Privat aktör vill ta över campus-förskolan: ”Vi har små barngrupper” – ”dans och idrott är en profil” (Folkbladet 30/3)

Idag, 30/3, har Folkbladet reportage om en privat aktör som anmält intresse till Umeå kommun att överta campusförskolan Professorn. Se https://www.folkbladet.nu/plus/2433273/privat-aktor-vill-ta-over-campusforskolan

Personalkooperativet Professorn kastade in handduken när ekonomin blev ohållbar för den nybyggda förskolan på campus. Nu väntar många föräldrar spänt på vad som ska hända med förskolan.

Nu visar en privat aktör intresse för att ta över campusförskolan. Men beslut om framtiden dröjer, då byråkratiska hinder också måste undanröjas.

Campusdagis debatt 

Folkbladet har tidigare berättat om att den privat förskolan Pratbubblan gärna vill expandera, men inte fick bygga på Tomtebo. Nu har Pratbubblan Magika AB lämnat in en ansökan om att ta över den nedläggningshotade campusförskolan. I dagsläget driver Pratbubblan en förskola med två avdelningar på Umedalen.

Galatia Årebrand, delägare av Pratbubblan Magika AB, berättar att planen är att ha ett samarbete med Iksu eller anställa idrotts- och danspedagoger, för att få till en profil som gör att fler familjer ska söka dit och vilja stanna kvar.

Anledningen till att personalkooperativet Professorn lämnat in handduken är just att ekonomin inte går runt, inte minst för att föräldrar flyttar äldre barn till en förskola närmare hemmet, och man inte lyckades fylla alla åtta avdelningar. Att få en god ekonomi i enbart småbarnsgrupper är svårt.

Men ni tror alltså att ni ska kunna klara detta ekonomiskt?

– Vi är ganska duktiga med ekonomi, trots att vi har små barngrupper. Vi tänker oss också att idrott och dans är en profil där vi kan sticka ut, och vi har många som föräldrar som åker till Umedalen i dag. Målsättningen är att vi ska erbjuda något så attraktivt att det är värt att åka dit, svarar Galatia Årebrand.

Men just nu står allt i ett slags vakuum eftersom kommunen håller på att förhandla med den privata fastighetsägaren. Dessutom har hon fått förklarat för sig att ansökan kan ta tid att få godkänd, trots att de redan driver en godkänd förskola, med anledning av en ny lag.

– Trots att vi är snabba med ansökan kommer det ta till i september innan ansökan är klar, vilket innebär att alla barn ska omplaceras i augusti, det är helgalet. Jag har tagit upp det här med Moa Brydsten (S), det borde gå att lösa innan dess, säger Galatia Årebrand som har förhoppningar om att kunna ta över befintlig personal, om de vill stanna kvar.

– Det bästa är om personalen vill vara kvar. Det som utmärker oss är att vi har hög personaltäthet och små barngrupper. Det ska kännas familjärt även om jag tänker mig att det blir något större barngrupper där. Målsättningen är cirka 15 barn per grupp, säger hon.

För- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S) bekräftar att kommunen för diskussioner med fastighetsägaren. Vad som blir resultat av det väntas behandlas i tekniska nämnden under april månad.

Fackförbunden är involverade för att hålla personalen på campusförskolan informerade, och planen är att hålla i föräldramöten inom kort.

– Jag förstår att det finns en oro i dagsläget, men så fort som det är möjligt ska vi hitta en lösning som förhoppningsvis fungerar på kort- och lång sikt, säger hon och tillägger att en ny huvudman måste visa hur de ska kunna klara av uppdraget, eftersom avdelningarna varit svåra att fylla.

Sägs att avtalet kan bli klart först i september?

– Vi får inte låta byråkrati stå i vägen, utan måste försöka lösa frågan på ett smidigt sätt men jag kan inte gå händelserna i förväg, svarar Moa Brydsten.

Anne Pettersson

MER OM FÖRSKOLORNA I UMEÅ

Befolkningsprognos 2018 innebär ett totalt behov av 118 förskoleavdelningar fram till 2029, utifall kommunen dessutom ska uppnå målet med i genomsnitt 15 barn per avdelning.

Utifrån dagens genomsnitt för antal barn per avdelning är behovet 57 avdelningar fram till år 2023 och 94 fram till 2029.I början av mars fanns 88 kommunala förskolor med 341 avdelningar. Plus 22 privata förskolor, med totalt 70 avdelningar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.