Bostadsprestige + Idrottsokänslighet = Simhallsriva + Gammliaförstörelse! Umepolitiker lär av Lilljansberget!

Av , , Bli först att kommentera 1

Två viktiga politiska beslut för Umeås framtid har tagits nyss som går helt emot varandra. Igår 20 juni i Kommunfullmäktige antogs detaljplanen för Lilljansberget i nya Universitets-staden för 3 000 boende i 2 000 bostäder, 1 500 student- och 500 familjebostäder.

Klart med nytt bostadsområde

Kommunfullmäktige godkände vid måndagens sammanträde det planprogram som tagits fram för det nya bostadsområdet vid Lilljansberget.

Nanna Lilljansbeget bostäderr

I förra veckan beslöt Byggnadsnämnden att godkänna rivning av anrika Umeå simhall från 1970 för att på tomten dår och grusplanen intill bygga bostäder.

För Lilljansberget har planerna följt ”alla konstens regler”, dvs planer allmänheten, m fl fått se och yttra sig om och KF tagit beslut. För Gammlia idrottscentrum mellan gamla Sporthallen och Umeå simhall, bestämde ett Näringslivs- och planeringsutskott 2008 att simhallen rivs och i princip skövla all mark bakom f d Gammliavallen för bostäder att byggas av ett fastighetsbolag. Som motprestation utlovade man en ombyggd fullödig fotbollsplan (och friidrotten där då få annan mark, blev sedan på campus) och tre nya läktare ihop med ny innebandyhall och kontorshus i sex våningar eller mer! MEN…

NannaGammlia Norrporten

DÄRAV ”BIDDE INGENTING”.

Men för icke-beslutet av simhallsrivning ger sig inte Umeås politiker. Och bostäder ska till så detaljplanearbetet har börjat för 300 bostäder, varav 100? på simhallsmarken.

Jämför med det ”KF-demokratiska” Lilljansberget och idrottsområdet intill, 2 000 bostäder (än fler i områden intill) + utveckling av idrotten.

Så 300 på Haga/Gammlia är en ”spottstyver” då och avveckling av idrott i Umeås äldsta och centralaste idrottscentrum en förstörelse för Umeå som idrottsstad. Detta kan bara förklaras av bostadsprestige och idrottsokänslighet.

DÄRFÖR UMEPOLITIKER!

Lär av era egna planer av Lilljansberget och utveckla Gammlia Idrottscentrum + nytänkande för Umeå Simhall med fortlevnad som ni för 30 år sedan gjorde för ”utdömda” och rivningshotade Sporthallen, senare Gammliahallen och nu Umeå Energi Arena vatten.

LÅT OCKSÅ SIMHALLEN LEVA! Och, kanske, få bli Umeå Energi Arena ”Vatten” (medan Sporhallen blir ”jord” även det en värmekälla)! Nästa blogg har en miljö-sport-idé här.

Nanns Gsmmlish simh

Bli först att kommentera

Verkligheten fick rätt! Blir skolbad-bussar, men farlig hållplats. Umeå KF-politiker, gör om – gör rätt – nytt bad!

Av , , Bli först att kommentera 2

Verkligheten fick rätt! Skolan i Umeå sa abonnerade skolbadbussar till centrum i remissvar till Badutredningen 2005, se i bildcollaget nedan (uppe t v). Men kommunledningen har hela tiden sagt ordinarie bussar och hållplatser och spara pengar. Och så nyligen kom verklighetens ”rätta” svar från Utbildningskontoret, Umeå kommun, se:

Med vetskap om att Vasaplan ska byggas om under kommande läsår fortsätter eleverna att åka beställningstrafik till simhallen. Inför läsåret 2017/18 kommer möjligheten att åka med befintlig trafik att utredas. Där kommer bl.a. tidsaspekten i relation till annan undervisning liksom säkerhetsfrågorna att beaktas.

Notera bara ett läsår och då utredning om kommmuntrafikens ordinarie turer klarar schemat. Men inte bara skolundervisningen utan även simdito, dvs Umeå Fritid måste också utreda. Ändå, vem tror att skola, lärare, fack och föräldrar sedan accepterar sämre villkor för skolundervisning  och simskola med ”befintlig trafik”?

Säkerhetsfrågorna? Bra att de utreds, men borde ha gjorts redan 2005 när För- och grundskoleförvaltingen fastslog abonnerade bussar av schemaskäl och busslogistik.

Viktigt ändå att utreda. Då kan en ”Lex Leo” prövas (blogg 18/6) där Umeå kommun nyligen gett annat läge för nya Leos Lekland pga farlig trafik (vid Beijers, väster Umeå) med tunga fordon, olämpligt för barn. Bör därför prövas för badbygge i trafikfarligt hållplatsläge för hyrda skolbussar vid Vänortsparkem 200-300 m från badentré förbi Kungs- och Skolgatan.

