Umeås Bästa badsanningar ger inga glada miner med enkelriktad ÖK, byggupplag, överklagningar och Nannastopp

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa badsanningar ger inga glada miner med enkelriktad ÖK, byggupplag, överklagningar och Nannastopp.

Dessa "inga glada miner" av kroppsspråk på några styrelseledamöter i badbolagsstyrelsen visar denna bild från presskonferensen i november i fjol när Nannabadförslaget då redovisades, fotad på datorn.

Längst t v ser Vänsterpartiets Lasse Jacobson allvarlig ut, troligen för att han som Tekniska nämndens ordförande vet om trafikproblemen och där hans fögderi Gator- och parker i detaljplaneyttrande ger skarp kritik tör rafikalstrande anläggningar (som ju ett Nannabad blir).

Bekymrad verkar Moderaternas Anders Ågren, tredje fr h, möjligen för att hans motion från 2004 om att bygga ny simhall på Noliaområdet hade varit så mycket bättre och då hade Umeå haft nytt för bad/simning redan 2008, för fem år sedan. 

ÄVENTYRSBAD BYGGS UTOMLANDS INTE I CITYKÄRNOR

Centerpartiets Mattias Larsson lyfter handen och kanske berättar om sin äventyrsbadresa med andra politiker där man fick se att sådana bad utomlands byggs inte i citykärnor med trafikproblem utan i motsvarande handelsområden med lättare framkomlighet för bilar/bussar.

Socialdemokraternas Lennart Holmlund och badbolags-VD:n Bertil Hammarstedt visar inte heller glada miner och inte VK:s reporter Anders Brodin som av någon anledning hamnat mitt bland politikerna (han har förklarat att han var där först och de övriga kom och satt sig runt om honom).

AVSTÄNGDA GATOR OCH BYGGUPPLAG

Och inte blir det gladare miner av den påverkan som kan bli under en byggtid. Se nedan bilder från Kultutväven vid kajen med stora utrymmen för byggupplag, mm, runt bygget och avstängda gator. När ansvariga politiker tänker hur det då blir på och kring Nannakvarteret, då förstås ovan ledsna miner bättre.

Och för kvarteret inttill Nanna, kv Mimer med en mindre tillbyggnad av Mimerskolan för hotellplanerna där, beskrivs de "små" problemen där med:

Största störningarna under byggtiden förväntas bestå av buller och eventuell damning för närboende. Vidare kommer ett ökat antal tunga fordon med transporter till och från byggarbetsplatsen belaste de närliggande gatorna. Detta kan möjligen begränsa framkomligheten längs berörda gatuavsnitt.

ÖK ENKELRIKTAS, BUSSGATA STÄNGS AV OCH NANNABADSTOPP

ÖVERSATT till kv Nanna innebär det att ÖK måste enkelriktas, kv Mimer bli byggupplag och/eller nya bussgatan på V:a Kyrkogatan stängas av. För det behövs mycket utrymme för att säkert klara ett bygge på hela Nannakvarteret i flera våningar. 

Men inte nog med det, efter ett badbygge kan trafikmiljökraven tvinga fram en permanent enkelriktning av Östra Kyrkoggatan, vilket också syns i konsultrapporten som Västerbottensnytt hade reportage om och Trafikpropp på ÖK. Se nedan bild t v idag och t h en skiss för framtiden, läs mer under den.

Skissen har i mitten in- och utfart av ett P-hus ovan på Nannabad och pilarna på ÖK har enkelriktning, vilket också nämns som alt. för att minska trafiken och klara miljömålen. Att sedan äventyrsbad, 50:a, m m, är trafikalstande som Gator och parker i kommunen varnar för, stärker omöjligheten för ett  badbygge och ger då Nannabadstopp.

 

Bli först att kommentera

Umeås Bästa SIMARENA fås om Tagebad, m fl får erbjuda det bästa för bad/simning i Umeå pga ändrade förutsättningar efter upphandling!

Av , , 4 kommentarer 0

Umeås Bästa SIMARENA fås om Tagebad, m fl får erbjuda det bästa för bad/simning i Umeå pga ändrade förutsättningar efter upphandling!

I somras, 2012, fick en badaktör, det nya badfastighetsbolaget Tagebad AB i Stockholm, konsultuppdrag för projekteringsunderlag av ett Nannabad i Umeå.

Detta Tagebad träffade jag i Stockholm hösten 2011 och presenterade mina simidéer, bl a simkanal med strömmande vatten. Det var ett givande möte och gav impulser för utveckling av simkanalen.

VISSTE ATT DET FANNS BÄTTRE BAD/SIM-TOMTER I UMEÅ

Man kände till Nannabadplanerna och visste att det fanns bättre bad/sim-tomter i Umeå. Men då sådana alternativ inte erbjöds, var ändå Tagebad intresserat av Umeå. Så man bjöd på den upphandlingsunderlag Umeås badhusbolag gick ut med i fjol.

Men vad man inte visste, var att det, efter att man fått fem av åtta uppdrag, hösten 2012 skulle komma ett nej  från Umeå Simsällskap för att det inte var en 50×25:a och tio banor utan 50×21 m och nej från undervattensrugbyns Isbjörnarna för att det inte fanns separat djupdel utan i 50:an, se ritningen nere t v.

Ansvariga politiker insåg att man måste gå simsporterna till mötes. Så Tagebad måste låta sitt arkitektföretag (man har underleverantörer) snabbt komma med helt nytt och använda hela kvarteret.Det innebar att tidigare P-hus intill blev P-hus ovanpå bassängerna. Men inte över 50:an pga för stor spännvidd utan över äventyrsdelen och omklädning för att med väggar och pelare klara belastningen, se ovan skiss t h. 

