Fotbollshall på grusplanen räddar SM-skidor + simhall för idrott = utvecklar Gammlia Idrottsområde för framtiden!

Av , , Bli först att kommentera 2

Gårdagens (13/2) blogg om outredda risker för barn, föräldrar och personal vid rivning av Umeå simhall nära en förskola hade budskap till kommunledningen att ”riva upp” rivningen och utreda rivplanerna för att garantera särskilt barnen inga risker, 0-tolerans helt enkelt.

Ytterligare ett argument är då att studera vad annat kan bli för en renoverad simhall och för grusplanen, nu bostadplaner på.

Se därför en HELT NY IDÈ som gynnar idrottsutveckling på Umeås snart 100-åriga största (inkl Gammliaskogen) sport-, motions och friluftsområde, tillika centrumnära och till väggenomfart och järnväg/Botniabanan. Se, läs och inspireras!

IDROTTSIDÉ UTVECKLAR GAMMLIA IDROTTSOMRÅDE = NYA FOTBOLLSHALLEN PÅ..Nanna simhall gräddhylla

GRUSPLANEN, RÄDDAR SM-SKIDOR – SM-VECKAN + SIMHALL MED NYTT FÖR IDROTT

Nanna fotbollshall G-lia

OCH FOTBOLLSHALLEN NYTTJAS FÖR SM-BEHOV LIKT VASALOPP/VANSBROSIM..

Nanna Gammlia Vasa Vansb fotb

SÅ NÄRINGSAKTÖRER/UMEÅ KOMMUN, SAMVERKA NU FÖR SPORTENS BÄSTA HÄR!

Bli först att kommentera

”Riv upp” rivning av Umeå simhall! Riskanalys för barnen intill oklar med bl a ”När barnen sover” – ”minimera störningar under dessa tider”…?? ”Barnombud” hade stoppat rivning.

Av , , Bli först att kommentera 2

Den 31:a januari skickade jag e-brev till olika kommunansvariga för planerad rivning av Umeå simhall angående risker för barn, föräldrar och personal i förskolan invid och beskrev detta i nedan blogg en vecka senare, 7/2, utan att ha fått svar då.

100-årigt (snart) idrottsområde i Umeå förstörs utan utredning, analys och bedömning + risker för barn/personal, se brev till kommunen.

Nanna rivning dagis

http://blogg.vk.se/umeas-basta/2017/02/07/100-arigt-snart-idrottsomrade-i-umea-forstors-utan-utredning-analys-och-bedomning-risker-for-barnpersonal-se-brev-till-kommunen/

I fredags, 10/2, kom ett svar, från t f fastighetschef Ewa Klingefors, som syns här nedan. Svaret bekräftar farhågor om att riskanalysen är oklar och otillräcklig, t ex ges inga besked om hur dialog varit med dagisföräldrar och personal innan rivningsbeslut inför upphandling.

”Bedömning har gjorts av risker…” ”……där barn i förskola, föräldrar, etc (är det personal?, min anm.) vistas.”

MEN INGET OM DIALOG MED BERÖRDA, INTE HELLER OM FACK MEDVERKAT.

Sedan står om möten när rivande redan är igång! Enda konkreta är  ”Det är även angett när barnen sover…” och då ska man ”minimera störningar”.

MEN NÄR BARNEN ÄR VAKNA SKA BULLRANDET HÅLLA PÅ! OCH ÄVEN UTOMHUS? ELLER SKA BARNEN HÅLLAS INOMHUS HELA DAGEN? FÅR DE SOVA ANNAN TID?

Nanna rivning simh svar UB jpg

Längst ner är ett besked som visar på hur begränsat och ytligt man behandlat den här så riskfyllda rivningen. Ärendet som ligger under Tekniska nämnden är nämligen delegerat och enbart anmälningsärende, således inte politiskt behandlat av de nämnder som fick mitt e-brev, dvs TN, Byggnadsnämnd, Miljö- och hälsoskyddsnämnd, För- och grundskolenämnd och Fritidsnämnd. Delegerandet förklarar då varför jag inte fått svar från politiken.

Även hanterandet är således otillräckligt och gör då att det inte finns protokoll på vad som sagts, gjorts och bedömts av olika ansvariga förvaltningar/nämnder.

Ja, man kan säga oansvarigt i att inte se till att barn, framför allt, men också föräldrar och personal får helt säkra garantier på inga risker och ingen hälsovådligt.