Kommunfullmäktigepolitiker i Umeå, läs och syna nedan bilder idag sista KF före hösten, gör om och rätt för barn/ungdomar i alltmer ohållbart badbygge för dessa. Utred i höst tillgänglighet till/från och alkoholomgivning. Låt skolbarnen lära sig simma, tryggt till och från (bara 40 m) i renoverad Umeå simhall tills vidare (eller andra simhallar).

Planera samtidigt för ny bad- och simanläggning i säkert idrottsläge + vuxensatsning med nya stanslockande idéer i dagens badbygge (t ex min om Hälsogalleria).

2005: Hyrda badbussar pga schemat               2016: Skolsimelever i tung trafik 250 m bort

Nanna skolbad leo lek b

Skolbad Umeå simhall: tryggt-säkert-nära        Vasaplan: otryggt-farligt-längre 100-200 m

Bli först att kommentera

Lågvattenmärken! Se S-politiker och anonym ang. simhallsrivning. Kom upp över ytan och se nya simidéer!

Av , , Bli först att kommentera 2

SPORTHALLEN LEVER TROTS S: RIV! LÅT ÄVEN ANRIKA UMEÅ SIMHALL GÖRA DET.

Gamla Sporthallen, se nedan, lever trots S-försök på 1980-talet att riva, men ohelig politisk allians räddade trots sliten och blir 2018 hela 60 år. Låt även Umeå simhall få leva och år 2020 fira 50-årsjubileum, om än med annat innehåll. Då kan nedan lågvattenmärken i kommentarer få annat att skriva när de ”kommer upp över ytan”.

Den ena är S-politikern i Umeå kommun Britta Lindholm-Sethson, professor vid Umeå universitet, om 3D-modell av simhallen att ”sukta” vid. Andra lågvattenmärket, av ”fri entre”, är roligare och välkomnas igen när jag dyker upp med mina simkanalidéer i simhus i Umeå.

Nanns Gsmmlish simh

britta Lindholm 
15 juni, 2016 kl 09:45
Vi kan inte göra om alla gamla byggnationer till museum. Ibland är det bäst att riva och satsa på nytt. Som i det här fallet.Bygg en 3D-modell och placera i entren till nya badet i stället så kan nostalgikerna stå där och sukta

 

Svar: Urban Bengtson (inläggsförfattare):

  • 15 juni, 2016 kl 11:05
    Inte alla kan göras till museum, men väl detta unika och genom åren mest besökta av umebor och många, många utifrån, även utomlands – till något nytt för Umeå, idrottsmuseum och ett levande sådant. Och bara ”ibland”, dvs sällan är det bäst att riva och bygga nytt. Så oftast bör politiken värna det man skapat och hedra de politiker som var framsynta. Inte förakta de som värnar bra och genomtänkta byggnationer med ord som ”så kan nostalgikerna stå där och sukta”, sådant känns som ”vi vet bättre här uppe än ni därnere”. 
    Nanna Umeå simhalll inne
  • fri entre • 
  • Ser vi möjligen slutet på denna segdragna kamp om den gamla byggnaden? Skulle så vara borde det manifesteras på något sätt. En möjlighet vore att simningens sanne gudfader Urban Bengtsson skulle uppmärksammas för sitt mångåriga engagemang. Åtskilliga gånger har ju Lennart Holmlund diskuterat frågan med Bengtsson. Kunde man möjligen tänka sig att dessa båda herrar dyker i det gamla badet samtidigt och att den som kommer upp till ytan med den andres badbyxor på huvudet får dra ur proppen. Dessutom får vederbörande en kokt med bröd samt ett system på Umåker för 50 spänn och två spikar.
Svar: Urban Bengtson:

”Vill bara säga att Holmlund aldrig diskuterat med mig kring bad- och simfrågor, bara haft påståenden om mig och mitt engagemang, som jag ibland reagerat på, ibland inte, ej debatt då. Och om vi ”dyker ner i gamla badet” så dyker jag upp med simkanal i idrottsläge och utvecklar simningen, inte avvecklar..”

Annars så tackar jag för uppmärksamheten, det inspirerar. Som till nya simidéer, se..

Nanna Swimjogg coll
Bli först att kommentera

Fantastiskt bra Umeå kommun, att flytta lekland pga barnfarlig trafik till säkert läge! Gör samma för bad- och simlandet i city till tryggt i idrottsläge! Dags för en Lex Leo i Sverigelandet.

Av , , Bli först att kommentera 2

Tänk att få berömma Umeå kommun i en planeringsfråga för barn och ungdomar, det skedde inte igår. Jo, det gjorde det med nedan kommentar till nyheten i VK att Leos Lekland flyttar från planerade i västra Umeå nära Beijers pga av farlig trafik till säkert läge i handelområde (Ersboda i Stora Birk enl. VK).

”Politiskt mycket intressant och bra. När erkände kommunpolitiker i Umeå lapsus senast, kanske här första gången. Förhoppningsvis inte sista.

