Umeåpolitiker, se barns lika värde för skilda föräldrars barn och valfri barnomsorgstid pga olika boende – missgynnande ”oskilda” familjer!

För- och grundskolan i Umeå skrev så här i svar till mig angående regler och rutiner kring placeringar i förskolan (se blogg 26/9)

För- och grundskolan beslutade 2019-08-22 om regler för köande till, erbjudande om och uppsägning av plats i förskoleverksamhet. Tillämpning av dessa regler och rutiner för pedagogiska placeringsenheten har senare beslutats av biträdande utbildningsdirektör och enhetschef för pedagogiska placeringsenheten. En sammanfattning av reglerna och dess tillämpning är publicerade på kommunens hemsida och är aktuella. Vi har plockat bort gamla inaktuella pdf-dokument som du hittat via sökfunktion.

Därför passar det att berätta om att utbildningsdirektör Ann-Christine Gradin och en biträdande dito (nu pensionerad) HT 2014 var ytterst förstående inför en familjesituation som dagens F-o-G-nämnd och -förvaltning inte verkar vara medveten om, nämligen skilda föräldrar med fler barn.

Syskonen fick först begränsad tid, varför möte begärdes med de båda högsta tjänstemännen på F-o-G. Vid mötet insåg dessa två genast problemen och orättvisorna mot mamman och äldresyskonen. Vid pappa-veckorna var det självklart heltid och valfri sådan, pappan jobbade ju heltid.

Vid mamma-veckan skulle då syskonen måsta avbryta sig verksamhet efter ett par timmar, på fm resp em, och fara fram- och tillbaka med bebisen och vardera syskonet. Detta insåg de båda höga cheferna och de skilda föräldrarna fick lika villkor, heltid och valfri sådan.

MEN INGENSTANS I DET LÅNGA SVARET FRÅN NUVARANDE BITR UTB.DIR OCH FÖRSKOLESTRATEG NÄMNS SÅDAN SITUATION SOM TORDE FINNAS I FLERA/MÅNGA FALL IDAG, ÄN MER TROLIGEN DÅ BARNANTALET ÖKAT PÅ FEM ÅR SEDAN DESS.

Därför är det nu viktigt att För- och grundskolenämndens politiker snarast ser över villkoren här, regler och rutiner, men framför allt få veta vad politikerna och utbildningsdirektör idag anser om 2014-beslutet (kulturhuvudstadsåret f ö).

Står man kvar för detta ”undantag” och gäller beslutet från 2014, dvs är prejudicerande. Så länge inte nytt beslut med avslag tagits, ska rimligen alla familjer i samma situation beviljas heltid och valfri sådan genom bara en anmälan och hänvisning till ovan fall HT 2014.

DÄREFTER BEHÖVS ATT NÄMNDSPOLITIKERNA TAR UPP FRÅGAN OM ORÄTTVISA MELLAN SEPARERADES FAMILJERS BARN SOM ÄR ÄLDRESYSKON TILL NYTT BARN I FAMILJEN OCH SAMMANHÅLLNA FAMILJERS.

SKA OLIKA FAMILJESITUATIONER BEDÖMAS OLIKA FÖR BARNEN SOM INTE HAR NÅGOT ANSVAR/NÅGON SKULD I FAMILJENS UPPKOMNA SITUATION?

Naturligtvis inte och här ska man ju kunna hänvisa till FN:s Barnkonvention om barns lika värde. Och, faktiskt, i början på 1980-talet beslöt dåvarande socialnämnd (ansvarig för barnomsorgen då) att alla syskon räknas lika oavsett familjesituation och valfria tider gavs. Detta kom efter ett möte med Umeå Dagisförening (föräldraorgan), där jag var en i styrelsen.

Annars tycker jag att barns lika värde räcker för att få nya beslut om valfria tider i barnomsorgen, omfattning och placering, oavsett familjesituation och utan att behöva ansöka särskilt. Detta är politikens ansvar – inte byråkratins.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.