RIVNINGSPLANERNA MÅSTE DÄRFÖR ”RIVAS UPP” OCH ALLA BERÖRDA I FÖRSKOLAN OCH D:O NÄMNDER FÅR ALLA FAKTA PÅ BORDET OCH FÅR YTTRA SIG!

Och finns minsta osäkerhet och orolighet, ska inte barn vistas så nära detta stora, bullriga och omfattande rivningsbygge!

Anser någon förälder att man inte vill att barnet/barnen går där, ska det/de erbjudas annan dagisplats!

Säkrast är nu att hela ärendet tas i kommunstyrelsen och att rivningsstarten inom kort skjuts fram i tiden, och tills alla oklarheter-risker synats, analyserats och bedömts!

PS

Värna barnens rättigheter i Umeå

Värna barnens rättigheter i Umeå

Debatt. För att värna barns rättigheter samtidigt som Umeå växer behövs ett kommunalt barnombud.
Det skriver Ulrika Edman (V) och Mats Einarsson (V).

Vänsterpartiets förslag i debattinlägg i Folkbladet lördag 11/2 om barnombud i Umeå kommun, se http://www.folkbladet.nu/1783841/varna-barnens-rattigheter-i-umea är bara att instämma i; och hade ett kommunalt barnombud funnits för detta ärende, hade allt kunnat gjorts  för barnens bästa.

Och troligen inte gett rivningstillstånd förrän barn och rivning separerats. Eller kanske hade då insetts att simhallen hellre renoveras för annat och förskolan kunna vara kvar.

Nanna simhall gräddhyllaLiksom att snart 100-åriga Gammlia idrottsområde behålls intakt och för utveckling. Se mer i text och på bilder på min blogg redan 2/1 i år om rivriskerna.

http://blogg.vk.se/umeas-basta/2017/01/02/livsfarligt-riva-umea-simhall-for-personal-dagisbarn-och-sm-vecka-sakrare-mer-ekonomiskt-salja-den/

Livsfarligt riva Umeå simhall för personal, dagisbarn och SM-vecka! Säkrare + mer ekonomiskt sälja den?

Bli först att kommentera

Medier, ta fram skid-bostadsplanerna så fås ordning i demokratin i Umeå.

Av , , Bli först att kommentera 2

Svar på min kommentar till S-bloggaren Anders Forss påståenden kring badbyggets besökssiffror och ”skid- och bostadslösningen” på Gammlia Idrottsområde, blev enligt nedan.

Därunder mitt svar som å ena sidan är att nu är det en ”oordningsdemokrati” som råder för skidor och bostäder på Gammlia jämfört demokratisk ordning för Badutredningen för 10-talet år sedan. Och å andra sidan är A Forss ute på djupt vatten i fråga om badbesökssiffror.

A Forss 10 februari, 2017 kl 15:29

De uppgifter jag fått från Umeå Fritid påvisar den besöksökningen och är du intresserad av den exakta siffran så ska jag ta fram den kommande vecka.Visst haltar jämförelsen en aning då Navet innehåller et större utbud av aktiviteter än det gamla badhuset på Gammlia.
Men det är just det som är poängen Badhuset Navet tillfredställer önskemål som tidigare inte var tillfredsställda och det är just det ett kommunalt badhus är till för – Att tillfredsställa så många intressen som möjligt.
Det finns en klar och tydlig viljeinriktning för hur Gammliaområdet ska utvecklas så att skidiornas intressen kan bibehållas trots bostadsbebyggelse och att jag inte kan säga mer i dagsläget beror på att den demokratiska processen måste följas.
Först ska planerna godkännas i nämnden och eventuellt av övriga instanser – Därefter ska den offentliggöras så att människor, klubbar och andra instanser får säga sitt innan den går tillbaka för beslut och senare för genomförande.Det enda jag kan säga med bestämdhet är att skidornas situation blir minst lika god som i dagsläget – Till och med bättre om du frågar mig.Självklart ska medborgarna få vara med och påverka det är demokratins ordning men innan vi kommer dit så måste förslaget vara förankrat politiskt genom att inriktningsbeslut fattas – En ordning jag utgår från att även du tycker är helt korrekt.

 

UB-SVAR

MEDIER, TA FRAM SKID-BOSTADSPLANERNA SÅ DET BLIR ORDNING I DEMOKRATIN.

