Umeås Ja till Alkohol i idrottshall av Hälsonämnd. Nej i Tranås av Socialnämnd och Regeringsrättsdom.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Ja till Alkohol i idrottshall av Hälsonämnd. Nej i Tranås av Socialnämnd och Regeringsrättsdom.

I Tranås ansåg  socialnämndspolitiker att en simhall med barn och ungdomar riskerar problem om en bowlingrestaurang i en sporthall 100 m ifrån får alkoholtillstånd.

I Umeå vill miljö- och hälsoskyddspolitiker inte skydda barn och ungdomar på samma sätt. Men i en Regeringsrättsdom 2002 (efter överklagande av Tranås socialnämnd), stoppades alkoholbegäran så att idrottsföräldrar också kan känna sig tryggare.

Olika falla ödets lotter för idrottande barn och ungdomar i Sverige.

TRANÅS

Nanna alkohol

UMEÅNanna alkohol bowling

Nanna regeringsrätten

Bli först att kommentera

Umeås Nya Arena på Hamrinsberget om V:s Örjan Mikaelsson 2010 fått som han ville; och när Nannabad sjunker pga trafik- och krogfaror för barn/ungdom i stan, kan den bli sann?

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Nya Arena på Hamrinsberget om V:s Örjan Mikaelsson 2010 fått som han ville; och när Nannabad sjunker pga trafik- och krogfaror för barn/ungdom i stan, kan den bli sann?

Se nedan artikel ur VF/Folkbladet 20/2 2010. Den enda Kommunfullmäktigepolitikern i Umeå sedan sju år tillbaka som vågat öppet i KF agera för annat läge för ny bad- och simanläggning. Igår 11/6 2014 sa Byggnadsnämnden ja till Balticgruppens begäran om planändring, se här.

Nu påbörjas arbetet med en detaljplan för Hamrinsberget efter ett beslut i byggnadsnämnden. För att se vilka möjligheter som finns görs först ett planprogram.

Det är Balticgruppen som begär detta och som tidigare lanserat idéer om evenmangsarena med bad/simning ovanpå en ishall och därmed nyttja energivinster med kyla/värme, miljöklokt och framsynt till skillnad mot Umeå kommuns och badbolagets verkligen okloka Nannabadbygge i flera miljöavseenden.

Och inte bara det, utan också så osmart att 50:a-SM enl. Svenska Simförbundet inte klaras, att det blir problem med P-platser som vid lunchtid ofta kan vara upptagna av stansbesökare som inte badar/simmar, blir problem med cykel-P av samma skäl och f ö inte ens utretts trots krav från Närlingslivsutskottet och eller var med vid bygglov.

Krogmiljö med alkoholservering allt närmare Nannasimmmande skapar stadsproblem då det finns regeringsrättsutslag som stoppar alkohol nära simhallar, och rimligen omvänt ska hindra krog nära idrotter. RF nya idrottspolicy 2015 ska behandla anläggningar och bl a trafikmiljön, så även där kan nya regler komma som stoppar sporter för barn/unga i farliga centrummiljöer.

Tiden talar således för att Örjan Mikaelsson får rätt för att Nannabad/simning inte blir av utan innehållet i det påbörjade bygget tvingas ändras till något annat än samhällsstödda simsporter. Vad Balticgruppen kommer med får vi se inom ett år. Går vattnet ur ett Nannabad, så är onekligen en simarena lockande med utsikten från Hamrinsberget  och lockande blickpunkt, ett land(vatten)märke på håll, rakt emot det utsikts(lösa) Nannabad. Se här kontrasterna.

Och därunder om V-Mikaelssons motion, som ju avslogs av fullmäktige, t o m av sitt eget Vänsterparti pga ordrytteri, men det är en annan historia.

Nanna Hamrins Nanna

V vill ha ny arena vid Hamrinsberget

Publicerad 26 februari 2010

UMEÅ Vänsterpartisten Örjan Mikaelsson vill placera både evenemangsarenan och äventyrsbadet vid Hamrinsberget.
Huvudskälet är det attraktiva läget och samordningsvinster.
– Dessutom får ju hockeyspelarna nära till akuten, säger han.

