Umeås Falska och Felaktiga information på hemsidan om Nannabad bekräftar ointresset för Umeås Bästa för bad/simning.

Umeås Falska och Felaktiga information på hemsidan om Nannabad bekräftar ointresset för Umeås Bästa för bad/simning.

Umeå kommuns hemsida

http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/planerochstyrdokument/utvecklingochplanering/stadsplaneringochbyggande/aktuelltidittomrade/centralastan/badhusochkvnanna.4.17efefd8107e12c6b647fff12804.html

har

* aktuellt bygglov från 24/5 i år,

* gammal OCH FEL information om bad på 9 000 kvm (är 12 000 kvm enli badbolagets hemsida)  liksom FEL om multibassäng 50×21 m (är 50×25 och hopp/djup-bassäng separat)

* FEL om driftskostnaden 22,5 – 25 mkr/år (är Lerstenens som avbröts för att det var för dyr drift), som enligt hemliga siffror VK avslöjade i vår 35 miljoner kr/år (och vida över den gräns ledande politiker sa att då blir det inget Nannabad).

*  uppgift om att trafiksituationen kommer att utredas liksom miljöpåverkan ”i samband med detaljplanearbetet”, OCKSÅ FEL

DET ÄR SKRÄMMANDE ATT EN KOMMUN SOM UMEÅ OCH ÄR EUROPAS KULTUTHUVUDSTAD 2014,

INTE KAN GE RÄTT INFORMATION UTAN BLANDAR NYTT OCH GAMMALT  OCH FEL.

UMEÅS BÄSTA FÖR BAD OCH SIMNING VILL INTE UMEÅ KOMMUN VARKEN I INFORMATION ELLER VERKLIGHET, UTAN FALSKT OCH FEL!

PS

Notera sista informationen på hemsidan, om att anta detaljplan i KF, kommunfullmäktige i april 2012, vilket är OSANT, då Byggnadsnämndens majoritet då ansåg det räckte med en 65-årig detaljplan, från 1948, om badbygge med privat gym genom uttrycket ”endast för allmänt ändamål” för att slippa allmänhetens insyn och påverkan, trots att ”allmänt” som begrepp försvann i Sverige 1987 och nu Civildepartementet uppmärksammats på, se

BADHUSBOLAGET INTE MYCKET BÄTTRE

Badbhusbolaget Umeå Badhus AB är inte heller mycket bättre i korrekt information: Någon budget på 400 miljoner kr har aldrig redovisats utåt för att se vad som kostar vad. Driftskostnaderna finns inte en siffra om utan har hållits hemligt tills VK avslöjade att den var på 35 mkr/år, 60 % mer än Lerstenens 22 mkr. Underrubrik säger klart våren 2015 och byggtid på 1,5 – 2 år från sommar 2013. Men i texten står klart slutet 2015, dvs byggtid på 2,5 år!

Nedan är från kommunens hemsida och därunder från badbolagets.

Badhuset

Byggnadsnämnden har beviljat det sökta bygglovet för badhus inklusive parkeringsdäck i kvarteret Nanna.

Umeå Badhus AB har nu bygglov för ett badhus som innehåller såväl simbassänger som äventyrsdel, träningslokaler och parkeringsdäck i två plan. Entrén kommer att ligga mot Västra Kyrkogatan. Infarten till parkeringsdäcken ligger efter Östra Kyrkogatan. En stor del av de synpunkter som har kommit in rör konsekvenserna av den ökade trafiken. Farhågorna är bland annat att biltrafiken ska innebära miljöproblem och sämre luft i centrum.

– Vi baserar vårt beslut på befintlig miljökonsekvensbeskrivning som dimensionerar antalet parkeringsplatser, säger Åsa Ögren (S), byggnadsnämndens ordförande och Ulrik Berg (M), byggnadsnämndens vice ordförande.

Förslaget strider inte mot detaljplanen

Inom detaljplanelagda områden ska bygglov ges om åtgärden inte strider mot detaljplanen och åtgärden uppfyller vissa krav i plan- och bygglagen. Det sökta bygglovet innebär en liten avvikelse när det gäller badhusets placering. Byggnadens nordöstra hörn placeras utanför byggrätten med en liten del. Avvikelsen bedöms som liten och inte i strid med gällande plan.

