Umeås 50:a och Västerbottens Sim-förbunds remissvar 2006: ”Till alla politiker i Umeå som ska besluta i Simanläggningsfrågan.” ”Nu eller aldrig i Simsportens framtid i Norra Sverige.”

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås 50:a och Västerbottens Simförbunds remissvar 2006: ”Till alla politiker i Umeå som ska besluta i Simanläggningsfrågan.” ”Nu eller aldrig i Simsportens framtid i Norra Sverige.”

Badutedningens i Umeå kommun slutrapport våren 2006 med det viktigaste remissvaret från simsporten, Västerbottens Simförbund med alla länets simklubbar, inklusive Umeå Simsällskap, samt med stöd av Svenska Simförbundet, ansåg Noliaområdet var det bästa då. Längst ner är hela remissvaret, dubbelklicka för att lättare läsa.

Nanna Dimab 4

Ovan är avslutande ord, läsvärda för tillväxtfrämjande politiker om ”positiva effekter för idrotts- och näringslivet i Umeåregionen” och det 8 (!) år före SM-veckan vinter och ekonomivinster. Här tre olika lägen för en bad- och simanläggning på DIMAB, Dragonens Idrotts- och Mässcenter AB, ”Noliaområdet” (skisserna är från 2005 med 25:a, men 50:an ryms i alla lägena).

Nanna Nolia Dimab 3

Närings- och Planeringsutskottet lyssnade delvis till simningens begäran om läge och utredde vidare Kajen och Nolia. Men kunde inte enas eller rösta för ett bästaalternativ, så kohandel om det sämsta, Nannakvarteret (som Badutredningen sagt nej till), för att bli eniga av partierna S-V-M-FP-C-KD. Vilket simledningen i Umeå SS kommenterade till mig i e-brev hösten 2012.

”……. USS absolut inte driver på med en 50:a på Nanna. Det är ett politiskt beslut. Det skulle vara en önskedröm att vi som ideell skulle kunna styra placeringen av bassängen samt storleken men så är inte fallet.”

Missen med att lägga 50:an i Nannaläge kan vändas till vinst i idrottsområde, även campus/IKSU har samma fördelar som Nolia, genom att först noga studera detta remissvar, avveckla 50:an ur Nannabad och bygga den i sportläge, som kan klaras för under 100 mkr om man följer ”Borås simarena”. Pengar som kan fås om Nannabad- och P-bygget säljs till privata aktörer (Hotell Mimer och upplevelsebad i 50:a och loftgång över?) som bygger attraktivt för centrum (50:a är det inte).

En ny simhall ska stå i 40-50 år, över det politiskt viktiga 2050 där en del tror på 200 000 umebor (jag gör det inte, och 150-160 00 är gott nog). Att med Nanna-50:a inte klara SM-kraven visar att politikerna inte läst VSF:s remissvar, i alla fall inte brytt sig.

Men genom att läsa på och våga tänka om, kan 50:an i idrottsläge och SM-godkänd ge Umeå möjligheter till flera SM-veckor sommar under dessa 40-50 år.

Nanna Nolia Dimab 2

Nanna Nolia DImab

 

Bli först att kommentera

Umeås Simhistoria om 50:an: Önske-dröm 1988 blev 2007 politiskt Nanna-läge och 2014 ej SM-50:a; ger provi-sorier i st f godkänd 50:a i SM-vecka sommar för RF/SVT att bedöma.

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Simhistoria om 50:an: Önskedröm 1988 blev 2007 politiskt Nannaläge och 2014 ej SM-50:a; ger provisorier i st f godkänd 50:a i SM-vecka sommar för Riksidrottsförbundet och SVT att bedöma.

1988

var jag med och medverkade till Umeå Simsällskaps framtagande av nedan 50:a, som Umeås främsta simmardam genom tiderna, Gunilla Lundbergs (nu Rasmuson) pappa framlidne länsarkitekten Åke Lundberg ritade i läge vid Umeå Simhall upp mot Gammliaskogen.

Nanna 50-a USS 1988

1998-2000

kom ny USS:s styrelse med (nyligen bortgångne) ordförande Pekka Karelmo och liknande 50:a i samma läge, här tillsammans med dåvarande ”simkaptenen” Hans Chrunak  Och positiva politiker i Fritidsnämnden, se under vad ordförande Christer Lindvall (S) ansåg ”viktigt hur det ser ut och att det passar både simmare och allmänhet”.

