Umeås Bästa för 50:a-SM är inte provisorier för att klara SM-vecka, det är att stoppa Nannabad, bygga 50:a ihop med annat och ge flexibla lösningar som räcker för SM.

Umeås Bästa för 50:a-SM är inte provisorier för att klara SM-vecka, det är att stoppa Nannabad, bygga 50:a ihop med annat och ge flexibla lösningar som räcker för SM.

S-kommunalrådet Lennart Holmlund har åsikter kring sim-SM och ang. att lösa detta för en SM-vecka. Se denna länk.

http://blogg.vk.se/lennart-holmlund-kommunalrad/2014/06/17/idrottens-krav-pa-kommunerna/

Umeå kommun visste redan 2009 om när privata aktörer la förslag att det går inte för stora tävlingar. Umeå kommun vet att dagens simhall har friytor och då har flyttbara läktare satts in och sådana friytor med annat hade kunnat planeras för, men kommunen angav inga direktiv här.

Nu plötsligt med SM-veckor, då blir en 50:a så viktig för SM, och jag skrev i min bok 2011 också om den problematik kommunen riskerade att försätta sig i. Och nu hamnat i och ska lösa det med provosorier och undantag.

F ö kan jag informera om att först nu börjar man undersöka för cykel-P-platser, har fått svar från en trafikansvarig i kommunen, som medger att ett Nannabads besökare inte kan garanteras cykel-P-platser då annat i stan kan ta dessa, och samma gäller i P-huset, här kan bad/simning bli helt utan vissa dagar och perioder, så är trycket och det ökar.

Det pågår också diskussioner från andra nu om riskerna med alkohol och idrott där Umeå nyss tog ett stort steg tillbaka och riskerar än större risker här för simning, se bloggar idag och igår. Allt detta gör att ett Nannabad med SM-tävlingar i  25:a som 50:a blir än svårare att klara pga P-tillgången inte räcker, och än olämpligare att ha träning i pga krog- och alkoholomgivningen.

Mycket av det som sker i Umeå är pga att ett kulturhuvudstadsår tvingade fram en massa byggplaner och så fort och bråttom att nödvändiga planeringar åsidosattes som just att klara SM-tävlingar i en anläggning och säkra cykel- och bil-P-platser.

Ifall Umeå kommun menar allvar med att idrott för barn och ungdom är viktigt och Umeå vill vara en stor idrottskommun, i utövande och för arrangemang, får man bjuda till i tid och även våga tänka om. Mina förslag med simkanal vid 50:a som kan ha flexibla läktare vet kommunen om sedan ett par år, och nu har jag lagt till det Gymnastikens Hus som ska bli, intill och med öppningsbara väggar. Se nedan

Här kan riksförbund och riksarrangemang gå före och visa hur samverkan och innovationer skapar nya och bättre möjligheter, samt ekonomiskt säkrare. Umeå och kommunen kan behöva sådana impulser för att tänka längre än att hålla på med improvisationer när problem uppstår.

Det handlar helt enkelt om hållbara lösningar och dessa finns om man ger detta tid. Och ohållbart ekonomiskt för kommunens skattebetalare är badhus/simhall på stans dyra tomter i centrum.

Där ska annat ligga, som kan klara hyror, mm genom att de har större värde och kan betalas av annat än kommunpengar. Ett hotell intill kan säkert ha idéer för lönsamhet om man får köpa detta kvarter och ändra till annat.

Idrotten, barn, ungdomar, vuxna, supportrar, publik, etc ska få sina egna områden, helst med utemiljöer intill, att utvecklas och växa i, och Umeå har flera sådana passande simarenor. Det det handlar om 50 år eller mer, för en simanläggning och nu har bara 1 % av den livslängden pågått för Nannabadbygget, 99 % finns att ”rädda” nu.

Nanna simgympa hus 2

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.