Om badsiffror idag så vet jag en hel del, och genom åren, och kan konstatera att här är du ute på djupt vatten med dina beskrivningar.

För mig är detta ingen ”ordning” i demokratin utan oordning (tyvärr vanligt i politiken). För mig är ordning i demokratin att politiker vill och vågar lyssna på allmänhet och berörda i diskussionsstadiet.

T ex så gjordes så inför Badutredningen 2004-2006. A Ågren (M) motionerade om ny simhall vid Nolia. Det blev känt och så kom det till flera alternativ som allmänheten, berörda och medier kunde ventilera och möjlighet fanns att påverka politiker och partier, t o m i opinionsundersökningar av media.

Därefter bildade sig partierna sina uppfattningar, en del höll kvar vid sina första, andra ändrade sig. T ex bytte på slutet S åsikt från Kajen till Nanna liksom M från Nolla till Nanna (pga att man inte fick igenom sina 1:a handsalt.)

Så nu blir det intressant att se om ”skid- och bostadslösningen” med SM-vecka i förlängningen också har ett par alternativ. Eller om det är allt eller inget, det jag menar är ”oordningsdemokrati”.

Återstår också att få veta om Svenska Skidförbundet gett klartecken. Så behövdes för simningen av Simförbundet, men där gjorde Umeå kommun misstaget med 50:a i fel läge så SM-veckaansökan underkändes (något jag förvarnat om, bl a i min simbok Umeås Bad Historia och Framtidens Simning, nov 2011).

Till sist kan allt stjälpas av att den nu ofärdiga detaljplanen aldrig godkänns till slut, finns ju överklagningsmöjigheter, se om COOP-satsning vid Tomtebo.

Bli först att kommentera

Äpplen, päron och fruktsallad i S-jämförelse av badhus i cityläge och simhall i idrottsmiljö! Utan siffror..

Av , , 1 kommentar 1

I blogg nyss hyllar Anders Forss, S-politisk bloggare, det nya badbygget i cityläge i Umeå med påstående om fler besökare än Umeå simhall i idrottsmiljö, Gammlia Idrottsområde. Jag har skickat en kommentar och hoppas på svar.

Då Forss än inte svarat på frågor om förhandsinformationen han har om lösningar på SM-ytor för skidor, klara SM-vecka vinter och bostäder, är kommentaren här i blogg. Och även med undran varför formella beslut kring SM-problematiken ska fattas innan presentation som om allmänheten inte ska få veta något och kunna påverka.

LÄS OCH SE MER OM OVAN KRING SM-YTOR I MIN TIDIGARE BLOGG IDAG.

Kommentaren

Äpplen och päron och fruktsallad, så går det att jämföra också. Du anger fler i nya badbygget på fyra månader än Umeå simhall på ett år.

Först, redovisa då siffrorna, så gör man för att kunna få jämförbara fakta.

Sedan, att jämföra nystart av något nytt mot när något äldre pågått, här i 45 år, är äpplena och päronen.

Dessutom, det nya i Umeå har både simbassänger och äventyrsbad medan simhallen hade enbart bassänger, det är en enstaka frukt mot en fruktsallad.

Vidare, när Umeå simhall hade haft sina första år, var besökandet mer än de siffror som finns för badet på stan. Badutredningen 2006 angav att 1990 hade simhallen 290 000 besökande, siffror som blir svåra att överträffa, trots ”fruktsallad” och ”bussläge” i centrum.

Till sist, jag har i blogg försökt få veta vad ”förhandsinformationen” om grusplan och simhallstomt på Gammlia idrottsområde innebär mer konkret, men inget svar…

Men nu vet du mer, tydligen, och först ska de formella besluten fattas innan presentation kommer!!

Så vi allmänhet och idrottsaktiva ska inte få ta del och kunna påverka politiker i detta?? Å andra sidan är detta ju inget nytt i dagens politiska Umeåbe(S)lut.

1 kommentar

SM-ytor – Gammlia – bostäder… vad gäller? 100 – 300 – 400 lgh? Eller inga? Umeå förlorar och Vill Mindre idrott..

Av , , Bli först att kommentera 1

Trots insändare från Åke Sandström (Skidalliansens ordförande  under SM-veckan – 2014 – vinters SM på längdskidor) från i fjol om vikten av kringytor vid Skid-stadion på Gammlia fotbollsarena, flera bloggar, debattinlägg 2/2, insändare 3/2 och debattreplik 8/2, kommer inga reaktioner från nuvarande skidalliansordförande Lena Sandlin, även politisk sekreterare åt S-kommunalrådet Hans Lindberg eller kommunledning.