Detta medförde en äventyrsdel instängd utan fönster, som genomgång till 50:an och en 100 m lång badkorridor på nästan 200 kvm (ytor som vid fria händer hade kommit badande/simmande till del). 

HELT NYA FÖRUSÄTTNINGAR ÄN I UPPHANDLINGSUNDERLAGET

Nejet från simsporterna i höstas och politiskt krav på hela kvarteret tvingade fram helt andra förutsättningar än vad som förespeglades i upphandlingsunderlaget. Där fanns inte det nej till innehållet som därefter kom. 

När sedan ett detaljplaneunderlag nu visar på trafikproppar (ur rapport från maj 2012, innan upphandling gjordes) och det ställs krav från Gator- och parker i kommunen till politiskt ansvariga att "lyfta blicken och noga väga nytta mot intrång för trafikalstrande anläggningar", var det något badaktören Tagebad inte kan ha vetat om. 

SERIÖST BAD- OCH SIMFÖRETAG

Som seriöst Bad- och Simföretag som Tagebad vill vara, bör det finnas gränser för att genomföra något som man inte informerats om, inte kan fungera så bra som tänkt och inte ge en bad- och simentreprenör ekonomiskt rimliga villkor att verka för.

Därför bör, som kompensation för ändrade förusättningar/villkor av Umeå kommun efter simsporternas nej samt oinformation om trafikutredningar, Tagebad, m fl som fått uppdrag,

få erbjuda Umeås Bästa simarenaförslag i ett tomtläge med utvecklingsmöjligheter och presentera sådant alternativ för allmänheten, intressenter och politiker i Umeå.SIMKANAL, bättre än i Sundsvall, UTVECKLAS I OCH FÖR UMEÅ

Kanske vill Tagebad då pröva min simkanalsidé om 100 – 200 m som man visade intresse för vid vår träff och bli bättre än Sundsvalls Himlabadets simkanal om 50-60 m där jag flöt och simmade runt för några år sedan. Och njöt samt tänkte på hur en längre kanal och i samverkan med simbassänger, skulle kunna utvecklas i och för Umeå.

DÄRFÖR, UMEÅPOLITIKER OCH BADBOLAGSSTYRELSE, KOMPENSERA TAGEBAD M FL, FÖR OINFORMATION OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR,

MED ATT DOM FÅR ERBJUDA FRITT DEN BÄSTA SIMARENAN I EGET BÄSTALÄGE I UMEÅ!

BÖRJA OM ELLER AVBRYT

MEN, går inte detta att göra pga upphandlingsregler eller etiska skäl, måste Umeå kommun börja om projekteringsupphandlingen så att lika villkor gäller för alla och inte ändras under "resans gång"!

ELLER hellre, avbryt dessa allt mer omöjligare Nannabadplaner, som väl knappt någon ansvarig politiker kan hurra för längre.

 

4 kommentarer

Umeås Bästa förhandlingsläge för nytt 50:a-läge har Umeå-simsporterna med trafikstopp för Nannabad och mha Svenska Simförbundet.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa förhandlingsläge för nytt 50:a-läge har Umeå-simsporterna med trafikstopp för Nannabad och mha Svenska Simförbundet. 

Detta "bästa" förhandlingsläge för simsporterna kommer av trafikproblemen enligt konsultrapporten för Nanna- och Mimerkvarteren, se tidigare bloggar.

Gator- och parkers i Umeå kommun, skarpa kritik i detaljplaneunderlaget för grannkvarteret mot "trafikalstrande anläggningar" (här ett Nannabad), bäddar för trafikstopp för Nannabadplanerna.

LYFTA BLICKEN OCH NOGA VÄGA NYTTA MOT INTRÅNG…

Så här står det bl a "….i takt med att andra förtätningsprojekt tillkommer inom centrumfyrkanten, lyfta blicken och noga väga nytta mot intrång speciellt vad gäller trafikalstrande anläggningar."

Och TRAFIKALSTRANDE är verkligen äventyrbad, 50:a, undervisnings- och hopp/djup-bassäng med alla barn och ungdomar och familjer och föreningar, som vill dit.

OLYCKSRISKER FÖR BARN/UNGDOMAR KRING ETT NANNABAD

Så Umeå kommuns egen expertis i form av tjänstemän på Gator- och parker är tydlig i sitt budskap till beslutande politiker om att "lyfta blicken och noga väga nytta mot intrång" i fråga om ett Nannabad. Och i intrånget ingår också de olycksrisker som följer.

Säkerhet för barn och ungdomar krävs enligt FN:s Barnkomvention och beskrivs i detaljplanematerialet 2011 för Nanna och upprepas nu kring Mimerkvarteret. Olycksriskerna, till och från ett Nannabad, blir påtagliga, enl ovan illustration för planerat Nannabad.

SIMSPORTER FÅR BÄSTA FÖRHANDLINGSLÄGE

Detta ger då all anledning för simsporternas företrädare att förekomma ett trafik- och miljöpolitiskt stopp senare av Nannabadplanerna med ett eget STOPP NU, dvs ett nytt NEJ efter det förra hösten 2012 som fick politikerna att lyssna.

Det ger då bästa förhandlingsläge för att få visa sina ideallägen (precis som gymnastiken nu får gehör för med sitt Gymnastikens Hus vid Dragonskolan/Noliaområdet).

2014-ÅR VISAR NY SIMARENA – SM-VECKAN SOMMAR BLIR MÖJLIG

Därför kan Umeås politiker tillsammans med simintressenter och Umeå Fritid se till att nytt bad- och simläge utreds så att det under under 2014-året kan presenteras ny och bättre simarena. Och alla involverade blir nöjda.