Nanna USS 50-a 1998

Nanna USS 50-a

Nanna USS-50-a 2

2004-2006

efter nya svek och ny tystnad från politiken kom 2004 Anders Ågren (M) med motion om ny simhall, antingen renoverad Umeå simhall eller på Nolia. Umeå Simsällskap var tydlig igen, 50:a och i idrottsområde, här Nolia, se från remissvar i Badutredningen 2005. Men ingen förståelse nu hos politikerna ovanför Fritidsnämndens, där gällde 25:a då, förutom Miljöpartiet. Tills valet 2006 då Socialademokraterna som sista parti godtog 50:an.

Nanna USS Nolia

2007/2008

Men i stället för att göra det bästa och lyssna till simningen, bakades in äventyrsbad med 50:an i ett stadsutvecklingsprojekt med handel, kontor och bostäder för placering i sportsämsta läget, mitt i centrum i den farliga citytrafiken och så trångt att 50:an inte uppfyller SM-krav och saknar nödvändig utemiljö. Ett projekt som spruckit (som väntat).

Därför förvånas ej nedan uppgivna svar jag fick från ansvariga i USS, hösten 2012, inga önskedrömmar här inte, inte kunna styra alls utan styras av andra politiska bevekelser, kommers i stan.

2012

”Tack för ditt mail. Tänkte bara säga att USS absolut inte driver på med en 50:a på Nanna. Det är ett politiskt beslut. Det skulle vara en önskedröm att vi som ideell skulle kunna styra placeringen av bassängen samt storleken men så är inte fallet.”

Nanna skolåda ritning

2014

nu, SJU år senare efter framgång med SM-vecka vinter i år 2014, vill politiken ha en SM-godkänd 50-m-bassäng för annars fås inte SM-vecka sommar. Därför nedan beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott om att ansöka. Och Fritidsnämnden/Umeå Fritid nu med att plocka fram provisoriska 50:a-förslag fram, som Vännäsbadets snart 50-åriga ute-50:a (trots att Vännäs kommun inte är medsökande och Umeå då inte bör få räkna in) samt uppslag om ihopbyggbar 50:a på land (vad kostar det?).

Nanna SM Vännäs 2

Nanna Vännäs Nydala - 3

Men då är detta vägs ände och bättre att flytta 50:an till läge som SM-godkänns och följa Lindvalls ord ovan: ”Det här ska inte forceras fram, det finns tid för diskussion”.

Den tiden skapas om Umeå kommun tar tillbaka de hastiga och oövertänkta 50:a-förslagen, och siktar in på ny SM-vecka-sommar-ansökan 2018/19. Och då, för att få en bestående och bra 50-m-bassäng och ”passa både simmare och allmänhet”, S-Lindvall igen även med ”så handlar det om ekonomi, förstås”.

Där smartaste lösningen och bästa ekonomin fås i samverkan med gymnastikhall, ett SImGympaHus som med öppningsbar vägg och flexibla läktarkraven liksom utemiljö vid IKSU:s simhall på campus, se ideskiss längst ner. Där ”simmovationen” simkanal med/motström får tillfälliga läktare också.

Så kanske kontakter med RF/SVT (ser denna blogg?) tack vare deras besök här öppnar dörrar för att visa vad Umeå kan som idrottstad om kommunen ser provisorier som ohållbara, det tjänar man inte på. Däremot ger en hållbar lösning med fullgod ny 50:a möjligheter att återkomma för nya SM-sommar-veckor. Särskilt med friidrott och simning nära varandra på campus som gör Umeå till bästa sommarstad i Sverige för SM.

2018/19 – 2050

Nanna simgympa hus 2

 

Bli först att kommentera

Umeås 50:a i toppklass för SM-vecka – klarar ej Vännäsbadet – se Sundsvall och Landskrona – bygg för framtiden – Simmagalleria eller SimGympaHus! Eller utbyggd Umelagun på Nydala?

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås 50:a i toppklass för SM-vecka – klarar ej Vännäsbadet – se Sundsvall och Landskrona – bygg för framtiden – Simmagalleria eller SimGympaHus! Eller utbyggd Umelagun på Nydala?

Se här normer för bedömning av 50:a-SM-simanläggningar. Först Sundsvall som har SM-veckan sommar 2015, tog över från Gävle som fick sin 50:a underkänd, förlorade tilldelad SM-vecka och utan pengar för nödvändig upprustning. Sedan bildcollage från Landskrona, Citadellbadet, som haft flera SM, vid besök i fjol (längst ner t h Vännäsbadet idag!)

