Corona-synade miljöer ger hälso- och nyttoytor mha Flödesschema… nu i CoronaCup-tävling = 7:e idén (flest)

Den 22 mars i år utannonserades från Uminova Innovation i Umeå om en ”corona-idé-tävling”, fram till 31/12 2020, här länk och därunder från informationen.

https://www.uminovainnovation.se/nyheter/corona-cup-samlar-entreprenorers-ideer/

Corona Cup samlar entreprenörers idéer

Corona Cup är plattformen för entreprenörer som vill bidra med sina idéer mot coronautbrottet. Venture Cup står bakom satsningen.

Efter bara några dagar har Venture Cups initiativ Corona Cup väckt ett stort intresse. När de flesta medier fylls med nyheter om bolag i kris, historiskt stora varsel samt konkurser som en direkt konsekvens av coronautbrottet väljer entreprenörstävlingen Venture Cup att använda innovationskraften som ett medel för att hitta vägen ur krisen som råder nationellt likväl som internationellt.

Tillsammans med flera olika aktörer från hela Sverige startade Venture Cup en plattform för idégenerering med syfte att hitta de bästa lösningarna kring utmaningar som Coronas framfart har orsakat.

—–

Tillsammans med Almi Väst, Umeå kommun, SEB och Chalmers Ventures har Corona Cup lanserats för att leverera kreativa lösningar inom olika områden.


En del av de idéer/uppfinningar/innovationer jag arbetat/arbetar med har i sig coronasäkrande effekter och har nu sju med i tävlingen, mest hittils av en stor mängd deltagare, se nedan och mer på länk

https://venturecup.ideahunt.io/coach/campaigns/corona-cup/leaderboard

Den senaste är en idé från min C-uppsats i pedagogik om ”Sjuka och friska planlösningar i barnstugemiöjöer”, Umeå universitet, 1993, och jag tidigare berättat om på bloggen.

Då var det för hand gjorda flöden i en förskola och hur den kan gå från ”sjuk” till ”frisk” planlösning genom olika förbättringar, se här nedan. Idag bör datautvecklingen, IT och AI, artificiell intelligens, kunna göra dessa analyser/bedömningar. Här från mitt tävlingsbidrag.

Att mha flödesschema ”corona”-syna miljöer är att granska ritningar och verksamhet i verkligheten för att minimera smittorisker av olika slag.

Flödesscheman visar rörelser verksamhet har/får för männniksor i alla åldrar, t ex mötande, passerande, avstånd, etc och bedöma risker för smittspridning. Flödesschema ger uppslag för förändringar till det bättre och säkrare – samt  blir ett verktyg för mer av hälsa- och nyttoytor.

Idén är att studera och ange rörelser för människor (alla åldrar) i ritningar för planerade miljöer och existerande, med hjälp av flödesschema likt i trafikplanering/utvärdering. Därmed kan man se hur och när möten sker/kan ske genom kunskap om verksamheten.

Flödesschema ger då uppslag till förändringar för att, i allmänhet göra att arbete/verksamhet fungerar bättre och i synnerhet studera risker för smittspridning av alla slag, särskilt för pandemier som nu corona med covid19-virus.

Mer kring flödesschema finns i texten ovanför bilder/riningar där det handlarom dagismiljöer och förskoleritningar, som gäller pedagogisk nettoyta i rum för barnverksamhet och i passager. Låg nettoyta i förstnämnda och höh nettoyta i sistnämnda, blir då begreppet ”nyttoyta”.

Nu i IT-tider kan detta analys-verktyg datakonstrueras av verksamhetsföreträdare och datakunnig personal för att förenkla och förbättra granskningar så att klokare beslut om utformningar fås.

Att på olika sätt uppmärksamma behovet av att granska ritningar- och verksamheter utifrån flöden av människor så att bättre och hälsofriskare miljöer fås samt att flödesscheman blir IT-verktyg härför.

En vision att flödeschema-studier/grankningar blir regel inför byggande, nytt och renoveringar.

Genom att flödesscheman i granskning av ritningar och i verkligheten ger uppslag för hur smittorisker kan minimeras i mindre av mötande, större avstånd och verksamhet som ger säkrare hälsomiljö.


Idag i Umeå och runt om i Sverige är det ofta öppna ”kontorslandskaps”-lösningar med gemensamma kapprum/hallar = ”skolhallar” som ger ökande möten och störningar, där just min idé om flödesschema kan  passa in. Umeå kommun har fått information vid ett flertal tillfällen, både politik och byråkrati, med en del medhåll – dock däremot inget gensvar, än.

Här är exempel på ovan störande utformningar och min campusförskolemodell (gula) som gav förskolan Professorn Campus. Denna, nu förskolan Galiciären i kommunregi, grundas på få genomgångsrum, möjlig att avskilja verksamheter och flexibel i storlek beroende på barnantal/ekonomi. Mer härom i tidigare bloggar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.