Då fås en SM-50:a, mulitbassäng, hopp/djup-bassäng, min simkanalidé?, samt utvecklingsmöjligheter på en tomt som klarar trafiksituationen och har utemiljö intill, där då campus vid IKSU Sportcenter är bästa idag och för framtiden. Och SM-veckan sommar blir möjiig!

Här ovan visas en Campus SImarena i tre olika placeringar, väster om IKSU med närhet till universiteten, norr om IKSU ihop med simhallen där och öster om IKSU/söder om friidrottsarenan intill skog och mark. 

UPPSKATTNING FRÅN ALLMÄNHETEN

Simsporterna får därmed uppskattning också från allmänheten i i Umeå. Och av simintresserade föräldrar som då tryggare kan välja simidrott för sina barn om en ny simhall hamnar på campus med alla andra sporter där, gymnasieskola och hela universitetet. Även säkra till- och frånfarter samt bra busskommunikationer.

NYA TÄVLINGSFORMER: NÄRA-TRIATHLON OCH INNE-TRIATHLON

Plus utvecklingsmöjigheter och nya tävlingsformer genom många sporter tillsammans. Tänk nya triathlontävlingar, "Nära-Triathlon" med simning i simkanalen, cykel runt Nydala och löpning på friidrottsarenan. Eller "Inne-Triathlon" på vintern med simkanalsim, spinningcykel-lopp och löpband. Och med publik som kan följa hela tiden.

SÅ, SIMIDROTTER I UMEÅ, VÄSTERBOTTENS SIMFÖRBUND OCH SVENSKA SIMFÖRBUNDET, NU FINNS CHANSER ATT MEDVERKA TILL DET BÄSTA FÖR SIMNINGEN I UMEÅ 

I ETT AV EUROPAS FRÄMSTA IDROTTSOMRÅDEN, CAMPUS MED OCH VID IKSU SPORTCENTER, OCH NÅ VÄRLDSKLASS (som det ju är på idrottsforskning här)!!

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Umeås Bästa lärdomar av Nannabadplaneringen är att lärdomar inte används från badutredning, badprospekt och badtrafikanalys

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa lärdomar av Nannabadplaneringen är att lärdomar inte används från badutredning, badprospekt och badtrafikanalys.

Idag, onsdag 20/2, har Byggnadsnämnden i Umeå kommun detaljplanen för kv Mimer 1 på dagordningen.

Trots att Gator- och parker i kommunen har skarp kritik av trafiksituationen om att en noll-tillväxt inte har enkla lösningar, trafikregleringar inte kan lösa problemen och varnar för trafikalstrande anläggningar (menas Nannabadplanerna intill på kv Mimer), så kommenteras inte detta av plansidan.

HÄNSYN TILL CYKELPROBLEM MEN INTE TILL BIL/BUSS-PROBLEM

Däremot tas hänsyn till påpekande om otillräckligt kring cykelparkeringar och planbeskrivningen ska kompletteras därför. Det stora om besvärlig trafiksituation med bilar och bussar lyssnas inte till, men däremot det mindre som berör cyklar.

Detta "olyssnande" är mer regel än undantag under sju år av bad- och simplanerande, här med tre exempel.

BADUTREDNING SA NEJ TILL NANNABAD OCH POLITIKER SA JA!

1. Badutredningen 2005/2006 sa, se ovan ur utredningen, nej till bad- och simanläggning på Nannakvarteret pga att lokalprogrammet med äventyrsbad, 50:a, undervisnings- och hopp/djup-bassäng var för stort för kvartersytan. Nolia/Dragonfältet ansågs klara utrymmena.

Resultat: Poltikerna avvisade Nolia och föreslog det underkända, Nannatomten, dvs sade ja till det utredningen sa nej!

BADPROSPEKT HADE SM-KRAV SOM INTE HÖLLS MEN GODTOGS

2. Badprospektet 2009 angav för de privata aktörernas att Svenska Simförbundets regler för tävlingar "skall" uppfyllas, dvs SM på långbana, 50 m, ska kunna arrangeras. När två anbud kom noterade Umeå kommun i sin bedömning att inget förslag klarade stora mästerskap.

Resultat: Poltikerna beslöt att godkänna båda förslagen och antog sedan det med fastighetsbolaget Lerstenen, m fl, trots att SM inte kunde klaras.

BADTRAFIKANALYS GER SKARP KRITIK MEN INGEN ÄNDRING

3. Badtrafikanalys 2012 som av Gator- och parker i kommunen ger skarp kritik mot Nannabadplanerna med yttrandet

"Men det är ändå viktigt att ha med sig att marginalerna är små och i takt med att andra förtätningsprojekt tillkommer inom centrumfyrkanten, lyfta blicken och noga väga nytta mot intrång speciellt vad gäller trafikalstrande anläggningar." (dvs ett Nannabad)

Resultat: Att yttrandet inte föranleder ändring av detaljplanen.

SÅLEDES INGA LÄRDOMAR AV LÄRDOMAR

INGEN REGEL UTAN UNDANTAG – SIMSPORTERS NEJ GAV JA

Men ingen regel utan undantag. Hösten 2012 kom de nya badkonsulterna med samma förslag som i upphandlingsunderlaget. Då sa Umeå Simsällskap nej och även undervattensrugbyns Isbjörnarna. Tidigare på våren när samma ritningar visades gavs samma kritik, men inga besked om ja eller nej från kommunen.

Men USS sade sedan ifrån med ett NEJ och så blev det 50×25-m-bassäng och tio banor (förut 21 m och åtta banor). UV-rugbyn gjorde likadant, godtog inte en djupbassäng i 50:an utan krävde en egen. Se nedan, upphandlingsförslaget t v och t h det som gäller nu från nya badkonsulter.

