Bordlägg funktionsprogram förskola – revidering visar än mer smittrisker – jfr campusmodell få genomgångsrum

I morgon torsdag fm tar För- och grundskolenämnden i Umeå upp om reviderat Funktionprogram förskola, där exempel på 2-planslösningar redovisas. Som allmän handling har jag sett hur kommunen fortsätter med genomgångsrum och stora smittrisker med mycket av mötande.

Och nu än mer i en 3-3-modell, se översta, Kålmasken, Tomtebo, här nedan, med en entré för tre avd och ett groventrérum för alla. Räkna 3×15-20 barn per avd och nästan lika många föräldrar samt 10-15 personal, ger det mycket mötande och stora smittrisker, förutom stök och buller just i entréer, särskilt vintertid.

I mitten min campusmodellidé för Professorn Campus, nu förskolan Glaciären, 4+4 i 2 plan, med 2 avd per ingång och sedan uppdelning med mindre av smittrisker.

Och nederst Böle förskola, 4 + 4 avd, med två groventréer ihop per våning och gallerirum för 4 avd, mycket genomgångsrum, störningar och mer smittrisker.

Överhuvudtaget analyseras inte sådana här utformningar i det reviderade funktionsprogrammet och smittrisker nämns endast i fråga om hygienrum. Kommunmodellerna har även. särskilt vintertid, riskfyllda ute-trapentréer.

Så ett rimligt råd för F-o-G-nämndesn ledamöter är att bordlägga ärendet i morgon och syna på nytt med utomstående intresserade och aktörer samt låta sedan reviderat revidering beslutas om i Kommunfullmäktie, så viktig är faktiskt förskolebarnens miljöer, personalens villkor och föräldrarnas behov av insyn.

Alla här är bottenvåning (av två)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.