”Umeå kommun raderar varumärket campusförskola” – blir ”Glassiären?”

DEBATTINLÄGG I VK IDAG 26/8 SOM FÖLJER UPP FÖREGÅENDE BLOGG 15/8: ”Utsuddning” av campusförskola till ”Glaciären” i stället för ”Förskolan Campus/Umeå Campusförskola”…

”Kommunen ratar campusförskola”

https://www.vk.se/2019-08-25/umea-kommun-raderar-varumarket-campusforskola

När kommunen tar över driften av personalkooperativets Professorns campusförskola byts namnet.

Trots att begreppet ”campus” hela tiden använts och blivit ett varumärke för ett unikt barnomsorgsprojekt i Sverige ska det raderas bort. Lite typiskt för Umeås barnomsorgshistoria, skriver Urban Bengtson.

Umeå kommun tar nu över driften av personalkooperativet Professorns campusförskola, åtta avdelningar i två plan, på campus/universitetsområdet nära friidrottens Campus Arena.

Men kommunen raderar ”campus” i namnet trots att campusförskola kan sägas vara ett varumärke för Umeå genom decennier – för nu ska det bli kommunala förskolan Glaciären.

Viljan till att ”radera” fanns även med i planeringen av campusförskolan – men först en bakgrund för denna debatt från tidigare i år:

I debattinlägg 12/3 i år med rubriken ”Utveckla – inte avveckla – Professorn Campus i Umeå”, skrev jag om att ”Umeå kommun bör i dag rädda det nuvarande förskolekooperativet (som i snart tre år trots allt ”sparat” pengar åt just Umeå kommun).

Så blev det inte, kooperativ egendrift fick ingen stöttning från politiskt håll i Umeå, inte heller från borgerliga politiker positiva till fristående enheter – eller från näringsaktörer. Dagis eller förskola verkar rankas lågt.

Detta märks i Umeås barnomsorgshistoria för en campusförskola. När Umeå universitets rektor Sigbrit Franke i mitten på 1990-talet lät göra en studie om ”universitetsdagis”, brydde sig inte Umeå kommun, vare sig för behov eller för pedagogiska möjligheter.

Tiotalet år senare tog jag som företagare campusinitiativ med idén ”Innovativ Förskola, modell Campus” och intresserade Uminova Innovation (UI) för ett projekt om campusförskola i egendrift. UI sökte och fick medel från Tillväxtverket, unikt i sig för Sveriges första innovationssatsning inom barnomsorg med statliga medel.

Redan här kom försök att radera campusförskolan då signaler från kommunbyråkratin var att det inte fanns platsbehov på campus.

Professorn campus torg unik

Bildtext: ”Professorn Campus, förskola med åtta avdelningar i två plan, stod klar våren 2016 i personalkooperativet Professorns regi. Nu drygt tre år senare tar Umeå kommun över efter att ekonomin blev för svår av olika anledningar. Till höger innetorg med takfönster och kök samt avdelningar intill, allt i unik konstruktion för barnomsorgsbyggnader.”

Å ena sidan var det riktigt då inga bostäder hade byggts där (men ändå nära i områden utan dagis som Nydalahöjd och nya Mariestadsdelar samt inte långt från Ålidhem och Berghem med köer). Å andra sidan, barnomsorgsplatser före bostäder är den ideala planeringen, det blir mindre väntan för placerande och det kan påskynda inflyttning, särskilt barnfamiljer. Så blir det framöver genom nytt bostadsområde där på Lilljansberget.

När det blev känt i kommunkorridorerna om min medverkan, kom ifrågasättande av innovationsprojektet och försök att stoppa det.

Dock, dessa raderandeförsök fick ingen effekt. Kommunen var positiv när Professorn Campus ville starta förskolan. I ett pressmeddelande skrev den kommunalt ansvariga enheten::

”Professorn har ansökt om att få godkännande om att få bedriva fristående förskola med tio avdelningar, något som benämns som ”Campusförskolan”. För- och grundskolenämnden har gjort en tillsyn av verksamheten och bedömer att den följer läroplanen och har god kvalitet.

– Vi är intresserade för att det är ett bra alternativ då det ligger i anslutning till campus som är en stor arbetsplats. Det blir spännande att se hur det utvecklas, säger Margareta Rönngren, ordförande i nämnden.”

Så småningom kunde personalkooperativet Professorn med stöd av universitetet och i samarbete med markägaren Akademiska Hus, i april 2016, inviga en i Sverige unik förskolesatsning med avdelningar och kök runt om innetorg med takljus.

Trots den avslutande kommunala viljan beslöt Professorn i våras om avveckling – beroende på svår ekonomi på grund av att avdelningarna inte fylldes snabbt. Trots en existerande kommunal kö.

Men eftersom kommunen samtidigt byggde tillfälliga paviljonglösningar, bland annat på Berghem, blev detta ett slags indirekt raderande av Professorn Campus. Då dess redan färdiga förskola inte nyttjades i stället.

Och nu, trots att begreppet ”campus” hela tiden använts och blivit ett varumärke för ett unikt barnomsorgsprojekt i Sverige (och godtagits av Umeåpolitiken) ska det raderas bort. Såvida nu inte dagens för- och grundskolenämnd, ordförande respektive vice dito, Moa Brydsten (S) och Lena Riedl (M), bryr sig om campusförskolehistorik.

För övrigt är campusordet med även framöver i kommunbyråkratin. Min dagismodell i avtalet med byggföretaget står som ”UBBI-modellen Campus” och ska finnas på relationsritningar som görs efter byggnationer är klara. Men kanske måste jag kolla upp så att detta inte är raderat.

Och det står ”Glassiären”?

Urban Bengtson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.