Nanna Gammlia skidstad 2 c

Inte heller från S-bloggaren Anders Forss som i kommentar till replik 8/2 sagt sig ha ”förhandsinformation” om hur det ska bli på grusplanen och simhallstomten och lösa problem för SM-ytorna och jag i blogg den 8/2 därför frågade närmare om.

I kommentar igår (på min blogg ) av Jan Sjöström säger denne bl a

Trots enträgna försök har jag inte kunnat utverka varken stöd för tanken eller rena dementier från våra folkvalda i vart detta ”nya och mycket bättre” område för friluftsaktiviteter skall placeras. Någon uttryckte känsla i sak, men hänvisade mig till Hans L (S) i sakfrågan….Fortsättning lär följa.

På detta svarade jag:

”Intressant att det är så svårt att få veta vad som planeras för grusplan och simhallstomt, nästan som hemligstämplat och än (nu vid 15.30-tiden) har inte Forss svarat om ”förhandsinformation”. Stadsarkitekt T Strömberg gav inte heller mig svar på fråga utan sa ang. bostäder att det vet man först vid bygglovsansökan, dvs dröjer då ju ny detaljplan för området inte är klar, än mindre godkänd (kan ju underkännas). Så varför så tyst och så bråttom? Här finns anledning för Umeås medier att gräva i ”grusplan” och bassängbotten. Nog är väl Gammlia och skid-SM med SM-veckor värda det!”

BILDVY ÖVER GAMMLIA IDROTTSCENTRUM VÄRT ATT UTVECKLA – INTE AVVECKLA!

Nanna simhall gräddhylla

DVS tystnad om SM-ytor, Gammliaområde och bostäder. Så vad gäller nu och hur många bostäder? 300 angavs vid planer 2008, 400 har nämnts av politiker och en siffra jag hört om är c:a 150 för enbart simhallstomten. I Folkbladet igår för EM-möblertomten på Grisbacka sägs drygt 100 på knappt 10 000 kvm.

Omsatt till Gammlia Idrottsområde ger det ”bara” 200 för både grusplan och simhallstomt eftersom Umeå Energi Arenas planer på sportlekplats vid sporthallarna ger behov av P-yta på grusplanen. Det är således många ofärdiga pusselbitar som ska in i en pusselram som inte heller är färdigplanerad.

Kanske gör all ”ofärdighet” att det finns ingen ”förhandsinforamtion” att meddela till medier, idrotter och allmänhet. Ändå ska pusselbiten med rivningsproceduren dit, först sanering av asbest inomhus och sedan, påbörja husrivandet, trots oklart om risker för förskolan intill.

MEN OM DETALJPLANARBETET KÖR FAST I POLITIKEN NÄR PARTIERNA UPPTÄCKER OKLARHETERNA ELLER ÖVERKLAGNINGAR MEDFÖR UNDERKÄNT, DÅ STÅR UMEÅ MED EN RASERAD ANRIK BYGGNAD FÖR STOR KOSTNAD, I ST F ATT HA TJÄNAT PENGAR EFTER EN ”HUSANVISNING” (jfr markanvisning) OCH FÖRSÄLJNING.

Då raseras inte bara delar av snart 100-årigt idrottsområde vid Gammliaskogen utan även trovärdighet i kommunplaner i allmänhet och i idrotts-planering i synnerhet. UMEÅ FÖRLORAR känns då som trist motto och liksom VILL MINDRE (idrott)..

Bli först att kommentera

Hätsk debatt om skidspår – men tyst från medier om SM-vecka-risker pga bostäder i Gammlia idrottsområde.

Av , , Bli först att kommentera 2

Insändare i VK om skidspåren i Gammliaskogen, bl a SM-spår vid SM-veckan vinter 2014 i Umeå och nu till planerade SM 24-26 mars i år gav igår efter olika kommentarer nedan rubrik ”Hätsk debatt om rätten till spåren.” Och det är bra att frågan ”lyfts” i medier. Men…

Nanna spår Gammlia

.. mitt debattinlägg 2/2 om hur Umeå kommuns bostadsplaner på grusplanen och simhallstomten (vid riven hall) riskerar inget SM på längdskidor och därmed stopp för SM-vecka vinter fick insändarstöd den 3/2 och igår debattreplik 8/2 om värnande av området för idrott, det gör inte VK och andra medier i Umeå något av, än så länge.

