Mindre dagisytor i Umeå – råd som inte följs – se idébok i förskoledesign

Umeå kommuns Funktionsprogram förskola från 2010 beskriver allsidigt om förskolemijöer, innehåll och ytor, Närmare analys och utvärdering utifrån min idébok om förskoledesign…

…visar på råd som inte följs, här att genomgångsrum ”kan ge upphov till störninarg, buller och stress”, samma jag skriver om i C-uppsats i pedagogik om bl a ”sjuka planlösningar”…

…som professor Pia Björklid, Sthlm univ 2005 i ”Lärande och fysisk miljö i förskolan (Myndigheten för skolutveckling) tar upp störande genomgångsrum med stress och buller…

… och mer utförligt behandlas i idéboken om förskoledesign, här nedan, från 1988/89 till campusförskola i Umeå, 2016, få genomgångsrum och närhet till kapprum – innetorg…

…se ovan t v, mot Umeå kommuns fler genomgångsrum och ”fjärrhet” (olika avstånd) kan minska närhetsytor med 40 % så att avd.yta på c;a 140 kvm i praktiken blir under 90 kvm!

PS Notera positiva kommunomdömen om intressanta idéer, flexibilitet, mm för framtiden…

2 kommentarer

    • Urban Bengtson (inläggsförfattare)

      Jo, det blir så iblande, dels för att mina bilder/illustrationer har lite låg upplösning, dels för att bloggvilkoren har en maxgräns på kvalitén. Behövs högre kvalitet, vänligen e-posta på [email protected]. Jag försöker också ha textförklaring om det kan hjälpa, lite…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.