Umeås Bästa NEJ till Nannabad, 37-3 i föreningsundersökning, 92,5 % mot! Samma NEJ-opinion som i undersökningar när Badutredningen kom 2006.

Umeås Bästa NEJ till Nannabad, 37-3 i föreningsundersökning, 92,5 % mot! Samma NEJ-opinion som i undersökningar när Badutredningen kom 2006.

Föreningsstöd för badhus i centrum saknas

Idag i VK och nätet på vk.se, under Opinion, se

http://www.vk.se/940041/foreningsstod-for-badhus-i-centrum-saknas

skriver Umeå Föreningsråd (UF) om en undersökning man gjort bland föreningar i Umeå i maj. Man skriver om ett rungande nej till placering av badhus på Mimerskolans idrottsplats.

Nu kommer kanske de sista? försvararna, politiker?, att säga att det finns 700 föreningar i UF så då är undersökningen inte tillförlitlig. Men tre av 700 föreningar som godtar Nannaläge är bara 4/1000, fyra tusendelar, kan man då säga. 37 föreningar med NEJ är många och de som bryr sig och troligen gärna vill nyttja en ny bad- och simanläggning.

Och argumenten är tydliga så nu vet Umeås politiker, särskilt de i badbolagsstyrelsen och i Fritidsnämnden, vilken motvind, eller snarare MOTSTRÖM, de har i att försöka genomföra ett Nannabadbygge.

Det kan slå rejält tillbaka i valet 2014.

TACK FÖR DENNA UNDERSÖKNING, UMEÅ FÖRENINGSRÅD!

(Ett tack finns nog kanske också hos de höga tjänstemän som lagt ”stålBADförslag” om att skjuta på Nannabadplanerna i två år. Då kan också fler föreningar hinna säga sin åsikt, säkert överväldigande nej där också).

Här är hela insändaren:

Föreningsstöd för badhus i centrum saknas

Publicerad 22 juli 2013 kl 23.30

Umeå Föreningsråd vill fungera som ett paraply för alla ideella föreningar inom Umeå kommun. Vid dags datum har vi ca 700 föreningar som är anslutna genom Föreningsbyrån vid Umeå kommun. För att Rådet skall få en högre status för respektive förening och större inflytande vill vi ha ett aktivt medlemskap från respektive förening, istället för passivt som det är idag. Föreningsrådets syfte är att underlätta för de ideella föreningarna att fullfölja sina specifika uppdrag gentemot deras medlemmar. Vi inom Föreningsrådet har förstått att lokalfrågor ofta är uppe på deras agendor och därmed är en viktig fråga som samtidigt är svår att lösa, då ekonomin inte sällan är begränsad.

På tapeten nu för Umeå kommun står uppförandet av ett nytt badhus, som skall ombesörja funktioner för lek, äventyr, träning och tävling. Under maj månad hade Föreningsrådet en enkät ute bland föreningarnas ordförande/kontaktperson med några frågor och önskemål angående placeringen av badhuset. Svarsfrekvensen på enkäten var ej så hög, men vi fick in 40 svar.

På frågan gällande placeringen av badhuset på Mimerskolans idrottsplats var svaret ett rungande: Nej (37/3). De önskemål som framkom var Haga (nuvarande plats), I 20-området, Nolia-området samt Nydala.

Som främsta skäl till detta angavs både logistiska och miljörelaterade orsaker. Ett badhus i centrala Umeå leder till ökad trafik och därmed till att luftkvaliteten försämras.

Ett badhus är ej en tillräckligt multifunktionell arena/plats för att motiveras på en sådan central plats. Kostnaden per besökare blir hög, då inträde, transport och parkeringsplats sammanräknats, något som gör att besöksfrekvensen ej beräknas bli tillräckligt hög.

Andra aspekter som lyfts fram av de som svarat, är att ett badhus i centrum av denna storlek skulle förfula den befintliga byggnadsmiljön. Vidare att badhusplaceringen kan liknas med en följa John-lek mellan städerna, dvs att städerna tappar sin personlighet och själ när de tävlar med andra städer. Vi måste alltså se till våra egna behov samt vilken karaktär vår stad har, och var den kommer ifrån.

Sammanfattningsvis kan man säga, att de svarande föreningarna avråder från att bygga ett nytt badhus i centrala Umeå, att man helst ser att det gamla upprustas eller att ett nytt byggs på samma plats.

Lennart Frostesjö
Umeå Föreningsråd

OM HUR MAN PLANERAR BRA FÖR BAD/SIMNING, SE FÖREGÅENDE BLOGG NEDAN, OCH SOM ETT FRAMÅTSYFTANDE UMEÅ NU KAN KÄNNA ETT ”RUNGANDE” JA FÖR ATT NU UTREDA OCH UTVECKLA FÖR UMEÅS BÄSTA!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.