Här är fler argument till försvarare av skidspåren och fredande av dessa från gående:

Med bostäder grusplan/simhallstomt, 400 har nämnts och drygt tre i snitt ger 1 000 personer som får Gammliaskogen och spåren intill som granne. Och om kommunen planerar kan försäljningsreklamen då komma att informera om närheten hit för skidåkande och promenerande SOM DÅ RISKERAR GE FLER SOM STÖR SKIDÅKANDE.

Så VK och andra umemedier, beskriv även sådant som följer när idrotts- och grön-områden ”förstörs” av bostadsbyggande. Tidigare bloggar har mer underlag för reportage.

Så här nära är Umeå kommuns senast/2008 redovisade förslag, även hyreshus I SKOGEN!

NannaGammlia Norrporten

Bolag föreslog att bygga läktare mot att få bygga 300 bostäder, idag 400 i kommunplaner.

 

Bli först att kommentera

Anders Forss vilken är förhands-informationen som gör det ”mycket bättre” för SM på skidor trots bostäder på grusplan/simhallstomt?

Av , , 6 kommentarer 1

Bebyggelse hotar idrotten

Bebyggelse hotar idrotten

ÅSIKTER Under de senaste åren har två stora idrottsanläggningar inom Umeå centralort avvecklats. 32 Replik Göran Sandberg, se nedan.

Anders Forss, socialdemokrat, är en flitig bloggare på vk.se och får många kommenterarer han svarar på. Mest handlar det om politik i Sverige och runt om i världen. Idag kommenterar han debattören Göran Sandbergs replik,

se http://www.vk.se/1927521/bebyggelse-hotar-idrotten-i-gammliaskogen

på mitt debattinlägg i VK 2/2 om bostäder som stoppar SM-veckor och med en insändare av Torbjörn Wennebro som också delar min uppfattning, se nedan

NAnna SM-veckor stoppas VK

Så här skriver Anders Forss i kommentar till GS:s replik och som inte har samma åsikt:

  • Anders Forss

  • Tron att framtida arrangemang av Skid SM med flera skidarrangemang ska begränsas genom rivning av simhallen och byggande av bostäder kommer att komma på skam. Jag har fått förhandsinformation om hur det är planerat för skidornas fortsättning och efter att ha sett det så kan jag meddela att det kommer att bli bättre förutsättningar än nu – Till och med mycket bättre.

    Därför ska vi fortsätta som planerat och riva simhallen och bebygga.

Anders Forss är ofta tvärsäker om hur saker och ting ska bli och nu ska skidarrangemangen få det ”mycket bättre”.Liknande kommenterade han även mig förra året då jag på min blogg hade beskrivit farhågorna om SM-stopp då kringytorna försvinner. Men både då och nu säger han ingenting konkret.

Så vilken är denna ”förhandsinformation” som tydligen ingen ansvarig politiker har  meddelat allmänheten? Eller medier berättat om. Om nu allt blir bättre så är det väl viktigt och i demokratisk anda, att detta informeras om och inte hemlighålls. Så Anders Forss säg nu mer konkret vad detta ”mycket bättre” är. Eller tala om var information finns så medier kan få redovisa den! Och vi oroliga debattörer kan få se om vi håller med.

6 kommentarer

100-årigt (snart) idrottsområde i Umeå förstörs utan utredning, analys och bedömning + risker för barn/personal, se brev till kommunen.

Av , , Bli först att kommentera 1

NEDAN E-BREV ANG. PLANERAD RIVNING AV SIMHALLEN OCH FÖRSTÖRING AV GAMMLIA IDROTTSOMRÅDE, FICK POLITIKER OCH TJÄNSTEMÄN PÅ TEKNISKA SIDAN, SKOLAN/FÖRSKOLAN, FRITID, MILJÖ, BYGGNADSNÄMND OCH FASTIGHET MÅNDAG DEN 31/1. OM/NÄR SVAR FÅS PUBLICERAS DESSA PÅ MIN BLOGG.

Direkt: Projektledare Pontus Lundstrom, stadsarkitekt Tomas Strömberg, planchef Magdalena Blomquist, skoldirektör Ann-Christine Gradin, fridischef Stefan Hildingsson och miljöinspektör Maria Sandström.

