Utmaningsrätt i Umeå kan ge lugnig-flexig förskola mot nu störig-rörig… Innovativ förskola modell Campus – passar bäst i kommunens F-program

Umeåval om förskolemiljöer kan bli att fortsätta nedan utformning (vita ritningar) ”störig och rörig” med genomgångsrum. Eller planera motsatsen (gula ritningar) ”lugnig och flexig”, utan genomgångsrum och med flexibla storlekar. Detta har min campusmodell UBBI i nuvarande förskolan Glaciären, tidigare Professorn Campus (av dito personalkooperativet).

Umeåmodell idag utgår från ovan t v ”Reggio Emilia” med fler avd i samma kapprum, ”skolhallar”, torgrum med genomgångar och hemvister utspridda så störiga och röriga miljöer fås. Min lösning har inte dessa nackdelar och dessutom fördel med olika storlekar beroende på behov/ekonomi. Något för Umeå kommun i ”utmaningsrätt” för näringsliv?!

Särkilt som i Umeå kommuns ”Funktionsprogem Förskola”, 2010, (här pärmsidan)…

…anges rumsplaceringens betydelse för verksamheten där störningar med genomgångsrum ger stress och buller, och numera även för smittorisker, inte bara magsjuka och vanliga förkylningar utan nu särskilt för coronavirus.

Men Umeås nuvarande förskolemiljöer har byggts i många år efter RE-lösningar med öppna ”kontorslandskaps”-modeller och då än mer störningar, se från Haga förskola, nere t h.

Ovan t v överst ”Torget” med nära till från respektive avdelning och påminner om min modell UBBI/Campus (t h) för Professorn Campus (2016), 8 avd i 2 plan, och nu är i kommunregi, förskolan Glaciären.

Därunder Haga förskolas RE-lösning med mer av en större ”korridor”-variant med många dörrar, 10-talet. Och som mer liknar ”Gatan” t v med avdelningar utspridda längs korridorer.

Så ”campusmodellen” av ”Innovativ Förskola” i projektet som gav Professorn Campus passar bättre i Umeås Funktionsprogram än kommunlösning – och mindre störningar!

Här nedan ”Innovativ Förskola”, skapad 2011 och grundmodell för det Innovationsprojekt vid Uminova Innovation som våren 2016 förverkligades av personalkooperativet Professorn.

Den omvandlades från 10 till  8 avd i 2 plan, med Peab byggföretag och Hemfosa AB som fastighetsägare. Sedan HT 2019 har Umeå kommun driften, nu i förskolan Glaciären.

Flexibillitet för campusförskolan är att den byggdes i ej färdigt bostadsområde – med barn från andra stadsdelar, som nu för Varglyans förskola på Mariedal, som blev sjukt hus.

Så mer ”innovativ förskola” är denna modell som resursförskola och att byggas tidigt i nya bostadsområden. Också det passande i utmaningsrätt i Umeå för fristående företag i att skapa/bygga/förvalta nya förskolor?! Är flexibel även för modulbyggande och paviljonger.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.