Umeå i världstopp – i barnomsorg – campusdagis med innetorg – av näringsaktörer – i innovationsprojekt

”Om så sker vill jag tacka miljöhuset på Tomtebo lite extra. Innegården där, en vinterträdgård, visar hur förskoleavdelningar kan placeras – i mer än en våning. Det ger närhet och samverkan samt avskildhet. Och så i vår kommer nu en efterföljare i ett ”dagisboende” på Professorn Campus.

Med nya Minervagymnasiet och privat studentbostadsbolag som grannar närmar sig Campus Umeå det som finns utomlands, som i USA – universitetscampus med utbildning i alla åldrar, forskning, innovation plus sportaktiviteter. Således världstopp.”

SÅ AVSLUTAS MITT DEBATTINLÄGG I VK IDAG (http://www.vk.se/1615280/umea-ater-framst-i-barnomsorg) om en i Sverige unik förskolesatsning (kanske t o m världstopp) som personalkooperativet Professorn i Umeå nu gör tillsammans med olika privata aktörer i ett näringslivsprojekt genom Uminova Innovation.

Campusförskolan grundas på dagismodeller jag tagit fram och som har ett nytänkande i utformning med två plan och innetorg intill åtta avdelningar, köks- och persondel med läge mellan arbets/studie-platser (lasarettet, universitetet, IKSU, m fl) och bostadsområden – i skogs/fritids-miljö (se här bildcollage med foton jag tog vid besök 11/1), därunder inlägget).

Campusdagis debatt

(Med i campusprojektet är också Peab AB som uppför campusförskolan, Sweco AB och Hemfosa AB som fastighetsägare har köpt tomtmarken av Akademiska Hus.)

Umeå åter främst i barnomsorg

DEBATTARTIKLAR (2016-01-18) Historien stärker bilden av Umeå som föregångare på förskolesatsningar. Även om politik och byråkrati inte alltid hängt med, ofta är det utomstående intressenter och enskilda förskollärare som varit pådrivande i utveckling och förnyelse. Kanske är det campusdagis som är under uppförande ett exempel på att Umeå åter kan bli främst på barnomsorg i Sverige.
Det skriver barnomsorgsdebattören Urban Bengtson, Umeå.

Umeå kan bli främst på barnomsorg i Sverige. Igen. 1970- och 80-talen präglades av framsynta satsningar med typmodeller för rationellt byggande och rimliga gruppstorlekar. På landets andra barnomsorgsmässa 1989 i Sollentuna visade förskolepersonal från Umeå upp sin verksamhet i en uppmärksammad monter (långt före Västerbottensdagarna på Grand i Stockholm).

Nu kan aktörer med ”samhällsföretagande” göra Umeå ledande i förskoleutveckling. Det campusdagis som nu byggs i nya stadsdelen Universitetsstaden på Lilljansberget, norr om friidrottsarenan och nära IKSU Sportcenter, är ett nytänkande som kommun, fack och näringsliv har anledning att lyfta fram.

Nytt för denna förskola, för personalkooperativet Professorn, är läget, nära både studerande/arbetande på campus och bostäder. Byggnaden är förnyelse i Umeå, åtta avdelningar i två plan samt köksdel kring innetorg. Unikt i Sverige är tillkomsten i ett innovationsprojekt med medel av statliga Vinnova via Uminova Innovation.

I ett avseende är dock campusdagissatsningen tvåa i Umeå och Sverige. Redan i slutet av 1960-talet var Umeå studentkår först med studentdaghemmet Professorn och i egenregi som dagens campusförskola.

Professorn med fem avdelningar låg vid Ålidhem cent-rum, men revs av kommunen för ett flertal år sedan i tron att köerna var slut. I dag står dagispaviljonger på samma plats. En del av personalen bildade kooperativ och övertog kommundaghemmet Sekreterarens lokaler på södra Ålidhem. Och nu växer man från dagens fyra avdelningar till tolv och blir störst i Umeå på egendrift.

Detta nya och unika med Professorns campusförskola kan bli förebild i landet för att det är skapat i ett projekt med privata entreprenörer, från idé till ägande och för att lokalerna har en bygglösning som ger flexibel användning för annat än förskoleverksamhet.

Historien stärker bilden av Umeå som föregångare på förskolesatsningar samtidigt som politik och byråkrati inte alltid hängt med, ofta är det utomstående intressenter och enskilda förskollärare som varit pådrivande i utveckling och förnyelse.

Som 1993 när dåvarande rektor vid Umeå universitet, Sigbrit Franke, initierade en undersökning om barnomsorgsbehov för anställda och studerande. En sammanställning av materialet visade på behov av platser för anställda och studerande/forskare.
Ett alternativ var campusdagis på universitetsområdet. Rapporten fick inget gensvar hos kommunen, varken i byråkratin eller i politiken. Idén om en campusförskola somnade in.

Genom Uminova Innovation startades långt senare (2008) ett campusförskoleprojekt.

Om fler samhällsfastighetsbolag satsar blir Umeå mer öppet för fristående aktörer. Det ger fler möjligheter i skapande av förskoleplatser och att nå 15-gruppsmål. Med helhetsgrepp från fastighetssidan i kommunen stimuleras till fler innovationer inom förskolebyggande genom ökad konkurrens. Till exempel inom området äldre/barnomsorg, som kommunen har på gång på Marieberg, studentbostäder plus dagis, förskole-”hotell” (tillfälliga platser vid renovering samt rivning för nybyggnad), med flera flexibla kombinationer.

Även driften kan förnyas, som ”dagisservice” för förskoleföräldrar med barnpassning under träningen på sportanläggningar i närheten, på helger för storhandlande, ordna studiecirklar om barn, köpa matlådor av överbliven mat. Etcetera.

Närheten till IKSU-hallarna, friidrottsarenan och skogen för campusförskolan ger mer av ”lek och idrott”, inte minst ”simlekande” genom undervisningsbassäng. Här kan Idrottshögskolan inspirera till utbildande för barn och idrott. Redan har nya Professorn campusavtal med universitetet om förskollärarstuderande.

Nytt för bättre ekonomi är lokaluthyrning för annat; på helger vid idrottsarrangeman, läger på skollov, dagisplatser i samband med konferenser och mässor sommartid. Just innetorget på campusförskolan kan attrahera, till exempel 50-årskalas, bröllop, dop och varför inte för pensionärsdans på söndagar.

Om så sker vill jag tacka miljöhuset på Tomtebo lite extra. Innegården där, en vinterträdgård, visar hur förskoleavdelningar kan placeras – i mer än en våning. Det ger närhet och samverkan samt avskildhet. Och så i vår kommer nu en efterföljare i ett ”dagisboende” på Professorn Campus.

Med nya Minervagymnasiet och privat studentbostadsbolag som grannar närmar sig Campus Umeå det som finns utomlands, som i USA – universitetscampus med utbildning i alla åldrar, forskning, innovation plus sportaktiviteter. Således världstopp.

Urban Bengtson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.