Kopia: Tekniska nämndens ordf. Lena Karlsson-Engman (S), d:o v.ordf. Stefan Nordström (M), Byggnadsnämndens ordf. Mikael Berglund (S), d:o v. ordf. Ulrik Berg (M) , För- och grundskolenämndens ordf. Moa Brydsten (S), d:o v.ordf. Elmer Eriksson (M), Fritidsnämndens ordf. Ari Leinonen (S), d:o v.ordf. Lennart Johansson (M),  Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordf. Andreas Sjögren (S), d:o v.ordf.  Sofia Ekman (M) och Ewa Klingefors, t f fastighetschef.

Ett svar har jag fått, av t f fastighetschef Klingefors med: Tack för ditt meddelande! Bara det känns som god serviceanda, få se om någon annan gör likadant.

Hej!

M a a pressmeddelande 30/1 på Umeå kommuns hemsida om en förestående rivning av Umeå simhall på Gammlia Idrottsområde, Umeås första och centralaste (samt största inräknat Gammliaspåren) får ni på olika sätt/håll ansvariga tjänstemän nedan synpunkter med frågor som jag hoppas kan besvaras så fort som möjligt då rivningstart anges till 15/2.

Ansvariga politiker, ordf, v ordf. i olika nämnder får för information för att kunna ta upp frågetecken för planeringen av rivning och övriga besked kring bostadsplaner på kv Guldskrinet

Först om rivningsdelen i pressmeddelandet, nedan och på

http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/arkiv/nyhetsarkiv/artiklarbyggaboochmiljo/snartstartarrivningenavgamlasimhallenpahaga.5.50066d59159c01236ea86b6.html

Rivningsarbete främst på vardagar

Rivningen pågår främst kl. 7–19 på vardagar. För att hålla tidlånen kan entreprenören i undantagsfall behöva arbeta även under andra tider.

– Rivningen kommer att leva om, men ljudnivån kommer att hålla sig inom Naturvårdsverkets riktvärden för buller kring byggarbetsplatser. Vi ber om överseende med de störningar som eventuellt kan uppstå, säger Pontus Lundström, byggprojektledare.

Frågor:

Har För- och grundskoleförvaltningen och Fritidsförvaltningen fått yttra sig om rivningsplaner?

Om ja, vad har man sagt om bullerproblem för dagisbarn utomhus och till/från förskolan intill samt för idrottsutövare på grusplanen och fotbollsplanen?

Om nej, varför har inte dessa kategorier utretts och analyserats om risker för buller samt andra risker till/från (förskolan går man mellan den byggnaden och simhallen).

Har bedömning gjorts av risker med rivningsmaterial som kan fara iväg och nå områdenndär dagisbarn, föräldrar och personal är liksom idrottsutövare?

Uppmärksammades ovan i samband inför och under prövning av rivningslov av simhallen?

Om ja, vad sades/beslöts?

Om nej, varför togs det inte med då?

Har tekniska nämnden behandlat detta och miljö- och hälsoskyddsnämnden?

I fråga om detaljplan för kvarteret finns behovsbedömning från 2013

http://www.umea.se/download/18.3b3a3810157aea290ac2547/1476257346073/Behovsbedömning+Guldskrinet.pdf

Där finns inget om det området skapades för, olika idrotter och annat på grusplanen (cirkus, tivoli, parkering, kringytor vid skid-SM, mm).

Varför är inget utrett, analyserats och bedömts här?

Bedömningar har gjorts m a a kulturmiljö och naturmiljö. Men inte heller där finns något om idrott, etc och dess påverkan.

Varför?

Påverkan på idrottsmiljön borde ha varit självklart då den drabbas mest av ny detaljplan med bostäder, idrotten försvinner därifrån och det kvarvarande påverkas också, t ex risk för ej godkända SM på skidor, (se mer på min blogg http://blogg.vk.se/umeas-basta/   i dagarna och dessförinnan)

Även risker för mindre av P-ytor (har ofta som simmare i simhallen sett hur bilar kört förbi simhallen och till grusplanen för P vid publika arrangemang på fotbollsplanen) och såg nu under julmarknaden vid muséet hur hela grusplanen fylldes liksom villagator intill (som P-lappades f ö).

