Umeås Viktigaste frågor om Nannabad: Varför utreds ej trafikrisker för barn? Varför görs EJ utlovad miljöutredning? Varför så tyst i media?

Umeås Viktigaste frågor om Nannabad: Varför utreds ej trafikrisker för barn? Varför görs inte utlovad milöutredning? Varför så tyst i media?

Tyvärr, igen en olycka i centrum, när kv Nanna, och inte där trafiken är som tätast. Och inte än med barn, ungdomar, vuxna och äldre som kommunpolitikerna vill ska cykla till ett bad.

ÖKADE BUSSTURER, MER BILAR, FLER SKJUTSAR OCH ALLA BARN

Med ökade bussturer (som politikerna vill ha), mer bilar in vid P-hus vid Nannabad (som politikerna beslutat om), mer bussar för bad, skolbaden och äventyrsbadbussar, fler skjutsande föräldrar för hämta/lämna barn/ungdomar och samtidigt alla gående, springande och cyklande med 1 000 besök per dag,

BLIR DET GIVETVIS STÖRRE OLYCKSRISKER OCH FLER OLYCKOR!

MEN VARFÖR VÄGRAR UMEÅS LEDANDE POLITIKER UTREDA DETTA INNAN BYGGLOVSHANDLÄGGNING?

VARFÖR Lennart Holmlund, Marie-Louise Rönnmark, Christer Lindvall, alla S, Lasse Jacobson, V, Anders Ågren, M, Peder Westerberg, FP och Mattias Larsson, styrelseledamöter i badbolagets styrelse tiger ni om detta?

VARFÖR Åsa Ögren, S, och Byggnadsnämndens ordförande, gjordes ingen miljöutredning som utlovades i  media när beslut om att använda 1948 års detaljplan?

VARFÖR Margareta Rönngren, S, och För- och Grundskolenämndens ordförande samt skoldirektöt Ann-Christine Gradin, struntar nämnden om att bedöma riskerna för alla skolbarn som obligatoriskt simmar och alla andra som schemaläggs, när samtidigt F-o-G bedömer riskerna och skapar lösningar för barn och trafik vid planering av nya förskolor?

VAR ÄR MEDIERNA? DAGISBYGGE OCH TRAFIK GRANSKAR NI. MEN OM NANNABAD OCH TRAFIKRISKER ÄR DET TYST?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.