Och om en ansvarig kommunmarktjänsteman anser olämpligt med ett lekland på ett industriområde med tunga fordon, hur lämpligt är ett annat ”lekland”, bad- och sim, i ett cityområde med både mycken personbiltrafik och tung busstrafik, säkert intensivare än ute vid Beijers.

Så Mikael Berglund – S, Byggnadsnämndens ordförande, dags att kika på bygglovet för badbygget om barnriskerna och lämpligt eller ej för unga. Ändå till ett lekland kommer få barn/ungdomar promenerande eller cyklande, det är bil och buss allra mest.

Men till ”leklandet” på kv Nanna är det meningen att promenera (buss t o r 2×100 m), cyklande över ”vallgravar” av trafik eller från P-hus in  och ut. Bland annat ur säkerhetssynpunkt än olämpligare!

Så flytta till bättre och säkert läge även för badande och simmande barn och ungdomar, blir en logisk följd av leklandsbeslutet, kanske Lex Leo gällande Umeå och hela landet!”

HÄR FEM BRA OCH MÖJLIGA IDROTTSLÄGEN I EN OMPRÖVNING MED ”LEX LEO”

Nanna 5 lägen

Och här hela VK-artikeln på vk.se http://www.vk.se/plus/1749736/lekland-tvingas-flytta

Lekland tvingas flytta

Publicerad idag kl 14.08  (uppdaterad idag kl 14.55)

UMEÅ Leos Leklands storsatsning i Umeå blir inte av där det var tänkt. Den tilltänkta tomten anses inte vara lämplig för ändamålet. Leklandet kommer istället att byggas på annan plats i Umeå. Enligt vad VK erfar blir det på handelsområdet Stora Birk.

– Det är ingen bra mix att ha ett lekland på ett industriområde med tunga fordon, säger Per Westergren, mark- och exploatering Umeå kommun som förklaring till de ändrade planerna.

Tanken var att leklandet skulle byggas på Rödbergsmyrans nyetablerade industriområde som ligger i närheten av Beijers. Kommunen reserverade mark för bygget och i vintras presenterade Leos leklands sina planer för Umeå,

I det tilltänkta området och i dess närhet finns redan verksamheter med bland annat tunga fordon etablerade. Därför anses det ur bland annat säkerhetsynpunkt olämpligt att ha ett lekland placerat där. Det uppdagades i samband med att det skulle ansökas om bygglov.

– Det bryter även mot detaljplanen, säger Mikael Berglund (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Varför anvisade kommunen mark där ändå?

– Tyvärr har en lapsus gjorts, säger Berglund.

Leos lekland kommer ändå att satsa i Umeå och planerar att öppna enligt de ursprungliga planena, i februari nästa år.

Byggnaden blir 4 000 kvadratmeter stor, mer än dubbelt så stor som den i Brännland. Det blir ett av de absolut största leklanden i Sverige. Totalt, med alla våningar, skapas omkring 8 000 kvadratmeter lekyta. Förutom en hel del nya lekattraktioner kommer leklandet också att satsa på restaurangdelen.

Både kommunen och privata fastighetsägare har nu erbjudit mark till Leos lekland. Allt är inte helt klart än, men enligt vad VK erfar kommer etableringen att ske på Stora Birk.

– Så kan det vara, säger Joakim Gunler, vd för Leos lekland hemlighetsfullt och tillägger.

– Det blir i alla fall i ett handelsområde.

Leos lekland växer snabbt. Förutom Umeå ska etableringar även ske ibland annat Borlänge, Finland och Norge.

– Det tuggar på, säger Gunler.

ROLAND EDLUND

 

Bli först att kommentera

Skid-SM-(S)topp av (S)kidalliansen i Umeå med simhallsrivning och bostäder på Gammlia idrottsområde! Vet Skidförbundet om detta?

Av , , Bli först att kommentera 2

IDAG HAR SPORTEN PÅ VK OCH I FOLKBLADET FÖLJANDE:

Beslutat: Då avgörs skid-SM i Umeå

LÄNGDSKIDOR Nu är det spikat när SM körs i Umeå.  042

 LÄNGDSKIDOR Umeå arrangerar skid-SM-avslutningen 2017. Nu har datum för tävlingarna fastställts.

2014 arrangerade ju Umeå SM-veckan vinter där längdskidornas SM-tävlingar lockade storpublik. SM-vecka-sommar-ansökan för 2017 stoppades för att 50:a-sim-SM inte fick godkänt av Svenska Simförbundet pga för litet med publikutrymme, mindre än hälften av kravet och otillräckliga resursytor intill 50:an.

Samma sorts resursytor med vallaby av tält, testslingor, P, in- och utfart, mm behövdes vid Skid-SM 2014 i SM-veckan då. Men nyss togs beslut om att kommunen får riva Umeå simhall och tidigare bostadsplaner där och på grusplanen ska bli av, en detaljplan har gått igång för detta.

