Corona-överens med kommunalråd om att begränsa smittrisker i fysiska kontakter – även i förskolemiljöerna?! Se Arbetsmiljöverket för checklista…

Den 26 mars 2020 inledde M-kommunalrådet Anders Ågren så här på sin blogg:

I dagens VK skriver jag för ovanlighetens skull tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S), med anledning av den pågående coronapandemin. Det är viktigt att vi håller ihop och samlas över blockgränsen i insatserna mot viruset, och dess följdverkningar. Debattartikeln bifogas nedan.

Tre dagar före, den 23/3 hade jag debattinlägg i VK om dagismiljöer och smittrisker och 27/3 en blogg med nedan bl a nedan budskap:

”Stress, buller, dålig luft + smitta i ”Sjuka och friska planlösningar i barnstugemiljöer”, mitt examensarbete 1993 – högaktuellt idag i virustider… + ett Funktionsprogram som ”mår bra” av revidering i de störande miljöerna pga många genomgångsrum, se föregående bloggar.”

Så här avslutade kommunalråden sitt ”corona-inlägg” i VK:

Således ”begränsa de fysiska kontakterna” och ”av smittspridningsskäl”, dvs i samma anda som jag ser för de fysiska miljöerna i förskolemiljöer i Umeå. Och för ett par veckor sedan skrev om i e-brev till Kommunstyrelsens ledamöter, men än har  ingen reaktion kommit.

Se här, olika förskoleutformningar med störande genomgångsrum och/eller avd. som delar kapprum, allt med större smittrisker, Umeås sådana i mittenkolumn överst och underst. Mina modeller i mitten som gav campusförskolan Professorn, nu Glaciärenl, nederst t h, och utan genomgångsrum till torg plus egna kapprum/hall per avd., således mindre smittorisker.

Därför vill jag påminna om mitt debattinlägg + e-brevet och påvisa att K-råden HL och AÅ verkar ändå ”corona-överens” med mig kring fysisk distans. Kanske finns  hopp om att KS nu ser sitt ansvar i att se över kommunens förskolebyggande – ”av smittspridningsskäl”?!

OCH vikten i att smittrisker uppmärksammas syns i nedan skrivning från Arbetsmiljöverket:

Arbetsmiljöverket arbetar med arbetsplatsens utformning såsom bl.a. buller, akustik, inomhusmiljö, smittrisker, luft och ventilation, städning, lokalernas storlek och arbetsskador. Arbetsmiljölagen reglerar skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. Arbetsmiljöverket har sammanställt en checklista med exempel på vanliga arbetsmiljöfrågor inom en förskola.

LIKSOM att genomgångsrummens störningar syns i allt fler krav på förskolemiljöer runt om i Sverige. Så om Umeås politiker, här de två kommunalråden Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M), följer mina ”råd och rekommendationer” här, finns möjlighet att bli föregångare i Sverige. Så att smittrisker pga utformning kommer med i ”checklista” för en förskola.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.