RISK ATT NANNABADPLANERINGEN SKULLE SPRICKA

Och trots att båda föreningarna tidigare ställt samma krav men inte fått gehör, blev det gehör snabbt i höstas. Förklaringen var att politiken och nya badbolaget (som tagit över från Lerstenen) såg risken i att hela Nannabaplaneringen skulle spricka och inget nytt Bad till 2014 som utlovats i kulturhuvudstadsansökan, och den prestigeförlusten ville man undvika. 

I praktiken hade det omvända skett. Dvs ända sedan det plöstliga beslutet 2007 om Nannabad med 50:a, mm, har simsporterna fått höra att om man sa nej, så skulle det inte bli någon 50:an och kanske ingen ny simhall alls.

Således hot som sedan upprepats, i media och i andra offentliga uttalanden, bl a i samband med fullmäktigedebatt, december 2011, om minskat äventyrsbad som hotade stoppa hela Nannaprojektet.

(Nu har jag visat i tidigare bloggar att det är lika liten äventyrsdel och dessutom sämre planlösning, men inga politiska reaktioner, än så länge)

I höstas, 2012, blev det kommunansvariga som kände "hotet" att det inte skulle bli Nannabad om man inte godtog simsporternas krav. Därför genast stopp av upphandingsförslaget och helt nytt måste snabbt ritas fram.

NEJ IGEN TILL NANNABAD GER CAMPUS SIMARENA

MEN, det man nu fick (se ovan t h), för simningen 100 m badkorrridor till ett trångt bassängutrymme och inga SM-50:a-möjlighter och för uv-rugbyn ett trångt hopp/djup-bassängutrymme, finns all anledning att säga NEJ till igen.

Också för det sämre äventyrsbadet, med störande genomgångar och instängt utan fönster, något inget annat förslag haft under alla badårsplaner. Dessa problem och förseningar gör att nu kan inget nytt Bad vara klart 2014.

Därför borde Umeås poltiker lyssna än en gång och snabbt se till att nytt bad- och simläge utreds så att det under under 2014-året kan presenteras ny och bättre simarena med en SM-50:a, toppmodern hopp/djup-bassäng samt utvecklingsmöjligheter på en tomt som klara trafiksituationen och har utemiljö intill, där då campus vid IKSU Sportcenter är bästa idag och för framtiden.

Om detta nya och bättre förhandlingsläge för simsporterna vid ett nytt NEJ, i morgondagens blogg.

OCH DÄRMED DRA LÄRDOMAR AV LÄRDOMAR

Bli först att kommentera

Umeås Bästa Simutveckling med…. -Nannabad instängt och utstängt +Campus Simarena med insikt och utsikt.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa Simutveckling med.ett Nannabad (-) instängt och utstängt (utan utemiljö) och Campus Simarena (+) med insikt och utsikt, dvs med utemiljö. Detta visas i nedanstående bilder/skisser/illustrationer.

Här är ett Nannabad omgivet av gator med ökande trafik, enl. konsultrapport (se 18/2), och fler olycksrisker, se bilderna.

Olycksrisker syns nedan på Nannakvarteret med trafiktäta Nygatan, ÖK och Skolgatan samt varuinfart på Västra Kyrkogatan där cyklister kommer. En cykelparkering som av badkonsulten bara har 40 cykelplatser. 

Nedan t v  Umeåskissen,  en 50×25-m-bassäng med trångt runt om och otillräckligt med publikutrymme för 50:a-SM. Trångt också i hopp/djup-delen. Vattenruschkanor är inklämt en bit ifrån stora äventyrsdelen.

Den senare syns närmare i skissen t h, där det blir tydligt hur instängd den är mellan omklädning och 50:a, och därmed inga fönster, bara indirekt i 50:an, 40 m bort. En utformning som nog inte finns annanstans i Sverige.

Bilden ovan th är från upplevelsebad i Angered/Göteborg, av arkitektbyrån som anlitas för Nannabad, och med fönster.  Ovan t v är Nannabadhuset där 50:an är i låga byggnaden och t v äventyrsbadet under P-huset.

Umeåskissen kan exteriört jämföras med de privata aktörerna hade i Nannabadplanerna. I nedan bilder syns fyra med mer spännande och attraktivare husutformning. Något Byggnadsnämnden sagt sig vilja ha. 

Nedan är Umeåförslaget och därunder motsvarande i Linköping, De heldragna linjerna är 100 m lång korridor mellan omkl. och 50:an och de streckade är gångar rakt igenom äventyrsdelen. Så inte i Linköping.

Linköping har direktvägar från omkl/bassänger, 50:an, äventyrsdelen och multibassäng-hopp-rehab, syns av pilarna. Mindre störande och attraktivare. I fritidsmiljö med utebassäng och för utveckling.

Uppdelade rum och direktgångar är det i mina simarenaidér med simkanal, 50×25:a, hopp/djupbassäng, undervisningsdito och äventyrsdel. Simkanalen, 100 m, passar både för bassängsim och äventyrsbadande.

Skissen t h visar hur simkanalen kan täckas över och ha tillfälliga läktare. Svenska Simf. krav på läktarplatser för långbane-SM, 2 000, klaras. Och ges möjighet till bad/simarrangemang som simgalor och locka stor publik.

Nedan är simkanalen och fyra olika behov, motionssimning i 0-ström, undervisningssimning i medström, elitsimträning i motström och leksim i medström.

I SIMMUM SIMARENA väljer man hur mycket som ska finnas, även en gym/simclinic-yta (6). Längst t h en 50×25:a med simkanal runt om som blir 200 m lång. Denna vara en utomhusbassäng vid simarenan och ge ett "sim- och badland" med både inne- och utesim utan motstycke i Sverige.

I Umeå passar detta på campusområdet och ger ett Campus IdrottsCenter med friidrottsarenan och planerade skidspår. Och med spårtaxi/bil (streckade llnjen) knyta ihop universitetscampus med Nydala fritidsområde, och sedan till Umeå centrum (kanske via Ön).

