”Okunnighet om upphovsrätt skadar företagande” – fall i Umeå om dagis. Se ritningar som visar okunnigheter!

NEDAN VAR DEBATTINLÄGG I VK IGÅR 25/9 OCH HÄR PÅ vk.se https://www.vk.se/2502685/okunnighet-om-upphovsratt-skadar-foretagande

Okunnighet om upphovsrätt skadar företagande

I Umeå behövs information, föreläsningar och möten kring upphovs- och äganderätt. Bristande kommunal insikt i upphovsrättssammanhang är ett stort bekymmer – som i förlängningen riskerar att skada nytt Umeåföretagande. Kanske finns en stigande politisk insikt om detta problem. Det skriver Urban Bengtson.

”Umeå. Mer Företagande. Umeå. Mer Idéer.” – är kommunslogans som alla politiska partier nog ställer upp på och passar in i ”Umeå. Mer Tillväxt.” på kommunens hemsida.

Men för mer av idéer och nyföretagande behövs då kunskap om äganderätt och upphovsrätt. Under 30 års idéföretagande och verksamhet inom barnomsorgen har jag stött på problem kring nyttjande av idéer och utan ens kännedom därom.
En del idéer, förslag eller uppslag går inte att skydda, som att kombinera byggande av dagis och äldresomsorg eller förskolor i två plan, något jag lanserade i möten med kommunen långt före de blev aktuella här. Inte heller korridor förbi lekhallen i en förskola, för mindre av genomgång, ger upphovsrätt.
Det var en idé jag hade i typbarnstugeprojekt som jag initierade som företagare i slutet av 1980-talet med Umeå kommun (även Nordmaling och Vännäs).
Där antog kommunen idén och blev norm i 20-talet år, men har på 2010-talet övergivits för modeller med genomgångsrum och störningar, igen. Men att min dagismodell UBBI gällde för Missionären på Umedalen (1990), ansåg inte kommunen i ritningen i Funktionsprogram för förskolan i Umeå (2009/10) utan angav annat företagsnamn, VAB (arkitektbyrå då). forts debattinlägg under bilder
DEBATTINLÄGG UPPHOVSRÄTT           FÖRSKOLAN MISSIONÄREN, UMEDALEN, 1990Missionären okunnighetMISSIONÄREN = VAB?  UBBI-MODELLER    MEN I FUNKTIONSPROGRAM = VAB? Dessa frågetecken visar okunnighet i kommunen om ritningar, upphovsrätt och bedömningar.
Se nedan UBBI-modell i lego och ritningar likt ovan, i mitten med korridor och den t h jag gjorde utan korridor angivet med UBBI, varumärke/signatur, godkänt enligt lag om upphovsrätt och förlaga till Missionären-ritningarna ovan – lägg märke till likheterna!
UBBI lego U 4 korr ny
forts debattinlägg:
Då kommunansvariga vägrade direktsamtal stämde jag Umeå kommun för intrång i min upphovsrätt utan min vetskap.
Jag ”förlorade” i den tvisten hösten 2013 då tingsrätten inte godtog att jag ägde upphovet till en ritning, som var förlaga till bygglovsritningen. Men enligt lag om upphovsrätt räcker signering som mitt varumärke för angivande av upphovsman, något Umeå kommun uppenbarligen var okunnig om.
Jag avstod att överpröva i hovrätten, det kändes inte värt att åter möta påståenden som ”Då kommunen anser att bevisningen så klart talar till kommunens fördel anser kommunen att vidare skriftväxling i ärendet inte kan anses meningsfull.”
Nu fem år senare har jag synat Umeå kommuns argument här. Detta har redovisats i ett flertal bloggar på vk.se i sommar. Svaret som en kommunutredning lämnade då visar på okunnighet om ritningar genom sammanblandning av de olika modellerna.
Okunnig var även kommunen i sitt utredande av vilken förskolemodell som valdes. Man missade att ny remissomgång gjordes i projektet.
Sådana okunnigheter blir allvarligt även i andra upphovsrättssammanhang där konstnärer, företagare, med flera som skapar något, har att göra med kommunen. Och riskerar särskilt då skada nytt Umeåföretagande.
Jag fick stöd för detta – och då visst hopp om medgivande – när jag besökte valstugorna före valet och där en partiföreträdare (ej gruppledare) visade sig kunnig på ritningar och hur upphovsrätt kan anges.
Allt detta gör att det i Umeå behövs information, föreläsningar och möten kring upphov och äganderätt. Extra viktigt nu genom EU-beslut om upphovsrätt vid nätspridning av idéer.
Urban Bengtson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.