”Fake old news” i Umeå kommun-regler (skollag 1985) för syskontider på förskola – ny skollag 2010 ej med! Umeå. Mer valfrihet. I lagens namn!

”Fake old news” – rörande syskontider på förskola  – är Umeå kommuns hemsida:

https://www.umea.se/download/18.59dbd48c11914b76789800021521/Barnomsorg..

om…

Behov av utökad tid
Föräldraledighet, bibehållande av plats 15 timmar/vecka

Allmän förskola 15 timmar/vecka vid bibehållande av plats

Förälder vars barn har placering i allmän förskola 15 timmar/vecka ska vid behov av utökad tid anmäla detta senast fyra månader innan. Detta görs till placeringsassistenten.

enligt Skollagen 2 a kap från 1985,

(notera kommunloggan, björklövet – än mer ouppdatering, 2008 – av dagens verklighet!!)

Syskontider skollag 2002 b

men genom 2010 års skollag,

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800

är ändrad

så att föräldrar/familjen kan anse sig suverän att avgöra de tider man vill ha för syskonet/syskonen i förskolan.

Se här nya skollagen §§ 5, 6 och 7 och därunder min tolkning som alla föräldrar ska kunna göra och därmed få bestämma för tider för storebror/storasyster. 

Skollagen 2010

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Mina kommentarer

§ 6 ger rätt till minst 15 tim/veckan, alltså MINST, inte MAX som många kommuner har och en del t o m skriver in max och gör då lagbrott. MEN det står inget om att kommunen bestämmer. OCH rimligen vet föräldrar, suveränt, bäst om vad deras barn har för behov…

§ 5 ger barnet tid ”i den omfattning det behövs” och av olika skäl pga ”familjens situation i övrigt”. Denna situation vet föräldrar bäst om, inte en kommun.

För (§ 7) och ”i andra fall” kan vara hur familjen bedömer det blir för ett äldresyskon till nytt barn, t ex separerade familjer (har på nära håll sett detta och syskonet hade heltid), hur det fungerar för bebisen som påverkar äldresyskonet, mm familjen vet bäst om.

Däremot ger Umeå kommun valfrihet i barnomsorgstider för arbetslösas/arbetssökandes barn med:

Barn till arbetssökande har rätt till heltidsplacering.  (och notera utan kommentarer)

Varför skillnad i tider för barn vars föräldrar å ena sidan måste ägna heltid för att söka jobb och å andra sidan ska ägna heltid åt ett lillasyskon, när skollagen i § 6 (ovan) inte gör det? Kan det vara synen på att mamman (oftare föräldraledig under barnets 1:a år) klarar två eller fler barn, dvs politiken ska avgöra ”familjens situation i övrigt” (se ovan)?

MEN ”familjens situation i övrigt” finns inte i kommunens regelverk från 2008 (i1985 års skollag) på umea.se. Så i drygt 10 år är Umeås barnomsorgsföräldrar vilseledda av ”fake old news” om förskoleregler! Se här.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

UMEÅ KOMMUN UPPDATERA HEMSIDAN MED 35 ÅR NYARE SKOLLAG OCH MOTTO:

UMEÅ. MER VALRIHET. I LAGENS NAMN!

PS

Det var bättre förr för dagisbarn och föräldrar i Umeå (före 2008) med valfrihet i tider och rättvisa mellan syskon i förskoletider. Jag vet det som förälder på 70- och 80-talet då politikerna beslöt att inte göra skillnad som nu, bl a vid ett möte Umeå Dagisförening hade med den ansvariga Socialnämnden då, där besluten togs.

Men idag används fel skollag och 15-timmarsregeln används för att ge mindre bidrag till förskolorna och kunna ha fler barn, dvs större barngrupper!

Om Umeå kommun nu går före och ger full valfrihet, blir man ledande i Sverige i rättvisa mellan barnfamiljer och syskon, vilket blir lockande för att barnfamiljer att söka sig till Umeå, ”Björkarnas stad” (se loggan överst…).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.