Ändå har Svenska Skidförbundet gett Umeå skid-SM 24-26 mars 2017. Vet man om Umeås rivnings- och bostadsplaner? Eller räknar kommunen kallt med att bostadsbyggande inte gått igång? Och vad händer då för nya skid-SM? Pratar man om att då hinner kommunen få fram annan skidområde (har hört uppgifter om Ersmarksberget)? MEN då missas ju SM-veckans stora plusvärden med SM-skidorna centralt!

Skidalliansens nya ordförande Lena Sandlin, politisk sekreterare åt S-kommunalrådet Hans Lindberg och partivännen Mikael Berglund, S-ordförande i Byggnadsnämnden som vill riva simhallen och bygga bostäder i vallabyområdet, och var Skidalliansens ordförande dessförinnan, vad säger ni om ovan och vilka svar har ni på frågorna?

Därför rubriken ”Skid-SM-(S)topp av (S)kidalliansen i Umeå med simhallsrivning och bostäder på Gammliaområdet! Vet Skidförbundet om detta?” Och då stopp av nya SM-veckor vinter i framtiden! 

Se nedan hur detta förklaras. Därunder bostadsplanerna i tidigare VK-reportage och bild med vallabyn i bakgrunden 2014.

Och nederst bildcollage med SM-festen under SM-veckan 2014. även med ”skid-KUNGEN” Carl-Gustav. Så kanske Kungen får gripa in för skidorna liksom min önskan att Kungen också förmår umepolitiken att riva rivningsbeslutet om Umeå simhall (blogg 15 juni).

I kommande bloggar ska visas hur positiv och spännande utveckling fås då. Nederst från VK idag och M Berglund uttalande sig som Skidalliansens ordförande om skid-SM 2017.

Nanna ingen SN-vecka

Nanna grusplan bostäder

Nanna SM-vecka ej

Nanna SM skidor 2017 2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bli först att kommentera

Rivandet i Umeå ökar med rivbeslut av simhallen och rivning av Gammlia idrottsområde och ingen SM-vecka vinter! K-råd Lindberg&Ågren, ingrip! Tur IKSU finns som utvecklar idrotter.

Av , , Bli först att kommentera 1

Byggnadsnämnden, utan motstånd från Fritidsnämnden som borde värna idrottsbyggnader och inte minst idrottsområden, vill ”riva” i det första och centralaste, Gammlia med sporthallar, fotbollsarena, grusplan och simhall. Rivandet i Umeå i centrum vill S-ordf. Mikael Berglund (Bn) och S-ordf Ari Leinonen (Fn) spä på med att vilja riva Umeå simhall på hörsägen om dyrt att reparera och om inget intresse för annat.

MENAR B-NÄMNDEN ATT INGEN AKTÖR KAN INTRESSERAS FÖR DETTA JÄTTERUM?Nanna Umeå simhalll inne

Därför skrev jag igår e-brev till dessa båda idrottspolitiker, MB ordf i Umedalens IF och f d ordf. i Skidalliansen och AL mångårig i Fritidsnämnden och flitig besökare på olika idrottsarrangemang, även simningen där jag träffat honom, se:

Hej! 

Så ledsamt av Byggnadsnämnden med beslut om rivning av Umeå simhall och
om underordning av översiktplan om bostäder i st f hänsyn till kultur, historia och idrottsvärden.

Och inga tekniska utredningar om statusen och inga siffror redovisade utan bara ord.
Bostäder kan byggas annanstans men en så unik byggnad finns bara på en plats.

Så ledsamt att Fritidsnämnden inte ansträngt sig med att utreda alternativ
för en ”torrlagd” simhall, kanske landets unikaste.

Och inte heller har seriösa försök gjorts för att få intresse utifrån, t ex privata aktörer,
att studera möjligheterna, bara påståenden om att inget intresse visats.
Men vilket näringsliv anstränger sig när budskapet varit från kommunen att riva?

Gamla Sporthallen ville ni i S riva, två gånger t o m, men en ohelig allians
stoppade det och den kunde renoveras trots nersliten. Vid 50-årsjubiléet 2008
var man överens om hur bra detta var. Jag var med då.

Nanns Gsmmlish simh

Simning står inte högt i Umeå, rivning och badbygge i centrumfarligt läge
(på flera sätt) så ingen SM-vecka sommar. Och med bostäder där börjar Umeås första
och äldsta idrottsområde slås sönder och så att SM-vecka vinter riskeras.

Och Inte passar detta i stadsmiljöpriset med jury som tyckte Umeå värnar kommunala byggnader.

Så ledsamt och riktigt bedrövligt!

Mvh/
Urban Bengtson

PS, Tillägg nu av krönika av VK:s chefredaktör Ingvar Näslund som vill utveckla Umeås idrottsarenor, vilket gör att man hoppas på en ”djupdykning” av VK i simhallsrivningsbesluter och i Gammlias idrottsområdes rivningsintrång.

Nanna idrottsarenor

NU ÅTERSTÅR OM KOMMUNALRÅDEN HANS LINDBERG (S) OCH ANDERS ÅGREN (M) INSER ATT DET IDROTTSLIGA RIVANDET av Umeå simhall och av SM-vecka vinter INTE GAGNAR UMEÅS UTVECKLING OCH INGRIPER PÅ NÅGOT SÄTT.

