Umeås P-kaos vid Nannabad då cykel-P ej garanteras enl. kommun-ansvarig och badbolagspolitiker. Och bil-P tas av stansbesökare. Allt p g a ej utrett före bygglov.

Umeås P-kaos vid Nannabad då cykel-P ej garanteras enl. kommunansvarig och badbolagspolitiker. Och bil-P tas av stansbesökare. Allt p g a ej utrett före bygglov.

Tänk att det byggs nu på ett Nannabad utan att trafikproblematiken utretts pga att en nu 66-årig stadsplan togs fram och  stoppade påbörjade detaöjplanearbetet, som skulle haft med trafiksituationen. Och haft med bil-P och cykel-P så att detta ingått inför bygglovsprövning.

Så blev det inte och nu kommer problemen med cykelparkeringarna som är så viktiga inte minst i centrum där det blir blandning, röra och risk för P-kaos då badande och simmande får trängas med alla stansbesökare i övrigt. För så här har en trafikansvarig på kommunen bl a svarat i e-brev nyligen. Inga garantier för cykel-P vid ett Nannabad.

Det går inte att garantera att de cykelparkeringarna som skapas på Västra Kyrkogatan samt längs med Nygatan inte används av andra stadsbesökare, utan det gäller att skapa många attraktiva cykelparkeringar på olika platser runt om i staden för att kunna möta cyklisterna behov av cykelparkeringar.

Nanna cykel-P

SÅ DET SOM STÅR I ANBUDSHANLINGARNA FRÅN BADBOLAGET (med styrelse av politiker som såg till att detaljplanearbetet kunde stoppas), cykel-P-utredning skulle göras separat, se ovan. Och nedan här, bekräftar en i bolagsstyrelsen att cykelparkeringarna skulle varit med inför bygglov.

Byggnadsnämnden är den myndighet som beslutar om hur byggnader får uppföras i Umeå och vilka underlag som krävs för att få genomför a ett bygge.

Vilka krav som byggnadsnämnden skall ställa på den som ansöker om ett bygglov regleras i PBL.

Har byygnadsnämnden gjort fel så är det saklig grund för en överklagan.

Och säkert även för bilar, där blir samma problem, stansbesökare kan vid lunchtid har tagit P-platser att det blir för få, ibland inga för bad- och simbilar!! P-kaoset blir då för båda cyklar och bilar, och dessförinnan den ”trafikinfarkt” som Länsstyrelsen uttryckt innan det blev 1948 års stadsplan som bestämde (och så att Länsstyrelsen inte heller kunde ifrågasätta,

P-kaos kan således också stå för Planeringskaos.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.