Umeås Modigaste badpolitiker är Christer Lindvall (S) som vågar tveka om stort gym, om hur överytor blev till och om dyrare drift, allt i svar vid idrottshistoriskt möte tisdag 17/12.

Umeås Modigaste badpolitiker är Christer Lindvall (S) som vågar tveka om stort gym, om hur överytor blev till och om dyrare drift, allt i svar vid idrottshistoriskt möte tisdag 17/12.

Det idrottshistoriska mötet anordnade Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap med mångårige reportern Rolf Sundström från Radio Västerbotten. Rolf berättade om idrottsminnen under decennier av möten med idrottsfolk, om händelser i sportens värld i och episoder utanför arenorna, mycket uppskattat av de 40-talet närvarande.

Med var Christer Lindvall, tidigare Fritidsnämndsordförande (S) som mött många idrottsmänniskor. I pausen frågade jag om om Nannabadbyggets överytor på 3 000 kvm, 35 %, och långt över det han i nämnden under Badutredningens tid 2004-2006 hade ansvar för.

Han kunde inte säga hur ytökningen kommit till, och var undrande till det gym som nu gäller i planerna. Om driften som blir högre än tidigare sagt hade han synpunkter på hur det beräknats. Således inga klara besked i badbolagsstyrelsen som han ingår i, varför jag tyckte det är viktigt att detta belyses nu och kommer ut offentligt.

Lindvalls rynkade miner kring detta Nannabadbygge stämmer också med de osäkra svar en annan i badbolagsstyrelsen gett mig i e-postdialog, Centerpartiets gruppledare Mattias Larsson angående  överytorna. ML har också förklarat relax i källarvåning med att det blev ytor över, vilket tyder på brister i planeringen liksom liten koll på vad man beslutat om.

Kanske var det idrottshistoriska mötet m a p det som hänt bakåt i tiden, nu också idrottshistoriskt framåt ifall Lindvall kan reda i ”sitt” badbolag om gym, ytor och drift, gärna med Larsson för att få fram klara besked och ut till allmänheten och medier.

Har missar gjorts som ska rättas till, dvs sänka ytorna till vad som gällde när Umeå Badhus AB bildades maj 2012 med dryga 8 000 kvm i Nannabad, så har idrottshistoria skrivits för då måste badgropen på kv Nanna grävas igen. Eller får den ligga öppen likt moskébyggegropen på Ålidhem tills pengar kommit eller tidsfrist löpt ut.

Grävda badgropar är inget nytt i Västerbotten. I början på 1970-talet grävdes en grop i Skellefteå för en utomhus 50-metersbassäng. Men efter kommunsammanslagning beslöt nya fullmäktige där att stoppa 50:an, så gropen fylldes igen och sedan uppstod Vågbadet. Liknande i Umeå är att Nannagropen försvinner och upp står en simarena på campus, gärna med simkanalidéer.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.