Umeå kommun undviker korrekt info om föräldraledigas rätt till ”minst” 15 tim/v för äldresyskon då skollagen saknas, samråd ej nämns och blanketter är fel för syskontider!

Uppdaterad 09.31

NU HAR DET HÄNT NÅGOT PÅ UMEÅ KOMMUNS HEMSIDA, SIDAN OM RÄTT TILL FÖRSKOLA OCH KRING FÖRÄLDRALEDIGHET VERKAR HA GRANSKATS OCH UPPDATERATS (PGA AV MIN KRITIK?), SÅ HÄR STÅR DET LÄNGST NER:

Sidan har granskats 2019-09-23

Således har man arbetat med hemsidan på nytt till i måndags, 23 september. Dock är det fortfarande inte korrekt information och det har blivit rörigare, se längre ner.

OCH fortfarande inget om den skollag gäller, se här…

1. Skollagen (2010:800) 

8 kap. Förskolan

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

VARFÖR KAN INTE KOMMUNEN HA MED DEN SÅ FÖRÄLDRAR FÅR LÄSA SJÄLVA?

…som ger föräldrar rätt till att även få mer än 15 tim/veckan för äldresyskon till nytt barn i familjen, står inget om ”minst 15 timmar/veckan” och fortfarande skriver kommunen inget om rätt till samråd med kommunansvariga enl. proposition som föregick skollagen, se tidigare bloggar.

ANMÄRKNINGSVÄRT ÄR ATT DE BLANKETTER SOM KOMMUNEN MEDGETT INTE GÄLLER FÖR FÖRÄLDRALEDIGA OCH SYSKON, SÅ INGA NYA HAR GJORTS, DE FELAKTIGA ÄR KVAR!

Och kommunuppdateringen/granskningen har gjort informationen rörigare, se:

Nu står: ”En månad efter att ett nytt syskon fötts behåller det äldre barnet sin heltidsplats.” Men sedan står det om ”behov av utökad tid.” Vad gäller, heltidsplats eller deltidsdito?

Nu står: behov av utökad tid… ”ska meddelas placeringsassistenten” och ”Förskolechefen beslutar om vilka tider som gäller.” 

Men dessförinnan står det ”Rektorn beslutar om vilka tider som gäller.” Rektor eller förskolechef, är det samma funktion eller två olika?

Och då handlar det om ”sjukskrivning, pension eller graviditetspenning,” som föräldern får avgöra ”om det finns behov av förskola.”

Däremot för arbetssökande gäller ”Rektorn beslutar om vilka tider som gäller.” Och då utifrån ”ditt behov av att aktivt söka arbete.” Hur avgörs detta framgår inte och hur kollas ”aktivt söka arbete”?

Men varför får då inte föräldrar bestämma om tidsbehov för äldresyskon och avgöra när dessa används? Varför görs skillnader vid olika villkor?

Se mer nedan från Umeå kommuns hemsida, länk

https://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/forskola/avgifterochregler.4.7c9ee555164692427653ef2.html

Vem har rätt till förskola?

Barn kan gå i förskolan från 1 års ålder tills de börjar i förskoleklass. Barnet ska vara bosatt och folkbokförd i Umeå kommun. Ditt barn har rätt till förskola om du som vårdnadshavare
 • arbetar eller studerar
  Dina arbetstider eller studietider samt restider avgör när barnet är på förskolan. Vid sjukskrivning, pension eller graviditetspenning är det du som förälder som avgör om det finns behov av förskola. Rektorn beslutar om vilka tider som gäller.
 • är arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen
  Barnet får vara i förskola utifrån ditt behov av att aktivt söka arbete. Rektorn beslutar om vilka tider som gäller.
 • är föräldraledig.
  Barnet erbjuds att vara i förskolan 15 timmar per vecka när du är föräldraledig med syskon. En månad efter att ett nytt syskon fötts behåller det äldre barnet sin heltidsplats. Förskolechefen beslutar om vilka tider som gäller. Om du har behov av utökad tid på förskola under föräldraledigheten, kontakta placeringsassistent.
Barn i behov av särskilt stöd har rätt till förskola oavsett vårdnadshavarnas sysselsättning.
——-
Avgifter för barn till föräldralediga
För barn 3-5 år som enbart går i allmän förskola betalar du ingen avgift. För 3–5 åringar med heltidsplacering minskas avgiften med 25 procent automatiskt med anledning av rätten till allmän förskola. Det gäller från 1 juli det år då barnet fyller tre år.

Avgifter för barn till föräldralediga

Barn till föräldralediga har rätt till plats i förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Avgiften är 2 procent av hushållets inkomst för första barnet, 1 procent för andra respektive tredje barnet.

Avgifter för barn i behov av särskilt stöd

Barn som är yngre än tre år och i behov av särskilt stöd har rätt till avgiftsfri placering i förskoleverksamhet 15 timmar per vecka. Om barnet har behov av placering utöver detta betalas avgift för överskjutande tid. Avgiften är 2 procent av hushållets inkomst för första barnet, 1 procent för andra respektive tredje barnet.
 
Sidan har granskats 2019-09-23

2 kommentarer

 1. Oskar

  Hejsan du verkar väldigt insats i regler kring barnomsorg, jag har några funderingar jag undrar om du skulle kunna hjälpa mig att reda ut då kommunen inte är så medgörliga.
  Mvh Oskar

  • Urban Bengtson (inläggsförfattare)

   Det går utmärkt, just frågan om alla barns lika rätt till tider föräldrarna vill ha,
   är viktig på många sätt, särskilt att alla barn är lika värda oavsett syskonordning.
   Så återkom gärna, per telefon t ex.

Lämna ett svar till Urban Bengtson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.