Bäst: Ge valfrihet i barnomsorgstider – då får syskon lika rätt – föräldrar avgör (inte kommun) förskolenärvaro!

IGÅR, 18/9, FICK SAMTLIGA ORDINARIE POLITIKER I FÖR- OCH GRUNDSKOLE-NÄMNDEN I UMEÅ KOMMUN NEDAN E-BREV M A A MINA BLOGGAR OM FELAKTIG/GAMMAL SKOLLAG SOM ANVÄNDS I FRÅGAN OM 15 TIMMAR I VECKAN FÖR ÄLDRESYSKON VID NYTT BARN I FAMILJEN. UMEÅS F-O-G-FÖRVALTNING GER DÄRMED INTE FÖRÄLDRAR RIKTIGA OCH RÄTTVISA VILLKOR FÖR SYSKONS TIDER.

Vilka politikerna är kan ses på kommunlänk:

http://troint.umea.se/troint/extern/index.asp?page=detailNS&namnd=fösko19

Och ordf Moa Brydsten (S) har svarat att e-brevet är mottagit och diariefört. Förhoppningsvis blir detta ett ärende på kommande sammanträde, dvs att se till att nämnden uppdaterar till nu gällande skollag med därpå ny, och fullödig, information på hemsidan så att både föräldrar och personal vet vad som gäller idag (inte igår).

Hej!

Idag har jag på min blogg på vk.se, ”Umeås Bästa… inte det sämsta”,
som handlar om (skol)laglig rätt för föräldrar att få samråd i frågan om att få
utökad tid i barnomsorgen för äldresyskon vid nytt barn i familjen, mer än 15 tim/veckan.
Men om sådan samrådsrätt finns inte på Umeå kommuns hemsida i information
kring föräldraledighet och mer förskole/fritids-tid.
Däremot anges om mer än 15 tim/veckan gällande mer arbete/studier och en blankett
finns för detta, men inte kring föräldraledighet.
Kommuninformationen är dessutom från 2008
och har inte med den skollag som antogs 2010 om ”minst 15 tim/veckan”, dvs mer än 15 tim vid föräldraledighet

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

och inte om samråd som finns i propositionen inför nya skollagen, se

”Tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan kan vara en alltför kort vistelsetid för en del barn att tillbringa i en barngrupp. För att vistelsetiderna skall kunna läggas upp mer flexibelt utifrån barnens egna behov och föräldrarnas önskemål, anser regeringen att tiderna bör betraktas som minsta garanterade vistelsetider.

Kommunerna måste kunna göra bedömningar lokalt i samråd med föräldrar och den förskolepersonal som känner barnen och familjernas behov bäst och besluta om längre vistelsetider än de lagreglerade.”

samt inte om ”familjens situation”

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Jag vet vid samtal med olika rektorer i kommunen att de inte vet om vad som gäller
och föräldrar jag möter känner inte till information om skollagen som kommunen ska följa.
Mer om detta finns på min blogg den 16/9 om ”Fake old news”.
Rimligen ska Umeå kommun ha en gällande skollag på hemsidan och korrekt information
som berörda i barnomsorgen, föräldrar och personal, kan ta del av. Samt följa den,
dvs även med ”samrådsmöten” som man då har rätt att få i kommunen.
Mvh/
Urban Bengtson, barnomsorgskonsult, Umeå
PS
Bästa lösningen här och mer rättvisa familjer och syskon emellan 
 – idag riskerar äldresyskon att få mindre tid i förskola än yngresyskon pga felaktig kommuninformation –
är att ge valfrihet i barnomsorgstider och fanns förr (har själv haft den rätten som förälder till dagisbarn på 70- och 80-talet).
Då blir Umeå kommuns barnomsorg främst i Sverige här och lockande för barnfamiljer att söka sig till Umeå.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.