Därmed när Umeå en SIMARENA i klass, eller högre, med t v Göteborgs Valhallabadet och t h Stockholmls Eriksdalsbadet. Här i Göteborg vid Masters (veteran)-VM i simning 2010 och i Stockholm vid Masters-EM 2005 (där vi var med flera från Umeå, både Umeå SS och IKSU-sim).

Varför inte Mastersmästerskap då här i Umeå på långbana sommartid. Umeå och USS har haft Masters-SM på kortbana, 25 m i Umeå simhall.

Men då måste Nanna-50:an överges och flyttas!

Bli först att kommentera

Umeås Bästa är stopp av Nannabad pga trafikpropp på ÖK och som Gator- och parker i Umeå ger stöd för.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa är stopp av Nannabad pga trafikpropp på ÖK och som Gator- och parker i Umeå ger stöd för.

M a a gårdagens blogg om Nannabadstopp pga trafikpropp, finns i Umeå kommuns förslag till detaljplan, en tydlig och skarp kritik från "Gator- oc parker" i kommunen som förstärker "stoppet" I utlåtandehandlingen står under rubriken Trafikflöden, se under denna bild från konsultrapporten om "trafikproppen" på ÖK.

Observera att känslighetsanalysen visar att den allmänna trafiktillväxten med föreliggande planförslag måste vara lika med noll för att inte riskera att Östra Kyrkogatan överbelastas. Det finns inte några enkla lösningar för hur noll-tillväxten ska kunna garanteras. Gator och  parker ser inte att frågan kan lösas med trafikregleringar utan att dessa påverkar handel, övriga näringar samt andra förtätningsprojekt inom centrumfyrkanten. Även den planerade ombyggnaden av Västra Esplanaden medför ökad trafik på Östra Kyrkogatan. Planförslaget saknar ett resenomang kring detta.

Dessförinnan finns ett påpekande som kan uppfattas som passande för en bad- och simanläggning på kvarteret intill, Nanna 7.

Men det är ändå viktigt att ha med sig att marginalerna är små och i takt med att andra förtätningsprojekt tillkommer inom centrumfyrkanten, lyfta blicken och noga väga nytta mot intrång speciellt när det gäller trafikalstrande anläggningar.

HÄR KUNDE DET OCKSÅ ANGIVITS DEN MEST TRAFIKALSTRANDE ANLÄGGNINGEN, ÄVENTYRSBAD/SIMHALL, SOM JU ETT NANNABAD ÄR!

Dock, kommunkommentar inför ställningstagande i Byggnadsnämnden i morgon onsdag den 20/2, finns inte för ovan kritik, men däremot om att komplettera för cykelparkeringar som får påpekanden från Gator- och parker.

(I nästa blogg, om en stund, kommer bildbeskrivningar av bristerna i och kring ett Nannabad och hur allt kan göras bättre när Nannastopp leder till Campusdopp)

Nedan är länken till kommunhandlingarna om Mimerkvarteret i detaljplaneförslaget. 

 

http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/planerochstyrdokument/utvecklingochplanering/stadsplaneringochbyggande/aktuelltidittomrade/centralastan/mimer1.4.132ee0e113ac21ad50384e.html

Bli först att kommentera

Umeås Bästa är stopp av Nannabad pga trafikpropp på ÖK och som ger hopp om campusdopp.

Av , , 4 kommentarer 1

Umeås Bästa är stopp av Nannabad pga trafikpropp på ÖK och som ger hopp om campusdopp.

Trafikproppen visar den trafikanalys i en konsultrapport av SWECO som SVT:s Västerbottensnytt presenterade i fredags (15/2), se nedan. Här är länken på Umeå kommuns hemsida där hela rapporten kan läsas:

http://www.umea.se/download/18.6b258fd113b46be90db75a7/Trafikanalys_utst.pdf

Vbnyttinslaget finns på

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/trafikpropp-att-vanta

Trafikpropp att vänta på ÖK

Trögt redan nu Östra kyrkogatan i Umeå kommer att proppas igen av den ökade trafiken som följer på utvecklingen av centrum.

PUBLICERAD 15 FEBRUARI 2013 – 19:42 – UPPDATERAD 15 FEBRUARI 2013 – 19:43

Artikeltexten fortsätter längre nerHoppa till artikeltexten

Det kommer att bli mycket kraftiga trafikökningar på Östra kyrkogatan i Umeå när det nya badhuset står klart och Mimerskolan byggs om till hotell. Det visar en konsultrapport som Umeå kommun har beställt.

Trafiken på Östra kyrkogatan, eller ÖK, väntas öka med 65 procent. Redan nu är trafiken långsam, bland annat på grund av de 10 000 cyklister och fotgängare som passerar varje dag. Vid högtrafik går också 67 bussar per timme.

Rapporten slår fast att ÖK klarar max 15 procents trafikökning. Lösningen ska bli att få umeborna att lämna bilen hemma.

Nedan är en bild ur rapporten som visar trafikproblemen. Det lär avskräcka en del till att försöka ta sig fram till ett Nannabad och då väljer man något av Umeås många andra badhus/simhallar, eller tar Botniabanan till Ö-viks Paradiset (f ö tre gånger större än vad som kan bli på Nannakvarteret).

 

OACCEPTABELT OCH EKONOMIPROBLEM

Citat ur rapporten visar var för sig omöjigheten med en bad- och simanläggning som siktar på 400 000 besökare/år eller drygt 1 000 per dag, dvs det dubbla som mest, och med många i bil och många i utflyktsbussar.

Se känslighetsanalysen (sista citatet nedan) där det blir "acceptabelt" om "den allmänna trafiktillväxten i området är lika med noll". Dvs det kommer att bli OACCEPTABELT då trafiktillväxten ju kommer att öka.