Och nu på Skidalliansens hemsida för SM på längsskidor 24-26 mars meddelas att det blir ont om P så man hänvisas till Noliaområdet samt I 20. Så blir det då för bilåkande publik när sporthallarna har matcher som lockar många ifall grusplanen byggs bort, helt eller delvis. Men vet sporterna där om det?

Fråga till särskilt Fritidsnämnden och Fritidsförvaltningen: Har ni informerats om dessa försämringar P-mässiigt och yttrat er?

Om så, vad? Om ej, varför inte?

Min slutsats och med lång erfarenhet av både barnsomsorgplaner, tomter och byggnader samt engagerad inom idrotten på olika sätt sedan 1970-talet, är att planer för rivning av Umeå simhall och bostadsplanerna i hela området norr om fotbollsarenan inte är tillfyllest, utan bör göras om.

Och att den omgörningen sker innan detaljplanen görs klar.

Beslut om 50-m-bassäng och äventyrsbad i centrum skedde utan ny detaljplan vilket medförde att ingen utom grannar godkändes för att yttra sig. Nu beslutas om rivningslov i Byggnadsnämnden och verkställande utan att idrottspåverkan utreds och bedöms.

Vid rivningsplaner av gamla sporthallen, 1980-talet, var allmänhet, idrottsföreningar, fritidskontor och fritidsnämnd aktiva på olika sätt, även medialt, vilket gjorde att det blev en gedigen prövning och öppen sådan. Och som gav räddande av sporthallen, om än knappt politiskt, något nog även politik och allmänhet idag är nöjd med.

Mvh/ Urban Bengtson, Umeå

Se här från Gammlia Idrottsområde med cykeltävling efter Rothoffsvägen, här i höjd med Umeå simhall, när Gammliavallen invigdes.

Nanna Gammlia invignign

Enligt Wikipedia

Umeå Energi Arena, tidigare Gammliavallen och T3 Arena, invigdes 7 juni 1925 som Umeås huvudarena för fotboll, och är belägen nedanför friluftsområdet Gammlia i stadsdelen Haga. Umeå EnergiArena är Umeås största fotbollsstadion, med en publikkapacitet på 8 000 åskådare.

OCH HÄR  SNART 100 ÅR SENARE DÅ VILL UMEÅ KOMMUN BÖRJA FÖRSTÖRING AV IDROTTSOMRÅDET…
Nanna Gammlia skidstad 2
NOG KAN 400 BOSTÄDER FÅ ANDRA YTOR OCH EN UNIK SIMHALL (efter asbestssanering) FÅ ANNAT IDROTTSLIGT.
Bli först att kommentera

Var Umeå kommun/medier på SM-veckan i Söderhamn? PiteåTidningen var där – direkt(webb)rapportering. Skellefteå studerade arrangemanget..

Av , , Bli först att kommentera 1

VAR UMEÅ KOMMUN/UMEMEDIER PÅ PLATS OCH SÅG JONNA SUNDLING, TEODOR PETERSON, M FL OCH FÖLJDE SM-VECKAN I SÖDERHAMN FÖR ETT I UMEÅ? PITEÅTIDNINGEN VAR DÄR OCH ÄVEN MED DIREKTSÄNDNING VIA WEBB. SKELLEFTEÅ HADE DELEGATION OCH STUDERADE ARRANGEMANGET INFÖR SIN SM-VECKA 2018.

Direkt från SM-veckan

DIREKTRAPPORT PT finns på plats i Söderhamn under SM-veckan. Följ vår direktrapportering här.

Nanna SM-vecka S-hamn b

…kartor från Ulricehamns längdvärldscup nyligen, Söderhamns-SM och Umeås från SM-veckan vinter 2014 och risk för bortbyggda SM med dagens bostadsplaner + svenska kungen i museibacken  åskådande, bl a – då – skidkungen Marcus Hellner.

Nanna SM skid Söderh Ulriceh

http://norran.se/sport/sm-veckan-2018-ska-bli-en-fest-for-alla-755238

Förbereder en SM-fest för alla

Mössor som inträde, fria lokalbussar och en hejdundrande fest för alla. Det är några av visionerna inför SM-veckan i Skellefteå 2018. 

En delegation från Skellefteå har i veckan gästat Söderhamn för att ta del av erfarenheter från arrangemanget.

– Vi är inga nybörjare. Vi har redan hunnit långt i förberedelserna, säger Maria Renström som är ansvarig för tävlingarna.

