Grönköpingscitat ”Vad rätt du tänkt, fast det var fel” – passar i Umeås Funktionsprogram för förskolan, 2010

I humor- och satirtidningen Grönköpings Veckoblad sep 2018

http://www.gronkoping.nu/gronkoping/manadens-profil-i-gronkoping/manadens-profil-Edmun-Gronstedt-Kopparslagare.html

finns bl a följande i Alfred Vestlunds dikt

Ja, fram ock du som fått till börda
en andligt sett mer blygsam del,
och vet, att även du skall skörda
vad rätt du tänkt fast det var fel.

Just sista raden: vad rätt du tänkt fast det var fel citeras ofta enligt sökmotorer

Så känns nu också passande för Umeå kommuns ambitiösa och innehållsrika ”Funktionsprogram för förskolan”, 2007/2010.

https://www.umea.se/download/18.27a2de8b172da059ace14fa/1594625905743/Funktionsprogram%20förskola_hela%20dokumentet_100831r.pdf

Det är en kvalificerad beskrivning av hur förskolor kan se ut och innehålla, med illustrationer, bilder, exempel, ytor. frågeställningar, etc, lite av uppslagsverk för planerare och beslutsfattare i barnomsorgsutbyggnad, likt ”smörgåsbord” med mycket att ”smaka på”.

Men HUR detta smakar saknas då F-programmet redan från början inte har något av det viktigaste, utvärderingar av tidigare byggande liksom analyser med bedömningar av bättre-sämre. T ex det jag gjorde 1994 på alla typförskolelösningar i Umeå tills då, se mer nederst.

Det finns å ena sidan om egna kapprum/hallar per avd och å andra sidan hopslagna två eller fler samt om mer resp mindre av tamburkontakt, men inget om bättre-sämre.

Se här, ej heller om störandeproblem med tre kapprum ihop i en ”skolhall”. Och läs ovan, inget heller om stress och buller då, inte om smittrisker med många som möts, inkl föräldrar.

MEN samtidigt står det på sid 33:

Hur rummen ligger i förhållande till varandra har betydelse för hur rummen används, organiseras och hur samverkan mellan avdelningarna formas och genomförs. Genomgångsrum med många dörrar kan ge upphov till störningar, buller och stress. 

Dvs Umeå kommun vet om störningsriskerna, men anger inte hur de ska undvikas. I verkligheten är det än värre. 2000-talets allt vanligare modell för Reggio Emilia-pedagogik med öppna stora innetorgytor och avd.hemvister utspridda runt omkring, redovisas i en förskola från Kalmar, förskolan Trollet (ovan t h).

Den har sedan, utan redovisade utvärderingar, blivit en slags standard för många svenska kommuner, så även i Umeå kommun och jag haft om en hel del i bloggar, om förskolor i två plan, 3+3 och 4+4, se ritningar i tidigare bloggar.

Bl a om avlånga stora rum på 50-70 kvm, gallerirum/torg, med 10-12 dörrar! Se ovan t h fyra i Umeå. Så Grönköpingscitatet får då bli:

Vad rätt du tänkt fast du vet det är fel

Politiskt i Umeå kommun fanns ifrågasättande av F-programmet redan 2009, bl a från Centerpartiet genom gruppledaren Mattias Larsson som hade följande interpellation till För- och grundskolenämndens ordförande då, Margareta Rönngren (S), med svar t h.

Larsson var således tidigt ute med att det kunde gå snett och idag kan Grönköpingscitatet ovan ändras något till än mer fel för Umeå kommun då alla 2-plansförskolor man byggt de senaste åren, INTE har några anvisningar alls i detta funktionsprogram.

Däremot stöds campusförskolan med personalkooperativet Professorn i innovationsprojekt 2016 av fackutvärdering, byråkratisk erfarenhet och politiskt mening. Kommunbeslut 1989 – i typbarntugeprojekt jag hade modell i – är icke-störande miljöer i ”passage genom daghemmet som så lite som möjligt stör verksamheten” (överst t v i bildcollaget nedan).

Detta har också sagts i utvärderingar jag gjorde på uppdrag av kommunen (nedan överst t h och nederst t v) samt i kommunuttlande medialt (mittenraden t v). Noteras kan att detta för Umeå kommun väl känt och prövat, inte redovisas någonstans i Funktionsprogrammet!

I mitten reportage i tidningen (för förskollärare i Sverige), Förskolan 1990 om ”…jobba ostört”, legodagisbygge, 3D-modell för campusförskolan och mina storleksflexibla ritningar för det som blev Professorn. Så med detta kan ett Umeåcitat i Grönköpingsanda bli

Vad rätt du tänkt och sedan blir det också rätt, till slut…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.