Därunder idéer/innovationer för långsiktig och hållbar 50:a för framtiden i ett växande Umeå, Simmagalleria med öppningsbar vägg, SimGympaHus med flexibilitet i gympahall och skiss på utbyggd Umelagun-25:a till 50×25:a och sedan tak över så får Umeå tre olika SM-simarenor i toppklass i idrotts- och utemiljö, attraktivt även för turism.

Ser RF och SVT detta visas Umeås potential som idrottsstad om kommunen inte hetsar igenom provisoriska, dyra och ohållbara lösningar för en SM-vecka sommar 2017 (två år! efter en norrlandsstad haft, Sundsvall) utan gör om, gör rätt och gör bättre för 2018/19.

(Med simkanal, se mer i bloggen under, fås en ”simmovation”, helt unik i Sverige)

Nanna SM-vecka S-svall

Nanna SM Citadell

SIMMAGALLERIA färg

Nanna simgympa hus 2

Nanna Vännäs Nydala - 2

Bli först att kommentera

Umeås Idrottsinnovationer får forum i Sportregion Västerbotten, kanske Simkanal i Simmagalleria eller med SimGympaHus, se bildspel nedan.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Idrottsinnovationer får forum i Sportregion Västerbotten, kanske Simkanal i Simmagalleria eller med SimGympaHus, se bildspel nedan.

Sportregion Västerbotten (http://www.rf.se/Distrikt/VasterbottensIdrottsforbund/Projekt/SportRegionVasterbotten/) har en andra sammankomst idag på Konstrnärlig campusUminova och behandlar sportinnovationer. Nedan simkanalidé är en idrottsinnovation, simmovation, som Umeå kan blir först med i Sverige (finns i Finland och Danmark redan), om goda viljor samverkar.

Simma efter varandra är det vanligaste motionssimmandet, se här från IKSU:s simhall och tar upp mycken vattenyta för att undvika krockar. Bild 2 är från Danmark i simkanal där man ryms att simma bredvid och bakom varandra som i skidspår. Tredje bilden är vy över simkanal om drygt 100 m i badhotell i Finland.

Bild 4 visar halva simkanalen i Himlabadet i Sundsvall och bild 5 broschyr med simkanalen, cirkelformad 70 m runt och kan rekommenderas för att nära Umeå uppleva njutning (bara flyta med), nytta (lättare siminlärning medströms) och träning (ta i motströms). Sjätte bilden min simkanalidé med isättbara väggar för 50-banor och flexibel i övrigt.

Bild 7 är simkanalen integrerad med 50-m-bassäng (kan vara 25 m och simkanalen 25+25) och småbassänger för en Simmagalleria med öppningsbar vägg mot utemiljö. Bild 8 visar integrering med gymnastikhall i ett SImGympaHus där flexibel vägg mellan simning och gymnastik ger synergivinster. Med ideal placering på campus i Umeå, här ett uppslag var.

Nanna simkanal IKSU Danm FinNanna simkanal Himla UB. 4pg - version 2SIMMAGALLERIA färgNanna simgympa hus 2

Bli först att kommentera

Umeås Missade SM-vecka pga underkänd Nanna-50:a löses ej med Vännäsbadets ute-50:a och inte i flyttbar 50:a på land. Bygg 50:a med öppningsbar vägg mot utemiljö eller SimGympaHus och sök för 2018/19!

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Missade SM-vecka pga underkänd Nanna-50:a löses ej med Vännäsbadets ute-50:a och inte i flyttbar 50:a på land. Bygg 50:a med öppningsbar vägg mot utemiljö eller SimGympaHus och sök för 2018/19!

Med en Nanna-50:a som simsporten utlovades i badprospektet 2008 ang både 25- och 50-metersbassängerna: ”..och i övrigt uppfylla Svenska Simförbundets krav på en tävlingsanläggning.” Dvs då klara långbane-SM för ungdomar, juniorer och seniorer. Men de privata aktörerna klarade inte detta och nu inte heller Umeås badbolag.

Inte ens med 3000 kvm mer ytor fick badbolaget ihop ytor för att klara publikkravet utan överytorna gick till gym, relax och cafédel, ett svek mot simsporten och löftesbrott mot badprospektets mening. Att nu försöka hitta tillfälliga 50:a-lösningar är kortsiktigt och dyrt.