Det är till exempel redan klart att det kommer att säljas som en mössa som berättigar till inträde på samtliga evenemang.

– Men kommer det 15 000 för att se en tävling i Balderhallen så går naturligtvis inte det, säger Mikael Wiklund som är anläggningsansvarig.

– Så det gäller att vara ute i god tid, säger projektledaren Sinnika Sjunnesson.

Åka gratis

Det är också redan nu klart att alla med mössa kommer att få åka gratis lokalbuss under veckan.

SNÖKANONERNA KOMMER ATT GÅ SÅ FORT DET BLIR KYLIGT.

– Vi för också förhandlingar med länstrafiken, säger Sinnika.

Allt för att förbättra logistiken under veckan. 

– Nu har vi en stor fördel i att så mycket är centralt. Norrvalla, Eddahallen, skidstadion och arenan är ju befintliga anläggningar som kommer att användas, säger Mikael.

14 000 mössor

När det gäller veckan i Söderhamn har det sålts 14 000 inträdesmössor. Det är pengar som sedan till stor del går till tillbaka till de arrangerande föreningarna.

När det gäller vilka sporter som ska vara med har en del föreningar gått ut och sagt att det är klart.

– Men det är inte rätt. Alla förbund får anmäla intresse fram till den 7 mars. Sedan är det Riksidrottsförbundet, SVT och vi i Skellefteå som tar ställning till vilka sporter som kommer med, säger Sinnika.

– Vi räknar med 20-25 idrotter, säger Maria.

Det kan till exempel bli aktuellt med någon form av motorsport på Norrvalla till exempel stadioncross.

– Vi går igenom alla aktuella alternativ, säger Mikael.

Och så är förstås längdåkningen given.

Läktare

Frågan är bara var publiken ska rymmas.

– Vi har kontakt med företag som hyr ut läktare. Vi har också pratat med Luleå och Umeå om att hyra läktare av dem, säger Mikael.

Däremot är det förstås svårt att styra över en annan sak, nämligen snötillgången i mars 2018.

– Vi har naturligtvis planer för det också. Snökanonerna kommer att gå så fort det blir kyligt. Det kan också bli aktuellt att lagra snö på andra ställen än Vitbergsområdet och frakta det till skidstadion, säger Mikael.

Kulturen

Nu handlar SM-veckan inte bara om idrott – även om det naturligtvis är själva grunden till arrangemanget.

– Kulturen kommer också att få sitt. Vi kommer att ha uppträdanden och aktiviteter på torget, säger Sinnika.

– Vi har också en anställd, Alexandra Sundberg, som ska jobba med tillgänglighet, jämställdhet och mångfald. Frågor vi tar på största allvar.

När det gäller kostnaderna för kommunen är det inte helt klart.

– Det är avsatt 2,5 miljon för 2017. Sedan får vi se vad slutnotan blir. Det handlar ju också om hur många sponsorer vi får in, säger Sinnika.

– Men det viktigaste är att alla vi tillsammans ser det här som något positivt för Skellefteå.

Bli först att kommentera

Expert hyllar Umeåskidåkare. Men vet skidexperten om SM-stopp i Umeå?

Av , , Bli först att kommentera 1

SVT:S SKIDEXPERT BLOMQUIST HYLLAR IFK UMEÅS SM-SKIDÅKARE, SE:

Experten om Umeå: ”En väldig bredd”

LÄNGDSKIDOR Efter två sträckor i damstafetten låg IFK Umeå på både silver- och bronsplats, något som imponerade på SVT:s skidexpert Anders Blomquist.

– Umeå har en väldig bredd på damsidan, många som är duktiga och många som är i närheten av de allra bästa. På herrsidan har de främst på sprintsidan ett fantastiskt lag, säger han i SVT:s sändning.

MEN VET SVT-SKIDEXPERTEN OM UMEÅRISKER FÖR SM-STOPP? HAR HAN LÄST MITT INLÄGG I I VK 2/2 OM ”STOPPAR SM-VECKOR I UMEÅ”? HAR UMEÅS MEDIER PÅ PLATS DISKUTERAT MED ”EXPERTER” OCH SVENSKA SKIDFÖRBUNDET? EN SOM LÄST OCH HÅLLER MED ÄR TORBJÖRN WENNEBRO, HELENEBORG (TAVELSJÖ), SE HÄR:

NAnna SM-veckor stoppas VK

Bli först att kommentera