Umeås Bästa trafikpolitik är att minskad tung trafik i stan inte följs av ökad bil/buss-trafik genom Nannabad! Se e-brev till rikspolitiker.

Umeås Bästa trafikpolitik är att minskad tung trafik i stan inte följs av ökad bil/buss-trafik genom Nannabad! Se e-brev till rikspolitiker.

Detta är självklart om en politik ska bli trovärdig, dvs högra handel ska veta var den har med den vänstra. Då nu inte detta gäller i fråga om trafik- och miljöpolitiken i centrum i Umeå med nuvarande Nannabadplaner, skickade jag e-brev till Trafikutskottets ordförande Anders Ygeman (S) och vice ordförade Jan-Evert Rådhström (M) m a a den senares besök i Umeå och uttalande i VK, se http://www.vk.se/808982/tung-trafik-engagerade om Umeå kommuns krav på att få stoppa tung trafik genom stan, på V:a Esplanaden.

Nedan är e-brevet, förutom bloggen 21/2 som bifogades. Bl a med denna skiss som visar trafikproblematiken kring kv Nanna.

Hej!

Skriver till m a a vice ordförandes i Trafikutskottet, du Jan-Evert Rådhström,  besök i Umeå och en VK-artikel idag om att studera lagar som gör att  Trafikverket nu stätter stopp för Umeå kommuns
vilja att stänga för tung trafik genom centrala Umeå.
 
För samtidigt planerar Umeå kommun, genom ett nybildat kommunalt badbolag, för en jätteanläggning av ett äventyrsbad, 50-metersbassäng, multidito hopp/djupbassäng samt stort gym, samt med ett P-hus ovanpå med 200 p-platser, allt i ett av de mest trafiktyngda delen av centrum (och än mer när Ikea byggs några km söderut och kan få genomfartstrafik här).
 
Dvs det mest trafikalstrande bygge man kan tänka sig, med bilar och utflyktsbussar, som i andra städer i Umeå och utomlands INTE placeras i trafik- och miljöbesvärliga citylägen.
 
I detaljplanearbetet i området har både en konsultrapport och en kommunal avdelning påpekat riskerna för trafik, och den senare bl a med citatet
"….i takt med att andra förtätningsprojekt tillkommer inom centrumfyrkanten, lyfta blicken och noga väga nytta mot intrång speciellt vad gäller trafikalstrande anläggningar."
 
Se mer i nedan blogginlägg (inte med här, se 21/2 08:48) och på http://blogg.vk.se/umeas-basta/
finns mer att läsa om vad ovan utredningar och granskning säger.
 
Min uppfattning är att det är bra med att minska trafik- och miljöproblem och få tung trafik utanför stadskärnan. Men då ska inte ökad trafik för både bilar och bussar planeras in som nu är på gång. Allmänheten i Umeå är i mycket hög grad emot detta Bad, och har varit så sedan beslutet 2007.
 
Trafiklösningar måste ha helhetssyn, luft, rök, avgaser, etc diffunderar och sprids som den "vill" och med kalla vintrar riskeras inversion, vilket Umeå kommun skriver om så här på sin hemsida och då gäller just detta "badkvarter"
 

Mest luftförorening på vinternGenerellt är luftföroreningen störst på vintern. Orsaken till det är att utsläppen är som störst då, bland annat på grund av bilarnas kallstarter. Så kallad inversionbildas när luften blir skiktad och den varmare luften lägger sig som ett lock över den kallare luften, som finns närmast marken. Vintertid i Umeå råder inversion eller stabil skiktning under drygt hälften av tiden. Då stannar föroreningarna kvar nära marken och orsakar höga koncentrationer av luftföroreningar. Inversioner förkommer främst vid klart och vindstilla vinterväder.

 
Jag har 50-årig ideell erfarenhet av bad/simning och 25 års arbete 
som idékonsult med barnomsorg och simning som yrkesområden,
plus debattör och författare, se mer på www.ubbi.se
 
Med tanke på att ni är högsta politiska organ för trafik, titta gärna på hur riskfyllt det blir för särskilt barn/ungdomar i detta, växande, trafiktäta område och som Umeå kommun inte presenterat någon utredning om och därmed inte har lösningar på.
 
En ny detaljplan hade belyst detta och som var meningen när privata aktörer skulle planera Badet, undviker nu Umeå kommun genom att hänvisa till en 65 år gammal detaljplan för kvarteret, från 1948, och begreppet "Allmänt ändamål" som då ett  kommunalt bolag klarar men inte ett privat.
 
Detta finns det politisk kritik för och den delar jag, man ska inte få trixa med ord på detta sätt för ett beslut en kommun, snart till varje pris (se min blogg idag), vill driva igenom. Som ni kan se nedan finns vida bättre alternativ som Umeå kommun inte utrett.
 
Mvh/
Urban Bengtson, Umeå
 
Anm. "nedan" är bloggen 21/2 08:48 med bl a om "trafikalstrande anläggningar.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.