Hamrinsberget nämns i diskussionerna som ett alternativ för placering av Umeås nya evenemangsarena.
Örjan Mikaelsson, ledamot för Vänsterpartiet i byggnadsnämnden och kommunfullmäktige, skriver i en fullmäktigemotion att bästa platsen för arenan och äventyrsbadet är vid Hamrinsberget.
Således yrkar han att fullmäktige fattar ett sådant beslut.
Mikaelsson tycker att Hamrinsberget är den optimala placeringen för båda satsningarna: fin utsikt över stan och promenadavstånd till lokal- och regional kollektivtrafik.
Han ser också stora samordningsvinster.
– När man tillverkar is så skapas det värme som kan användas till resten av lokalerna, och tvärtom. Det finns också många utrymmen som man kan använda tillsammans.
Nära till akuten
Han fortsätter:
– Dessutom får ju hockeyspelarna nära till akutten, Det kan du skriva, säger han med ett skratt.
Fullmäktige har dock redan slagit fast att äventyrsbadet ska ligga på grusplanen vid Mimerskolan.
– Jo, men det går alltid att ändra så länge spaden inte är i marken, säger Örjan Mikaelsson.
– Syftet med motionen är också att lyfta frågan på bordet. Det är dimhöljt vad som händer med badhuset.

Bli först att kommentera

Umeås Äventyrsbad bäst i frilufts- och turiststråk som Nydala och sämst i Nannabad på stan! Bättre bygga ut till 50:a i Umelagun – klarar SM-krav (och överbyggas), liknar Gävle.

Av , , Bli först att kommentera 1

Nanna Umelagun Fjärran

UMELAGUN MED UTBYGGD 50:A – VID NATURSJÖ, E4 OCH TURISM! LIKNAR GÄVLE  (t h) OCH BÄTTRE VID ÖVERBYGGNAD, FANTISERA I NEDAN BILD (från VF) – OSLAGBART?

Nanna Umelagun VF

 

Bli först att kommentera

Umeås Umelagun och Aquarena hotas av Nannabad, tre äventyrsbad sommartid håller inte. Eller så hotas badbygget om dagens bad utvecklas av privata aktörer.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Umelagun och Aquarena hotas av Nannabad, tre äventyrsbad sommartid håller inte. Eller så hotas badbygget om dagens bad utvecklas av privata aktörer.

Många badsugna i Umeå

UMEÅ Det var många som ville premiärbada när Umelagun i helgen öppnade portarna. Sammanlagt 1 332 besök registrerades och det är en av de bästa öppningshelgerna på flera år.
Nanna Umelagu Aquarena
I helgen var det premiär för populära Umelagun på Nydala, Umeås största utemilljö-idrotts- och friluftsområde. Men för hur länge? Fullföljer Umeå kommun Nannabadbygget ligger Umelagun risigt till då kommunen inte på sommaren vill stänga ett Nannabad med ett S-parti som i handlingsprogram gjort till sitt med ”Vi bygger Umeås Nya Badhus”.

Eller säljer kommunen av Umelagun till privata aktörer, First Camp som driver campingen? Eller till någon ny som satsar på kombinationen Lek- och Vattenland?

Om året-runt-Aquarena hotas för att dyrt Nannabad pumpas med skattemedel, kanske privat kapital som ville gynna Finlandstrafiken vill utveckla Holmsundsbadandet och simmandet i skön och trygg utemiljö (motsatsen till Nannabad som inte kan byggas ut).

Då kan dessa verkligheten med utmaningar i allmänhetens anda konkurrera ut Nannabadbygget. Så de politiska partier som ser dessa möjligheter att få annat i stan, kan få många väljare med sig. Och simningen sedan få 50:a till idrottsområde som man alltid önskat genom åren.

NANNABADBYGGE HOTAR UMELAGUN OCH AQUARENA. ELLER TVÄRTOM?

Nanna badhus trafik

 

Bli först att kommentera

Umeås Cyni(s)ka barnpolitik! S driver hårt för heltidjobb för de som vill det. Men när barn får syskon, då avgör politiken, 15 tim (dagis) och 0 (fritids)!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Cyni(s)ka barnpolitik! S driver hårt för heltidjobb för de som vill det. Men när barn får syskon, då avgör politiken, 15 tim (dagis) och 0 (fritids)!

Jag ville inte tro det var så illa nu i Umeå kommun för skolbarn som får nytt syskon och enl. VK idag tas av frtidshemsplatsen, jag trodde det gällde fritidsklubb, dvs något äldre skolbarn.