På 1980-talet hände att kommunstyrelsens ordförande Margot Wikström (S) tog av nämnder ärenden för undersökning i KS och sedan skickade tillbaka för ny prövning, ibland med framgång, ibland inte, jag har varit med ang. barnomsorg och idrott då.

Umeå dubbelsförlorare

Senaste beskeden om att Riksidrottsförbundet erbjudit Landskrona/Helsingborg om SM-vecka sommar 2018 och Malmö eller Halmstad ligger bäst till 2019 och Umeåansökningar båda åren, gör Umeå till dubbelförlorare. Och än mer då RF som nu i riksdebatt betonat hållbara anläggningar och idrotten som viktig för kommuners utveckling, där idag

Umeå kommun vill riva unika simidrottsvärden och riva sönder ett idrottsområde.

TUR I ALLA FALL ATT IKSU SPORTCENTER FINNS DÄR IDROTTER UTVECKLAS, SNART KLÄTTERHALL OCH KANSKE MER OM SPORTHOTELL KOMMER (t ex simkanidéer?).

Bli först att kommentera

Kungen! Rädda Umeå simhall från rivning – här i bild med simkungen Gunnar Larsson och välkommen tillbaka och se vad nytt idrottsligt kan bli av 1970-talets modernaste simhall.

Av , , 2 kommentarer 1

Kungen! Rädda Umeå simhall från rivning – här som kronprins tillsammans med bl a simkungen Gunnar Larsson och välkommen tillbaka och se vad nytt idrottsligt kan bli av 1970-talets modernaste simhall. Läs följande så kanske landets ”idrottskung” ger sitt stöd och besöker omvandlad simhall i framtiden. Lagomt till nästa SM-vecka vinter (om simhallen och grusplanen räddas från bostäder) som han besökte 2014.

Nanna kungen simhallen

Sveriges främsta och en av Europas modernaste simhallar 1970 var Umeå simhall med landets första bassäng med vattenytan i golvnivå. Den är Sveriges första utan fasta läktare och i stället motions- och vilytor (+solarium nu ej längre) och vid stora simtävlingar tillfälliga läktare vid många SM-tävlingar, ett 15-tal under 45 år.

Nedan bilder från utsällningen i foajén, extra värd att besöka nu med rivningshot över sig. Och väl värd att få fortleva med annat innehåll. Med motiveringar som i det yttrande Västerbottens museum bland annat skriver inför Byggnadsnämnden ärende idag onsdag 14/6 om rivning av Umeå simhall:

”Simhallsbyggnaden har höga arkitekturhistoriska, samhällshistoriska och idrottshistoriska värden. Om den rivs kommer dessa värden att gå förlorade för framtiden.”

Nanna Umeå simhall ny

Fastighetssidan i kommuen menar å andra sidan att bostadsbehovet och översiktsplanen är viktigare samt byggnaden är dåligt skick och därmed dyr att bygga om och även driva. Det nya badhuset öppnar i augusti och det finns inte heller någon ny intresserad hyresgäst som vill använda byggnaden utifrån idrottsändamål.

Umeå kommun inte ansträngt sig

Men Umeå kommun har inte ansträngt sig utåt för någon intressent av Umeå simhallsbyggnaden, vare sig för idrott eller annat, t ex andra ideella verksamheter, musik och annat kulturlämpligt. Budskapet har varit, riv, riv och riv, och smygrivning genom djungeltelegrafen. Och så vatten på sin kvarn med takraset på samma ställe som förut.

Fort ska det gå, och det förvånar inte om anbud för rivning redan tagits in, kanske beslutat t o m. Men värst med bostäder där och på grusplanen blir att idrottsområdet börja förstöras och en port till Gammliaskogen och upp till muséet stängs. Med som följd mindre resursytor för vallaby, mm vid SM på skidor och stopp där ger ingen SM-vecka vinter.

Nanns Gsmmlish simh

Men det är inte första gången rivning av idrottsbyggnader d-rivs på. På 80-talet var gamla Sporthallen i farozonen, S och KD ville riva, men en rösts övervikt i Kommunfullmäktige räddades nu Umeå Energi Arena vatten, och få sörjer nog icke-rivningen.

Så UE får gärna ta hand om nu gamla simhallen, sätta solpaneler på det sluttande taket och utveckla en inne-sportlekpark + att gym kan vara kvar och annan ”torr”-idrott få plats, kanske också inneboule. + trevlig restaurang. Blir även bra som omklädning för skidåkande. Kanske även få plats med ett idrottsmuseum, se längst ner.

Se nedan, Umeås största? offentliga rum, 1600 kvm (40×40) i ett plan (+ 1 1/2 våning ner i bassängen utan vatten) och vid Umeås äldsta idrottsområde, Gammlia. Nog ska det bevaras för eftervärlden och det finnas idrotts-kultur-närings-folk/företag i Umeå som vill bevara, utveckla och förnya denna byggnad! Kanske även en del politiker.