Planarbetet omfattade från början både kvarteret Nanna och Mimer men har sedan delats i två olika detaljplaner. I samband med detta gjordes uppehåll med detaljplanen för Nanna i väntan på en genomgång av badhusprojektet. De förändringar som är gjorda i badhusprojektet sedan kommunen tog över är bland annat att ytorna för handel har försvunnit och att antalet parkeringsplatser har minskat från 450 till 300 stycken. Avsaknaden av handel och bostäder samt att parkeringsplatserna blivit färre gör att det inte krävs någon ny detaljplan. I befintlig detaljplan står det att planen ska användas till allmännytta och eftersom det är kommunen som blir huvudman för badhusprojektet räknas det till allmännyttan.

Multibassäng för olika aktiviteter

Planerna omfattar bland annat en simhall i marknivå på drygt 9 000 kvadratmeter. En multibassäng på 50×21 meter med varierbart djup ska rymma tio banor för motionssim, vattengympa, skolsim och simtävlingar. I simhallen ska det också finnas läktare, en rehab-bassäng och utrymmen för omklädning och administration.

Rutschbanor och servering

I äventyrsbadet planeras flera olika vattenrutschbanor, strömkanal, bubbelpool med mera. I foajen blir det en servering och en våning upp ett gym. Mot Östra kyrkogatan planeras också ett parkeringsgarage i flera plan för cirka 300 bilar.

Spara energi och kostnader

Badhuset ska byggas och drivas energieffektivt för att minska miljöpåverkan och kostnader. Det innebär bland annat återvinning av värme i badvattnet och minimal användning av klor i badvattnet.

Vad händer nu?

Det kommunala bolaget INAB (Infrastruktur i Umeå AB) har startat ett separat bolag, Umeå Badhus AB, som kommer att bygga och förvalta badhuset. Om allt går enligt planerna kan badhusbygget komma igång under sommaren 2013.

Läs mer om Umeås nya badhus på www.umeabadhus.se.

Vad kostar det?

Hela anläggningen beräknas kosta 400 miljoner kronor att projektera och bygga. Driftkostnaden för kommunen beräknas bli 22,5—25 miljoner kronor per år. Det nuvarande badhuset, som är mycket gammalt och måste ersättas, har en driftkostnad på cirka 11 miljoner kronor per år. Kostnadsökningen för drift av badhuset blir omkring 11—14 miljoner kronor per år.

Ökad trafik ett miljöproblem?

Politikerna i utskottet ställer sig bakom att planeringen för badhuset går vidare, men det finns också farhågor att ökad biltrafik ska innebära miljöproblem och sämre luft i centrum.

— Vi tror inte att det kommer att funka med ökad trafik och är därför emot att bygga ett parkeringshus så centralt, säger Annika Herrström (V).

— Luftkvaliteten klarar vi med andra åtgärder, det kommer också att bli lättare att åka kollektivt till det nya badhuset, säger Lennart Holmlund.

Kommunen kommer att utreda den väntade trafiksituationen och dess miljöpåverkan närmare i samband med detaljplanearbetet.

Preliminär tidplan

Planprocessen
Planprogram Samråd: 20/5 2011
Samråd: till 29/11 2011
Utställning/granskning: Januari 2012
Godkännande BN:
Antagande KF: April 2012

 

Om badhuset av Umeå Badhus AB

Umeå kommer att få ett nytt badhus. Det kommer att ligga i centrala stan, i kvarteret Nanna.

Efter en lång planeringsperiod har nu ett kommunalt bolag bildats som ska äga och bygga badhuset. Det nya bolaget, Umeå Badhus AB, är ett dotterbolag till INAB – Infrastruktur i Umeå AB. Umeå Fritid (Umeå Kommun) ansvarar för innehållet i badhuset och kommer att vara hyresgäst.

Kostnad
Totalt omfattar badhuset cirka 12000 kvadratmeter. Den budgeterade kostnaden är cirka 400 miljoner kronor, inklusive en budgetreserv på 50 miljoner kronor.

Den definitiva kostnaden kan fastställas efter entreprenadupphandlingen som beräknas ske under första kvartalet 2013.

Klart våren 2015
Byggtiden uppskattas till cirka 1,5-2 år och badhuset beräknas vara klart i slutet av 2015.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.