Hur dagisidéer blir till innovationer i förskola – från 1980-tal till 2020… enl Umeå kommun 2002: ”kvalitativt intressanta” och ”flexibla nyttjandet” = bättre förr i att få träffa förvaltningar

Under dryga 40-talet år har jag verkat i barnomsorgen, främst Umeå, med barnstugemiljöer som specialitet fackligt under 1970/80-tal och från slutet av 80-talet i olika dagisprojekt, Fou-arbete om förskolemiljöer, expert åt Socialstyrelsen samt som företagare i över 30 år om nya förskolemodeller och analys av förskolemiljöer.

I slutet av 2002 fick jag träffa ordf. och v. ordf. i För- och grundskolenämnden, Margareta Rönngren (S) och Stefan Nordström (M) vilket medförde möten med ansvariga i fastighets- och förskoleförvaltningen med positivt gensvar från F-o-G med:

”De förslag till olika förskolelösningar som presenterades vid vårt möte 2002-12-19 med anledning av förskolans ökade behov av förskoleverksamhet, bl.a till följd av införandet av allmän förskola, innehåller både kvantitativt och kvalitativt intressanta förslag att beakta i det framtida arbetet.”

och två senare

” ”Min uppfattning från mötet 2002-12-19 kvarstår att de idéer du presenterade generellt är intressanta speciellt kring det flexibla nyttjandet.”

Dagisprojekt 88-89 med Umeå kommun – gav TT-reportage och mer ekonomiskt 

Mittenrad: Innovativ förskolan gav Campusförskola – sedan ”flexibela nyttjande” 

Nederst tidn. Förskolan, pedagogisk innovation + runt-om-veranda = ”kvalitativt”

Så i Umeå finns dessa dagisidéer på olika håll, senast i en social/pedagogisk innovation, campusförakolan Professorn i fristående drift av personkooperativet Professorn, 8 avd i 2 plan, våren 2016 och från ht 2019 i kommunregi i förskolan Glaciären.

Medan möten med förskoleansvariga politiker hösten 2002 gav möten med ansvariga tjänstemän för fastighet/förskola, har vårmöten 2019 med samma politikeransvariga, idag ordf och 1:a vice ordf Moa Brydsten (S) resp Lena Riedl inte fått samma gensvar , se nedan, t v svar från utbildningsdirektör Ann-Christin Gradin och t h F-o-G-ordförande Brydsten.

Noteras kan identiska meningar i slutet av breven:

”När det gäller externa kompetenser, sker kontakten liksom i alla andra affärsrelationer efter identifierade behov och inleds då med en ekonomisk överenskommelse gällande tjänsten.”

Bättre förr att få träffa förvaltningsansvariga i Umeå – trots 20 år mer erfarenhet…

Mer i tidigare bloggar om idéer/innovationer i förskolan och ”identifierade behov” som

*ändrade och fördyrande utformningar, *störiga miljöer med mer genomgångsrum + ökade smittrisker, *rum utan fönster i verksamhetsrum, *riskkonstruktioner i ute-trappentréer, mm

samt inga dokumenterade utvärderingar med bedömningar för politik, personal, föräldrar och allmänhet att ta del av, se i svar nedan t v. Senast gjorda från 1994 av mig som företagare i uppdrag av Umeå kommun (se blogg 30/9 2020)..

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.