Barn uteslöts i trafikutredningar för badbygge och Skolan/Umeå Fritid uteslöt alla, yttrade sig inte alls! Chans för riktigt SIMHUS ökar nu.

Tidigare i år gav Kommunstyrelsen bakläxa för beredning av mitt medborgarförslag om trafikutredningar för barn/ungdomar till/från ett Nannabad. ”Läxan” nu säger bl a att ”Under samrådstiden för det tidigare detaljplaneärendet har alla nämnder haft möjlighet att yttra sig över handlingarna inklusive trafikutredningen. Alla nämnder har dock inte valt att utnyttja den möjligheten, vilket bland annat gäller de nämnder som nämns i medborgarförslaget (För- och grundskolenämnden och Fritidsnämnden).”

Sä Skolan/Umeå Fritid fick inte ge politikerna något underlag för att bedöma riskerna i verkligheten som i nedan bilder i de fyra hörnen av Kv Nanna där badbygget påbörjats. Och vad värre är, så här tydligt skriver kommunen nu:

Trafikutredningen innehåller inget specifikt avsnitt om barn och ungdomar utan hanterar trafik generellt.

Nanna Nygatan 2Nanna Skolgatan 2

NU, 7,5 år efter beslut om Nannaläge, säger kommunplaner att:

Trafiksituationen i anslutning till det aktuella planområdet hanteras i ett flertal olika processer med ombyggnad av bland annat Vasaplan, gång- och cykelstråk längs Nygatan och ombyggnad av korsningen Nygatan/Östra Kyrkogatan.

SAMT

I dessa projekt, som i andra gatuombyggnadsprojekt, beaktas särskilt trafiksäkerhet för barn och ungdomar, samt för oskyddade trafikanter i allmänhet. (FÖRST NU!)

OCH DESSUTOM

I utredningen för Vasaplan ingår möjligheterna att ta sig till badhuset på ett trafiksäkert sätt som en förutsättning i projektet. (SÅ DAGS.. SKA GÖRAS I BYGGLOV!)

MEN DET KAN ALDRIG BLI TRAFIKSÄKERT, inga planskilda korsningar/tunnlar föreslås och för bussåkande måste bussgatan på Vasaplan passeras, tvärs över, till eller från.

Nanna buss skolaRIKTIGT SIMHUS i säkert läge, blogg/debatt 21/10, får större chans med ovan trafikrisker.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.