Umeås Bästa badbesked: Kommunstyrelsen ändrar Fritidsnämndsbeslut om ekonomin för Nannabad till oktoberbudgeten.

Umeås Bästa badbesked: Kommunstyrelsen ändrar Fritidsnämndsbeslut om ekonomin för Nannabad till oktoberbudgeten.

Tidigare har jag skrivit om trixande med budget för ett Nannabad för att Umeås badbolag ska hinna starta ett Nannabadbygge innan ”stålbadet” i kommunens ekonomi bestäms. Med junibudgetbeslut hade Fritidsnämnden kunnat ge klartecken enl nedan.

Fritidsnämndens protokoll från den 23/4 2013

Handlingarna är nu ute på anbud. Fritidsnämnden har presenterat ett underlag för driftbudget för det nya badhuset. 

Budget för investering och drift kommer därefter att beslutas i ordinarie budgetfullmäktige i juni 2013.

Beslutet ska skickas till

Kommunledningsstaben 

MEN DEN 4 JUNI BESLÖT KOMMUNSTYRELSEN ENL. NEDAN

Umeå kommun Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen 2013-06-04

Arbetsutskottets beslutsordning

Med anledning av ett i dag tidigare beslut skall sista meningen i fritidsnämndens yttrande ändras till ………………budgetfullmäktige i oktober. 

DVS FRITIDSNÄMNDEN  KAN INTE VERKSTÄLLA EN BUDGET FÖRRÄN I OKTOBER.

Men Umeås badbolag kan pga sin egen bolagsordning inte heller dra igång byggandet. Så här står det

Nannanad bolagsordning 2

Detta beslutades våren 2012 i kommunfullmäktige. Men därefter har

* Fritidsnämnden beslutat att ändra i badavtalet man övertog efter att Lerstenen AB avfördes som badaktör, från privat badentreprenör att driva ett Nannabad till i egen kommunal drift.

* Byggnadsnämnden tillåtit att badbyggnaden växt till hela kvarteret (utom Gymnastiken), till övervåning med gym och källarvåning med relax, dvs vida mer än när badbolaget fick fullmäktiges uppdrag.

* Driftsekonomin, som inte skulle få bli högre än i avtalet med Lerstenen, 22 mkr/år (+2,5 mkr), växt till (senaste beskedet enl mediauppgifter från kommunen), 35 mkr/år.

DÄRMED HAR BÅDE ”PRINCIPIELLA” FÖRÄNDRINGAR SKETT OCH BESLUT ”AV STÖRRE VIKT” TAGITS UTAN ATT KOMMUNFULLMÄKTIGE BERETTS MÖJLIGHET ATT TA STÄLLNING TILL DETTA, DVS BOLAGSORDNINGEN INTE FÖLJTS ENL § 5.

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.