Politiker! I Trafiksäkerhetsprogram i Umeå ska ”Barnens behov av trafik-säkra miljöer uppmärksammas särskilt.” Ger stopp av Nannadopp?

Se här, farligheter kring ett Nannabad – inte lugnt som i illustrationerna i mitten – kan nu  remissvaras på, av politiker och allmänhet, senast 30/9.

Nanna trafiklösning 2

Trafiksäkerhet har sedan länge varit en högt prioriterad fråga för Umeå kommun. För att kunna arbeta mer systematiskt har därför trafiksäkerhetsprogram tagits fram vid några tillfällen, det senaste 2007, baserat på skadestatistik från åren 2001—2005. Trafiksäkerhetsprogrammet sätter riktlinjerna för det fortsatta arbetet med trafiksäkerheten i Umeå.

Om detta finns att läsa på http://www.umea.se/download/18.714d9628146947f69f7426a/1403185529621/Trafiksäkerhetsprogram+remissutgåva.pdf och på Umeå kommuns hemsida finns mer på http://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/trafikochgator/trafikplaneringochtrafiksakerhet/trafiksakerhetsprogram.4.40133a33120c2ac2102800010680.html

Tyck till om det nya trafiksäkerhetsprogrammet

Fotgängare och cyklister i singelolyckor är de mest skadedrabbade grupperna, fokus i detta program ligger på dem.

Vision – ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i Umeå

Nanna trafiklösning 2

Tekniska nämnden har beslutat att förslaget ska skickas ut på extern remiss under perioden 19 juni 2014 – 30 september 2014. Du har under den tidsperioden möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Ert yttrande skickas till: Umeå kommun Gator och parker 901 84 Umeå,  Märk yttrandet; Remissvar Trafiksäkerhetsprogram. Ni kan även mejla ert yttrande till: [email protected] Skriv ”remissvar trafiksäkerhetsprogram samt avsändarnamn i rubrikraden.

NU FINNS, för 1:a gången sedan Nannalägesbeslutet togs 2007, ATT YTTRA SIG OM BADPLANERNA OCH KAN GE STOPP AV NANNADOPP, FÖR BARNS VÄL OCH VE!

PS Ett yttrande jag gör förutom att skicka bilder och bildcollage, t ex ovan, och visa på farligheterna kring badbygget, är att lansera mottot: ”Trygga idrottsanläggningar för barn” och där även färdvägar till och från synas. Detta blev aktuellt i samband med nya idrottssatsningen för barnidrott av Balticgruppen och ett flertal idrottsföreningar i projektet ”Change The Game”, se förra bloggen.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.