Se http://www.vk.se/plus/1211155/elin-och-olle-far-inte-langre-ga-pa-fritids

Inför förra valet, 2010, lovade S-partiledaren Mona Sahlin 6 tim/dag för syskonplatser på dagis och S-ordföranden i För- och grundskolenämnden, Margareta Rönngren, lovade samma vid S-regering. Det blev inget S-regerande på riksnivå, men i Umeå kommun. Men då gällde inte löftet och i stället har det nu försämrats för barnen med syskonstopp på fritids.

Därför har jag följande kommentar på vk.se nu

Förr i Umeå kommun var detta inget problem, vi föräldrar fick välja och avgöra och sedan betala avgift som gällde.

Vadan denna reglering nu? Och hur görs i separerade familjer? Varannan dag på fritids och varannan hemma, eller varannan vecka, eller blandat beroende på pappa eller mamma som vårdnadshavare? Vem kollar? Hur gör fristående dagis och skolor, kollar kommunen där?

Släpp dagis- och fritidstider fritt och låt föräldrarna få vara myndiga att bestämma över sina barns bästa, inte byråkrati och politik. Då mår barnen bäst och det är det viktigaste!

Och har skickat e-brev till Allianspartierna i hopp om man ser värdet i att honnörsord om VALFRIHET även kan gälla tider i förskola och på fritidshem. Hoppet är inte stort att M, FP, C och KD inser vikten för föräldrar att få bestämma här, men försöka duger.

Bli först att kommentera

Umeås Badbygge, som S-program kallar ”Vi bygger Umeås nya badhus”, ska ”varumärkas” och få nytt namn då Nannabad inte verkar duga. Men varför tillfrågas inte allmänheten?

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Badbygge, som S-program kallar ”Vi bygger Umeås nya badhus”, ska ”varumärkas” och få nytt namn då Nannabad inte verkar duga. Men varför tillfrågas inte allmänheten?

Se här från det socialdemokratisk handlingsprogrammet om S-badhus på kv Nanna,

Nanna S badhus krog

Och se här från Friitidsnämndens sammanträde 29/4 i år

§ 33

Information/rapporter

Stefan Hildingsson (fritidschef, min anm.) informerar

  • –  om arbetet nya badet dels med övertagande av personal och verksamhet från Medley samt från träff med Plakat AB för utformande av en varumärkesplattform

Se också följande punkt om SM-veckan, ansökan för sommar 2017, där det står att RF beslutar 6 maj, dvs ska ha beslutat redan. Då hade inte RF och SVT besökt Umeå och fått veta provisorieförslag om Vännäs-50:an, portabel bassäng för 10 mkr eller videoskärmar utanför ett Nannabad (eller annat namn) pga för få publikplatser för 50:an. Beslut enl media och RF tas ju i slutet på juni.

  • –  att ansökan om SM-veckan, sommar 2017, är inlämnad till RF som tar beslut den 6 maj.

Bli först att kommentera

Umeås Valviktiga fråga! S-badhus på Nanna (S-handlingsprogram: Vi bygger Umeås nya badhus). Eller M-sim/gympa-hus på Nolia/Campus (M-utspel om att samnyttja för idrotter)?

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeås Valviktiga fråga! S-badhus på Nanna (S-handlingsprogram: Vi bygger Umeås nya badhus). Eller M-sim/gympa-hus på Nolia/Campus (M-utspel om att samnyttja för idrotter)?

Gårdagens blogg, 3/6, var om Socialdemokraternas handlingsprogram med ”Vi bygger Umeås nya badhus” där S-kommunalrådet Lennart Holmlund 2007 kovände från Kajenbad till Nannabad som Näringslivsutskottet ett halvt år tidigare sagt nej till. Och fick med sig gruppledarna i V-M-FP-C-KD.

Förrgårdagens blogg var om programförklaring från vice ordföranden Lennart Johansson (M) i Fritidsnämnden om samnyttjande för olika idrotter i investeringar. Soccialdemokraterna hade inget om samnyttjande på Kajen och idag inte på Nanna heller. Moderaterna hade genom Nolialäge önskan om samnyttjande förr och nu tas det upp igen.

