Fyra Idéböcker på 20 år – Sociala Uppfinningar, Framtidens Simning, Uppfinneriboken och Idébok om förskoledesign för friskare miljöer

Av , , Bli först att kommentera 0

Fyra idé- och innovationsböcker under 20 år som vill vara förnyande och göra uppfinnande intressant och värdefullt för att göra bättre och gott för framtiden.

2001 t v Sociala uppfinningar/innovationer, nu som centrum i universitetsstäder, inkl Umeå

2011 t h Framtidens simning i ström-simkanaler = roligare simmande med- och motströms

2020 t v Uppfinneriboken om innovationer = bordsidéer, simkanaler, designnyheter…     

2021 t h Idéboken i förskoledesign: förskolor, friskare miljöer + flexiblare utformning

Umeå bäst på barnomsorg i Sverige – igen – med Flex-Friskare Förskola av debatt – FoU-arbete – campusmodell

Av , , Bli först att kommentera 0

VK 14/9 1987 REP OM DAGISIDÉER FÖR ATT FÅ UMEÅ BLI BÄST PÅ BARNOMSORG…

…IGEN, FÖR PÅ 1970-TALET HADE KOMMUNEN SOCIALSTYRELSENS KVALITETSRÅD…

…OCH JAG FICK STÖD AV SOCIALSTYRELSEN ATT UTVÄRDERA I FOU-ARBETE SOM….

…2021 UTVECKLATS I CAMPUSMODELL FÖR IDÉBOK: NYA RÅD I FÖRSKOLEDESIGN

Idébok om förskoledesign – minskar smittrisker likt nu för Dragonskolan

Av , , Bli först att kommentera 0

”Idébok för nya råd i förskoledesign och planering av Flex-Friskare Förskola”

heter min nya bok som bl a handlar om min C-uppsats (60 p) i pedagogik ”Sjuka och friska planlösningar i barnstugemiljöer”, 1993, Umeå universitet. idéboken visar exempel härför och i debattinlägg i VK 2020, 23 mars, om smittrisker när coronapandemin tog fart i Sverige.

”Begränsa smittrisker i förskolemiljöer”

”Begränsa smittrisker i förskole-miljöer” – Campusdagis/Glaciären föredöme = Umeå bli föregångare

https://www.vk.se/2020-03-22/begransa-smittrisker-i-forskolemiljoer

Inte minst Coronasituationen visar att problemen med genomgångsrum i förskolan – där så många trots allt möts – måste uppmärksammas mera och tidigare. Umeås politiker, på kommunstyrelsenivå, borde ta samma ansvar för planering som förr, först då fås en helhet i barnomsorgsutbyggnaden vad gäller både kvalitet och kvantitet. Också ekonomiskt innebär det fördelar. Det skriver Urban Bengtson.

På min blogg 16/12 är ett ”öppet” julkort till umepolitiken, därunder utdrag från bloggen.

Här är dagisjulklapp med nyårslöfte om förskolemöjligheter för Umeås politiker att erbjuda barn, föräldrar och personal, så att smittorisker minskar och pedagogik-möjligheter ökar när ”sjuk planlösning” med stress, buller och dålig luft i utformningar ovan t h förändras till friska planlösningar i ritningsidéer t v,….

här med allt i en bildjulklapp-kort för Umeås politiker att öppna sig för och ge iöfte om nya ”hälsorikare” förskoleår för Umeå fr o m 2021…

PS Ovan om ”engagerad umebo/debattör” är från kommunepitet nyligen om mig (beröm?).

Och nu (ett år efter mitt debattinlägg om smittrisker) ser Umeå kommun genom intiativ för Dragonskolan (gymnasium) att mötandeproblem ger anledning till ändrade kommunikationer inomhus. (VK-reportage här nedan.)

Kan detta påverka förskoleansvariga att syna barnomsorgslokaler som jag visat på i över 30 år, så finns nu en idébok (se ovan) med ”nya råd i förskoledesign” för detta


”Dragonskolans unika idé kring smittspridning”

Här ur VK-rep 11/3 i år med mötandeproblem i Dragonskolan och ”friska” lösningar:

https://www.vk.se/2021-03-11/dragonskolans-unika-ide-kring-smittspridning

med bl a följande:

Det blir dubbla filer och rondeller för att förhindra smittspridning på Dragonskolan. 

Dragonskolan har förvandlat sina korridorer till vägar med en mittlinje och flera rondeller. 

På dekalerna finns pilar som visar färdriktningen och vid rondellerna finns en text som säger ”Ta hand om varandra- håll avstånd”. 

(VK 12/3 2021)

– Genom de här märkena hoppas vi minska smittspridningen. 

– Det blir en del trängsel på vissa ställen, som till exempel i söderkorridoren och i mitten där caféet finns. Vi måste försöka lätta upp den trängseln och det här kan vara ett bra och roligt sätt att göra det på.

– Var var oroliga att smittspridningen skulle öka och kände att det var dags att ta det ett steg längre. Vi har tidigare pratat mycket om ämnet på skolan, gjort trapporna enkelriktade, öppnat upp en ny matsal och fler klassrum.

I samråd med facket gjordes riskanalyser och en ytterligare åtgärd ansågs nödvändig. Där kom denna smått annorlunda idé upp.