Umeås Bästa beskrivning och analys av trafikkaoset som riskeras med Nannabad kommer från Umeå kommuns egen sakkunskap på Gator och Parker!

Umeås Bästa beskrivning och analys av trafikkaoset som riskeras med Nannabad kommer från Umeå kommun egen sakkunskap på Gator och Parker! 

NEDAN RIKTAR GoP i Umeå MOT ETT NANNABAD SOM ÄR EN STOR TRAFIKALSTRANDE ANLÄGGNING

"..i takt med att andra förtätningsprojekt tillkommer inom centrumfyrkanten, lyfta blicken och noga väga nytta mot intrång speciellt vad gäller trafikalstrande anläggningar."

(Bilden är från konsultrapport Umeå kommun beställt för Nanna/Mimer-planer)

"Observera att känslighetsanalysen visar att den allmänna trafiktillväxten med föreliggande planförslag måste vara lika med noll för att inte riskera att Östra Kyrkogatan överbelastas."

 VEM RÄKNAR MED 0-TRAFIKTILLVÄXT NÄR ANDRA DELAR I DETALJPLANEMATERIALET, KOMMUNEN SJÄLVT OCH KONSULTRAPPORT, BERÄKNAR ÅTSKILLIG MER TRAFIK?

TOMTEN KANSKE?

 (Se ovan ur konsultrapport med trafikreglering genom enkelriktad ÖK)

Gator och parker ser inte att frågan kan lösas med trafikregleringar utan att dessa påverkar handel, övriga näringar samt andra förtätningsprojekt inom centrumfyrkanten. 

HANDEL OCH NÄRINGSLIV DE STORA FÖRLORARNA

SOM SAGT HANDEL OCH ANNAT NÄRINGSLIV BLIR DE STORA FÖRLORARNA NÄR BADFAMILJER INTAR ETT ÄVENTYRSBAD UNDER FLERA TIMMAR, DVS UMEÅ C SOM DREV PÅ ETT NANNABAD FÖR HJÄLP TILL CENTRUMIDKARNA, MEN NU Gator och Parker KLARGÖR ATT DET BLIR STJÄLP I STÄLLET!

Trafikillustrationerna här nedan med t v Nannaläge för badhus och Campusplacering för simarena, visar med övertydlighet skillnaderna, kaos på Nanna och lugna gatan på campus i alla tre placeringarna av en Campus Simarena.

TRAFIKKAOS MED OLYCKSRIKSER PÅ NANNA MEDAN LUGNA GATAN PÅ CAMPUS!

FINNS INTE PÅ KOMMUNENS HEMSIDA – MEN EGEN PDF KAN FÅS 

Här är alla synpunkter från Gator och Parker i Umeå kommun. Detta material finns inte på kommunens hemsida och läggs inte ut på nätet enl nedan besked från ansvarigt håll.

Varför vet jag inte, har ej fått svar på frågan. Men en PDF kunde man skicka. Här finns den dock nu på min bloggläng och kan kopieras för den som vill eller kontaktar man kommunen om att få PDF:n.

Synpunkter från Gator och Parker  

DETALJPLAN: MIMER 1
Diarienummer: PLA 11-52
Planarkitekt: Tomas Strömberg
Sista inlämningsdatum: 2013-01-21 (Gator och parker har fått uppskov till 23/1) 

 Trafikflöden

Östra Kyrkogatan är en av två centrala stadsgator som har broanslutning över älven. Den trafikanalys som har genomförts visar att det finns ett kapacitetstak för södergående trafik på Östra Kyrkogatan någonstans mellan 10-15 % mer trafik än idag. Östra Kyrkogatan har idag ett trafikflöde på 9 300

10 000 fordon. Ändrade förutsättningar har medfört att antalet parkeringsplatser i det planerade parkeringshuset i kv. Nanna har minskat från 500 till ca 210 p-platser, vilket är positivt. Men det är ändå viktigt att ha med sig att marginalerna är små och i takt med att andra förtätningsprojekt tillkommer inom centrumfyrkanten, lyfta blicken och noga väga nytta mot intrång speciellt vad gäller trafikalstrande anläggningar.

Observera att känslighetsanalysen visar att den allmänna trafiktillväxten med föreliggande planförslag måste vara lika med noll för att inte riskera att Östra Kyrkogatan överbelastas. Det finns inte några enkla lösningar för hur noll-tillväxten ska kunna garanteras. Gator och parker ser inte att frågan kan lösas med trafikregleringar utan att dessa påverkar handel, övriga näringar samt andra förtätningsprojekt inom centrumfyrkanten. Även den planerade ombyggnaden av Västra Esplanaden medför ökad trafik på Östra Kyrkogatan. Planförslaget saknar ett resonemang kring detta.

In- och utfart, varumottagning

In- och utfarten mot Västra Kyrkogatan till hotell ska anpassas till dagens busshållplatser och får högst vara 8 m bred. In- och utfarten måste placeras 12 m från Kungsgatans trottoarkant, det räcker inte med 5 – 8 meter som det står i utställningshandlingen.

Det är bra att utfartsförbud mot Skolgatan införs. Det innebär att alla varutransporter till hotellet måste ske från Västra

Kyrkogatan. Någon form av lastzon eller liknande mot Skolgatan är inte aktuellt då Skolgatan är Umeås mest trafikerade kollektivtrafikstråk i Umeå.

Bilparkering

I det kortare perspektivet föreslås i planen att bilparkering för hotellet ska anordnas inom kvarteret men på kommunal mark. In- och utfart till parkeringen måste då vara densamma som för övrig angöring till området, d.v.s. via Västra Kyrkogatan. Hotellet och restaurangen behöver anordna 38 bilparkeringsplatser.

Cykelparkering

Att nämna cykelparkeringar vid Vasaplan är inte relevant eftersom det inte berör planen för Mimer. Cykelparkeringar ska anordnas på den egna fastigheten.

Precis som antalet bilparkeringsplatser anges för planområdet (38 st) bör även antalet cykelparkeringsplatser anges. Det vill säga det minsta antal cykelparkeringsplatser som måste anordnas inom fastighetsmark. 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.