Tänk långsiktigt, sikta på SM-vecka sommar 2018/19 med en SM-godkänd 50:a! Således avbryt Nannabadbygget och bygg för simningens bästa i idrottsområde, t ex med 50:a och öppningsbar vägg (finns i USA) eller min idé om SimGympaHus och flexibla väggar som klarar publikbehovet.

Då ges simningen framtidshopp och Umeå med många unga simmare på 4-5 år kan få SM-deltagare i svensktopp som gör ett sim-SM här extra lockande.

Läs här Riksidrottsförbundets pressmeddelande där Växjö försvann pga ingen SM-50:a. Vilket blir för Umeå också man ska syna Umeås förutsättningar. Men bäst vore att Umeås kommunpolitiker tackar nej i stället för att RF/SVT ska måsta resa hit och se omöjigheterna med 50-metersbassänger här.

Finalisterna i kampen om SM-veckan sommar

Pressmeddelande  •  2014-05-06 06:00 CEST

undefined

Fyra städer är kvar i kampen om att få arrangera SM-veckan sommar 2016 och 2017: Borås, Falun, Norrköping och Umeå. I juni kommer det slutgiltiga beskedet om vilka två städer som får arrangera SM-veckan sommar.

Följande städer är vidare till den andra omgången för att bli värdstad för SM-veckan sommar 2016 och 2017:

  • Borås
  • Falun
  • Norrköping
  • Umeå

Växjö går inte vidare på grund av att de inte har möjlighet att arrangera svenska mästerskap i simning.

– Växjö imponerar som idrottsstad, med både framgångsrika klubbar och flera fina arenor. Synd bara att det inte finns en 50-metersbassäng, vilket gör att Växjö inte kan arrangera sim-SM under en sommarvecka, säger Ulf Nilsson, SVT:s projektledare för SM-veckan.

– För att få SM-veckan sommar måste en värdstad kunna hantera, förutom ett mästerskap i simning, väldigt många olika idrotter. SM-veckan växer för varje år och utmaningarna ökar och därför är det extra roligt att samtliga finalister visat att de har förutsättningarna att arrangera den idrottsfest som SM-veckan är, säger Patrik Wigelius, marknadschef på Riksidrottsförbundet.

Innan slutgiltigt beslut fattas kommer representanter från RF och SVT att besöka finaliststäderna och titta på förutsättningar och olika arenor.

-Alla fyra finalstäderna är starka. Det ska verkligen bli spännande att se arenorna på plats och höra representanterna för respektive stad berätta om hur de vill arrangera en sommarvecka, säger Ulf Nilsson.

Var SM-veckan hamnar sommar 2016 och 2017 meddelas senast den 30 juni 2014.

Bli först att kommentera

Umeås Kvinnomuseum 2014, en social innovation värdefull att prövas, utvecklas och utvärderas, kan ha med barnperspektiv, dagishistoria, kvinnligt företagande, etc. Och som gör Umeå mer känt i omvärlden liksom med ett SimGympaHus för idrotter med ”överjämställdhet”, mer flickor är pojkar, se blogg igår 5/5.

Av , , Bli först att kommentera 2
Bli först att kommentera

Umeås Nya idé: SimGympaHus gör vinnare av två förlorande idrotter där politiken gav simning 50:a i oönskat läge och gymnastik inget eget Hus!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Nya idé: SimGympaHus gör vinnare av två förlorande idrotter där politiken gav simning 50:a i oönskat läge och gymnastik inget eget Hus!

I min bok Umeås Bad Historia och Framtidens Simning, nov 2011, lanserade jag ett Gymnastikens Hus ihop med en simarena med äventyrsbad placerad bakom IKSU Sportcenter och ihop med IKSU:s simhall. Sedan dess har gymnastikfolket haft olika alternativ som utlovats politiskt, men i varje budget skjutits på framtiden.

50-m-bassängen ville simningen ha i idrottsläge, på Nolia i remiss till Badutredningen 2005. Men politiken lyssnade inte. Och utlovade alla stora tävlingar, t o m långbanemästerskapen på 50-m-bana sommartid har politiken även svikit, Nanna-50:a klarar inte SM.

Men två förlorare pga umepolitiken blir två vinnare om man själv verkar idrottspolitiskt och ser möjligheterna ihop. Simningen med sin 50:a och andra bassänger, men ej äventyrsdel, och gymnastiken med att självt välja läge.

