Umeås Bästa bad/sim-lösning är Äventyrsbadande med lek/nöje/kommers för sig och Simmandet med motion/träning/tävling för sig.

Umeås Bästa bad/sim-lösning är Äventyrsbadande med lek/nöje/kommers för sig och Simmandet med motion/träning/tävling för sig. Nuvarande Nannabadplaner blandar Bad och Sim på sätt som försämrar för båda.

Bad och Sim går in i varandra och så mycket att äventyrsdelen blir genomgångar eller via 100 m korridor till 50:an. Multibassäng och hopp/djupbassäng stängs in i äventyrsdelen när de bör ha nära kontakt med 50:an. Och rutschkanorna hamnar avsides och ger sämre överblick. Äventyrsbadet instängdhet utan fönster förstärker alla ovan brister.

Därmed blandas också ljud och värme som inte gynnar varken besökare eller arbetsmiljö. Logistiken omklädning-äventyrsdel-bassänger försvårar vid tävlingar så att äventyrsbadandet måste stängas även vid mindre tävlingar, vilket ger ekonomiskt avbräck, dyrare för simsporten och missnöje bland kunder.

ÄVENTYRSBADANDET ÄR DET DYRA OCH BRUKAR INTE FÅ BIDRAG

Äventyrsbadandet är det dyra, både i innehåll och för besökare samt brukar inte få kommunbidrag medan simbassängerna har skolor och föreningar samt allmänhet, med skattemedel. Därmed subventionerar billigare bassänger dyrare äventyrsdelar, något politikerna måste fundera på det riktiga i med dagens ansträngda ekonomi i obligatoriska verksamheter som barnomsorg, skola och äldresatsningar.

Därför borde Umeå nu tänka längre än till ett byggnadslov om ett par månader, ja, 40-50 år framåt, förbi år 2050 med dess befolkningsmål. Lösningen blir då att skilja Bad från SIm och kan illustreras konkret med nedan bild av dagens Nannabadplaner.

 DVS,

ÄVENTYRSBADANDET KOMBINERAS MED HOTELL OCH KOMMERS LIKNANDE PITE HAVBAD

SIMBASSÄNGERNA KOMBINERAS MED BEFINTLIG SIMHALL (HÄR IKSU:S) OCH ANDRA IDROTTER, SJÄLVKLART UTE I SVERIGE OCH GJORDES FÖR UMEÅ SIMHALL

Multibassäng för simskolor, vattengympa, rehabbad kan passa för båda medan hopp/djup-aktiviteter passar bäst med 50.an och föreningsaktiviteter.

Om Umeå kommun tänker om på detta sätt kan 50:an, mm skapas enligt Borås Simarena-modell och för 50-60 miljoner kr (se på Svenska simförbundets hemsida www.simarena.se eller http://www.boras.se/borassimarena) och förbilliga driften rejält genom samverkan med IKSU-simhallen och IKSU Sporcenter i övrigt. Nuvarande risk för 25 mkr/år (eller mer) i driftsbidrag går säkert att halvera, kanske ner till 10 mkr/år med klokskap i utredande/planerande.

HOTELLBAD ELLER BADHOTEL MED SPA

Hotellbad eller Badhotell kan komplettera äventyrsbad med Spa och annat mer vuxen aktiviteter/avkoppling som nu inte finns i Nannabad och inte i Umeå alls, förutom på IKSU Spa på Umedalen. Med 10 mkr/år i 50:a-bidrag till simmande, finns utrymme för visst kommunstöd för badande, särskilt om simundervisning ordnas, t ex 5 mkr/år och på så sätt öka möjligheten för näringslivsintresse av badhotell.

Lyckas inte det, kan mycket äventyrsbad fås ut i Umeå genom utbyggnad av redan populära Aquarena i Holmsund eller vid uteäventyrsbadet Umelagun och få både inne- och utelekbad där, och i båda fallen långt under de några hundra miljoner kr ett Nannaäventyrsbad nu kostar.

Denna kompromiss är en utvecklingssådan som ger vinnare, jämfört med Nannabadupplägget som gav en politisk kohandelskompromiss med det sämsta som gemensamt i beslutet, alla partier gillade detta llka lite.

KEJSARENS NYA BADKLÄDER

FRÅGAN nu  är om det finns ekonomiskt sinnade poltiker som vågar räkna på detta och vågar tänja på sin prestigelåsning sedan sex år när Nannaläget beslöts. En prestige som förstärks av att allmänhetens nej till Nannabad och min flitiga debatt likt HC Andersens saga (äventyr på danska) Kejsarens nya kläder, där barnet fick med sig åskådarna i att Kejsaren var oklädd, t o m, naken.

Allt medan vakterna runt omkring försäkrade den nakna kejsaren välkläddheten som skräddarna med osynliga trådar lurat kejsaren (se fotnot nedan). Blir det som i sagan, Kejsaren hann in i slottet i tron på sina sina ståtliga kläder?

Eller stannar kejsaren upp på slottstrappan, ser ut över folket och ser sig i en riktig spegel och finner att det behövs "badkläder", ja, även simdräkter, och ger adjuntanterna uppdrag att leta äventyrskläder och simmardressar, och skilja dom åt som ovan förslag?

VÅGADE INTE KRITISERA UPPÅT – RÄDSLA FÖR REPRESSALIER

SVARET nu är att det är i Umeå 2013 som för snart 200 år sedan, på 1800-talet, när HC Andersen skrev sina sagor om verkligheter, det var ju dåtidens sätt att med omskrivning kunna kritisera uppåt mot maktförhållanden man ogillade, men inte vågade säga öppet av rädsla för att drabbas av repressalier på något sätt.

Ty tyvärr, i Umeå råder för "badäventyret" Nanna liknande förhållande som i Kejsarens nya kläder, både i okläddheten och i rädslan. En rädsla som nu riskerar kosta Umeå både sämre för bad/simning och försämrad kommunekonomi med 100-tals miljoner kr. Om denna rädsla i Umeå, som även jag känner av, blir det mer om nästa blogg 10:45.

FOTNOT: Så här skriver Wikipedia om HC Andersen och Kejsarens nya kläder

I sagan syr två skräddare nya kläder till kejsaren. De säger att de använder en magisk tråd som gör att korkade personer inte kan se den. I själva verket använder de ingen tråd alls, men eftersom ingen vill framstå som korkad låtsas alla om att de ser "kläderna", och kejsaren vandrar omkring naken.

Bokens sensmoral används ofta för att symbolisera hur människor anpassar sig till gruppen, även när det är uppenbart för dem själva att gruppen har fel. Att liksom det lilla oskuldsfulla barnet i sagan utbrista Kejsaren är naken! innebär att påpeka något som alla kan se, men som ingen vågat säga.

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.