Låt inte skolbarnen i Umeå offras på bad-prestigens altare – gör om, rätt och tryggt!

IDAG 5/7 HAR JAG DEBATTINLÄGG OM ATT ”SKOLBARNEN I UMEÅ OFFRAS” OCH DÅ PÅ BAD-PRESTIGENS ALTARE PGA DE OUTREDDA FAROR SOM FÖRST NU SKA SYNAS UTIRÅN SÄKERHETSRISKER, HÄR I BILDER SOM PASSAR IN I TEXTEN DÄRUNDER. http://www.vk.se/1758229/skolbarnen-i-umea-offras

Nanna skolbad leo lek b

Skolbarnen i Umeå offras

DEBATTARTIKLAR (2016-07-05) Med ett barnperspektiv, där ungas trygghet och säkerhet inte offras på badprestigens altare, blir slutsatsen enkel: inga skolbarn och skolungdomar till ett badbygge i det så riskfyllda cityläget under kommunens juridiska ansvar! Politiker i Umeå som håller med om detta har idrottsligt stöd på högsta nivå i Sverige. Kommunen måste göra om och göra rätt.
Det skriver Urban Bengtson – mångårig debattör när det gäller badfrågan i Umeå. Han gav 2011 ut boken Umeås badhistoria och framtidens simning.

Att skolbarnen offras på badprestigens altare i Umeå handlar om beskeden för- och grundskoleförvaltningen gett enligt VK nyligen, angående hyrda skolbadbussar eller ordinarie busstrafik från hösten till nya badbygget för 3:ornas simskoleundervisning,

Å ena sidan säger kommunen: ”Med vetskap om att Vasaplan ska byggas om under kommande läsår fortsätter eleverna att åka beställningstrafik till simhallen.”

Å andra sidan säger kommunen: ”Inför läsåret 2017/18 kommer möjligheten att åka med befintlig trafik att utredas. Där kommer bland annat tidsaspekten i relation till annan undervisning liksom säkerhetsfrågorna att beaktas.”

Men redan för tio år sedan fastslog skolförvaltningen i remissvar i badutredningen 2005/2006 att ”Ett centrumläge torde inte göra någon större skillnad avseende resekostnader. Skolorna måste i de flesta fall utnyttja abonnerade bussar för att inte inkräkta för mycket på övrig undervisning.”

Och inte ett ljud om detta under de snart tio år som gått sedan kvarteret Nanna beslöts för badbygget, i januari 2007!

Inte heller ett knyst om trafikfaror när skolklasser om 20-30 elever i 10-årsåldern dagligen ska ta sig till kommunala busshållplatser, ibland ett par hundra meter från skolan, vänta på bussen och inte alltid få plats. Sedan från Vasaplan över redan livligt busstrafikerade Skolgatan till badentrén och efter simbesöket tillbaka igen.

Samtidigt spräcks skolschemat och risk att missa simskoletiden finns om reguljärbussen blir försenad. Nu, plötsligt, ska detta utredas – som är så uppenbart för dem som har med skolor och bad/simning att göra. Och, plötsligt igen, ska säkerhetsfrågorna utredas, som om ansvariga inom skola och fritid i Umeå inte sett något av trafikfaror kring badbygget!

Inte nog med det, de abonnerade skolbadbussarna har inte någon säker och trygg hållplats nära badbygget, som vid Umeå simhall i närmare ett halv decennium (40 meter till entrén sedan 1970) – och som badbussar har i Holmsund, Sävar och Hörnefors för simskoleelever. Varför sämre än förr i Umeås nyaste bad och sämre än för andra idrottshallar?

Ja, rent livsfarlig har de gatuansvariga i kommunen svarat, av- och påstigning 250 meter bort på V:a Kyrkogatan vid Vänortsparken, där bland annat Vasaline har sina hållplatser. Sedan ska skolklasserna längs denna bussgata passera Kungsgatan med riklig cykeltrafik och Skolgatan med dess stora trafikrisker – och tillbaka.

Att tillåta detta och utan utredningar under tio år år, det är att offra skolbarnen på badprestigens altare. Och att först nu utreda säkerhetsfrågorna känns som en cynism utan like i Umeå bad- och simhistoria vågar jag påstå efter att ha varit med sedan 1960, först gamla badhuset vid Döbelnsgatan/Kungsgatan och därefter vid Umeå simhall. Inte heller under bygglovsprocessen till godkännande våren 2013 utreddes barns och ungdomars risker till/från, oavsett färdsätt. Men läsåret 2016/2017, efter badstart, utreds dessa!

Utredandet av bussvillkor, hyrda eller kommunala, samt säkerhetsfrågor är ändå välkommet. Då kan en ”Lex Leo” passa in då Umeå kommun nyligen gett annat läge för nya Leos Lekland på grund av farlig trafik (vid Beijers, väster om stan) med tunga fordon och olämpligt för barn. En liknande bedömning måste göras för nya badet, i för unga trafikfarligaste läget.

Med barnperspektiv där ungas trygghet och säkerhet inte offras på badprestigens altare, blir slutsatsen enkel: inga skolbarn och skolungdomar till ett badbygge i detta så riskfyllda cityläge under kommunens juridiska ansvar. Låt tillsvidare skoleleverna lära sig simma, tryggt till och från, i en upprustad Umeå simhall (också andra simhallar, även IKSU:s, finns)!

Ideella föreningar väljer själva. Föräldrar som skjutsar kan ”smita in” på P-huset Navet och lämna/hämta. Stoppas detta av Upab blir det P-avgifter och dyrare än vid simhallen hittills och andra idrottsområden där gratis lämna/hämta-platser finns. Men många får då inte dessa säkra möjligheter. Därför:

* Gör om, rätt och tryggt för alla unga, skolbarn, föreningars ungdomar och de som åker privat!

* Planera för ny bad- och simanläggning i säkert idrottsläge. Och vuxensatsa med nya centrumlockande idéer i dagens badbygge.

* Med bostäder ovanpå lockas privata aktörer och pengar blir över; hyran för idrottsmark är lägre utanför city, driften billigare genom synergieffekter med andra sporter.

Politiker i Umeå som med vetskap om allt outredande, inte vill låta en ”bad” prestige ”offra” skolbarn såsom nu riskeras, får nu också stöd för detta ur debattinlägg i VK (27/6) av Riksidrottsförbundets och Västerbottens Idrottsförbunds ordförande, Björn Eriksson respektive Katarina Sandberg om hållbarhet i samhällsplanering för idrottsanläggningar.

Dessa skriver bland annat: ”Dessvärre nedprioriteras idrott, eller glöms bort, i den fysiska planeringen. Också i Umeå.”

Så sant som det är sagt, både gällande skolbarn och föreningsbarn i den så för dessa fel- och riskfyllda placeringen i Umeås trafiknav vid Vasaplan. Således, att göra om och rätt har idrottsligt stöd på högsta nivå i Sverige.

Urban Bengtson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.