Men om ÖK-traifken "tvingas ned" med politiska beslut som biltullar, dubbdäcksförbud, enkelriktat, höjda P-taxor eller åtgärder ihop, så drabbas bad- och simbesökande och ekonomin där inte klaras. Således ett Nannabad blir inte till pga ekonomiproblem, precis som det blev när förra äventyrsbadsatsningen, Aktivariet, på samma tomt, sjönk 2001.

I sammanfattningen av konsultrapporten kan läsas bl a

Den allmänna trafiktillväxten plus Nanna/Mimer-trafiken motsvarar en total ökning i trafikvolymen på ca 65 procent jämfört med idag. 

Det är tydligt att trafiksystemet inte kan hantera en trafiktillväxt på 35 procent. Resultaten tyder på att kapacitetstaket för södergående Östra Kyrkogatan är någonstans mellan 10 till 15 procent mer trafik än i dagens läge.

De framtagna riktlinjerna för utveckling av stadens trafiksystem säger tydligt att gång- och cykeltrafikanter ska prioriteras före fordonsburnatrafikanter. Detta innebär att antalet bilar på Östra Kyrkogatan måste minskas i framtiden om gatan ska kunna utvecklas enligt de uttalade riktlinjerna. 

Den nya exploateringen medför en trafikökning med ca 25 procent på Östra Kyrkogatan jämfört med dagens läge. Då analysen tyder på att gatan inte tål mer än 10 till 15 procent mer trafik måste den allmänna trafiknivån minskas med ca 15 till 20 procent framtill år 2020.
 
Känslighetsanalyser tyder på att trafiksituationen på Östra Kyrkogatan torde vara acceptabelt med 300 p-platser i det nya badhuset, förutsatt att det den allmänna trafiktillväxten i området är lika med noll.

ÄN MER TRAFIK

Noteras bör att denna konsultrapport kom maj 2012 och gäller för både Nanna- och Mimerkvarteren, men behandlas endast detaljplanermässigt bara för Mimer 1, eftersom Umeås politiker bestämt att Nannabadplanerna ska följa 1948 års detaljplan. Detta innebär att totalytan (inte äventyrsdelen) som har utökats och ska locka fler, inte är inräknat, dvs det blir än mer trafik då.

ÄN VÄRRE MED SKJUTSANDE BILAR OCH UTFLYKTSBUSSAR 

Men det blir än värre vid ett Bad i centrum. Konsultrapporten har inte med alla skjutsande bilar som är för simträning och äventyrsbad. Det ger dubbla bilrörelser med lämning och hämtning.

Alla utflyktsbussar, som kan bli många periodvis, ser inte heller ut att ha tagits med. Och inget om nytt handelsområde, Söderslätt med IKEA, m fl som lär öka ÖK-trafiken, särskilt pga närheten till centrum och jämförelse av varor.

Dessutom har P-platserna minskats till dryg 200, vilket innebär mer fram- och tillbakakörningar pga slut på parkeringsplatser och därmed mer trafik. Något som inte finns analyserat.

ÖVERKLAGNINGAR RISKERAS

Sammantaget med oräknade bilskjutsar, utflyktsbussar och IKEA-trafik samt inget om minskade p-plater, gör att konsultrapporten underskattar framtidens trafik med därpå följande problem. Därför måste utredandet kompletteras härav och antagandet av detaljplanen för Mimer 1 uppskjutas. Om så ej görs, riskeras överklagningar därav och än större förseningar av detaljplanen och möjligt hotellbygge.

Säkra och trygga till- och frånfarter för, framför allt, barn och ungdomar, finns inte heller redovisat för ett Nannabad. (Kommer kanske i en frivillig miljöutredning som ansvariga politiker lovat i mediauttalande).

SÄKERHET KRAV I FN:S BARNKONVENTION

Sådan säkerhet krävs enligt FN:s Barnkonvention och beskrivs i detaljplanematerialet 2011 för Nanna och upprepas nu kring Mimerkvarteret.

Här ovan är en illustration som visar de fyra trafikkorsningarna som omger en bad- och simanläggning. Och här inses lättare vilka trafiksvårigheter ett stort bad ger med ovan konsultrapport. Så svårt att Nannabadplanerna stoppas till slut.

Men det kan stoppas fortare om simföreträdare studerar rapporten, drar slutsatser om omöjigheten i få den efterfrågan man förväntar sig, och själva säger nej. Vilket innebär att Umeås politiker nog drar en lättnadens suck och får anledning att avbryta Nannaplanerna utan prestigeförluster.

NANNASTOPP GER HOPP OM CAMPUSDOPP 

Båda parter då blir vinnare och Nannastopp ger då hopp om campusdopp i stället. Mer om denna utveckling i kommande bloggar.

 

 

4 kommentarer

Umeås Bästa äventyrsbad är inte fönsterlöst, instängt, under P-hus, svåröverblickbart och med genomgångar som Nannaskissen!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bästa äventyrsbad är inte fönsterlöst, instängt, under P-hus, svåröverblickbart och med genomgångar som Nannaskissen!

Nuvarande Nannaskiss från badbolaget Umeå Badhus AB:s hemsida syns här längst t h, de privata aktörerna Lerstenens, m fl från detaljplanevisning är i mitten och det Umeå kommun hade i upphandlingsunderlaget för projektering, längst t v.

KOMMUNFÖRSLAGET            LERSTENENS FÖRSLAG       BADBOLAGETS SKISS

Här syns hur badbolagets skiss med äventyrsbadet mellan omklädning, mm t v och 50:an t h, blir instängt och får störande genomgångar till och från 50:an. Så var det inte i Lerstenens ritning 2011 (i mitten) och kommunförslagets 2012 (t v).