Nanna Umeå simhalll inne

Värdera också de mjuka värdena i denna simhallsbyggnad, alla vi som varit där mycket och ofta, personal som arbetat där och mängder-mängder med tävlande från hela Sverige i alla SM, SumSIm, NM, Umestänket, Umeracet och inte minst alla mindre tävlingar, medleyskoltävling under flera decennier 1970 – 2016.

Världsstjärnor Christer Wallin och Tessan Alshammar

Och världsstjärnor med OS-medaljer och VM-guld, hemmasimmaren Christer Wallin, Sandviks IK, Umeå SS , Mölndals SS och svenska landslaget samt eviga stjärnan Therese ”Tessan” Alshammar, kanske på väg mot sitt femte OS. Hon och sedan andra världssimmare, har varit här och vunnit medaljer i junior-SM. Samt inte att förglömma Sverige hittills främsta simmare Guld-Gunnar Larsson från Malmö som simmat SM här.

Nedan bildcollage från Norrländska Mästerskapen i april får representera tävlandet med simmare, tränare, anhöriga och andra som stöder simning, t o m politiker. Där finns två, Fritidsnämndens ordförande Ari Leinonen (S) som ”dyker upp” vid simhallstävlingar och v ordf Lennart Johansson (M), 50:a-vän. Dessa hoppas jag ger Umeå Fritid uppdrag vad en bevarad simhallsbyggnad kan ha, där simfolk är med i referensgrupp då, jag medverkar gärna och har otaliga bilder.

NM collage b

Stadsvandringar i idrott, anläggningar och miljöer + idrottsmuseum

Alshammar och Larsson är bara två av de nog 1000-tals utifrån kommande simmare, även många från Finland och Norge som vid besök i Umeå gärna idrotts-stadsvandrar till Gammlia och till Umeå simhall för att minnas och glädjas och sedan likt ringar på vattnet som blir svallvågor av nya turistande till och i Umeå. Bara det något nytt, idrottsturism med stadsvandring i tränings/tävlings-miljöer och sportanläggningar. Att börja, eller sluta på Västerbottens Museum. Och i framtiden ett Norrland Idrottsmuseum i SIMHALLEN!?

Döpa detta sportmuseum till Umeå Energi Arena vatten? och låta gamla sporthallen få ”jord” som ”efternamn” Sol, vind, vatten och jord, alla energikällor. Då lyfter Umeå miljömässigt mot går under jorden med ny rivning av bad- och simanläggning i Umeå, förra gamla badhuset på Kungsgatan i stan revs på 70-talet och blev kontor för… Vattenfall (!).

2 kommentarer

Umeå körd för SM-veckan 2018? Landskrona+Helsingborg söker med ett 100-årsjubileum för idrotten. Tänk Umeå 2020 SM-vecka vinter/sommar!

Av , , Bli först att kommentera 0

NYHET! Landskrona och Helsingborg går ihop för en SM-vecka-ansökan 2018, den Umeå hoppas på trots klara brister, se förra bloggen. Skåne ligga bra till eftersom man haft bara en gång hittills, 2010 i Malmö, 1:a SM-veckan f ö. Norrland hade i fjol i Sundsvall, Norrköping har i år, blir 2017 i Borås som också hade 2014. Och Piteå har haft SM-veckan vinter i år, Umeå 2014, Söderhamn har 2017 och Skellefteå 2018.

SM på skidor och i simning på Gammlia idrottsområde ger toppläge för SM-veckor

Så mitt råd till Umeå, sök för 2020 då kan individuella friidrotts-SM vara med, nu är det lag-SM. Utred för 50:a i SM-OK läge, t ex med en ute-50:a på Nydala. Eller som i gårdagens blogg, se om det passar vid Umeå simhall som då renoveras för ”icke-vatten”- idrotter + inne-50:a med öppningsbar vägg och naturliga extraläktare  i skogsslutningen.

Stoppas bostäderna på grusplanen kan Umeå söka SM-på skidor och i simning i samma idrottsområde Gammlia. Skidalliansen i Umeå, ta chans att gå från bottennapp till toppläge för SM-veckor här. TÄNK 2020 med SM-vecka vinter och sommar i Umeå!

LANDSKRONA 1 juni 2016 16:48 Helsingborgs Dagblad

Landskrona vill arrangera SM-veckan 2018

Kan Landskrona bli SM-värd 2018? Det hoppas i alla fall fritidspolitikerna och godkänner en ansökan som görs tillsammans med storebror Helsingborg.

