Umeås Bästa Bad/SIM-ekonomi fås inte i Nannabad som riskerar bli EN MILJARD KR! Och driftsförlust på en miljard kr på 50 år!

Umeås Bästa Bad/SIM-ekonomi fås inte i Nannabad som riskerar bli EN MILJARD KR! Och driftsförlust på en miljard kr på 50 år!

Gårdagens, 26/2, artikel i VF/Folkbladet visade att ingen ekonomi för ett Nannabad finns, ingen ekonomi redovisad och ingen ekonomi som till slut kan godkännas.

Tydligen INGEN EKONOMI före byggnadslov inlämnas, eventutellt fås, anbud går ut, tas in och beslutas om, allt för att starta en byggnation???? Och ingen ekonomi för driften och vem som kan/ska driva.

BÄTTRE UTREDNING I LINKÖPING ÄN I UMEÅ

Umeå kommun och badbolaget kan jämföra med Linköping och deras planer med ungefär liknande innehåll med äventyrsbad, 50×25:a, multibassäng och hopp/djup-bassäng. Där utgår man från en omfattande utredning (snäppet mer och bättre än Umeås 2005/2006).

Så här ser deras förslag ut där den största skillnaden är rätt placering, vid utemiljö. Näst därefter direktgångar till de olika delarna, inte rakt igenom äventyrsdel som för Nannabad och alla bassängrum med fönster ut, inte instängt som i Umeå.

Så här beskrivs ekonomin i tidningen Affärsliv

http://www.affarsliv.com/?articleid=6204503

Simhallens budget på 512 miljoner kronor håller inte. Totalkostnaden blir minst hundra miljoner högre. Det bekräftar politiker i det kommunala bolaget Lejonfastigheters styrelse.

Uppgifterna kommer från tjänstemän på Lejonfastigheter, som har fått i uppdrag av kommunens planeringsutskott att se över underlaget. Politikerna i styrelsen har informerats om läget.
– Det är rejält underdimensionerat och kommer att dra iväg. Det känns inte bra, säger vice styrelseordförande Ulf Lindh (S).

I den befintliga budgeten ryms till exempel inte mark för parkeringsplatser och tillfartsvägar. Inte heller har upprustningen av Tinnerbäcksbadet, den ökande avrinningen av dagvatten eller kulverten under badet tagits med i beräkningen. Faktorer som alla höjer prislappen.

Notera att även där är det ett kommunalt bolag som sköter planerna och att det tillkommer kostnader utöver byggnaden. Med minst 100 mkr mer, ger det 650 mkr.

UMEÅ HAR SVÅRARE BYGGFÖRHÅLLANDEN

Jämfört med Umeå som än inte har en budget lagd och har svårare byggförhållanden, kanske det hamnar på 700 mkr för Nannabad. Med alternativintäkt för Nannatomten på uppåt 100 mkr, så riskeras 800 mkr.

Den siffran blir rimlig i jämförelse med ett annat nytt bad, Himlabadet i Sundsvall med ytor om 1/3 av ett Nannabad, där slutnotan blev 400 mkr mot budgeterade c.a hälften.

Garderades i Umeå med + 50 mkr på 400 i fjol, dvs c:a 12,5%, blir det med samma påslag på 800 mkr, 900 miljoner kronor, dvs nära EN MILJARD kr!

För driften blir det än svårare. Fördubblingen av investeringen ökar räntekostnader för kapitalbiten. Driftsbidrage på 25 mkr/år som Folkbladet skriver om, blir med trafikproblem som minskar tillgänglighet och attraktion då högre, 30 – 35 mkr, som ska ställas mot i fjol påstådda 17-18 mkr, dvs nästan fördubbling även för driftkostnaderna.

EN MILJARD KR KASTADE I SJÖN

Räknat på 15 mkr/år i fördyring ger det på 50 års livslängd, rakt av, 900 miljoner kronor, dvs även här EN MILJARD kr "kastade i sjön", jämfört med att lära av bra simplaneringar i Sverige.

MEN det Umeå kommun kan lära sig av först är sin egen badhistoria på Nannakvarteret och av ett äventyrsbad, då också i kombination med annat, vård och hotell. Det gäller det privata projeket Aktivariet som Scandic Hotel skulle ro hem, från 1996 till 2000, det gick inte heller och det handlar bloggen 10:45 om.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.