6-0: Campusförskola – Umeåmodell för närhet + lugn/ro + samverkan + entré-säker + smitto-trygg + ekonomi

Umeåpolitiken aviserar nu stora satsningar på skola och förskola i takt med växande befolkning och för fortsatt attraktiv stad. Barnomsorgens ökande köer och löften på mindre barngrupper, gör det än viktigare med ekonomisk klokskap. Och med coronapandemin än viktigare hur lokalutformning, pedagogisk verksamhet och trygg förskolemiljö harmonierar.

Allt vanligare blir 2-våningsförskolor och nu finns två helt olika varianter i Umeå kommun att jämföra och utvärdera. Den ena är nedan t v, den Campusmodell UBBI jag i mitt ”dagisförtagande” arbetade fram för ett innovationsprojekt vid Uminova Innovation och resulterade i Professorn Campus av personalkooperativet Professorn, våren 2016.

Detta har beskrivits i text och bilder tidigare på bloggen här samt att Umeå kommun tog över driften HT 2019 och nytt namn, förskolan Glaciären, vilket bl a medförde att ”sjukt hus” i förskolan Varglyan på Mariedal kunde utrymmas för att rivas och ska ge plats för nytt.

Så här har redan en fristående förskolesatsning gett kommunplaneringen en tjänst liksom barn, föräldrar och personal. Plus ekonomi!

En annan tjänst som Umeå kommun också kan dra nytta av, är att studera de två olika modeller som finns, min campusmodell med enhetlig form jämfört med nedan t h en kommunmodell med olika form. Där ger enhetligt lägre investeringskostnad med mindre av ytterväggar och lägre driftskostnader med mer närhet invändigt, alltså ekonomiska vinster.

Närhetsvinster blir då också pedaogiskt i verksamheten liksom lättare och bättre för samverkan mellan avdelningarna, fyra på varje plan, hä nedanr visas bottenvåningen. I campuslösningen når avdelningarna varandra med mindre av genomgångsrum så att mer lugn och ro fås.

Campusutformningen har även (en del har ändrats i färdig förskola utan att grundkonceptet ändrats) direktkontakt med torgrum och egna kapprum/hallar. Dessa fördelar finns ej i kommunritingarna och syns härunderr med ”skolhallar” med fler avd, ”kontorslandskap” med många störningar och långa avstånd mellan en del avd samt matsal vid sidan om.

Utvändigt kan de olika modellerna jämföras med inbyggda trappentréer i min campusutformning mot ute-entré (under utetak) i Umeå kommuns. Detta senare medför väderrisker i regn/snö/kyla för andra våningens barn, föräldrar och personal samt bara en invändig trappkontakt mellan de två planen, nackdelar för kommunmodellen.

Sammantaget ger detta enligt rubriken i bloggen:

Campusförskola vs Umeåmodell för närhet + lugn/ro + samverkan + entré-säker + smitto-trygg + ekonomi = 6-0.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.