Av: Erik Melkersson
Några av idrotterna som kan komma att fördela SM-medaljer i Landskrona.
Ja, du läste rätt. I dessa sammanhang är Landskrona för litet. Enda chansen att få vara med och arrangera SM-veckan är att göra det tillsammans med en större stad, med bland annat friidrottsarena som håller måttet.
Därför gör stadens fritidsförvaltning en ansökan tillsammans med grannkommunen i norr, med tänkt 75-25-upplägg, där merparten av 50-talet idrotter avgörs i Helsingborg.
– Helsingborg har tidigare visat intresse men de har ingen simanläggning som håller måttet. Då fick de förfrågan från Riksidrottsförbundet och SVT att hitta en partner, och då hörde de av sig till oss, berättar Landskronas fritids- och kulturchef Kjell Thoresson.
Det innebär till exempel att simningen skulle avgöras i Citadellbadets erkänt snabba banor, att Enoch Thulins flygplats utanför Landskrona kan bli hemvist för flygfolkets mästerskapstävlingar, och att seglingstävlingar utgår från Borstahusens hamn.
– Det här är viktigt för hela Landskrona, folk kommer hit och vi får visa upp staden, säger Birgitta Persson (M), ordförande i fritidsnämnden, som gjorde tummen upp för en ansökan vid veckans sammanträde.
Kostnaden för Landskrona landar på cirka 1,5 miljoner kronor
– Men det genererar ju också en massa intäkter för staden, folk ska ju bo här och så, menar Birgitta Persson.
Skatetävlingar i skateparken, ridevent på Kasernplan, bangolf, discgolf och kitesurfing utanför Lundåkra, är några exempel på idrotter som i så fall kan fördela SM-medaljer i Landskrona.
– Det här är ett jättebra skyltfönster, dels för att visa upp staden som destinationsmål, och dels för att visa upp stadens förenings- och idrottsliv, säger Kjell Thoresson.
Och påminner om att 2018 är ett viktigt jubileumsår.
– Det är samma år som Lisa, Landskronaidrottens samorganisation, fyller 100 år.
I samband med juli månads SM-vecka i Norrköping offentliggörs var SM-veckan 2018 ska avgöras.
Bli först att kommentera

Umeå förlorarstad i SM-veckor med idrott – bostäder i fel lägen! Gör om!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeå riskerar bli idrottsförlorarstad i framtiden för både SM-veckor vinter och sommar. Vid Umeås SM-vecka-ansökan för sommaren 2017 gick den till Borås då Svenska Simförbundet underkände 50-meterbassängens SM-villkor för  nya badbygget pga för lite publikplatser och otillräcklig ”resurs-uteyta” intill 50:an.

Ny ansökan för 2018 med ”aprilskämtet” (enl. många umebor jag mött) om trottoarläktare för 1 000 personer längs fönsterna (trots svårt se in pga reflexer vid ljust ute) mot Skolgatan och resursytorna där en krogs uteservering finns, kan rimligen inte godkännas. Särskilt för Riksidrottsförbundet som nyligen i debattinlägg på riksnivå uttalat sig för hållbara miljöer av anläggningar. Dvs kraven skärps, inte släpps efter och blir ohållbart som Umeåansökan nu.

Även SM-veckan vinter är i farozonen med bostadsplanerna på grusplanen norr om fd Gammliavallen, just nu Umeå Energi Arena sol, som stoppar uteytorna för den vallaby, dvs resursytor som skidor likaväl som simning behöver. Att bygga på marken för en riven simhall, splittrar området och minskar extra P-platser, försämrar SM-förutsättningar, dvs går emot RF-debatt kring kvalitetshöjning för mästerskap och arrangemang.

BOSTÄDER PÅ GAMMLIA IDROTTSOMRÅDE STOPPAR SM-VECKOR VINTER I UMEÅ

Nanna Sm-vecka bostäder

BOSTÄDER PÅ BADBYGGE   INGA UTEYTOR FÖR SIM-SM   SUNDSVALL-SM/UTEYTOR

Den cyniska paradoxen för ett Umeå som vill satsa på bostäder och idrott, är att om bostäder placerats i höghus på kv. Nanna och 50:an vid Umeå simhall (som byggts om för gym mm icke-vatten-innehåll) hade Gammlia idrottsområde utvecklats än mer mot skogen och SM-veckor sommar och vinter kunnat fås, just där t o m.

MEN, allt är möjligt om Umeå kommun Vill Mer och bli idrottsvinnarstad så bygg bostäder ovanpå ombyggt bad till ”äventyrsbad” för vuxna (Umeå Föreningsråd i VK-debatt nyligen), min idé om en Hälsogalleria eller annat näringsliv i centrum tror på, se montage i nedre raden t v. I mitten 50:ans omöjliga utemiljö och t h Sundsvall som haft flera 50:a-SM och 2015 SM-vecka sommar med bra uteytor intill ute-50:an i Himlabadet, att lära då för Umeå. Och rädda simhallen och vallabyområdet på Gammlia!

Se även min blogg 23/10 i fjol om skidhall av Umeå simhall, mm

http://blogg.vk.se/umeas-basta/2015/10/23/skidhall-av-umea-simhall-idealiskt-mellan-gammliasparen-och-rullskidbana-i-i-20-skogen-ide-for-fd-fritidsnamndsordforanden-lena-sandlin-nu-skidalliansens-ordf/

Bli först att kommentera

Ofärdigtestat Bad, obesked om skol-badbussar och orolig uteomgivning = Uppskjut badinvigning och gör i höst en testmånad fullt ut med berörda!