Nu finns chans att gå in i den politiska debatten och göra sina röster hörda och umeborna lägga röster läggas i valet i höst om två olika framtider för idrott i allmänhet i Umeå och simning/gymnastik i synnerhet. Nedan blir då två möjliga alternativ. Ett S-badhus på kv Nanna med farlig trafik- och krogomgivning utan samverkan med andra idrotter. Eller, kanske, en M-idrottsanläggning på Nolia eller Campus med simning och gymnastik, se längre ner.

Två klara besked vad partierna vill och väljarna ger sitt besked. Vinner S-badhuset fortsätter nuvarande badbygge. Vinner en ny M-linje för samnyttjande får badbygget ändras till annat, t ex privata aktörer erbjuds bjuda  på bygge och mark med idéer för annat. Nämnas bör att det kan finnas två partier som redan vill ändra bad/simläget, Arbetarpartiet och Miljöpartiet som inte röstade för Nannabad förut.

SOCIALDEMOKRATERNAS NYA BADHUS? VÄXANDE MILJÖPROBLEM MED TRAFIKFAROR, ÖKANDE BIL/BUSS-TRAFIK, KROGOMGIVNING OCH INTE UTRETTNanna S badhus trafikNanna trafikkaos

ELLER SA(M)NYTTJANDE ALTERNATIV MED SIMNING  OCH GYMNASTIK (nedan ex. mitt förslag) MED LUGN, SÄKER OCH TRYGG IDROTTSMILJÖ PÅ CAMPUS FÖR UTVECKLINGNanna simgympa hus 2IKSU sommar-vinterNanna Campusläge - version 4

 

Bli först att kommentera

Umeås S-parti inget parti för miljö-krav, idrottsmiljöer, barn- och ungdomsmiljöer eller entreprenörskap med 0 träffar i S-program i Umeå, däremot 3 träffar med ”urban”.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås S-parti inget parti för miljökrav, idrottsmiljöer, barn- och ungdomsmiljöer eller entreprenörskap med 0 träffar i S-program i Umeå, däremot 3 träffar med ”urban”.

Jag roade, eller snarare oroade, mig för att studera Socialdemokraternas i Umeå handlingsprogram för 2015-18. Ordet miljöpolitik fick en träff, men för idrotts-, barn- och ungdomsmiljöer var det inga träffar. Inte heller för miljökrav eller trafikmiiljö.

Näringsliv hade en mängd träffar liksom företag och innovation. Men entreprenör och entreprenörskap lyser med sin frånvaro. Aktiebolag har 0 medan bolag i form av kommunala 7 träffar och organisation 8, vilket visar vad S-programmet står för här.

Idrottslokaler och idrottsanläggningar finns inte. Men under en bild av ett Nannabad står ”Vi bygger nytt badhus”. Och visst, det var S-kommunalrådet Lennart Holmlund som lanserade Nannaläge pga strid med Moderaterna som ville ha Nolia och S gillade Kajen bäst. Ingen ville ge sig och inte låta Kommunfullmäktige rösta, varför man valde det varken S eller M förordade ihop med V, FP, C och KD.

Således hellre eniga på gruppledarnivå om det sämsta läget än att i demokratisk anda i Kommunfullmäktige rösta om det bästa! Kanske det som kallas ”Umeåandan”?

Nanna S badhus krog

Så nu har badbygget påbörjats och får enl. kommande S-program ingen granskning av trafikmiljön eller ställs miljökrav på omgivningen och trafiken till och från. Drog finns på ett ställe medan krog och alkohol sägs inget om, dvs inget om dessa farliga miljöer för barn och ungdomar och som ett Nannabad som idrottsanläggning får allt närmare sig.

En positivt tecken för min egen del är att ordet ”urban” finns på tre ställen, i ordet urbanisering. Så stadsutvecklingen bryr sig S-handlingsprogrammet om, men som sagt inget om idrotts-, barn- och ungdomsmiljöer. Men tog man med detta hade det varit svårt att stå bakom ”Vi bygger Umeås nya badhus” med alla de miljöfaror som finns och växer kring detta och nu syns alltmer, se ovan.

Här är länk till det för idrott-, barn- och ungdomar miljöosynliga S-programmet http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/ak/umea/valet%202014/KHP/KHP_tryckversion%20maj%202014_optimerad.pdf

Bli först att kommentera

Umeås Moderatutspel i idrott, sam-nyttande vid nya anläggningar som för Nolia och IKSU. Ger flytt av 50:an?

