IKSU:s vet att dessa har dessa säkra och trygga kommunikationer. Förmodligen ställde fritidskontoret och politikerna dessa krav redan vid planeringen och bedömdes av Byggnadsnämnden vid bygglovsprövning.

MEN

i hela bad/sim-planeringen på Nanna, från det plötsliga beslutet för nu sex åre sedan har inga sådana krav rests, frågor ställts eller redovisats av de privata aktörerna förr och badbolaget nu.

VARFÖR

politiska styrelseledamöter i Badbolag i Umeå AB ställde ni dessa krav vid tidigare badhus/simhallar (alla andra idrottsanläggningar f ö), men inte nu? Inte ens när ni ändå fick tydliga anvisningar från tjänstemännen i november 2011 vid redovisning av detaljplaneabetet för Nannakvarteret, ställdes frågan.

DOCK

detta kommer inte undan i den fortsatta processen, eftersom Byggnadsnämden måste utreda, analysera, bedöma och besluta om trafiksituationen kring kv Nanna och för en bad- och simanläggning.

OCH

missar Byggnadsnämdens politiker detta, lär överklagningar av en bygglovsansökan påpeka sådana missar, eller brister, så att ärendet vandrar högre upp och utanför Umeå kommun. Då lär inte ett Nannabad godkännas, utan får bakläxa och sedan måste planerna avbrytas.

SÅ ATT

MAGGAN och jag, och många fler Umeåbor får gehör för vårt INTE till äventyrsbad, 50-m-bassäng, mm mitt i stan på grusplanen vid Mimerskolan, precis som Badutredningen i kommunen 2006 sa samma inte (med fet stil i rapporten dessutom) till Nannabad. Vilket Umeås kommunledning godtog då, men samma politiska ledning nu driver emot sitt eget INTE förr?!

I nästa blogg kommer andra exempel på hur sportanläggningar på Nannakvarteret planerats/föreslagits genom åren i Umeå, men alltid avbrutits, av trafikproblem och/eller ekonomidito. T ex fanns 1987, för 25 år, sedan en utredning om ett Sport- och Kulturcentrum på kv Nanna.

 

Bli först att kommentera

Umeås Bästa simförslag är inte ett Nannabad med förlustekonomi utan en simarena på campus som ger en vinstekonomi

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa simförslag är inte ett Nannabad med förlustekonomi utan en simarena på campus som ger en vinstekonomi.

Förlustekonomin är än inte redovisad, helt enkelt för att det inte sedan Nannabadbeslutet 2007, gjorts någon analys och bedömning av ekonomin, för byggande och drift.

Båda delarna, fastighetens kostnad, inkl allt kring mark och parkering, samt driftsekonomin, måste tas fram för en möjlig och rimlig budget. Och inte bara på 1-2 år, inte på 10 år, utan på 20-30 år,eftersom Umeå kommun som bidragsgivare måste ha en säker långsiktighet för denna halvmiljardsatsning.

MEN

Badbolag i Umeå AB hamnar i än större svårigheter än vad Lerstenen, m fl stod inför i fråga om ekonomin. En privat aktör är friare i att välja entreprenör för driften. Ett kommunalt bolag lyder mer under LOU, lag om offentlig upphandling, och med kommunstyrelse/kommunfullmäktige över sig blir det än krånligare.

Ännu krångligare då de privata aktörerna för Nannabadplanerna inte hade kommit någon vart med driftsproblematiken, varför badbolaget nu måste börja om då man är helt oerfaren av en badplanering och har endast en skiss som dessutom måste ändras efter kritik.

Det är så rörigt att det är svårt att förklara, då Nannabadplaneringen sköts av plötsligt badbolag och utan detaljplan för framtiden, komplicerad som ett garnnystan som tappats och ska redas ut när allt trasslat till sig. Enklast är att ge upp och skaffa nytt "garnnystan" = nytt bad- och simläge.

FÖR

* Som det är nu med de "omöjliga" Nannabadplanerna kommer föräldrar att säga NEJ till den trafikistuation som råder kring kv Nanna och inte riskera "liv och lem" för sina barn/ungdomar.  

* Samma blir det med För- och grundskoleförvaltningen (som i Badutredningen sa nej till påstående om skolbadskjutar i ordinarie busstrafik och hävdade hyrda bussar pga schemaproblem annars).

* Fritidsnämndens politiker kan inte godta sådan försämring jämfört med Umeå simhalls och andra bads säkra tillgänglighet för simskoleelever, föreningar och allmänheten.

* Simklubbar och andra simsporter med ansvar för barn och ungdomar kan inte heller godkänna dessa trafikfarligheter som uppstår vid skjutsande, parkerande i P-hus samt för cyklande och promenerande klubbaktiva.

* Varken Byggnadsnämnd, Trafiknämnd eller Miljö- och Hälsoskyddsnämnd vill då ha samvete/ansvar för detta.

Därmed går det inte heller för Umeås valda fullmäktigepolitiker av allmänheten och myndiga umebor, att acceptera det som måste vara Sveriges sämsta och riskfyllda placering av en bad- och simanläggning.

BILDEN HÄR ILLUSTRERAR FARLIGHETERNA KRING HELA NANNAKVARTERET

FÖRHOPPNINGSVIS

ser Svenska simförbundet lika allvarligt på dessa logistikfrågor utanför en simhall som man gör inne bland bassänger och omklädningsrum, och med erfarenhet från det som sker här i Umeå, markerar vikten av trygg tillgänglighet till och i bad.

Och med ett sådant riksställningstagande göra det prestigelättare för Umeås politiker att tänka till, tänka om och tänka nytt för badande/simmande i Umeå.

DÄRFÖR BLIR MITT NYÅRSFÖRSLAG

till Umeås politiker är att snarast starta en alt.plan. för en SIMARENA, när Nannabadplanerna till slut ändå går i graven. Då börjar man en trafiksäker bad- och simplanering. Samt prövar för det läge som ser ut som det mesta ekonomomiska.

Detta blir enkelt, man bygger till där det finns bassänger, omklädning, administration, vaktmästeri, vägar, parkering (som kan utökas) och har utemiljö för solande, rekreation, uppvärmning/nedvarvning, mm samt för utveckling, t ex utbyggnad.

I Umeå är det då dagens simhall på Gammlia och IKSU:s simhall på campus. Med fler andra idrotter och den från i år nystartade Idrottshögskolan, ger då campus/IKSU bästa ekonomiska förutsättningar. Här blir det genast en "vinnarekonomi" mot förlustdito på Nannakvarteret.

Och än mer i framtiden genom den nytta alla andra idrotter och motionsformer har av simning och andra vattenaktiviteter. Som t ex min "simmovation"  med simkanal i en rundbana (oval) och strömmande vatten, bra för eliten i motströms, motionssim som i skidspår efter varandra samt för siminlärning, lättare i medströms. Se nedan exempel från badhotell i Europa. 

UMEÅPOLITIKER

om ni håller med mig, hör av er, jag bidrar gärna med min kunskap och erfarenhet och kan rekommendera fler simaktiva för  skapande av en simarena på campus. Annars så finns en del att hämta ur mina, nu 133, Umeå Bästa-bloggar om bad/simning. 

Bli först att kommentera