Umeås Bästa nyhet 2013 är att Nannabadplaneringen inte klaras pga badavtalsomöjligheter

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa nyhet 2013 är att Nannabadplaneringen inte klaras pga badavtalsomöjligheter.

När de privata aktörerna fastighetsbolaget Lerstenen , m fl fick uppdraget att utveckla kvarteren Nanna 7 och Mimer 1, skrevs ett avtal med Umeå kommun.

För drygt ett år sedan avbröt kommunen samarbetet med de privata aktörerna under motiveringen att man inte var överens om de ekonomiska förutsättningarna. Vad detta gällde i detalj och om det finns dokumenterat skriftligt har inte redovisast utåt, och frågan är om det finns ett formellt skriftligt beslut här.

Vad som däremot finns kvar är skrivningen i avtalet och som Umeå Badbolag är, liksom Lerstenen, m fl, var, skyldig att följa. Om så ej görs kan Umeå kommun avbryta badbolagets planer, precis som kommunen avbröt för de privata aktörerna.

Så här står det i punkt 2.

Inom ramen för detta avtal skall Lerstenen arbeta fram ett underlag som i tillräcklig omfattning beskriver projektet till innehåll. arkitektur, finansiering, etc. för att nå fram till ett beslutsunderlag som skall ligga till grund för projektets genomförande. Detta innebär i princip arkitektritningar fram till bygglovshandlingar samt sådana kommersiella och ekonomiska utredningar som krövs för att fastställa projektets ekonomiska bärighet.

MEN

* Idag finns inga arkitektritningar, bara en ytlig skiss från presskonferens i november i fjol.

* Det har aldrig visats (om ens gjorts?) varken kommersiella eller ekonomiska utredningar för ett Nannabad med äventyrsdel, 50-metersbassäng, mm.

* Inga sådanan utredningar medför att projektet inte kan bedömas utifrån bärighet eller ej.

Vidare i avtalet står att

Projektet ska kännetecknas av god tillgänglighet och trygghet för alla besökare (funktionshindrade, människor med olika etniska barngrund…) och hållbart tänkande inte minst när det gäller energieffektivitet.

OCH

"God tillgänglighet" finns inget av med den svåra och besvärliga trafiksituation som råder kring Nannakvarteret och särskilt vid badentrén som nu ligger mittemot P-husets Nannas in- och utfart.

Dålig är tillgängligheten inne i anläggningen i det skissförslag badkonsulterna redovisade vid badbolaget i november i fjol.  Äventyrsbadet blockerar passage från omklädning/dusch till 50×25-metersbassäng eller måste man ta sig i en nära 100 m lång, svängig ocn trång badkorridor, och tillbaka.

Så illa logistik i ett badhus/en simhall har nog aldrig setts förut. Och än sämre för funktionshindrade, små barn och äldre som har vissa problem att röra sig. Inget av tidigare förslag av de privata aktörerna var så bristfälliga som det Badbolag i Umeå AB nu presenterat.

Streckade och heldragna linjer visar passageproblemen (3, 5) och övriga siffor visar på andra brister som inträngd djupbassäng 11), utspridda läktarutrymmen (2, med ovanvåning och 7), utomhusytor i trafiklägen (8, 9, 10), genomgångsrumsproblem (4, 6) och udda simmått, 22×25 m (1).

I SIN TUR

innebär alla dessa brister, ja, omöjligheter för en väl fungerande bad- och simanläggning, att den ekonomiska bärigheten aldrig kan hålla. Det går då samma väg som för bad-vård-hotell-komplexet Aktivariet på samma plats för över tio år sedan, "i graven" som var tidningsrubrikerna då år 2000.

I nästa blogg ska en annan omständighet kring utformning och ekonomi belysas som helt missades i avtalet, men som genom att detta ändå måsta tas upp för ett förverkligande, också leder till att det blir inget Nannabad pga en förlustekonomi.

Bli först att kommentera

Umeås Bästa bad/sim-läge är inte mitt-i-city utan bäst är som i Örnsköldsvik, Sundsvall, Östersund och Gävle

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa bad/sim-läge är inte mitt-i-city utan bäst är som i Örnsköldsvik, Sundsvall, Östersund och Gävle. Se bilderna här nedan: 

1. Paradiset i Ö-vik, uppe t v, som växt till ett av Sveriges främsta äventyrs/upplevelsebad och kan utvecklas än mer.

2. Himlabadet i Sundsvall, uppe t h, med en ute-50:a intill, skogsområde nära till och bredvid Mitthögskolan.

3. Storsjöbadet i Östersund, nere t v, som också byggts ut och har camping bredvid liksom travbanan och campus.

4. Fjärran Höjderbadet i Gävle, nere t h, i fritidsområde med 50-metersbassäng och på avstånd från centrum som Umeå simhall idag.

Nannatomten i Umeå är tvärtemot inklämt mellan växande trafikflöden och P-hus vid sidan och ovanpå samt luftmiljö som blir allt sämre.

Som synes har alla utom Umeå bad- och simutvecklingsmöjligheter, trygga in- och utfarter samt nära till stora kommunikationsleder, E4:an för Gävle och Ö-vik samt E 14 för Östersund och Sundsvall. Och i takt med utbyggnationer där, halkar Umeå med inklämt Nannabad allt mer efter i kvantitet och kvalitet.

Men på Nolia, I 20, Gammlia, och campus/IKSU har Umeå tomtlägen i klass med Ö-vik, Sundsvall, Östersund och Gävle. Och ska man ta ut det bästa ur de senares placeringar så blir campusområdet i Umeå det som ger flest fördelar.

Studerar man städer i övriga Sverige är det samma resultat, ingen placerar nya badhus/simhallar/simarenor så trångt, så trafikbesvärligt och så outvecklingsmöjligt som just Umeå.

Detta blir en av anledningarna till att Nannabadprojektet i Umeå badbolags regi kommer att "gå i graven" som förra badplanerna, Aktivariet, på samma kvarter gjorde år 2000.

I kommande bloggar ska jag visa på andra omständigheter som tvingar Nannabad till stopp och avveckling, t ex hur avtalet i badprospektet medför omöjligheter för badbolaget samt hur föräldrar och politiskt berörda inte kommer att låta barn ta sig till ett bad i Umeås trafikfarligaste del av centrala stan.

 

 

 

Bli först att kommentera