Umeås Bästa simsatsning är EJ med 11-1 män-kvinnor i badbolag, 1948 års detaljplan, instängt, trafikkaos, bonusmiljoner och 21 plötsligheter

Umeås Bästa simsatsning är EJ med 11-1 män-kvinnor i badbolag, 1948 års detaljplan, instängt, trafikkaos, bonusmiljoner och 21 plötsligheter!

(Uppdatering 11:26  m a a FP-interpellation om Kvinnohistoriskt museum idag i Kommunfullmäktige och FP-gruppledaren Peder Westerbergs blogg, se längst ner i denna blogg)

58 år i genomsnitt, 40-76 år. Så könsfördelningen är inte bara strakt sned, en! kvinna, utan även åldersmässitgt, ingen under 40 år, dvs ingen för de som är i majoritet i ett badhus/en simhall!

Här är fr v Vänsterpartiets Lasse Jacobson, (VK:s reporter Anders Brodin), Centerpartiets Mattias Larsson, Moderaternas Anders Ågren, Socialdemokraternas Lennart Holmlund och VD i badhusbolaget Bertil Hammarstedt, vid webbsänd presskonferens i november 2012. Och under bilden alla ledamöterna samt revisorer och VD.

 

Styrelseordförande Bo Axel Lennart Holmlund (f 1946)
Extern VD Hans Bertil Hammarstedt (f 1939)
Styrelseledamot Frans Christer Lindvall (f 1953)
Styrelseledamot Bo Axel Lennart Holmlund (f 1946)
Styrelseledamot Lars Peder Vesterberg (f 1966)
Styrelseledamot Johan Anders Ågren (f 1971)
Styrelseledamot Lasse Lars-Erik Jacobson (f 1949)
Styrelseledamot Marie-Louise Viktoria Rönnmark (f 1954)
Styrelseledamot Claes Roger Mattias Larsson (f 1973)
Revisor Hans Göran Öystilä (f 1962)
Revisorsuppleant Bo Anders Westman (f 1966)
Lekmannarevisor Johnny Taylor Filip Sandström (f 1946)
Lekmannarevisor Stig Bertil Lindström (f 1937)
 

HÄR OVAN ÄR DE SOM STYR. VERKSTÄLLER OCH KONTROLLERAR VAD DET NYBILDADE "BADHUS I UMEÅ AB" FÅTT UPPDRAG ENL. BOLAGSORDNINGENS

§ 4 "projektera, uppföra äga och förvalta en badhus på kvarteret Nannai Umeå".

Ja, det står "en" badhus som ska vara "ett" och det finns inget kommantecken mellan "uppföra" och "äga, se här tagit ur bolagsordingen som beslutades om i kommunfullmäktige 2012. 

PLÖTSLIGA LAPPKAST OCH SNABBA-RYCK-GENOMFÖRANDE

Det kan uppfattas som småaktigt med dessa språkpåpekanden, men det har vikt genom att allt i dessa dryga sex år av planerande av, kanske, en halvmiljardsatsning i ett jättebad, är det plötsliga lappkast och snabba-ryck-genomförande som präglar planerandet.

Plötsligt i informellt möte januari 2007 på en timme beslut av Nannaläge inget parti förordat förut,

plötsligt bassängerna upp på översta våningen och

lika plötsligt ner igen,

plötsligt 50×25-m bassäng, 10 banor och ingen djupbassäng och

lika plötsligt 50×21-m bassäng och djupdel i 50:an och senare

plötsligt 50×25-m bassäng och separat djupbassäng,

plötsligt P-hus ovanpå badhus/simhall, igen, 

sedan plötsligt P-hus vid sidan av

så att plötsligt en kvinnlig V-politiker hoppade av,

och nu plötsiigt  P-hus ovanpå igen

med idag plötsligt badhus/simhall över hela kvarteret,

plötsligt mindre äventyrsdele, ner till 1 000 kvm, från 1 250 kvm,

och nuvarande plötsligt 1 500 kvm, som egentligen är bara lite över 1 000 kvm

plösligt avbrytande 2011 av de privata aktörerna,

plötsligt upptäckt våren 2012 att kunna slippa detaljplan och använda 1948 års för att skynda på genom snabbare bygglovsprövning och minskad allmänhetens insyn/påverkan

plötsligt nej från simsporterna hösten 2012,

plötsligt nya skisser därför,

plötsligt instängt  äventyrsbad som följd och under P-husvåningar,

plötsligt ska en budget inte visas före bygglov samtidigt som samma politiker hade badutredingen 2006 för likadant bad och då krävde budget inför beslut,

plötsligt bonusmiljoner till företag för några månader snabbare bygge med risk för slarv och fusk, 

(F ö hur bjuder företag för att visa att man blir snabbare, än vilken tid?, och hur kontrolleras det?, av upphandlingsbyrån eller särskilda tidskontrollanter?, känns som bäddat för överklagningar och anbuden)

samt nu (senaste, mer kommer nog) plötsligt borttagande av fristående entreprenörer (bestämt sedan 2007) genom övertagande till kommunaldrivet bad i beslut av Fritidsnämnden 18/3 i år (och på vems bemyndigande?)

