Umeås Bästa Fritidsnämnd ser till att Nannabadbeslut tas i budgetfullmäktige – inte som Badbolaget trixa igenom före och lura andra idrotter

Umeås Bästa Fritidsnämnd ser till att Nannabadbeslut tas i budgetfullmäktige – inte som Badbolaget trixa igenom före och lura andra idrotter.

Med "lura" avses att Nannabad låser 400 mkr i investering och 30-35 mkr/år i drift, som andra sporter, och risk även för barnomsorg och skola får betala dyrt för.

ETISKT ALLA INVESTERING SAMLAS – OMORALISKT MED GRÄDDFIL

Etiskt är det självklart att alla kommande investeringar samlas i budgeten i kommunfullmäktige som blir i oktober nu, flyttat från juni. Omoraliskt är det att en aktivitet-äventyrsbad och idrott-simning ska få "gräddfil" och tvinga andra i det "stålbad" som aviserats politiskt.

Därför skickade jag nedan e-brev till Fritidsnämndens ordf. Lennart Arvidsson, V, och v.ordf. Lennart Johansson, M, samt för kännedom tlll fritidschefen Stefan Hildingsson.

Hej!


Önskar svar på frågan om ett Nannabad kan börja byggas utan
ett budgetfullmäktigebeslut, det som Fritidsnämnden i aprilmöte
sades ska tas i juni?

Har nämligen fått höra att ett kommunalt bolag får göra så, att Fritidsnämnden får låna upp pengar utan fullmäktigebeslu genom att huset ligger i ett, kommunalt, bolag.

Men att sedan ska siffrorna läggas ihop och hamna under kommunen, så att det blir effekter efteråt då.

Är upplägget så nu för er som ordförande och vice ordförande
att ni från Fritidsnämnden får se på när Badbolaget sätter igång bygget, och sedan får nu "fakturan" i efterhand?

Som jag skriver idag, på blogg och KF-ledamöter, räknade USS nu med att beslutet tas i oktober och nya styrelsen får tid att sätta sig in i ritningar man nu efter tillträdandet fått framför sig.

Och allmänheten liksom jag utgår från att även med bolag, särskilt en så publik anläggning som badhus/simhall, att alla ekonomiska kort kommer upp samtidigt på bordet, dvs nu i oktober, då hinner vi medborgare också kunna vara med.

Vad gäller, vad tycker ni i Fritidsnämnden och vad vill ni i/om dessa frågor?

Slutligen. 

Varför finns ingen utredning om barns/ungdomars säkerhet till
och från ett Nannabad, problem och lösningar, risker och lämplighet, samt bedömning hur detta påverkar attraktion för allmänheten och föreningarna?

Mvh/
Urban Bengtson

PS 
Enl, uppgift finns inget sådant material inför bygglov som annars ska finnas, vet det t ex i fråga om förskolor och där Karin Nylén på Fastighet förklarat ang. dagis på Berghemsskolans tomt:


Trafiksäkerhet  är en komponent som vi tar hänsyn till i våra projekt, framförallt där många barn vistas.

 

Att skapa en bra hämta/lämna-situation samt att avskilja barnens vistelseområde från transporter till och från fastigheten är prioriterat. 

En viktig parameter i trafikmiljön är föräldrar, de genererar den mesta trafiken/trafiksituationerna.


 

Etiketter: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.