Av , , 4 kommentarer 0

Umeås Moderatutspel i idrott, samnyttande vid nya anläggningar som för Nolia och IKSU. Ger flytt av 50:an?

Under punkten information vid senaste sammanträde 29/4 i Fritidsnämnden om uppdragsplan 2015-2018 finns en protokollsanteckningar från vice ordföranden Lennart Johansson (M) ang. en ny fotbollshall.

Protokollsanteckning
Fotbollshall är en viktig investering framförallt för att ge möjlighet för en positiv utveckling av flick- och pojkfotbollen i Umeå. Jag anser att i framtiden bör man analysera möjligheter till samnyttjande av olika idrotter vid investeringar.

Tänk, detta självklara när Noliahallarna byggdes och påbyggts med nya sporter liksom IKSU Sportcenter med samma inriktning, så har de två stora idrotterna för väldigt unga, simning och gymnastik fått kämpa själv för sina nya hallar och utan politiskt intresse för samnyttjande med andra sporter.

Sent ska syndaren vakna, heter det, och ”synd” är hur en ny simhall med 50:a behandlats av politiken i Umeå. Likaså för ett Gymnastikens Hus som i flera år senarelagts. Vad värre är, när simsporten fick 50:an godkänd av alla politiska partier inför valet 2006 och Nolia var det alternativ man tydligt förordade i Badutredningen med stöd av flesta partierna liksom allmänheten i undersökningar,

då plötsligt beslöt umepolitiken (utom Miljöpartiet och Rättvisepartiet/Arbetarpartiet) att kasta allt över ända, inte samordna med annan idrottsanläggning och inte följa simningens önskemål, UTAN lägga simsporterna med kommers och nöjen SAMT på en plats inte ens något parti förordat, kv Nanna, mitt i trafikfarligt centrum!

Huruvida M:s Lennart Johansson fått en eftertankens kranka blekhet och M som parti i Umeå inser detta misslyckande med 50:a-placeringen och inga synergiefffekter med andra sporter, återstår att se. Rimligt är att LJ:s mening om analys för samnyttjande även gäller framtiden för befintliga anläggningar oavsett ålder och investeringar i renoveringar och pågående då den ekonomi som är viktigast att se över är driften, liksom attraktionen.

Nanna SM-vecka S-svall

Påbörjade Nannabad med 50:a för simningen och djupbassäng för hopp och undervattensrugby har nyinvesteringar och ej färdigt med driften varför M:s protokollsanteckning bör få prioritet omgående. T ex analysera hur Fritidsnämnden i fjol jämförde fel med Himlabadet i Sundsvall och Umeå Fritid enl. Centerpartiets gruppledare Mattias Larsson i år använder samma siffror. Felet syns på Himlabadets hemsida om besök 2012 och 2013 med även utebasssänger och solytor för turism.

Konkret kan därmed fjolårets beräkning om driftskostnader på 30-35 mkr/år i Nannabad utan utebad höja Nannabaddriften till 35-40 mkr, närmare dubbelt mot när Lerstenen AB togs av Nannabad (då 22 mkr/år). Eller t o m än högre då äventyrsdelen är minskad med över 300 kvm från dåvarande 1 250 kvm (-25 %) och mindre attraktion.

Nanna simgympa hus 2

Så nu blir det spännande att se om Moderaterna i Umeå kommun gör protokollsanteckningen om analys av samnyttjande av sportanläggningar till en valfråga. Många hoppas nog på det, både av idrottsskäl och ekonomidito.

Ett valtips är kombination av simhall med gympahall och nya simidén simkanal, som ger plats för flexibla läktare så SM-50:a-kraven klaras för publik och Umeå kan godkännas för SM-vecka sommar. Ovan är förslag på campus och ”SM-nära” friidrott och andra SM-sporter på IKSU och kring Nydala och Gammlia.

Ett annat valtips är att umepolitiken analyserar samnyttjan av äventyrsbad och kommers och i cityläge mot simbassänger med behov av idrottsläge och utemiljö. Ekonomiskt osmart är nuvarande Nannabad-sim-kombination mitt i centrum då nu SM-vecka sommar med tillväxtchanser raseras med ej SM-godkänd 50:a och ingen utemiljö.

 

4 kommentarer