Av , , Bli först att kommentera 1

För barnens skull, för skolsimelevernas skull, lärarnas skull och för föräldrars skull, skjut upp invigningen av nya bad- och simanläggningen i Umeå centrum! Den är otestad i full skala, har inte klart besked om skolbadbussar eller ej samt får en allt mer orolig uteomgivning som ingen nämnd/förvaltning verkar ta ansvar för.

Västerbottensnytt film från pressvisningen i onsdags 8 juni http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/vagmaskin-kritiseras-for-farlig visade att en riskfylld attraktion inte var testad fullt ut. Det var på väg att hända något allvarligt, men badvakt hann till skrämd 8-åring (vet ej hur belägenheten upptäcktes, men filmen visar hur det utvecklades och klarades med blotta förskräckelsen). Och nu ska gränser om ålder och längd, simkunnighet och vaktbehov. Efter en slumphändelse – inte vid planerat testtilfälle!

Nanna-vågbad-djupdyk 2

Men vågbad-maskinen är än farligare pga placeringen som jag skrev i gårdagens blogg. Ovan bilder visar den ur olika vinklar där in/ut-gång är svårnåbar från land och övervakning från bryggan än längre samtidigt som vågväggen skymmer.

Oklart är även om skolbadbussar eller ej. Ska eleverna åka ordinarie kommunala bussar och deras tider och hållplatser eller hyrda som gällt i 46 år skola-Umeå simhallen? Remissvar från Skolan i Badutredningen 2005/06 var tydlig, förhyrning som nu, se

Nanna skolkontoret bussar

Därför skickade jag nyss frågor om detta till För- och grundskolenämnden och F-o-G-förvaltningen samt ansvariga i Fritidsnämnden. Snabbt svar från Fn:s ordförande Ari Leinonen (S) pekade på ordinarie Ultraturer. Något svar har inte kommit från skolansvariga.

Min gissning är att det finns inget beslut som med anvisningar och ekonomi meddelats berörda skolor och lärare. Dvs även här ”otestat” ute bland berörda liksom information till föräldrar angående säkerhet att gå till hållplatser och vänta där jämfört med nu, bussen kommer till skolan och hämtar efter simundervisning.

Nanna badbussar stopp

MEN även om det blir beställda bussar så försämras lämning/hämtning jämfört med idag. Nu är det 30-40 m helt säkert buss-simhall mot hållplats vid Vänortsparken 200 m passerande gator med trafik. Allt enligt svar jag fått från Gator och parker.

Orolig uteomgivning upptäcks allt mer, nyligen i debattinlägg i VK från Umeå Föreningsråd, se http://www.vk.se/1735325/navet-en-fara-for-folkhalsan och särskilt kring alkohol, trafik och insyn. Även här har inte Skolan i Umeå och Umeå Fritid gjort bedömningar som redovisats i nämndsprotokoll.

Däremot har tydligare riktlinjer tagits i Kommunfullmäktige i maj 2015 om stopp för serveringstillstånd i ”omedelbar närhet” till barn- och ungdomsmiljöer samt idrottsanläggningar. För badbygget nu finns ett par inom 100 m, än närmare med uteserveringar och en del vid passage till/från bad/sim-entré.

Trafikriskerna har inte utretts, bedömts och åtgärdats trots att dessa är de tydligaste var och en kan se genom att röra sig runt kvarteret Nanna, det är som vallgravar av trafik till/från entréer. Klart farligast i hela Umeå för så många barn och ungdomar det är planerat för.

Nanna trafikkaos

INSYNEN utifrån är det problem som växer ju närmare en invigning kommer, nu bestämt lördag 20/8. Trots fotoförbud inomhus kan fotande utifrån i gatupublik miljö i centrum inte hindras. Och vid mörkare ute än inne syns folk därinne allt lättare samtidigt som man inifrån inte så lätt ser vilka som tittar in, och ev. fotar/filmer.

Nanna konst insyn

Här är det inte majoritetsbeslut som gäller utan minoritetsintresse likt rökning, således om färre ogillar insyn så ska fördraget eller  annat som stänger insynen göras. OCH även här gäller att detta ska testas fullt ut innan premiär.

Så vågbadhändelsen, skolbadbussoklarheter och alkohol/trafik/insyns-problematiken behöver prövas och utvärderas i full skala och med repr. för alla berörda. Och då detta inte är gjort och redovisat för allmänhet och politiska nämnder, finns tiden bara efter sommaren.

Därför TESTMÅNAD (eller längre vid osäkerheter) i höst och uppskjutet invigningsdatum samtidigt som Umeå simhall hålls igång (takraset måste då utredas liksom översyn i övrigt). För specialgrupper som simsportsföreningar kan det undersökas om att få speciallösningar i badbygget, där vet man sina tider och bassänger och vilka aktiva som berörs.

Bli först att kommentera