Umeås Bästa Simsällskap lämnar Nanna, skapar simarena på campus, lär av Helsingborgs SS, driver eget med Medley AB, IKSU-sim och Sportcenter

Umeås Bästa Simsällskap lämnar Nanna, skapar simarena på campus, lär av Helsingborgs SS, driver eget med Medley AB, IKSU-sim och Sportcenter.

Umeå Simsällskap visade för 25 år sedan, 1988, nedan modell för en 50×25:a i tillbyggnad på nuvarande Umeå Simhall på Haga/Gammlia. Av framlidna Åke Lundberg, f d länsarkitekt, USS-ordförande, gift med Ingrid Lundberg, född Thafvelin och flerfaldig SM-mästare (Eskilstuna SS) liksom dottern Gunilla Lundberg, Umeå SS:s bästa simmare genom tiderna. 

 INGET GEHÖR, INTE ENS INBJUDAN – NY USS-FRAMSTÖT ÅR 2001

Det blev inget gehör, inte ens inbjudan till kommunen för en presentation. 13 år senare, 2001, gjorde USS ny framstöt med eget förslag intill simhallen på Haga/Gammlia.

Då tog Fritidsnämnden emot, här i VK-reportage med fr v USS:s dåvarande ordförande Pekka Karelmo, Svenska simförbundets Hans Chrunak, nämndsledamoten Gottner Holmberg (C) och nuvarande vice ordföranden Lennart Johansson (M). 

Men, inget gehör utan tyst från politiken. Idag har det gått lika lång tid igen, 12-13 år, och kanske 3:e gången gillt om Umeå simsällskap söker sig till campusområdet, universiteten (UmU och SLU), IKSU som förening och Sportcenter samt markägarna som är två, Akademiska Hus och Statens Fastighetsverk. Här nedan är tre alt. lägen med utemiljö och säkrare trafikmiljö än mitt i stan.

DUKTIGA KVINNOR PÅ LEDANDE BEFATTNINGAR I UMEÅ SS

I måndagens blogg om mansdominansen i Umeå badbolags styrelse med revisorer, 11 män mot 1 kvinna, tog jag upp att hos Umeå SS:s finns många duktiga kvinnor på ledande befattningar i simverksamheterna.

En av dessa, sportchefen, en kvinna, skrev följande till mig och som  jag visat på i tidigare bloggar.

Tack för ditt mail. Tänkte bara säga att USS absolut inte driver på med en 50:a på Nanna. Det är ett politiskt beslut. Det skulle vara en önskedröm att vi som ideell skulle kunna styra placeringen av bassängen samt storleken men så är inte fallet. 

Och en annan kvinna är simskoleansvarig sedan många år och som jag pratat med I USS och ser positivt på den "önskedröm" jag visat på med 50:a och simkanal och på campus vid IKSU:s simhall. 

SIDA VID SIDA I NY GEMENSAM SIMHALL PÅ CAMPUS

På IKSU träffade jag i förra veckan IKSU-simlärare, två kvinnor, och med simerfarenhet utanför Umeå, som också vill ha samarbete med USS, antingen som olika föreningar sida vid sida i gemensam ny simhall, eller i samgående till en ny större och bredare simklubb.

Sveriges största enskilda bad/sim-entreprenör, Medley AB, med säte i Stockholm och enligt hemsidan skriver följande:

Vi älskar att bada. Men träna är också kul. Därför driver vi 33 bad- och friskvårdsanläggningar i 20 kommuner runt om i Sverige. Vi jobbar för att alla ska hitta något som passar, oavsett om man är ung eller gammal, nybörjare eller elitidrottare. Alla ska känna sig välkomna hos oss.

FRITIDSNÄMNDEN STÄNGDE NORRLANDSFÖNSTRET FÖR FRISTÅENDE DRIFT

Nuvarande simhallen, Umeå Simhall drivs sedan många år av Medley AB och är enda i fristående entreprenörskap i Norrland. Men nu har Fritidsnämnden (på oklara grundet enligt min mening genom badhusbolaget) stängt Norrlandsfönstret för badexpertis utifrån med beslut att driva kommunalt.

UMEÅ FRITID GÖR VERKSAMHETSPLAN EFTER BESLUT OM BADBYGGE – INTE FÖRE SOM VID AFFÄRSPLANER – BLIR SOM JÄSTEN EFTER DEGEN

Vilket gör att Umeå Fritid utan närmare liknande kunskap/erfarenhet på ledningsnivå nu ska utforma en verksamhetsplan. En plan, som annars likt affärsplaner, ska göra innan planering av byggnation startar och beslutas. Allt för att veta om satsningen är ekonomiskt försvarlig och politiskt godkänd.

BYGGA FÖRST – SKICKA FAKTURAN I EFTERHAND – UTAN BUDGET!

