Mera framgång – nya Umeålänkar raderade – efter mitt ”frilansjobb”! Vad blir ersättningen?

MERA FRAMGÅNG AV MINA BLOGGAR + ”FRILANSJOBB” DÅ JAG MEDDELAT UMEÅ KOMMUNANSVARIGA ATT KRITIKEN GÖR JAG ÄVEN SOM BARNOMSORGSKONSULT.

Tack blev det vid första medgivandet fredag 20/9 kl 19 (se mer på blogg 23/9), se här

Hej Urban!
Tack för att du uppmärksammat oss på att det varit sökbart på nätet att hitta gamla dokument som sedan länge är inaktuella. Dessa har inte legat länkade på Umeå kommuns hemsida, däremot varit sökbara vilket är fel. Informationen som finns på Umeå kommuns hemsida gällande allmän förskola för föräldralediga är korrekt uppdaterad och följer lagstiftningen.
Med vänliga hälsningar XX

kommunikatör

Det var denna information från 2008, notera med angivande av gällande skollag och text därur – något Umeå kommun nu inte har och inte följer de förslag jag ger/gett härom.

Och längre ner ”mera framgång” i att andrasökbara länkar raderats, vilket två chefer på För- och grundskoleförvaltningen bekräftar igår i e-brevsvar med Vi har plockat bort gamla inaktuella pdf-dokument som du hittat via sökfunktion. Dock inget tack dom från kommunikatören ovan.

Syskontider skollag 2002 b

SÅ NU STÅR ”HOPPSAN!” PÅ SIDAN SOM TOGS BORT AV KOMMUNENS ANSVARIGA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IDAG ÄR DET NEDAN LÄNKAR, 2003 OCH 2005, JAG VISAT PÅ OM FÖRÄLDRALEDIGA…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

…SOM RADERATS HÄROMDAGEN OCH NU ”MATCHADE INTE NÅGOT DOKUMENT”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

TACKNÄMLIGT MED EN KOMMUN SOM RÄTTAR TILL INKORREKT INFORMATION – OM FÖRÄLDRALEDIGA OCH ÄLDRESYSKONPLATSER VID NYTT BARN I FAMILJEN.

NU GÄLLER BARA SAMMA LYSSNANDE MED TILLÄGG AV RÄTTELIGEN BEHÖVLIG INFORMATION OM VAD SKOLLAGEN SÄGER IDAG OCH GENSVAR I FRÅGA OM ERSÄTTNINGSANSPRÅK.

1. Skollagen (2010:800) 

8 kap. Förskolan

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

+ ÄVEN FRÅN PROPOSITIONEN SOM FÖREGICK LAGPARAGRAFERNA – OM SAMRÅD

”Kommunerna måste kunna göra bedömningar lokalt i samråd med föräldrar och den förskolepersonal som känner barnen och familjernas behov bäst och besluta om längre vistelsetider än de lagreglerade.”

JU FÖRR DESS BÄTTRE, INKL MITT FÖRSLAG OM VALFRIA FÖRSKOLETIDER À LA

”SLÄPP DAGISTIDERNA LOSS – DOM ÄR VÅRA” + MOTTO ”UMEÅ. MER VALFRIHET:”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.