Umeå kommun vet inget om större förskolor – inget om utvärderingar av dagis och halva hemvister mot förr! Dags för studiebesök på ny modell..

FULLMÄKTIGE IDAG 26 MARS – SE HÄR FÖR UTVÄRDERING AV FÖRSKOLEMILJÖER

I tidigare bloggar har jag informerat om nya dagismodeller i Umeå kommun med 2-3 hallar ihop likt i skolan och torgrum för alla. Det ger mer störningar med genomgångsrum och mindre hemvistytor än förskolor utan innetorg, men egna hallar och större hemvister. Frågor till För- och grundskolenämndens politiker har då inte gett svar.

Men efter mitt debattinlägg ”Kontorslandskap eller trygga förskolemiljöer” (5/3) och frågepåminnelse efter en månad utan svar kom (15/3) besked på nedan två frågor:

Finns utvärderingar av de olika modellerna Funktionsprogrammet beskriver, sådana finns ju byggda sedan en tid?

Är det känt för F-o-G-nämnden att Rosendalsförskoleritningarna (med skolhall) är 7 % större (BTA), 98 kvm, än vad Funktionsprogammet anger för 6 avd?

Så här svarade ordföranden Moa Brydsten (S):

Hej igen Urban

På fråga ett får du vända dig till tjänstemännen som har uppdrag att utifrån politiskt fattade funktionsprogrammet utforma kostnadseffektiva förskolor. 

På fråga två är svaret nej. 

Med vänlig hälsning, Moa Brydsten

Således, kommunen vet inte att det byggs större, dyrare?, byggnader. Ansvariga politiker för förskolverksamheten har ej heller koll om om bättre/sämre med ”kontorslandskap” för barn och ”skolhallar”, vilket ger många passager i rummen.

Brydstens svar gav anledning till följdfrågor som:

Vilka tjänstemän? På Fastighet eller för För- och grundskoleförvaltningen? Och vilken/vilka ska jag vända mig till?

Är det kostnadseffektivt att ytorna, BTA, är större för blivande Rosendalsförskolan jämfört med det Funktionsprogrammet anger?

Och svar från Brydsten kom den 21/3 med:

Vi har tagit emot ditt mail. Vi kommer att samordna ett svar som skickas från utbildningskontoret när det är handlagt.

Jag replikerade med nya uppgifter kring utvärdering och ytor för olika modeller förr och där besked I början på 2000-talet från för- och grundskoleförvaltningen och fastighetssidan om genomgångsrum (Folkbladet 4/7 2003 nedan) behöver belysas.

Missionären UBBI bevis 4 b

I Funktionsprogrammet (2007) ovan är förskolan Missionären t v och i förstoring under. T h min UBBI-modell med korridor som inte valdes trots politiskt beslut då om passage, utan den intill (UBBI utan korridor) byggdes 1989. Men 2003 ansåg kommunen med korridor bättre och jag sedan utvecklat till modell för Professorn Campus (2016), 4 avd i 2 plan med egna hallar, större hemvister och innetorg + ej störande genomgångar.

Sammantaget blir det en slags utvärdering utifrån vad Umeå kommun anser bättre, dvs en modell som Missionären utan genomgångsrum, liksom övriga två, Blåkulla (nere t v) och Skattelden (uppe t h) gentemot torgmodell med skolhall, Reggio Emilia (nere t h).
—-

Med ”närhetsyta” får Missionären ut mest ytor och kommunens nästan halveras!

I svaret till ordf. i För- och grundskolenämnden och för kännedom till nämnds-ledamoterna, de tre kommunalråden och en förvaltningstjänsteman vid utbildningskontoret,  lanserar jag ”närhetsyta”. Där får förskolan Missionären ut mest avdelningsyta och Umeå kommuns nuvarande minst pga ”kontorslandskap” och skolhallar, ner till halva hemvistytor pga avstånd därifrån till gemensamma utrymmen.

DÅ NU KOMMUNEN GENOM S-ORDF. BRYDSTEN SVARAR MIG, HOPPAS JAG ATT NÄMNDENS LEDAMÖTER VILL TA DEL AV  MISSIONÄREN-UTVECKLING TILL NY FÖRSKOLE-MODELL, PROFESSORN CAMPUS, SAMT GÖRA STUDIEBESÖK DÄR.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.