Sim-SM-skämt? Läktare på trottoar – klubbtält på krogtomt/uteservering! Utveckla i stället SM-50:a på Nydala och förnya Umelagun = Idrottsfest! År 2020 och med stora friidrotts-SM då..

För 1 1/2 år sedan sa SM-veckans ansvariga, Riksidrottsförbundet och Svenska Simförbundet, nej till Umeå kommuns ansökan om en SM-vecka sommar 2017 (gick till Borås). Orsaken var förväntad, 50:an på kv Nanna klarade inte ens hälften av läktarkravet om 2 000 platser och utemiljö för simklubbar, etc, tillgodosågs ej heller.

Nanna ingen SM-v

Trots tydligt avslag har kommunen återkommit med ny ansökan, nu för 2018, ev. 2019, och med tron att denna gång ska, i första hand Simförbundet som avgör sim-SM bevekas och i andra hand att RF ska kunna trycka på. Förra gången hade man hittat på att klara publiken mha att TV-publiktält på f d Vasaskolans (nu nöjes- och matstället Guitars + gitarrmuseum) tomt och därmed byggt in trafikriskproblem för simmare till/från, som illustreras nedan.

Nanna krock SB - 3

Inför RF- och SSF-besök påstods SM-läktare på Skolgatans trottoar utanför!!!.

Det trodde jag var ett skämt, men ett dåligt sådant. MEN DET ÄR TYDLIGEN ALLVARLIGT MENAT, av döma av reportage på sportsidorna i VK och Folkbladet, http://www.vk.se/plus/1731233/forsiktig-optimism-om-sm-vecka. Och se genom badfönsterna – som kan var frostade för insynsskydd, se förra bloggen……)

SJÄLVKLART ÄR DETTA OHÅLLBART med OKSKYDDADE åskådare över trottoaren och vid bullrig/avgasig trafik, inte miljöklokt för en kommun som vill bli miljöhuvudstad!

Har Polisen tillfrågats om dessa planer och antytt OK, är Tekniska nämndens politiker överens med Fritidsnämnden? Har Fritidsnämnden sanktionerat dessa SM-sim-planer? Eller drivs SM-veckan för 2018 (om bara två år och ska ordnas funktionärer, utbildning, mm, inte bara simtävlingar utan och 40-50 andra sporter) mer av näringsskäl? I min långa erfarenhet av just simning och bekant med andra idrotter, behövs lång tid för stora idrotter.

OCH då konkurrerar man inte med 40-50 andra!!! Dessutom när semestertider dragit igång, i början på juli! Har Umeå kommun avsatt budget för att klara allt detta? MÅNGA FRÅGOR BEHÖVER SOM SVAR. Till RF, SVT och SSF och inom bara några veckor?

GRUNDFELET ÄR CENTRUM FÖR UNGA OCH MÅNGA!

Grundfelet är centrum som idrottsmiljö för barn/ungdomar, endast detta räcker för SM-nej av riksidrottsorganisationer, särskilt simning med SM/JSM har många unga.

LÄKTARE PÅ SKOLGATAN – ÅSKÅDARE ÖVER TROTTOAREN?   Nanna läktare krog

………………………………………………………GUITARSTOMT FÖR KLUBBTÄLT, ETC?

I sportreportaget idag saknas resursytorna för klubbar, sponsorer, försäljning, etc som lär föreslås hamna på Guitarsmarken. Då får restaurangen ekonomiskt avbräck och risk för stopp för serverings-tillstånd med kompensationskrav och/eller få ersättningsytor.

Även det orimligt för Riksidrottsförbundet och Simförbundet och policy om idrott/alkohol. Samtidigt kvarstår farligheterna i passage till/från 50:an, se ovan ill. med krockrisker.

ALTERNATIV FINNS! PÅ NYDALA MED SM-50:A UTE, 2020 MED STORA FRIIDROTTS-SM.

Alternativ då? Ja, dra tillbaka 2018-ansökan för SM-vecka sommar och sikta på 2020, då nuvarande lag-SM i friidrott kan ha ersatts av stora SM, individuella, som är det som lockar stort och Umeå hade på campus friidrottsarena med framgång 2014.

Nanna 50-a Nydala

Och utveckla Nydala med ute-50:a vid Umelagun och kombinationsbyggnad av läktare och omklädning, mm, för nyttjande vintertid av skidåkare. Det blir en värdefull idrottsinvestering och med förnyat Umelagun ett turistlyft där olika privata aktörer ingår, t ex campingägaren First Camp, idrottsklubbar… Ovan illustration är ett alternativ. Nya kommer i senare bloggar.

DETTA GER EN IDROTTSFEST I STOR, ÖPPEN OCH SÄKER MILJÖ + TURISTLOCKANDE!

PS Känns det då osäkert utomhus, vädermässigt, finns idag säkert tillfälliga ballongtält/publikskydd att hyra och kostar mindre än alla extrakostnader i centrum,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.