”Navet en fara för folkhälsan” enl. Umeå Föreningsråd – ”äventyrsbad för vuxna” – ”nytt badhus för barn och ungdomar”. Umepolitiken och medier gör samma, syna utemiljön!

Umeå Föreningsråd, en sammanslutning och organ för Umeå kommuns ideella föreningar där idrottsklubbarna är en stor del, har genom styrelsen gjort en inventering av utemiljön kring nya bad- och simanläggningen på kv Nanna i centrum i Umeå. Och idag 31/5 redovisat i debattinlägg i VK och på vk.se, http://www.vk.se/1735325/navet-en-fara-for-folkhalsan och nedan texten.

I slutet av 1980-talet var Umeå Föreningsråd aktivt i fråga om rivning av gamla Sporthallen och efter politisk uppvaktning och medial uppmärksamhet påverkade man dåvarande VPK att ställa sig på de borgerliga partiernas sida i Fritidsnämnden så att med en röst, 7-6, räddades den och som sedan renoverades och just nu heter Umeå Energi Arena vatten.

Så Umeås politiker och partier har stor anledning att ta dagens VK-inägg på högsta allvar då UF representerar många föreningar med barn och ungdomar. Umepolitiken rekommenderas också göra samma ”omvärldsorientering” på plats, dvs syna utemiljön ”utan och innan”. Samt givetvis också medierna i Umeå.

Navet en fara för folkhälsan

Publicerad igår kl 22.15

DEBATTARTIKLAR (2016-05-31) Nya badhuset Navet i Umeå marknadsförs som en badupplevelse i centrum. Den inre miljön är inte ännu öppen för allmänheten. Men i den yttre miljön utanför Navet har finns en rad brister – som var och en för sig, gör området kring Navet till en otrygg och osäker miljö för barn och ungdomar. Det handlar om alkohol, trafik och insyn.
Det skriver Lars Lindgren, ordförande i Umeå föreningsråd.

Styrelsen för Umeå föreningsråd har inventerat utemiljön vid det nya badhuset. (Under bild i VK)

Navet marknadsförs som en badupplevelse i centrum. I upplevelsebadet kommer klättervägg, vattenrutschbana, pluppbassäng, vågmaskin och strömkanal locka många barn och ungdomar. Dessutom erbjuds en 50-meters, Multi och hopp och djupbassäng. Barn som har fyllt 12 år och är simkunniga kommer att ges möjlighet att bada utan medföljande vuxens sällskap. Skolan kommer att ha sin simundervisning för elever i årskurs 3.

Den inre miljön är inte ännu öppen för allmänheten och kan därför inte inventeras annat än på ritning. Föreningsrådet har valt att utgå ifrån den information som finns på Navets hemsida. Att personal alltid ska finnas nära till hands, att ett kamerabaserat drunkningslarm, gör att vi bedömer att den inre miljön ser ut att vara säker för barn och ungdomar.

I den yttre miljön utanför Navet har Umeå föreningsråd identifierat en rad brister – som var och en för sig, gör området kring Navet till en otrygg och osäker miljö för barn och ungdomar. Inventering har främst skett utifrån tre områden: alkohol, trafik och insyn.

I nära anslutning till Navet finns flera restauranger och pubar med alkoholservering. Ett hotell har en utgång från sin restaurang som ligger ett tjugotal meter från en av entréerna i Navet. Att det på Wasaplan intas alkohol, och ibland i stora mängder, är ett bekymmer i nykterhetshänseende. Vid vårt besök fann vi en urdrucken spritflaska i Navets parkeringsgarage.

I sammanträdesprotokoll från Fritidsnämnden (2015-02-18) står följande beslut att läsa: ”Serveringstillstånd bör inte heller ges för serveringsställen som ligger i omedelbar närhet till skola, fritidsgård eller annan ungdomsverksamhet”.

Om SM i simning anordnas på Navet kommer det att krävas uppvärmningsytor. Att för det ändamålet använda sig av parkeringsplatsen utanför Guitars uteservering som samtidigt innehar serveringstillstånd för alkohol, finner vi högst olämpligt. Vi anser också att det går stick i stäv med det av Fritidsnämnden tidigare fattade beslutet.

Vi är inte i första hand oroliga över att barn och ungdomar kan komma över alkohol, utan för att de ska komma i kontakt med berusade personer som kanske tappat sitt omdöme. Vi har ett ansvar att se till att barn och ungdomar inte ska behöva riskera att utsättas för fara i kontakt med dem som är berusade.

Umeå föreningsråd har ställt frågor till Gator och Parker i Umeå kommun om hur föräldrar ska kunna lämna/hämta sina simbesökande barn vid Navet eftersom alla inte kan åka kollektivt.

Svaret vi fått är att det inte finns någon särskild plats för lämning och hämtning varken utanför Navet eller i Navets parkeringshus och att föräldrar, precis som alla andra, får betala parkeringsavgift till Upab.

Hur och var färdtjänst för barn med funktionshinder ska stanna för att lämna och hämta kvarstår också att få svar på. Nolia, IKSU, Umeå Energi Arenas tre anläggningar och nuvarande simhall har säkra på- och avstigningsplatser. Varför har inte Navet det?

Det råder fotograferingsförbud invändigt. Däremot finns inget fotograferingsförbud från bussar, bilar och trottoarer vid Navet. Man ser rakt in till simbassängen då man åker buss. Det finns inte heller något fotograferingsförbud från det näraliggande hotellet.

I Umeå föreningsråd arbetar vi med frågor som har fokus på barn- och ungdomar inom trafik- och miljöfrågor. Vår förhoppning är att våra synpunkter tas på allvar och att Umeå kommun gör allt vad de kan för att säkra barn och ungdomars besök till och från Navet.

Vi känner stor tveksamhet till placeringen av Navet, mitt i stans krogliv och Vasaplan som är ett känt problemområde. Navet lämpar sig bra som ett ”äventyrsbad” för vuxna och Umeå föreningsråd föreslår att det byggs ett nytt badhus för barn och ungdomar, i en lugn och trygg stadsdel där nämnda riskfaktorer inte finns. En sådan bad och idrottsanläggning skulle kunna locka till fler större publika arrangemang. Vilket skulle verka positivt på näringslivet i hela Umeåregionen.

Lars Lindgren

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.