Umeås Bästa 50:a enligt Svenska simförbundet med krav på utveckling, dvs utemiljö, missade Umeå kommun 2007 så att badbolaget nu inte är ”steget före” och inte får ”långsiktigt bättre ekonomi” (SSF).

Umeås Bästa 50:a enligt Svenska simförbundet med krav på utveckling, dvs utemiljö, missade Umeå kommun 2007 så att badbolaget nu inte är ”steget före” och inte får ”långsiktigt bättre ekonomi” (SSF).

På Svenska Simförbundets hemsida finns utförlig beskrivning av råd och krav på nya simanläggningar, se http://www.simarena.se/Anlaeggningar-2.html med bl a följande

Generellt om simhallsplanering

Det finns mycket som kan sägas och skrivas om hur man bygger och planerar bassänger. Några av de hundratals punkter som måste beaktas då en simhall planeras är:

Luftmiljön

En bra luftmiljö gör att kunderna återkommer och att personalen trivs.

MEN INTE BLIR DET BRA LUFTMILJÖ UTOMHUS INTILL P-HUS FÖR NANNABAD. LUFT SOM BLIR ÄN SÄMRE MED ÖKAD TRAFIK PGA JUST ETT BAD. HUR UNDVIKS DÅLIG LUFT ATT NÅ IN I BADHUSDELEN?

Utveckling

Simanläggningen ska ha möjlighet att expandera och utvecklas. Omkringliggande ytor ska i en framtid kunna tas i anspråk för ombyggnad och tillbyggnad. Det är viktigt att ta hänsyn till detta då planeringsarbetet inleds och bl a placeringen av simhallen ska bestämmas. Att ligga steget före i planeringen ökar möjlligheten för en långsiktigt bättre ekonomi.

MEN KOMMUNLEDNINGENS, S-V-M-FP-C-KD-GRUPPLEDARNA, HASTIGA BESLUT JANAURI 2007, INFORMELLT OCH OFÖRBERETT OM NANNALÄGE INGET PARTI FÖRORDADE, SNARARE TYCKTE MINST OM LIKSOM BADUTREDNINGEN 2006,

ÄR INTE ATT ”LIGGA STEGET FÖRE I PLANERINGEN” (SSF), UTAN HAMNA BAKOM SÅ ATT DET BLIR LÅNGSIKTIGT SÄMRE EKONOMI OCH REDAN VISAT I ÖVERYTOR PÅ 3000 KVM  = 100 MKR OCH, HITTILS, 50 % DYRARE DRIFT, 32 MOT 22, TROLIGEN ÄN MER PGA LÄGRE BESÖKSSIFFROR ÄN SAGT.

Därför är det nödvändigt att avbryta Nannabadbygget, syna planering, beslut och ekonomi, samt i öppenhet till allmänheten och kommunfullmäktige får ta beslut som bolagsordningens § 5 säger.

Annars riskeras än fler neddragningar där t o m andra kommunbadhus/simhallar ligger i farozonen, som Hörnefors och Sävar, kanske Umelagun och t o m Holmsunds simhall (bassängen, inte Aquarena, den rör man nog inte)

Nedan rubrik är ur VF/Folkbladet i januari 2007, den kompromiss som innebar att då partiernas gruppledare i ett icke ordinarie sammankallat möte inte kunde enas om någons bästaalternativ så blev man överens om ett sämstaläge, s k kohandelskompromiss. Miljöpartiet sa nej och Arbetarpartiet (då Rättvisepartiet fick inte vara med).

P1020231 - version 2

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.