KOLLISIONSRISKER

Badbolagets Nannaskiss har också störande genomgångar för äventyrsdelen med multi/undervisningsbassäng (t v om äventyrsdelen) och t h 50:an. Det ger kollisionsrisker och svårare med överblicken. Liknande uppstår i kommunikationen till och från hopp/djupbassängen längst upp (vita ytan här).

Än mer störande och mer kollisioner blir det genom vattensrutschkanerummet längst upp t v dit många rör sig fram och tillbaka till övriga delar i både äventyrsdel och bassängrummen.

Till alla dessa nackdelar med brister i planlösning/utformning av äventyrsbadet i badbolagets skiss kommer instängdheten och inga fönster utom (utom där rutsckanorna med, f ö, utsikt över trafikkosningen ÖK-Nygatan, inte den mest sevärda).

DESSUTOM INSTÄNGT OCKSÅ UNDER ETT P-HUS!

INGENTING av dessa alla försämringar i ett äventyrs/upplevelsebad fanns i Lerstenens eller kommunförslagets ritning, som förkastades och ny Nannaskiss kom i stället. Här är det sammanhållet och överblickbart, det senare också viktigt för säkerheten.

Vad värre är med denna instängdhet är att utrymning försvåras med nödutgångar en bit ifrån och mellan olika bassängdelar samt rakt ut i trafiken. Inte som i dagens Umeå simhall direkt, med breda öppningar ut på grus- och gräsplan, skyddad från trafik.

Ovan bild ger en tydligare illustration av dessa synpunkter, här med badbolagets Nannaskiss i mitten, Lerstenens ritning t v och kommunförslaget t h. Här märks  också att nuvarande äventyrsdel inte kan ha 423 kvm mer (1 482 – 1059, 40%) än kommunförslaget (står på Umeå Badhus AB:s hemsida). Hopp/djup-bassäng ingår inte i äventyrsdelen och inte multi/undervisningsdito. 

Tvärtom känns det nu nästan mindre och klart sämre med utspriddheten, 80 m långt, mot hälften i tidigare Nannaförslag 

Noteras kan att medan tidigare förslag är ritningar med de olika äventyrsattraktionerna inritade, med dagens Nannaskiss har bara översiktligt angett innehåll. Rimligen borde mer ha krävts innan man fortsatte planerandet. Men kanske analys med kritik kan göra att mer begärs och att svar ges på felaktiga ytor samt bedömning av kvaliteten.

LINKÖPINGS BAD KAN UTVECKLAS MEN INTE ETT NANNABAD I UMEÅ

Avslutningsvis (mer kommer i kommande bloggar), se nedan hur Linköping nu planerar för en 50×25:a, mm och äventyrsdel. Inga genomgångar, finns fönster ut och direkt mellan omkl/bassänger samt vid utemiljö, helt emot Umeås trånga och instängda badförslag, och givetvis bättre och mer attraherande. Och som kan UTVECKLAS därmed, något ett Nannabad aldrig kan!

POLITISK STYRNING FÖR NANNABAD OCH KVINNOHISTORISKT MUSEUM

Detta går också att få i Umeå, om Nannabadplanerna avbryts. Här har f ö en politisk styrning varit så pass omfattande, från att ligga ihop med kommers till att bestämma om P-hus ovanpå bad som ju gett denna instängda äventyrsdel. Så kan politiker nu reagera mot styrning av byggnation/nnehåll i ett Kvinnohistoriskt museum, och kanske avbryta/ändra, borde väl samma anledning till omtag även gälla Nannabad?!                      

 

Bli först att kommentera

Umeås Bästa Bad fås inte i centrumläge – INGEN vill ha på Nanna, enligt Janne Pålsson, 85, still going strong, värd att lyssna på!

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Bästa Bad fås inte i centrumläge – INGEN vill ha på Nanna, enligt Janne Pålsson, 85, still going strong, värd att lyssna på!

Och min (och många andra umebors) gympalärare från läroverks- och gymnasietiden i Umeå, Mariehemsbon Jan Pålsson vet vad han talar om och talar för så många, många andra också.

Det var i förra veckan vid besök på ICA Mariehem vi möttes och han ville veta mer om Nannabadplanerna. Men jag hann inte börja berätta förrån JP uttryckte sitt ogillande av detta centrumläge och ställde frågan som också kan skrivas med utropstecken.

INGEN kan väl villja ha en simhall där?!

VEM i kommunledningen vill det?!

Mitt svar var, att det är nog så, ingen vill det egentligen utan det har bara blivit så efter ett beslut för sex år sedan som mer eller mindre tvingades fram under stress och press för att man inte kunde komma överens om något partis bästaläge.

I stället, förklarade jag, kom man överens om ett läge alla lika lite ville ha, en s k kohandelskompromiss med ingen nöjd utan snarare alla lika missnöjda över ett "sämstaläge" man kunde enas om. 

I alla fall i S,, V, M, FP, C och KD. Miljöpartitet nej liksom Rättvisepartiet då, nu Arbetarpartiet.

Farlig trafiksituation vid Nannakvarteret

Jan Pålsson skakade bara på huvudet och än mer åt "förklaringen" för ett Nannabad att då åker skolbarnen för skolbaden i kommunbussar. För är det någon som kan skolor om bad, är det gymnastik- och idrottslärare.

Han höll med om att trafiksituationen där för barn och ungdomar, blir farlig. Och vet vilken skillnad det är på att ta sig från Östra Gymnasiet, nu Fridhemsgymnasiet, till Umeå simhall, t o r.

Men så här riskeras nu kring Nannakvarteret och utan att någon miljöbeskrivning gjorts än, en utredning som borde ha gjorts innan val av placering.

