Politikersvar som inte ger svar om utvärdering av nya förskolemodeller med ”kontorslandskap” + ”skolhall”. Ny fråga om man vet om +7 % yta.

13 feb 2018 kl. 15:28 skrev Moa Brydsten <[email protected]>:
Hej!
Det politiska dokument som antagits gällande utformning av förskolelokaler är funktionsprogrammet. I övrigt finns det inget att tillägga det svar du sedan tidigare fått.
Ditt mail med synpunkter är mottaget och diariefört.
Med vänlig hälsning Moa Brydsten

 

PÅ DETTA SOM INTE SVARADE PÅ FRÅGA OM UTVÄRDERING GJORTS AV DE NYA FÖRSKOLORNA MED ”SKOLHALL-MODELL”, SKICKADE JAG NEDAN, MED FÖRTYDLIGANDE KRING JUST FUNKTIONSPROGRAMMET.

SÅ OM ORDF. I FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN INTE HAR SVAR HÄR/ELLER VET OM NÅGON UTVÄRDERING, KANSKE VET NÅGON ANNAN I NÄMNDEN ELLER DE KOMMUNENS TRE KOMMUNALRÅD GÖR DET, SOM FÅTT FÖR KÄNNEDOM,

Hej!

Funktionsprogrammet har olika modeller, den ena med en hall/avd och den andra med ”skolhallar” där tre avd. delar en hall och sedan går till gemensamt rum, ”galleri” för förskolan Rosendal.
Se att detta rum är på 41 kvm och ska rymma 3 avd:s barn + personal 50-60), det blir trångt och störigt och än mer med 12 dörrar som tar plats och rummet blir mindre användbart och för möblering.
Men Funktionsprogrammet har inte tagit ställning till de olika modellerna. Se här sid 22-23.
Funktionsprogram frågor
För- och nackdelar t h handlar om jämförelse mellan traditionell egen hall/avd som visas i olika ritningar och ”skolhallsmodellen” ovan.
Hur har För- och grundskolenämnden resonerat här? Eller inte?
Finns utvärderingar av de olika modellerna F-programmet beskriver, de finns ju byggda sedan en tid?
Den första lär vara Hedlunda förskola, se

Hedlunda – Skolwebbar – skola.umea.se – Umeå

Hedlunda förskola ligger centralt i Umeå bredvid Hedlunda skola. I närheten finns Hedlundaparken, Dragonskolan och Noliaområdet. Förskolan öppnade hösten 2014 och både arbetssättet och husets utformning är inspirerat av Reggio Emilia. Vi arbetar också med ett fördjupat lärande kring genus och jämställdhet.

Se idag min blogg idag 14/2, http://blogg.vk.se/umeas-basta/ om kontorslandskap med stressrisker jämfört uppdelbart och friskare barnmiljöer, ett vägval för Umeå kommun då det är så olika modeller.
I början på 1990-talet beslöt kommunen att undvika genomgångsrum, bl a genom lekhallar på avd. då detta ansågs störande, och förändrade planlösningar därefter, bl a med hallpassage eller korridor. Nu är det igen och än mer av genomgångsrum med ”kontorslandskap”-varianter.
Dessa verkar också ge större byggnationer, 7% mer, 98 kvm, enligt Rosendalsritning och Funktionsprogrammet för BTA.
Var detta känt för F-o-G-nämnden innan jag nämnde det i blogg?
Nederst i bloggen idag är Professorn Campus som kombinerar egen hall med torg utan störande passager.
Därför en till fråga:
Har Fo-G-nämnden eller någon ledamot gjort besökt där och tagit del av utformningen?
Om ej kan jag höra med ansvariga där om att erbjuda studiebesök där jag kan informera om hur planlösningen är och kommit till i det Uminova Innovations-projekt som gav Professron Campus.
Mvh/
Urban Bengtson, UBBI-konsult, Umeå
PS
Lägger till i kopia planerare Michael Lindgren som står som ansvarig lokalplanare där Funktionsprogrammet finns på kommunens hemsida

http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/kvalitetsarbeteochutvecklingsprojekt/funktionsprogramforforskolan.4.5df2398c11695225c37800033338.html

HÄR PROFESSORN CAMPUS MED UTSIKT ÖVER FRIIDROTTSARENAN PÅ CAMPUS OCH HAR INNETORG DÄR ALLA 8 AVD (2 PLAN) LIGGER MOT AVD. UTAN STÖRANDE GENOMGÅNGAR. SAMT INVID KÖKSDELEN. VÄRT STUDIEBESÖK, UMEPOLITIKER!

Campusdagis AllrumHus ute:torg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.