Vasaplansrefuger – mysigt men osäkert. NUS-hållplats – säkert men omysigt. Centerpartiet, gå före med ”upprivande” beslut – även simhallen..

Nedan är insändare i VK idag 22/2

http://www.vk.se/1938605/nya-mysiga-vasaplan-kanns-osaker

om mysigt med Vasaplansrefuger – men osäkert, att jämföra med NUS nya hållplats som ändrats till utan refuger – säkert men omysigt. Då Centerpartiets gruppledare Mattias Larsson i insändare säger sig vilja riva upp Umeås centraliserade förvaltning, kan hopp finas för fler beslut som rivs upp, t ex Vasaplanombyggnaden och simhallsrivning för att rädda Gammlia Idrottsområde.

OCH APROPÅ MYSIGT så se nedan från utredandet inför ”nya Vasaplan”, notera till slut något om säkerhet också. Finns att läsa på www.umea.se sök på Vasaplan.

Mötesplats/passage som värdeord: Ungdomar är centrala för platsen, informella sittplatser är viktiga. Trängsel på en plats har en positiv verkan i att det skapar intimitet. Om man dimensionerar trafikplatsen Vasaplan för det förväntade maxtrycket under rusningstid så är det stor risk för att platsen kommer att upplevas ödslig under stora delar av dygnet. Det måste finnas en balans mellan det trevligt stökiga och smidiga byten för resenärer i kollektivtrafiken samt en säkerhet för oskyddade trafikanter. 

MEN MAN VAR OCKSÅ MEDVETEN om trafikriskerna, se (ska nog vara kaosartad)

Trafiksituationen på platsen idag är lätt kausartad och det ses av många som en farlig plats för oskyddade trafikanter. Trotts detta händer det nästintill aldrig några olyckor och det finns någon form av ömsesidigt hänsynstagande mellan de trafikslag som blandas här. 

Nya mysiga Vasaplan känns osäker

ÅSIKTER Kommunen har bestämt att mysiga miljöer med uterestauranger ska kombineras med dagligen 1 000-talet bussar bullrande och avgasande. Det skriver Urban Bengtson om planerna på Vasaplan.

Centerpartiet i Umeå vill lägga ner Umeå kommuns organisation med en förvaltning. Detta är ”fullskaleexperiment i kaos!” enligt gruppledaren Mattias Larsson i insändare 15/2.

Kanske förklaras därmed många illa genomtänkta beslut i Umeå som får kommunpengar att rinna iväg likt vattnet vid snösmältning.

Ta nu ombyggnad av Vasaplan mitt i Umeås city som MHF:s (Motormännens helnykterhetsförbund) trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström (Umeåbo för övrigt) dömde ut i både VK och Folkbladet (i Folkbladet med den cyniska rubriken ”En mysig plats där det är lätt att bli påkörd”!)

Kommunen har bestämt att mysiga miljöer med uterestauranger ska kombineras med dagligen 1 000-talet bussar bullrande och avgasande. Och med vänstertrafik (!) på grund av på- och avstigning med refuger i mitten på Skolgatan – för att sedan svänga över till högertrafik.

Och taxi och leveransbilar och cyklister som tar sig fram till höger eller vänster? MHF-chefens kritik måste Umeås kommunledning nu ta på allvar och ge besked om de fått Vasaplans ombyggnad på sitt bord samt syna noga besluten och säkerhetsanalyser (finns de?).

Se även hur Nus ändrade lasarettets hållplats från refuger till sido- av- och påstigning som känns säkert, men inte är lika ”mysigt” som det ska bli på stan.

Mattias Larsson, det är välgörande att du och ditt parti medger misstag, det uppskattas säkert och kanske syns i valurnorna om drygt ett år. Så ta tag i missar mer konkret, kommunicera i bloggar och debatt och verka för att riva upp fler beslut.

Helst också arbeta för att riva upp rivandet (även om det påbörjas) av Umeå simhall och ge annat, gärna idrottsligt, användande för räddande av hela Gammlia idrottsområde.

Riv ”för att få luft och ljus” skrev författaren August Strindberg och som inte handlade om fysiska byggnader utan för samhällsförnyelse. Samma som nu Centerpartiet i Umeå verkar ha ambitioner för.

Men det gäller att också gå från ord till handling, få med sig fler partier och senare umebor i kommunalvalet hösten 2018.

Urban Bengtson

Nanna Vasaplan refuger hrtrafik

VASAPLANSREFUGER MED VÄNSTERTRAFIK – OVAN T H IDAG TROTTOAR – AV/PÅ

NUS-LASARETTETS HÅLLPLATS MED FÖRR REFUGER IDAG TROTTOARER – AV/PÅ

Nanna NUS busshållplats b

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.