Överytor och sjuk planlösning fick Umeå kommun att lyssna. Sedan dyrare och sjukare – trots att frisk planlösning finns = mer ekonomisk…

.I förra bloggen, 30/11, om ”Osanningar…..” visade jag på e-postsvar från fastighetsansvarig i Umeå kommun med bl a:

Tack för ditt mail, jag vet du är en engagerad Umeåbo och förskoledebattör och det är bra med engagemang!

Mitt engagemang för Umeå och förskoledebattör startade redan ett par år efter förskollärarexamen (1973) som anställd på Berghems barnstuga/daghem/förskola (beteckningen har ändrats genom åren). Med ekonomiutbildning dessförinnan reagerade jag på fördyringar genom överytor (över bestämd norm) och som ”visselblåste” (begreppet obekant då) till VK kom nedan reportage för idag 44 år sedan.

Avslöjandet fick effekt omgående och normalytor för 15-barngrupper byggdes åter därefter. Något erkännande för ”bra med engagemang” kom inte, ej heller någon be-löning för sparandet som har blivit sedan – i närmare ett halvsekel ifall överytorna fortsatt…

MEN i en ny förskola i början på 2003 upptäckte jag som inbjuden barnomsorgskonsult till fastighetsansvariga och dito för förskolan i Umeå kommun, igen överytor efter egen analys. Detta visste inte ansvariga politiker i för- och grundskolenämnden om.

Okännedommen bekräftas, indirekt, i utdrag här ur examensarbete på Förskollärarutbildningen vid Umeå universitet då, ”Och så blev en ny förskola till”. Blåkulla på Tomtebo och fyra avdelningar, se utdrag härunder.

OCH HÄR ovan ur e-brevsvar efter förtydligande om överytorna (efter att dessförinnan i möte gett poltiker informationen första gången), svarar ordföranden M Rönngren om att ”bygga så klokt och billigt som möjligt”.

Så skedde, men trots inbjuden som yrkesmänniska då, både till politiker och tjänstemän, har det, än, inte gått att få dialog med kommunbyråkratin om ersättning för sparande av kommunpengar…

MEN IGEN, fem år senare granskar jag på eget intiativ en ny förskola, till stora delar påminnande på Blåkulla, en 6-avd. förskola, Skattelden, också på Tomtebo. Här avslöjade jag både överytor och ”sjuka planlösningar” (se föregående bloggar) i VK den 24/4 2008.

ÄVEN här kände inte kommunen till ytökningen, se närmare slutet på insändaren här nedan. Notera min analys utifrån begreppet ”sjuk planlösning” (se tidigare bloggar om C-uppsats här), ”stress, buller och dålig luft”, se ovanför insändaren.

SE också hur jag uppmärksammar det då pågående arbetet med ”funktionsprogram för förskolan” och härunder del av försättsblad i materialet något år senare.

OCH här den text som visar att man tagit med om störningar, buller och stress pga genomgångsrum, just de begrepp jag arbetat med då sedan 1988-89 i typbarnstugeprojekt med bl a Umeå kommun (finns mer om i tidigare bloggar) och i C.uppsatsen 1993.

MEN, ÅTER ingen konkret förändring i de modeller som kom in på 2010-talet för förskolor i 2 plan, här nedan de senaste, tre med 3+3 avd och en med 4 + 4, och beskrivs närmare i tidigare bloggar, än mer ”sjuka planlösningar” och syns tydligt ifall flödesscheman görs på ritningarna. F ö finns i hittils utgivna F-program inga anvisningar för 2-plansmodeller..

OVAN t v är den pedagogiska modell som många av Umeås förskolor följer och ingår i F-programmet, Reggio-Emilia-lösning från Kalmar.

SAMTIDIGT, i början på 2010-talet, startade planerna på en fleravdelningsförskola i två plan i innovationsprojekt vid Uminova Innovation för en Campusförskola. Ovan gula ritningsidéer som jag tog fram i ett material kallat ”Innovativ Förskola”, fick personalkooperativet Professorn arbeta med i projektet ihop med byggföretaget Peab AB här i Umeå.

Tillsammans med fastighetsbolaget Hemfosa AB stod förskolan om åtta avdelningar klar våren 2016. Så här finns. justerat något från min grundidé) en förskola med”frisk planlösning”, ej med stress och buller som kommunens i genomgångsrum, här i delade kapprum/hallar mot kommunens ihopslagna och mer störande.

DOCK, än inget kommunalt intresse att studera denna ”innovationsförskola”, i studiebesök eller kontakt med mig som upphovsman. Detta fast den nu är kommunens, förskolan Glaciären, följer F-programmmet, har ”frisk planlösning” och är mer ekonomisk än en ”sjuk”, extra viktigt i coronatider och smittorisker i utformningar med många genomgångsrum.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.