ALLA DESSA PLÖTSLIGA FÖRÄNDRINGAR, HUR GÅR DET TILL NÄR DE BESLUTAS? FINNS BESLUTEN SKRIFTLIGT OCH I PROTOKOLL? GÖRS DE I MÖTESRUM ELLER VID-SIDAN-OM?

Sammanfattningsvis är det nu 21 (!) PLÖTSLIGA ÄNDRINGAR (inget som gagnar en kommun med Umeås ambitioner och visioner, inte heller näringsliv som vill ha säkra spelregler), 

i byggplaner med olösta trafikproblem enl Miljö- och Hälsoskyddsnämnden, kringgärdad av trafik, olycksrikser för barn och cyklister, äventyrsbadare instängda utan fönster samt outvecklingsbar med ingen utemiljö (självklart i andra bad i Sverige) se nedan.

PLÖTSLIGT OCH HETSANDE EN KÖNSROLLSFRÅGA?

KAN DETTA PLÖTSLIGA OCH HETSANDE OCH VARA EN KÖNSROLLSFRÅGA MED 11 MÄN  OCH 1 KVINNA VILKA NU BESTÄMMER OCH KONTROLLERAR, DVS DET KVINNOR OFTA KAN VARA BÄTTRE PÅ, ATT KOLLA UPP OCH INTE SKYNDA, SKYNDA, SKYNDA…HAR HELT ENKELT INTE HUNNITS MED. 

ENDA KVINNAN HÄR, MARIE-LOUSIE RÖNNMARK, HAR INTE HUNNIT SE VAD MÄNNEN STÄLLER TILL MED, OCH KANSKE SJÄLV HAR FULLT UPP.

I vilket fall, hos Umeå SS:s finns många duktiga kvinnor på ledande befattningar i simverksamheterna. En av dessa skrev följande till mig (som jag jag visat på i tidigare bloggar)

Tack för ditt mail. Tänkte bara säga att USS absolut inte driver på med en 50:a på Nanna. Det är ett politiskt beslut. Det skulle vara en önskedröm att vi som ideell skulle kunna styra placeringen av bassängen samt storleken men så är inte fallet. 

Och en annan jag pratat med I USS, också kvinna, ser väldigt positivt på den "önskedröm" jag visat på med 50:a och simkanal och på campus vid IKSU:s simhall.

SIDA VID SIDA I NY GEMENSAM SIMHALL PÅ CAMPUS

Där träffade jag i torsdags IKSU-simlärare, två kvinnor och utanför Umeå, som också vill ha samarbete med USS, antingen som olika föreningar sida vid sida i gemensam ny simhall, eller i samgående till en ny större och bredare simklubb.

SÅ MED FLER KVINNOR I BOLAGSSTYRELSEN OCH FLER KVINNOR I SIMKLUBBARNA SOM FÅR BESTÄMMA, DÅ AVBRYTS NANNAPLANER OCH SATSAS PÅ CAMPUS.

KAN M-L RÖNNMARK I BADBOLAGSSTYRELSEN BRYTA MANSBYGGET PÅ KV NANNA OCH "PLÖTSLIGT" PÅ CAMPUS GÖRA SIMSATSNINGAR SÅ ATT DEN MER ÄN JÄMSTÄLLDA SIMNINGEN FÅR UTVECKLAS DÄR I UMEÅ?

Om hur detta skulle kunna ta sig ut handlar morgondagens blogg och på onsdag kommer hur en världsunik simkanal med strömmande vatten och 100 m lång, kan te sig.

PS UPPDATERING M A A FP:S PEDER WESTERBERGS BLOGG OM ULRIKA WESTERLUNDS INTERPELLATION

Eller kan en förändring ske av den nyaste i badbolagsstyrelsen, Peder Westerberg, Folkpartiets nya gruppledare, som idag på sin blogg reser följande frågor m a a FP-interpellation i kommunfullmäktige kring Kvinnohistoriskt museum:

1. Vilken är den totala budgeten (hyra samt verksamhets- och personalkostnader) som beräknas för driften av Kvinnohistoriskt Museum?
2. Kommer Kvinnohistoriskt Museum att ekonomiskt ingå i kommunstyrelsens budget?
FRÅGOR SOM GIVETVIS MÅSTE STÄLLAS OM ETT NANNABAD OCH INNAN BYGGLOV PRÖVAS OCH UPPHANDLING SKER, SÅ ATT FULLMÄKTIGE FÅR INSYN OCH AVGÖRANDE!

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.