Umeås Sämsta stadsplanering: Nannabad som skolåda med värdetjusiga byggnader intill som umeborna kan yttra sig om i samråd, se umea.se/byggnadsordningar

Umeås Sämsta stadsplanering: Nannabad som skolåda med värdetjusiga byggnader intill som umeborna kan yttra sig om i samråd, se umea.se/byggnadsordningar

Idag annonseras i VK och Folkbladet om Byggnadsordningar som visar, verkligen, alla de tjusiga och värdefulla i byggnationer som finns i Umeå. Och med anvisningar hur framtiden bör bli med nytt och hur man ska vårda det man har. Nu är detta ute på samråd och allmänheten får yttra sig.

MEN viktigast att yttra sig över nu är den förfulning, se nedan med skolådeliknande badbyggnad nere t v, kulturminneskyddade Gymnasiken, ståtliga Mimerskolan nere t h. uppe t v och vackra bostäder vid ÖK (mitt emot ny P-husinfart) nere t h.

NEDAN ÄR EN ANVISNING SOM INTE NANNABADBYGGNADEN UPPFYLLER (se fler längst ner i bloggen)

För ny bebyggelse gäller höga krav på arkitektonisk och konstnärlig kvalitet.

Nanna byggnadsordningar

För ny bebyggelse gäller höga krav på arkitektonisk och konstnärlig kvalitet. Inget som Nannabad ger.

DVS den försämring som samma Byggnadsnämnd – som tagit fram detta viktiga material för framtiden – hastigt godkänt och gjort allt för att hindra allmänheten att ge synpunkter på genom att trixa med en detaljplan från 1948 för kv Nanna, i syfte att just stoppa umebors och andras påverkan.

MEN, igen, nu får vi alla chansen i samråd om Byggnadsordningar I centrala Umeå. Och för att ge lite hjälp om hur illa och störande badbolagets Nannabad riskerar, är här bilderna ovan och information nedan om vad som gäller f n.

Så här säger Byggnadsordningar om förhållningssätt SOM NU ETT NANNABAD FÖRSÄMRAR

  • Östra Kyrkogatan är en vacker gata kantad av parker och några av stadens mest framträdande byggnader. Denna karaktär bevaras och utvecklas.
  • Kulturhistoriskt värdefulla byggnader utmed gatan; vårdas och underhålls i samråd med antikvarisk expertis.
  • Ny bebyggelse utmed gatan ges en placering och utformning som stärker gaturummets och befintliga bygg-naders värden.
  • För ny bebyggelse gäller höga krav på arkitektonisk och konstnärlig kvalitet.
  • Gaturummets kompletteras med grönska där sådan saknas. Det senare gäller framför allt gatans västsida motkvarteret Verdandi.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.