Nu görs tvärtom, bygga först och sedan få ihop något för driften, liknande att kasta in jästen efter degen. Eller i klartext, bygga, till varje pris och skicka fakturan, här till Umeås skattebetalare, i efterhand, utan budget!

Med en verksamhetsplan som grund för den kommunala "affärsidén" med jättebad mitt i trafikfarliga centrum, ALDRIG,  föreslagits av just Umeå Fritid eftersom man inte gillat detta läge och i medverkan i Badutredningen 2005/2006 sa nej till Nannaläge med nuvarande innehåll.

Ovan kartjämförelse säger detta, t v Nannakvarteret med 1948 namnet kv Gymnastiken omgivet av trafik, trafik, trafik OCH in/ut-fartstrafik (V:a Kyrkogatan) samt vid in/ut-fart nära entré för nu föreslagit Nannabad. En Fritidsnämnd hade ALDRIG godtagit detta barn- och ungdomsriksfyllda läge!

CAMPUS MED TRAFIKVÄNLIGT LÄGE OCH UTEMILJÖ FÖR UTVECKLING

Och t h det en fristående bad- och simkonstellation i "branschen" kan föreslå på campus vid IKSU i ett trafikvänligt läge med utemiljö för uteaktiviteter och utveckling, vilket inte finns i Nannaläge. 

Så därför måste Fritidsnämndens och Umeå Fritids första del i sitt verksamhetsplanerande vara att noga granska tillgängligheten tlll ett Nannabad, som f ö FN:s Barnkonvention anvisar och finns med i tidigare detaljplaneunderlag. Nämnden och UF kan INTE här utgå från 1948 års villkor som Byggnadsnämnden anser för bygglovsprövning!

Därför finns nu möjligheter att med fristående expertkunniga aktörer att öppna detta norra Sveriges "fönster" i Umeå på ett nytt sätt utifrån enl ovan med olika bad- och simintressenter. Se mer nedan.

USS, ANDRA REGIONSIMKLUBBAR, MEDLEY AB OCH IKSU IHOP


Detta skulle då kunna se ut så här: En konstellation av USS, andra simklubbar i Umeregionen, Medley AB och IKSU i utbyggd Sportcenter där, blir som för Helsingbors SS, en av Sveriges största simföreningar, i deras anläggning, Filborna Sim och Sporthall, nu Filborna Arena och därifrån kan ett nytt Umeåsimsamarbete få värdefull kunskap och erfarenhet. 

FORSKNING, INNOVATION OCH ENTREPRENÖRSKAP

KUNSKAP OCH ERFARENHET SOM GER FORSKNING, INNOVATION OCH ENTREPRENÖRSKAP SOM DÅ EN CAMPUS SIMARENA KAN SPRIDAS VIDA KRING.

ÄVEN UTANFÖR SVERIGE GENOM IKSU-ANLÄGGNINGENS EUROPASTATUS OCH DEt INTERNATIONELLA RENNOMMÉ IDROTTSMEDICIN OCH SPORTS MEDICINE HAR IDAG.

Se mer i morgondagens blogg om min simkanalidé som där ges en bakgrund till och presenteras i bilder/illustrationer om hur den kan anändas för ELITSIM, MOTIONSSIM, UNDERVISNINGSSIM OCH LEKSIM.

Samt med vattenlöpning/springsim i den 100 m långa kanalen, i med-, mot- och 0-ström (stillastående) som inte finns annanstans i världen. Och därmed också erbjuda alternativ träning och rehabsim.

UMESIM CAMP I SIMARENA PÅ CAMPUS

Nedan om Helsingborgs simsatsning i FILBORNA DAY CAMP, som i simarena på campus kan bli ett UMESIM CAMP!

 Helsingborgs Simsällskap

Helsingborgs Simsällskap består av huvudföreningen samt ett helägt aktiebolag (Simsällskapet i Helsingborg AB).                                            

Helsingborgs Simsällskap  (HS) är moderföreningen och i denna del bedrivs vår kursverksamhet (babysim, simskolor, vuxensim, mm). I HS ligger naturligtvis även vår stora tävlingsverksamhet. Föreningen har ca 6.200 medlemmar vilket gör oss till en av de absolut största simföreningarna i landet.

Simsällskapet i Helsingborg AB

 

I detta aktiebolag ligger vår anläggningsdrift. 1 februari 2008 köpte vi Filborna Sim och Sporthall efter att ha drivit anläggningen sedan 1992. Utbyggnaden av Filborna anläggningen startade 1 augusti 2009 och blev klar i november 2010. 

Nu rymmer anläggningen Sveriges modernaste simarena med 4 bassänger. Dessutom finns det en gym- och friskvårdsdel som erbjuder alla tänkbara träningsformer.

Filborna Arena, Helsingborgs sportigaste träningsanläggning, 
Över 9000 kvm fyllda av träningsglädje och unika träningsupplevelser!

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.