I kontakt nyligen med gympaföreträdare var reaktionen ”ingen dum idé”, på simhus och gympahus med öppningsbar vägg för samverkan. Och där gympasalen kan rymma tillfälliga läktare så publikkravet för 50:a-SM nås ihop med läktare ovanpå simkanalen.

Nanna simgympa hus 2

Ovan t v är förslaget från 2011 vid IKSU Sportcenter och t h 50:a, undervisnings- och djupbassäng med simkanal och gympahall som har öppningsbar vägg till simdelen. Passar i Umeå bäst på campus och synergivinster med IKSU-hallarna och friidrottsarenan, alternativt vid Nolia. I båda fallen med gymnasieskolor intill, Minerva resp Dragon, värdefullt med många unga aktiva i båda idrotterna som är obligatoriska i skolan.

Så förutom vinster i ekonomi som görs med sambyggnation och drift, ges vinster för skolorna, Nolia, alt IKSU, liksom hela Umeå, dvs kommun och näringsliv, där sistnämnda kan ha anledning att medverka till ett ”eget” SimGympaHus för de två idrotterna.

Vad då göra av ett Nannabad? Upplevelsebad, danspalats, saluhall…

Svaret är ge näringsliv möjlighet att avveckla och utveckla, finna synergieffekter med nya Hotell Mimer, Gitarrmuséet och annat nytt i centrum. Kanske använda 50:a-bassängen för ett upplevelsebad så att nuvarande äventyrsdel om c:a 900 kvm mer än fördubblas till dryga 2 000 kvm och nå Himlabadet i Sundsvall, men inte Öviks Paradiset. Multibassänger för vattengympa och simundervisning kan passa för en hotellaktör eller göras om för vuxnas behov. Eller något annat, danspalats, saluhall..

 

 

Bli först att kommentera

Umeås Fritidsnämnd! Stoppa SM-veckan-ansökan, 50:an underkänd av Simförbundet och av RF med ”inte så bra att placera en idrottsanläggning i ett trafikfarligt område”.

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Fritidsnämnd! Stoppa SM-veckan-ansökan, 50:an underkänd av Simförbundet och av RF med ”inte så bra att placera en idrottsanläggning i ett trafikfarligt område”.

Riksidrottsförbundet, RF, som bestämmer stad för SM-veckorna, tar nu fram program för idrottsmiljöer och bl a barns och ungdomars säkerhet till och från anläggningar. Genom Umeå kommuns ansökan om SM-vecka sommar känner RF till en Nanna-50:as villkor och har i svar sagt bl a Det låter inte så bra att placera en idrottsanläggning i ett trafikfarligt område. Läs mer om idrottspolicyn här på http://www.rf.se/Anlaggningar/

Så 50-metersbassängen i ett Nannabad är inte bara underkänd av Svenska Simförbundet med bara 1/3 av publikkapaciteten utan i praktiken också av det ”trafikfarliga området” kring kv Nanna. Så det fritidschefen vid Umeå fritid, Stefan Hildingsson, säger i intervju i Totalt Umeå 30/4 om olika alternativ måste innebära annan 50:a. Då finns bara Vännäsbadets snart 50-åriga ute-50:a och det kan inte kännas seriöst.

Nanna SM-vecka 50-a

Än mindre seriöst är uttalandet att med ”1500 platser hade det inte varit något snack”, dvs att Nanna-50:a klarar SM-krav. Så här sa Bengt Jönsson, förbundsdirektör på Svenska Simförbundet i TV:s Västerbottensnytt nyligen:

– Vi kan ibland vara lite flexibla neråt när det gäller utomhustävlingar för då kan man röra sig kring utrymmena. Någonstans kring 1600-1700 är ändå minimikrav.

Och röra sig utomhus i trygghet och inhägnat finns inte för Nanna-50:a, se nedan

Fritidsnämnden, dra tillbaka SM-ansökan och se till att ha godkänd SM-50:a på plats innan nytt försök för SM-vecka görs. Vem tror att Norrland och Umeå får en SM-vecka sommar år 2017, två år efter Sundsvall har denna nästa år 2015?

Stoppa ansökan och undvik att Umeå blir en förlorarstad!

NANNABAD I  EJ OK TRAFIKMILJÖ FÖR SOMMAR-SM OCH 50:A 1/3 AV LÄKTARBEHOV

Nanna trafik-bassäng

SUNDSVALL MED SM-GODKÄND 50:A, NYTT SM 2015 OCH SOMMAR-SM-VECKA DÅ

Nanna SM-vecka S-svall

 

Bli först att kommentera