Vad kan jag göra, undrade JP, för att påverka politikerna. Ska jag skriva något? Javisst, blev mitt svar, politikerna behöver höra från många hur fel det är att ha en simhall och särskilt en sportanläggning mitt i stan med dess behov av utemiljö och säkra transporter, cykel- och gångvägar, viktigt med många barn och ungdomar.

Så kanske kommer det något från den erfarne umebon Jan Pålsson med idrottskunnande utöver det vanliga i Umeå samt engagemang och vitalitet, Umeås styrande bör bry sig om.

Eller, varför inte, Umeåpolitiker, slå en signal till JP och lyssna på honom och vad han anser är det bästa för simningen, både på elit och ungdom, för alla skolelever som inte tänker bli simmare och för den stora allmänheten!

Det kan då påminnas om att i egenskap av gymnastikdirektör (hette så förr) var Jan Pålsson drivande i att Östra Gymnasiet sa nej till rivning av gamla Sporthallen, nu Gammliahallen, i mitten på 80-talet. Hade han arbetat nu, skulle det säkert ha kommit ett skarpt yttrande om att inte lägga en 50-metersbassäng på grusplanen vid Mimerskolan

Så S-, V-, M-, FP-, C- och KD-politiker, hör av er till Janne Pålsson!

Ni får ett NEJ till Nannabad och en hel del kloka argument. Kanske också synpunkter på läge annanstans, till gagn för alla skolelevers bästa för att simma och motionera/träna i en ny simhall/simarena.

PS I morgondagens blogg, fredag 15/2, kommer en jämförelse i bilder med analys i siffror och för planlösning/utformning av de tre alternativ som visats hittils, de  privata aktörerna Lerstenens, Umeå kommuns förslag i upphandlingsunderlaget för projektering och nuvarande förslag på badbolaget Umeå Badhus AB:s hemsida. Det sistnämnda vinner inte, kan jag säga. Vinnare blir ett helt annat och i annat läge.

 

 

 

Bli först att kommentera

Umeås Bästa är att Umeå C och simsporter ger NEJ till Nannabad för att undvika kundförluster resp medlemsminskning pga P-krockar.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bästa är att Umeå C och simsporter ger NEJ till Nannabad för att undvika kundförluster resp medlemsminskning pga P-krockar.

Umeå C är en centrumorganisation för handel och stadsutveckling i centrum. Där gav man ett yttrade år 2006 till Badutredningen som Umeås politiker tog på orden och valde Nannaläge för äventyrsbad, 50-metersbassäng, mm.

Vi förordar därför att ett nytt badhus placeras i centrum (Umeå C)

MEN

* de politiska partierna själva hade inte centrumläget vid P-huset Nanna som förstahandsalternativ, en del sa även nej

* simningen hade Noliaområdet som bästaval för närhet till andra idrotter och skola samt vid utemiljö,

Vilket inte S, V, M, FP, C och KD brydde sig om, däremot MP och AP som sa nej (se fredagens blogg).

Inte heller använde sig politikerna sin "sin" egen kunskap i Badutredningen, att med 50:a och lokalprogrammet som gällde, var det nej i utredningen till Nannaläge, se nedan. (och även i opinionsundersökningar i Umeå fick Nannaläge lägst intresse, bara 10 procent)

DVS

varken simföreträdares kunskap och vilja

eller kommunutrednings kunskap och vilja,

påverkade Umeås politiska majoritet (inte heller hänsyn till allmänheten uppfattning), utan endast en kommersiell centrumorganisation fick styra till Nannaläge och till ett stadsutvecklingsprojekt där med kommers, handel och bostäder i privat regi. 

MEN

nu har detta projekt totalt spruckit och kvar är bara ett P-hus ovanpå ett äventyrsbad + 50-meterbassäng, undervisnings- och djupdito, en 50:a som inte klarar SM-tävlingar och äventyrsdel som inte är större än tidigare underkända (trots påstående om motsatsen, se bloggar 11/2 och 12/2).

DETTA SNART TOATALA MISSLYCKANDE

förstärks nu av risker som går emot Umeå C:s att Nannabad förstärker Umeå. Dryga 500 P-platser utlovades först och nu har 300 försvunnit.

Än fler försvinner genom att parkeringar i gammalt och nytt P-hus "krockar", dvs badbesökare hindrar stans-besökare med bil och tvärtom. Och ofta på samma tider, eftermiddagar och lördagar. Än värre vid stora tävlingar då än mer trafik, bilar och bussar, vill in där, och ut igen mellan passen och tillbaka.

HANDLARE ÄNDRAT SIG – FÖRENINGAR RISKERAR MEDLEMMAR

Handlare jag mött och som trodde på äventyrsbad som bra för butikerna, har ändrat sig då man inser den konkurrens om parkeringar som riskeras.

När simsporterna också förstår att man blir konkurrenter om utrymmena, riskerar föreningarna i en simhall att tappa medlemmar, än mer då trafikbesvär och olycksrisker också kan påverka föräldrar att välja andra simklubbar eller andra idrotter med säkrare trafikmiljö.

För Umeås Bästa är det bästa därför att Umeå C och simsporter i Umeå säger NEJ till Nannabad för att undvika kundförluster resp medlemstapp pga P-krockar och andra störningar som riskeras.

Så att därmed Nannakvarteret tills vidare får ha grusplanen för parkering tills nya P-hus kommit som täcker upp det behov Umeåhandlarna m fl i centrum som har besökare/kunder, önskar.

Under tiden skapas en ny bad- och simanläggning på Campus/IKSU som uppfyller simsporternas behov/önskningar och även kommer andra idrotter till glädje för simning som alt. träning eller vattenlöpning eller rehabsim, gärna i en simkanal med strömmande vatten. T ex som nedan i min simarenaidé. 

 

Bli först att kommentera